Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laatste wijzigingen in de toegankelijkheidsnorm

Lees meer over de laatste wijzigingen in toegankelijkheidsnorm EN 301 549 en de redenen daarvoor.

    Blinde persoon die een schermlezersoftware gebruikt om smartphone te gebruiken

© iStock by Getty Images -1267390670 Chansom Pantip

Introductie

Normen kunnen lang duren voordat ze worden ontwikkeld, omdat ze een overeenkomst van veel verschillende partijen vereisen. Wat de WAD betreft, heeft deze pas wanneer een gewijzigde norm is geharmoniseerd door middel van een verwijzing in het Publicatieblad, juridische betekenis. Nieuwe versies van de WCAG of EN 301 549 veranderen dus niet automatisch de wettelijke verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de WAD.

Om wijzigingen van invloed te kunnen hebben op de WAD, moet eerst de norm worden bijgewerkt en vervolgens in het Publicatieblad worden vermeld.  De laatste verandering vond plaats in augustus 2021. In dit geval werd EN 301 549 v2.1.2, waarnaar in het Publicatieblad in 2018 werd verwezen, vervangen door v3.2.1. De wetgeving voorziet in een overlapping van enkele maanden tot februari 2022.

Referentielijsten op deze pagina:

Wijzigingen in v3.2.1

De volgende tabel geeft een overzicht van de wijzigingen tussen v2.1.2 en v3.2.1 van EN 301 549. Beide versies bouwen sterk op WCAG 2.1. Aangezien WCAG 2.1 in deze periode niet is gewijzigd, zijn de wijzigingen in de nieuwe versie vrij klein. Een belangrijke verandering in v3.2.1, als gevolg van een redactioneel toezicht in v2.1.2, is dat WCAG 2.1 nu van toepassing is op documenten die zijn gedownload van het web.

Clausules toegevoegd in v3.2.1

Merk op dat het rijnummer in de eerste kolom verwijst naar de rij in tabel A.1 van de bijlage bij EN 301 549, v3.2.1.

RijenEisRationeel
206.5.4 Synchronisatie tussen audio en videoIs opgewaardeerd van een aanbeveling naar een vereiste in versie 3.2.1
216.5.5 Visuele indicator van audio met videoEen nieuwe eis in versie 3.2.1
226.5.6 Sprekeridentificatie met video (tekentaal) communicatieEen nieuwe eis in versie 3.2.1
267.1.4 Bijschriften kenmerkenEen nieuwe eis in versie 3.2.1
277.1.5 Gesproken ondertitelingEen nieuwe eis in versie 3.2.1
819.6 WCAG conformiteitsvereistenDit was in versie 2.1.2 (als 9.5) maar ten onrechte weggelaten uit tabel A.1
82 tot 126Downloadbare documentvereisten (alles op basis van WCAG 2.0Nieuw toegevoegd aan tabel A.1 in versie 3.2.1 om de in punt 2 beschreven reden.

Terug naar inleiding

Clausules verwijderd in v3.2.1

Merk op dat het rijnummer in de eerste kolom verwijst naar de rij in tabel A.1 van de bijlage bij EN 301 549, v2.1.2.

RijenEisRationeel
45.5.1 WerkwijzenWordt automatisch voldaan als aan alle WCAG 2.1 SC’s wordt voldaan
55.5.2 Bedienbare onderdelen waarneembaarheidWordt automatisch voldaan als aan alle WCAG 2.1 SC’s wordt voldaan
65.6.1 Tactiele of auditieve statusWordt automatisch voldaan als aan alle WCAG 2.1 SC’s wordt voldaan
75.6.2 Visuele statusWordt automatisch voldaan als aan alle WCAG 2.1 SC’s wordt voldaan
85.7 Herhaling van sleutelsWordt automatisch voldaan als aan alle WCAG 2.1 SC’s wordt voldaan
95.8 Dubbele toetsacceptatieWordt automatisch voldaan als aan alle WCAG 2.1 SC’s wordt voldaan
105.9 Gelijktijdige gebruikersactiesWordt automatisch voldaan als aan alle WCAG 2.1 SC’s wordt voldaan
309.1.2.4 Bijschriften (live)De WAD „is niet van toepassing op live-time-based media”.

Terug naar inleiding

Eisen in EN 301 549 en relevant voor de WAD, maar niet in WCAG 2.1

Deze tabellen bevatten de eisen van EN 301 549 die verder gaan dan WCAG 2.1, gebaseerd op tabel A.1 (betreffende websites) van bijlage A in EN 301 549 v3.2.1. 

Om op te merken: Tabel A.2 (met betrekking tot mobiele applicaties) valt helemaal niet onder WCAG, ook al maakt zij gebruik van de eisen van WCAG. Dit komt omdat de WCAG eigenlijk niet van toepassing is op mobiele applicaties.

Merk op dat het rijnummer in de eerste kolom verwijst naar de rij van tabel A.1 van de bijlage bij EN 301 549, v3.2.1.

RijenPunt in v3.2.1 van de normConditie
15.2 Activering van toegankelijkheidsfunctiesWaar webinhoud toegankelijkheidsfuncties heeft gedocumenteerd
25.3 BiometrieWanneer webinhoud biologische kenmerken gebruikt
35.4 Behoud van toegankelijkheidsinformatie tijdens conversieWaar webinhoud informatie of communicatie omzet
46.1 Audiobandbreedte voor spraakWaar webpagina’s tweerichtingscommunicatie bieden
56.2.1.1 RTT-communicatieWaar webpagina’s tweerichtingscommunicatie bieden
66.2.1.2 Concurrente stem en tekstWanneer webpagina’s een middel bieden voor spraakcommunicatie in twee richtingen en voor gebruikers om door RTT te communiceren
76.2.2.1 Visueel te onderscheiden displayWaar webpagina’s hebben RTT verzenden en ontvangen mogelijkheden
86.2.2.2 Programmatisch bepaalbare zend- en ontvangstrichtingWaar webpagina’s hebben RTT verzenden en ontvangen mogelijkheden
96.2.2.3 LuidsprekeridentificatieWaar webpagina’s RTT-mogelijkheden hebben en luidsprekeridentificatie voor spraak bieden
106.2.2.4 Visuele indicator van audio met RTTWaar webpagina’s tweerichtingscommunicatie bieden en RTT-mogelijkheden hebben
116.2.3 Interoperabiliteitspunt a)Waar webpagina’s met RTT-functionaliteit samenwerken met andere ICT met RTT-functionaliteit (zoals vereist door punt 6.2.1.1)
126.2.3 Interoperabiliteitspunt b)Waar webpagina’s met RTT-functionaliteit samenwerken met andere ICT met RTT-functionaliteit (zoals vereist door punt 6.2.1.1)
136.2.3 Interoperabiliteitspunt c)Waar webpagina’s met RTT-functionaliteit samenwerken met andere ICT met RTT-functionaliteit (zoals vereist door punt 6.2.1.1)
146.2.3 Interoperabiliteitspunt d)Waar webpagina’s met RTT-functionaliteit samenwerken met andere ICT met RTT-functionaliteit (zoals vereist door punt 6.2.1.1)
156.2.4 RTT-responsiviteitWaar webpagina’s RTT-invoer gebruiken
166.3 Relatie-IDWaar webpagina’s voorzien in identificatie van de beller of soortgelijke telecommunicatiefuncties
176.4 Alternatieven voor spraakgebaseerde dienstenWaar webpagina’s real-time spraakgestuurde communicatie bieden en ook voicemail, automatisch toezichthouder of interactieve spraakresponsfaciliteiten bieden
186.5.2 Resolutie punt a)Waar webpagina’s die tweerichtingscommunicatie bieden, real-time videofunctionaliteit bevatten
196.5.3 Kadertarief punt a)Waar webpagina’s die tweerichtingscommunicatie bieden, real-time videofunctionaliteit bevatten
206.5.4 Synchronisatie tussen audio en videoWaar webpagina’s tweewegs spraakcommunicatie bieden, omvatten real-time videofunctionaliteit
216.5.5 Visuele indicator van audio met videoWaar webpagina’s tweerichtingscommunicatie bieden en realtime videofunctionaliteit bevatten
226.5.6 Sprekeridentificatie met video (tekentaal) communicatieWaar webpagina’s luidsprekeridentificatie bieden voor spraakgebruikers
237.1.1 Bijschrift afspelenWaar webinhoud video met gesynchroniseerde audio weergeeft
247.1.2 Bijschrift synchronisatieWaar webinhoud bijschriften weergeeft
257.1.3 Behoud van bijschriftenWaar webpagina’s video verzenden, converteren of opnemen met gesynchroniseerde audio
267.1.4 Bijschriften kenmerkenWaar webinhoud bijschriften weergeeft
277.1.5 Gesproken ondertitelingWaar webinhoud video met gesynchroniseerde audio weergeeft
287.2.1 Afspelen van audiobeschrijvingWaar webinhoud video met gesynchroniseerde audio weergeeft
297.2.2 Synchronisatie van audiobeschrijvingenWaar webinhoud een mechanisme heeft om audiobeschrijving af te spelen
307.2.3 Behoud van audiobeschrijvingWaar webpagina’s video verzenden, converteren of opnemen met gesynchroniseerde audio
317.3 Gebruikersbedieningen voor bijschriften en audiobeschrijvingWaar webpagina’s voornamelijk materiaal weergeven dat video bevat met bijbehorende audio-inhoud
82 tot 126  In wezen de delen van WCAG die kunnen worden toegepast op gedownloade documenten. Merk op dat WCAG zelf niet van toepassing is op gedownloade documenten.Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownload
12711.7 GebruikersvoorkeurenOnvoorwaardelijk
12811.8.1 InhoudstechnologieWaar webcontent een authoring tool is
12911.8.2 Toegankelijke contentcreatieWaar webcontent een authoring tool is
13011.8.3 Behoud van toegankelijkheidsinformatie bij transformatiesWaar webcontent een authoring tool is
13111.8.4 ReparatiehulpWaar webcontent een authoring tool is
13211.8.5 SjablonenWaar webcontent een authoring tool is
13312.1.1 Toegankelijkheid en compatibiliteitsfunctiesOnvoorwaardelijk
13412.1.2 Toegankelijke documentatieOnvoorwaardelijk
13512.2.2 Informatie over toegankelijkheids- en compatibiliteitsfunctiesOnvoorwaardelijk
13612.2.3 Effectieve communicatieOnvoorwaardelijk
13712.2.4 Toegankelijke documentatieOnvoorwaardelijk

Terug naar inleiding

Eisen in EN 301 549, maar niet relevant voor de WAD

Hieronder staan de eisen van EN 301 549 die niet zijn opgenomen in tabel A.1 (betreffende websites) of tabel A.2 (met betrekking tot mobiele toepassingen) van bijlage A in EN 301 549 v3.2.1.  Zij maken dus deel uit van de norm, maar maken geen deel uit van het vermoeden van overeenstemming met de WAD. 

Vereisten niet relevant omdat de WAD niet van toepassing is op hardware:

  • 5.1 Gesloten functionaliteit
  • 6.5.2 Resolutie punt b)
  • 6.5.3 Framesnelheid punt b)
  • 6.6 Alternatieven voor videogebaseerde diensten
  • 8 Hardware (in zijn geheel)

Vereisten die niet relevant zijn omdat de WAD niet van toepassing is op live-time-gebaseerde media:

  • 9.1.2.4 Bijschriften (live)
  • 10.1.2.4 Bijschriften (live)
  • 11.1.2.4 Bijschriften (live)

Terug naar inleiding

Samenvatting van alle eisen in EN 301 549 die van toepassing zijn op de WAD

Het acroniem POUR staat voor Perceivable, Operable, Understandable en Robuust. Deze worden beschouwd als de vier belangrijkste beginselen van de vereisten inzake digitale toegankelijkheid. In de derde kolom in de onderstaande tabel wordt aangegeven aan welke van deze beginselen elke clausule moet voldoen. De laatste kolom geeft aan of een clausule gebaseerd is op WCAG. Het bevat een link naar de definitie van de clausule, hetzij in WCAG, hetzij in EN 301 549 indien de clausule niet in WCAG is opgenomen.

Nee, dat is niet zo.Punt in v3.2.1 van de normGIETENConditieWCAG-niveau
15.2 Activering van toegankelijkheidsfunctiesGIETENWaar webinhoud toegankelijkheidsfuncties heeft gedocumenteerdGeen WCAG
25.3 Biometrie—O—Wanneer webinhoud biologische kenmerken gebruiktGeen WCAG
35.4 Behoud van toegankelijkheidsinformatie tijdens conversieP-URWaar webinhoud informatie of communicatie omzetGeen WCAG
46.1 Audiobandbreedte voor spraakP—Waar webpagina’s tweerichtingscommunicatie biedenGeen WCAG
56.2.1.1 RTT-communicatiePO—Waar webpagina’s tweerichtingscommunicatie biedenGeen WCAG
66.2.1.2 Concurrente stem en tekstPO—Wanneer webpagina’s een middel bieden voor spraakcommunicatie in twee richtingen en voor gebruikers om door RTT te communicerenGeen WCAG
76.2.2.1 Visueel te onderscheiden displayP—Waar webpagina’s hebben RTT verzenden en ontvangen mogelijkhedenGeen WCAG
86.2.2.2 Programmatisch bepaalbare zend- en ontvangstrichtingP—Waar webpagina’s hebben RTT verzenden en ontvangen mogelijkhedenGeen WCAG
96.2.2.3 LuidsprekeridentificatieP—Waar webpagina’s RTT-mogelijkheden hebben en luidsprekeridentificatie voor spraak biedenGeen WCAG
106.2.2.4 Visuele indicator van audio met RTTP—Waar webpagina’s tweerichtingscommunicatie bieden en RTT-mogelijkheden hebbenGeen WCAG
116.2.3 Interoperabiliteitspunt a)P—Waar webpagina’s met RTT-functionaliteit samenwerken met andere ICT met RTT-functionaliteit (zoals vereist door punt 6.2.1.1)Geen WCAG
126.2.3 Interoperabiliteitspunt b)P—Waar webpagina’s met RTT-functionaliteit samenwerken met andere ICT met RTT-functionaliteit (zoals vereist door punt 6.2.1.1)Geen WCAG
136.2.3 Interoperabiliteitspunt c)P—Waar webpagina’s met RTT-functionaliteit samenwerken met andere ICT met RTT-functionaliteit (zoals vereist door punt 6.2.1.1)Geen WCAG
146.2.3 Interoperabiliteitspunt d)P—Waar webpagina’s met RTT-functionaliteit samenwerken met andere ICT met RTT-functionaliteit (zoals vereist door punt 6.2.1.1)Geen WCAG
156.2.4 RTT-responsiviteitP—Waar webpagina’s RTT-invoer gebruikenGeen WCAG
166.3 Relatie-IDGIETENWaar webpagina’s voorzien in identificatie van de beller of soortgelijke telecommunicatiefunctiesGeen WCAG
176.4 Alternatieven voor spraakgebaseerde dienstenPOU—Waar webpagina’s real-time spraakgestuurde communicatie bieden en ook voicemail, automatisch toezichthouder of interactieve spraakresponsfaciliteiten biedenGeen WCAG
186.5.2 Resolutie punt a)P-U—Waar webpagina’s die tweerichtingscommunicatie bieden, real-time videofunctionaliteit bevattenGeen WCAG
196.5.3 Kadertarief punt a)P-U—Waar webpagina’s die tweerichtingscommunicatie bieden, real-time videofunctionaliteit bevattenGeen WCAG
206.5.4 Synchronisatie tussen audio en videoP-U—Waar webpagina’s tweewegs spraakcommunicatie bieden, omvatten real-time videofunctionaliteitGeen WCAG
216.5.5 Visuele indicator van audio met videoP-U—Waar webpagina’s tweerichtingscommunicatie bieden en realtime videofunctionaliteit bevattenGeen WCAG
226.5.6 Sprekeridentificatie met video (tekentaal) communicatieP-U—Waar webpagina’s luidsprekeridentificatie bieden voor spraakgebruikersGeen WCAG
237.1.1 Bijschrift afspelenP-U—Waar webinhoud video met gesynchroniseerde audio weergeeftGeen WCAG
247.1.2 Bijschrift synchronisatieP—Waar webinhoud bijschriften weergeeftGeen WCAG
257.1.3 Behoud van bijschriftenP-U—Waar webpagina’s video verzenden, converteren of opnemen met gesynchroniseerde audioGeen WCAG
267.1.4 Bijschriften kenmerkenP—Waar webinhoud bijschriften weergeeftGeen WCAG
277.1.5 Gesproken ondertitelingP-U—Waar webinhoud video met gesynchroniseerde audio weergeeftGeen WCAG
287.2.1 Afspelen van audiobeschrijvingP-U—Waar webinhoud video met gesynchroniseerde audio weergeeftGeen WCAG
297.2.2 Synchronisatie van audiobeschrijvingenP—Waar webinhoud een mechanisme heeft om audiobeschrijving af te spelenGeen WCAG
307.2.3 Behoud van audiobeschrijvingP-U—Waar webpagina’s video verzenden, converteren of opnemen met gesynchroniseerde audioGeen WCAG
317.3 Gebruikersbedieningen voor bijschriften en audiobeschrijvingPO—Waar webpagina’s voornamelijk materiaal weergeven dat video bevat met bijbehorende audio-inhoudGeen WCAG
329.1.1.1 Niet-tekstuele inhoudP—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
339.1.2.1 Alleen audio en video (vooraf opgenomen)P—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
349.1.2.2 Bijschriften (vooraf opgenomen)P—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
359.1.2.3 Audiobeschrijving of mediaalternatief (vooraf opgenomen)P—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
369.1.2.5 Audiobeschrijving (vooraf opgenomen)P—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
379.1.3.1 Informatie en relatiesP—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
389.1.3.2 Betekenisvolle volgordeP—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
399.1.3.3 Sensorische kenmerkenP—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
409.1.3.4 OriëntatiePO—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
419.1.3.5 Identificeer inputdoelPO—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
429.1.4.1 Gebruik van kleurP—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
439.1.4.2 AudiobesturingP—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
449.1.4.3 Contrast (minimum)P—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
459.1.4.4 De grootte van tekst wijzigenP—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
469.1.4.5 Afbeeldingen van tekstP—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
479.1.4.10 ReflowP—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
489.1.4.11 Niet-tekstcontrastP—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
499.1.4.12 TekstafstandP—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
509.1.4.13 Inhoud op zweven of scherpstellenP—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
519.2.1.1 Toetsenbord—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
529.2.1.2 Geen toetsenbordval—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
539.2.1.4 Sneltoetsen voor tekens—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
549.2.2.1 Instelbare Timing—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
559.2.2.2 Pauze, stoppen, verstoppen—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
569.2.3.1 Drie flitsen of onder de drempelwaarde—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
579.2.4.1 Blokkades omzeilen—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
589.2.4.2 Pagina met de titel—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
599.2.4.3 Focus Orde—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
609.2.4.4 Link doel (in context)—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
619.2.4.5 Meerdere manieren—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
629.2.4.6 Rubrieken en etiketten—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
639.2.4.7 Focus zichtbaar—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
649.2.5.1 Aanwijzer gebaren—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
659.2.5.2 Pointer annulering—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
669.2.5.3 Label in naam—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
679.2.5.4 Bewegingsaansturing—O—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
689.3.1.1 Taal van de pagina—U—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
699.3.1.2 Taal van delen—U—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
709.3.2.1 Op focus—U—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
719.3.2.2 Bij invoer—U—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
729.3.2.3 Consistente navigatie—U—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
739.3.2.4 Consistente identificatie—U—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
749.3.3.1 Foutidentificatie—U—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
759.3.3.2 Etiketten of instructies—U—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
769.3.3.3 Foutsuggestie—U—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
779.3.3.4 Foutpreventie (juridisch, financieel, gegevens)—U—Waar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
789.4.1.1 Parsing—RWaar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
799.4.1.2 Naam, rol, waarde—RWaar ICT een webpagina isWCAG 2.1 A
809.4.1.3 StatusberichtenGIETENWaar ICT een webpagina isWCAG 2.1 AA
819.6 WCAG conformiteitsvereistenGIETENWaar ICT een webpagina isWCAG 2.1 Gerelateerde
8210.1.1.1 Niet-tekstuele inhoudP—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
8310.1.2.1 Alleen audio en video (vooraf opgenomen)P—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
8410.1.2.2 Bijschriften (vooraf opgenomen)P—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
8510.1.2.3 Audiobeschrijving of mediaalternatief (vooraf opgenomen)P—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
8610.1.2.5 Audiobeschrijving (vooraf opgenomen)P—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
8710.1.3.1 Informatie en relatiesP—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
8810.1.3.2 Betekenisvolle opeenvolgingP—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
8910.1.3.3 Sensorische kenmerkenP—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
9010.1.3.4 OriëntatiePO—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
9110.1.3.5 Identificeer inputdoelPO—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
9210.1.4.1 Gebruik van kleurP—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
9310.1.4.2 AudiobesturingP—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
9410.1.4.3 Contrast (minimum)P—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
9510.1.4.4 De grootte van tekst wijzigenP—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
9610.1.4.5 Afbeeldingen van tekstP—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
9710.1.4.10 ReflowP—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
9810.1.4.11 Niet-tekstcontrastP—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
9910.1.4.12 TekstafstandP—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
10010.1.4.13 Inhoud op hover of focusP—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
10110.2.1.1 Toetsenbord—O—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
10210.2.1.2 Geen toetsenbordval—O—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
10310.2.1.4 Sneltoetsen voor tekens—O—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
10410.2.2.1 Instelbare Timing—O—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
10510.2.2.2 Pauze, stoppen, verstoppen—O—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
10610.2.3.1 Drie flitsen of onder de drempelwaarde—O—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
10710.2.4.2 Document met de titel—O—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
10810.2.4.3 Nadrukorde—O—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
10910.2.4.4 Link doel (in context)—O—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
11010.2.4.6 Kopen en etiketten—O—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
1110.2.4.7 Focus zichtbaar—O—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
11210.2.5.1 Aanwijzer gebaren—O—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
11310.2.5.2 Pointer annulering—O—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
11410.2.5.3 Label in naam—O—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
11510.2.5.4 Bewegingsaansturing—O—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
11610.3.1.1 Taal van het document—U—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
11710.3.1.2 Taal van delen—U—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
11810.3.2.1 Op focus—U—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
11910.3.2.2 Op input—U—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
12010.3.3.1 Foutidentificatie—U—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
12110.3.3.2 Etiketten of instructies—U—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
12210.3.3.3 Foutsuggestie—U—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
12310.3.3.4 Foutpreventie (juridisch, financieel, gegevens)—U—Wanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
12410.4.1.1 Parsing—RWanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
12510.4.1.2 Naam, rol, waarde—RWanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 A
12610.4.1.3 StatusberichtenGIETENWanneer de documenten en formulieren van een webpagina kunnen worden gedownloadWCAG 2.1 AA
12711.7 GebruikersvoorkeurenGIETENOnvoorwaardelijkGeen WCAG
12811.8.1 InhoudstechnologieGIETENWaar webcontent een authoring tool isGeen WCAG
12911.8.2 Toegankelijke contentcreatieGIETENWaar webcontent een authoring tool isGeen WCAG
13011.8.3 Behoud van toegankelijkheidsinformatie bij transformatiesGIETENWaar webcontent een authoring tool isGeen WCAG
13111.8.4 ReparatiehulpGIETENWaar webcontent een authoring tool isGeen WCAG
13211.8.5 SjablonenGIETENWaar webcontent een authoring tool isGeen WCAG
13312.1.1 Toegankelijkheid en compatibiliteitsfunctiesGIETENOnvoorwaardelijkGeen WCAG
13412.1.2 Toegankelijke documentatieGIETENOnvoorwaardelijkGeen WCAG
13512.2.2 Informatie over toegankelijkheids- en compatibiliteitsfunctiesGIETENOnvoorwaardelijkGeen WCAG
13612.2.3 Effectieve communicatieP-U—OnvoorwaardelijkGeen WCAG
13712.2.4 Toegankelijke documentatieGIETENOnvoorwaardelijkGeen WCAG

Terug naar inleiding

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Webtoegankelijkheid

Wat is webtoegankelijkheid? Webtoegankelijkheid stelt iedereen, ook mensen met een handicap, in staat om het internet waar te nemen, te begrijpen, te navigeren en te communiceren.

Zie ook

Webtoegankelijkheid in de lidstaten

De lidstaten moeten de toegankelijkheid van het web bevorderen door middel van opleidingsprogramma’s, bewustmaking en maatregelen om de toegankelijkheid te vergemakkelijken.