Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Senaste ändringarna av tillgänglighetsstandarden

Ta reda på de senaste ändringarna av tillgänglighetsstandarden EN 301 549 och skälen bakom dem.

    Blind person som använder en skärmläsare programvara för att använda smartphone

© iStock by Getty Images -1267390670 Chansom Pantip

Inledning

Standarder kan ta lång tid att utveckla, eftersom de kräver en överenskommelse från många olika parter. När det gäller WAD har den rättslig betydelse först när en modifierad standard har harmoniserats genom en hänvisning i Europeiska unionens officiella tidning. Nya versioner av WCAG eller EN 301 549 ändrar inte automatiskt medlemsstaternas rättsliga skyldigheter med avseende på WAD.

För att ändringarna ska påverka WAD måste standarden först uppdateras och sedan hänvisas till den i Europeiska unionens officiella tidning.  Den senaste förändringen skedde i augusti 2021. I detta fall ersattes EN 301 549 v2.1.2, som det hänvisas till i Europeiska unionens officiella tidning 2018, av v3.2.1. En överlappning på flera månader fram till februari 2022 föreskrevs i lagstiftningen.

Referenslistor på denna sida:

Förändringar i v3.2.1

I följande tabell visas ändringarna mellan v2.1.2 och v3.2.1 i EN 301 549. Båda versionerna bygger starkt på WCAG 2.1. Eftersom WCAG 2.1 inte har förändrats under denna period är förändringarna i den nya versionen ganska små. En viktig ändring i v3.2.1, på grund av redaktionell tillsyn i v2.1.2, är att WCAG 2.1 nu gäller för dokument som laddas ner från webben.

Klausuler som läggs till i v3.2.1

Observera att radnumret i den första kolumnen avser raden i tabell A.1 i bilagan till EN 301 549, v3.2.1.

RadKravMotivering
206.5.4 Synkronisering mellan ljud och videoUppgraderades från en rekommendation till ett krav i version 3.2.1
216.5.5 Visuell indikator för ljud med videoEtt nytt krav i version 3.2.1
226.5.6 Högtalaridentifiering med videokommunikation (teckenspråk)Ett nytt krav i version 3.2.1
267.1.4 Karakteristika för bildtexterEtt nytt krav i version 3.2.1
277.1.5 Talade undertexterEtt nytt krav i version 3.2.1
819.6 WCAG-överensstämmelsekravDetta var i version 2.1.2 (som 9.5) men felaktigt utelämnas från tabell A.1
82 till 126Krav på nedladdningsbart dokument (alla baserade på WCAG 2.0)Nytillagd i tabell A.1 i version 3.2.1 av den anledning som beskrivs ovan i 2.

Tillbaka till introduktionen

Klausuler som tas bort i v3.2.1

Observera att radnumret i den första kolumnen avser raden i tabell A.1 i bilagan till EN 301 549, v2.1.2.

RadKravMotivering
45.5.1 VerksamhetssättKommer att uppfyllas automatiskt om alla WCAG 2.1 SCs är uppfyllda
55.5.2 Användbara delar urskiljbarhetKommer att uppfyllas automatiskt om alla WCAG 2.1 SCs är uppfyllda
65.6.1 Tactile eller auditiv statusKommer att uppfyllas automatiskt om alla WCAG 2.1 SCs är uppfyllda
75.6.2 Visuell statusKommer att uppfyllas automatiskt om alla WCAG 2.1 SCs är uppfyllda
85.7 NyckelupprepningKommer att uppfyllas automatiskt om alla WCAG 2.1 SCs är uppfyllda
95.8 Dubbelstrikes nyckelacceptansKommer att uppfyllas automatiskt om alla WCAG 2.1 SCs är uppfyllda
105.9 Samtidiga användaråtgärderKommer att uppfyllas automatiskt om alla WCAG 2.1 SCs är uppfyllda
309.1.2.4 Bildtexter (live)WAD ”gäller inte levande tidsbaserade medier”.

Tillbaka till introduktionen

Krav i EN 301 549 och relevanta för WAD, men inte i WCAG 2.1

I tabellerna förtecknas kraven i EN 301 549 som går utöver WCAG 2.1, baserat på tabell A.1 (som omfattar webbplatser) i bilaga A i EN 301 549 v3.2.1. 

För att notera: Tabell A.2 (som omfattar mobila applikationer) omfattas inte alls av WCAG, även om den använder sig av krav från WCAG. Detta beror på att WCAG faktiskt inte gäller för mobila applikationer.

Observera att radnumret i den första kolumnen avser raden i tabell A.1 i bilagan till EN 301 549, v3.2.1.

RadPunkt i v3.2.1 i standardenSkick
15.2 Aktivering av tillgänglighetsfunktionerDär webbinnehållet har dokumenterade tillgänglighetsfunktioner
25.3 BiometriskaDär webbinnehåll använder biologiska egenskaper
35.4 Bevarande av tillgänglighetsinformation under omvandlingDär webbinnehåll omvandlar information eller kommunikation
46.1 Ljudbandbredd för talDär webbsidor ger tvåvägs röstkommunikation
56.2.1.1 RTT-kommunikationDär webbsidor ger tvåvägs röstkommunikation
66.2.1.2 Samtidig röst och textDär webbsidor är ett sätt för tvåvägs röstkommunikation och för användare att kommunicera via RTT
76.2.2.1 Visuellt urskiljbar skärmDär webbsidor har RTT skicka och ta emot funktioner
86.2.2.2 Programmatiskt fastställbar sändnings- och mottagningsriktningDär webbsidor har RTT skicka och ta emot funktioner
96.2.2.3 TalaridentifieringDär webbsidor har RTT-funktioner och ger högtalaridentifiering för röst
106.2.2.4 Visuell indikator för ljud med RTTDär webbsidor ger tvåvägs röstkommunikation och har RTT-funktioner
116.2.3 Interoperabilitetspost a)Där webbsidor med RTT-funktion samverkar med annan IKT med RTT-funktionalitet (enligt kraven i avsnitt 6.2.1.1)
126.2.3 Interoperabilitetspost b)Där webbsidor med RTT-funktion samverkar med annan IKT med RTT-funktionalitet (enligt kraven i avsnitt 6.2.1.1)
136.2.3 Interoperabilitetspost c)Där webbsidor med RTT-funktion samverkar med annan IKT med RTT-funktionalitet (enligt kraven i avsnitt 6.2.1.1)
146.2.3 Interoperabilitetspost d)Där webbsidor med RTT-funktion samverkar med annan IKT med RTT-funktionalitet (enligt kraven i avsnitt 6.2.1.1)
156.2.4 RTT-responsivitetDär webbsidor använder RTT-inmatning
166.3 Uppringar-IDDär webbsidor tillhandahåller uppringarsidentifiering eller liknande telekommunikationsfunktioner
176.4 Alternativ till röstbaserade tjänsterDär webbsidor ger röstbaserad kommunikation i realtid och även tillhandahåller röstbrevlåda, automatisk närvaro eller interaktiva röstresponsfaciliteter
186.5.2 Upplösningspunkt a)Där webbsidor som ger tvåvägs röstkommunikation inkluderar realtidsvideofunktionalitet
196.5.3 Ramhastighetspost a)Där webbsidor som ger tvåvägs röstkommunikation inkluderar realtidsvideofunktionalitet
206.5.4 Synkronisering mellan ljud och videoDär webbsidor ger tvåvägs röstkommunikation inkluderar realtidsvideofunktionalitet
216.5.5 Visuell indikator för ljud med videoDär webbsidor ger tvåvägs röstkommunikation, och inkluderar realtidsvideofunktionalitet
226.5.6 Högtalaridentifiering med videokommunikation (teckenspråk)Där webbsidor ger högtalaridentifiering för röstanvändare
237.1.1 Inspelning av uppspelningDär webbinnehåll visar video med synkroniserat ljud
247.1.2 Synkronisering av bildtextDär webbinnehåll visar bildtexter
257.1.3 Bevarande av bildtextDär webbsidor överför, konverterar eller spelar in video med synkroniserat ljud
267.1.4 Karakteristika för bildtexterDär webbinnehåll visar bildtexter
277.1.5 Talade undertexterDär webbinnehåll visar video med synkroniserat ljud
287.2.1 LjudbeskrivningsuppspelningDär webbinnehåll visar video med synkroniserat ljud
297.2.2 Synkronisering av ljudbeskrivningDär webbinnehåll har en mekanism för att spela upp ljudbeskrivning
307.2.3 Bevarande av ljudbeskrivningDär webbsidor överför, konverterar eller spelar in video med synkroniserat ljud
317.3 Användarkontroller för bildtexter och ljudbeskrivningDär webbsidor främst visar material som innehåller video med tillhörande ljudinnehåll
82 till 126  I huvudsak de delar av WCAG som kan tillämpas på nedladdade dokument. Observera att WCAG i sig inte gäller för nedladdade dokument.Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsida
12711.7 AnvändarinställningarVillkorslös
12811.8.1 InnehållsteknikDär webbinnehåll är ett författarverktyg
12911.8.2 Skapande av tillgängligt innehållDär webbinnehåll är ett författarverktyg
13011.8.3 Bevarande av tillgänglighetsinformation i omvandlingarDär webbinnehåll är ett författarverktyg
13111.8.4 ReparationshjälpDär webbinnehåll är ett författarverktyg
13211.8.5 MallarDär webbinnehåll är ett författarverktyg
13312.1.1 Tillgänglighet och kompatibilitetsfunktionerVillkorslös
13412.1.2 Tillgänglig dokumentationVillkorslös
13512.2.2 Information om tillgänglighets- och kompatibilitetsfunktionerVillkorslös
13612.2.3 Effektiv kommunikationVillkorslös
13712.2.4 Tillgänglig dokumentationVillkorslös

Tillbaka till introduktionen

Krav i EN 301 549 men inte relevanta för WAD

Nedan anges de krav i EN 301 549 som inte förtecknas i tabell A.1 (som omfattar webbplatser) eller tabell A.2 (som omfattar mobila applikationer) i bilaga A i EN 301 549 v3.2.1.  De ingår därför i standarden, men ingår inte i presumtionen om överensstämmelse med WAD. 

Krav som inte är relevanta eftersom WAD inte gäller maskinvara:

  • 5.1 Stängd funktionalitet
  • 6.5.2 Upplösningspunkt b)
  • 6.5.3 Ramhastighetspost b)
  • 6.6 Alternativ till videobaserade tjänster
  • 8 Hårdvara (i sin helhet)

Krav som inte är relevanta eftersom WAD inte gäller för realtidsbaserade medier:

  • 9.1.2.4 Bildtexter (live)
  • 10.1.2.4 Bildtexter (live)
  • 11.1.2.4 Bildtexter (live)

Tillbaka till introduktionen

Sammanfattning av alla krav i EN 301 549 som gäller för WAD

POUR står för Perceivable, Operable, Understandable och Robust. Dessa anses vara de fyra huvudprinciperna för kraven på digital tillgänglighet. I den tredje kolumnen i tabellen nedan anges vilka av dessa principer som varje klausul syftar till att uppfylla. Den sista kolumnen anger om en klausul är baserad på WCAG. Det ger en länk till klausulens definition, antingen i WCAG eller i EN 301 549 om klausulen inte ingår i WCAG.

Nej, det är det.Punkt i v3.2.1 i standardenHÄLLSkickWCAG-nivå
15.2 Aktivering av tillgänglighetsfunktionerHÄLLDär webbinnehållet har dokumenterade tillgänglighetsfunktionerInte WCAG
25.3 BiometriskaDär webbinnehåll använder biologiska egenskaperInte WCAG
35.4 Bevarande av tillgänglighetsinformation under omvandlingP-URDär webbinnehåll omvandlar information eller kommunikationInte WCAG
46.1 Ljudbandbredd för talP—Där webbsidor ger tvåvägs röstkommunikationInte WCAG
56.2.1.1 RTT-kommunikationVAD ÄR DET?Där webbsidor ger tvåvägs röstkommunikationInte WCAG
66.2.1.2 Samtidig röst och textVAD ÄR DET?Där webbsidor är ett sätt för tvåvägs röstkommunikation och för användare att kommunicera via RTTInte WCAG
76.2.2.1 Visuellt urskiljbar skärmP—Där webbsidor har RTT skicka och ta emot funktionerInte WCAG
86.2.2.2 Programmatiskt fastställbar sändnings- och mottagningsriktningP—Där webbsidor har RTT skicka och ta emot funktionerInte WCAG
96.2.2.3 TalaridentifieringP—Där webbsidor har RTT-funktioner och ger högtalaridentifiering för röstInte WCAG
106.2.2.4 Visuell indikator för ljud med RTTP—Där webbsidor ger tvåvägs röstkommunikation och har RTT-funktionerInte WCAG
116.2.3 Interoperabilitetspost a)P—Där webbsidor med RTT-funktion samverkar med annan IKT med RTT-funktionalitet (enligt kraven i avsnitt 6.2.1.1)Inte WCAG
126.2.3 Interoperabilitetspost b)P—Där webbsidor med RTT-funktion samverkar med annan IKT med RTT-funktionalitet (enligt kraven i avsnitt 6.2.1.1)Inte WCAG
136.2.3 Interoperabilitetspost c)P—Där webbsidor med RTT-funktion samverkar med annan IKT med RTT-funktionalitet (enligt kraven i avsnitt 6.2.1.1)Inte WCAG
146.2.3 Interoperabilitetspost d)P—Där webbsidor med RTT-funktion samverkar med annan IKT med RTT-funktionalitet (enligt kraven i avsnitt 6.2.1.1)Inte WCAG
156.2.4 RTT-responsivitetP—Där webbsidor använder RTT-inmatningInte WCAG
166.3 Uppringar-IDHÄLLDär webbsidor tillhandahåller uppringarsidentifiering eller liknande telekommunikationsfunktionerInte WCAG
176.4 Alternativ till röstbaserade tjänsterLÄS MER →Där webbsidor ger röstbaserad kommunikation i realtid och även tillhandahåller röstbrevlåda, automatisk närvaro eller interaktiva röstresponsfaciliteterInte WCAG
186.5.2 Upplösningspunkt a)P-U—Där webbsidor som ger tvåvägs röstkommunikation inkluderar realtidsvideofunktionalitetInte WCAG
196.5.3 Ramhastighetspost a)P-U—Där webbsidor som ger tvåvägs röstkommunikation inkluderar realtidsvideofunktionalitetInte WCAG
206.5.4 Synkronisering mellan ljud och videoP-U—Där webbsidor ger tvåvägs röstkommunikation inkluderar realtidsvideofunktionalitetInte WCAG
216.5.5 Visuell indikator för ljud med videoP-U—Där webbsidor ger tvåvägs röstkommunikation, och inkluderar realtidsvideofunktionalitetInte WCAG
226.5.6 Högtalaridentifiering med videokommunikation (teckenspråk)P-U—Där webbsidor ger högtalaridentifiering för röstanvändareInte WCAG
237.1.1 Inspelning av uppspelningP-U—Där webbinnehåll visar video med synkroniserat ljudInte WCAG
247.1.2 Synkronisering av bildtextP—Där webbinnehåll visar bildtexterInte WCAG
257.1.3 Bevarande av bildtextP-U—Där webbsidor överför, konverterar eller spelar in video med synkroniserat ljudInte WCAG
267.1.4 Karakteristika för bildtexterP—Där webbinnehåll visar bildtexterInte WCAG
277.1.5 Talade undertexterP-U—Där webbinnehåll visar video med synkroniserat ljudInte WCAG
287.2.1 LjudbeskrivningsuppspelningP-U—Där webbinnehåll visar video med synkroniserat ljudInte WCAG
297.2.2 Synkronisering av ljudbeskrivningP—Där webbinnehåll har en mekanism för att spela upp ljudbeskrivningInte WCAG
307.2.3 Bevarande av ljudbeskrivningP-U—Där webbsidor överför, konverterar eller spelar in video med synkroniserat ljudInte WCAG
317.3 Användarkontroller för bildtexter och ljudbeskrivningVAD ÄR DET?Där webbsidor främst visar material som innehåller video med tillhörande ljudinnehållInte WCAG
329.1.1.1 Icke-textinnehållP—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
339.1.2.1 Endast ljud och video (förinspelad)P—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
349.1.2.2 Bildtexter (förinspelade)P—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
359.1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (förinspelad)P—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
369.1.2.5 Ljudbeskrivning (förinspelad)P—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
379.1.3.1 Info och relationerP—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
389.1.3.2 Betydande sekvensP—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
399.1.3.3 Sensoriska egenskaperP—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
409.1.3.4 OrienteringVAD ÄR DET?Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
419.1.3.5 Identifiera inmatningssyfteVAD ÄR DET?Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
429.1.4.1 Användning av färgP—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
439.1.4.2 LjudstyrningP—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
449.1.4.3 Kontrast (minst)P—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
459.1.4.4 Ändra storlek på textP—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
469.1.4.5 Bilder av textP—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
479.1.4.10 ÅterflödeP—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
489.1.4.11 Icke-textkontrastP—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
499.1.4.12 TextavståndP—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
509.1.4.13 Innehåll på hover eller fokusP—Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
519.2.1.1 TangentbordDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
529.2.1.2 Ingen tangentbordsfällaDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
539.2.1.4 TeckentangentgenvägarDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
549.2.2.1 Timing justerbarDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
559.2.2.2 Pausa, stoppa, döljaDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
569.2.3.1 Tre blinkar eller under tröskelvärdetDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
579.2.4.1 BypassblockDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
589.2.4.2 Sidan med titelnDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
599.2.4.3 FokusordningDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
609.2.4.4 Länksyfte (i sammanhang)Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
619.2.4.5 Flera sättDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
629.2.4.6 Rubriker och etiketterDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
639.2.4.7 Fokus synligtDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
649.2.5.1 PunktgesterDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
659.2.5.2 PunktavbokningDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
669.2.5.3 Etikett i namnDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
679.2.5.4 MotionsaktiveringDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
689.3.1.1 Sidans språkDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
699.3.1.2 Delarnas språkDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
709.3.2.1 I fokusDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
719.3.2.2 På ingångDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
729.3.2.3 Konsekvent navigeringDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
739.3.2.4 Konsekvent identifieringDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
749.3.3.1 FelidentifieringDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
759.3.3.2 Etiketter eller instruktionerDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
769.3.3.3 FelförslagDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
779.3.3.4 Felförebyggande (juridisk, finansiell, data)Där IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
789.4.1.1 SammanfattningDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
799.4.1.2 Namn, roll, värdeDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 A
809.4.1.3 StatusmeddelandenHÄLLDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 AA
819.6 WCAG-överensstämmelsekravHÄLLDär IKT är en webbsidaWCAG 2.1 Relaterad
8210.1.1.1 Icke-textinnehållP—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
8310.1.2.1 Endast ljud och video (förinspelad)P—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
8410.1.2.2 Bildtexter (förinspelade)P—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
8510.1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (förinspelad)P—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
8610.1.2.5 Ljudbeskrivning (förinspelad)P—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
8710.1.3.1 Information och relationerP—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
8810.1.3.2 Betydande sekvensP—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
8910.1.3.3 Sensoriska egenskaperP—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
9010.1.3.4 OrienteringVAD ÄR DET?Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
9110.1.3.5 Identifiera inmatningssyfteVAD ÄR DET?Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
9210.1.4.1 Användning av färgP—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
9310.1.4.2 LjudstyrningP—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
9410.1.4.3 Kontrast (minst)P—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
9510.1.4.4 Ändra storlek på textP—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
9610.1.4.5 Bilder av textP—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
9710.1.4.10 ÅterflödeP—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
9810.1.4.11 Icke-textkontrastP—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
9910.1.4.12 TextavståndP—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
10010.1.4.13 Innehåll på hover eller fokusP—Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
10110.2.1.1 TangentbordDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
10210.2.1.2 Ingen tangentbordsfällaDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
10310.2.1.4 TeckentangentgenvägarDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
10410.2.2.1 Timing justerbarDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
10510.2.2.2 Pausa, stoppa, döljaDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
10610.2.3.1 Tre blinkar eller under tröskelvärdetDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
10710.2.4.2 Dokument med titelnDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
10810.2.4.3 FokusordningDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
10910.2.4.4 Länksyfte (i sammanhang)Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
11010.2.4.6 Rubriker och etiketterDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
1110.2.4.7 Fokus synligtDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
11210.2.5.1 PunktgesterDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
11310.2.5.2 PunktavbokningDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
11410.2.5.3 Etikett i namnDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
11510.2.5.4 MotionsaktiveringDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
11610.3.1.1 Dokumentets språkDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
11710.3.1.2 Delarnas språkDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
11810.3.2.1 I fokusDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
11910.3.2.2 På ingångDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
12010.3.3.1 FelidentifieringDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
12110.3.3.2 Etiketter eller instruktionerDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
12210.3.3.3 FelförslagDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
12310.3.3.4 Felförebyggande (juridisk, ekonomisk, data)Där dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
12410.4.1.1 SammanfattningDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
12510.4.1.2 Namn, roll, värdeDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 A
12610.4.1.3 StatusmeddelandenHÄLLDär dokument och formulär kan laddas ner från en webbsidaWCAG 2.1 AA
12711.7 AnvändarinställningarHÄLLVillkorslösInte WCAG
12811.8.1 InnehållsteknikHÄLLDär webbinnehåll är ett författarverktygInte WCAG
12911.8.2 Skapande av tillgängligt innehållHÄLLDär webbinnehåll är ett författarverktygInte WCAG
13011.8.3 Bevarande av tillgänglighetsinformation i omvandlingarHÄLLDär webbinnehåll är ett författarverktygInte WCAG
13111.8.4 ReparationshjälpHÄLLDär webbinnehåll är ett författarverktygInte WCAG
13211.8.5 MallarHÄLLDär webbinnehåll är ett författarverktygInte WCAG
13312.1.1 Tillgänglighet och kompatibilitetsfunktionerHÄLLVillkorslösInte WCAG
13412.1.2 Tillgänglig dokumentationHÄLLVillkorslösInte WCAG
13512.2.2 Information om tillgänglighets- och kompatibilitetsfunktionerHÄLLVillkorslösInte WCAG
13612.2.3 Effektiv kommunikationP-U—VillkorslösInte WCAG
13712.2.4 Tillgänglig dokumentationHÄLLVillkorslösInte WCAG

Tillbaka till introduktionen

Povezane vsebine

Širša slika

Webbtillgänglighet

Vad är webbtillgänglighet? Webbtillgänglighet gör det möjligt för alla, även personer med funktionsnedsättning, att uppfatta, förstå, navigera och interagera med Internet.

Glej tudi

Webbtillgänglighet i medlemsstaterna

Medlemsstaterna måste främja webbtillgänglighet genom utbildningsprogram, medvetandehöjande åtgärder och åtgärder för att underlätta tillgängligheten.