Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Jaunākās izmaiņas pieejamības standartā

Uzziniet par jaunākajām izmaiņām pieejamības standartā EN 301 549 un to pamatojumu.

    Neredzīga persona, kas izmanto ekrāna lasītāja programmatūru, lai izmantotu viedtālruni

© iStock by Getty Images -1267390670 Chansom Pantip

Ievads Ievads

Standartu izstrādei var būt vajadzīgs ilgs laiks, jo par tiem ir jāvienojas ar daudzām un dažādām pusēm. Attiecībā uz WAD tam ir juridiska nozīme tikai tad, kad grozītais standarts ir saskaņots ar atsauci Oficiālajā Vēstnesī. Tādējādi WCAG vai EN 301 549 jaunās versijas automātiski nemaina dalībvalstu juridiskās saistības attiecībā uz WAD.

Lai izmaiņas ietekmētu WAD, vispirms standarts ir jāatjaunina, un pēc tam uz to ir jāatsaucas Oficiālajā Vēstnesī.  Pēdējās izmaiņas notika 2021. gada augustā. Šajā gadījumā standartu EN 301 549 v2.1.2, uz kuru Oficiālajā Vēstnesī atsaucās 2018. gadā, aizstāja ar v3.2.1. Tiesību aktos bija paredzēta vairāku mēnešu pārklāšanās līdz 2022. gada februārim.

Atsauces saraksti šajā lapā:

Izmaiņas v3.2.1. punktā

Turpmākajā tabulā uzskaitītas izmaiņas no standarta EN 301 549 v2.1.2 līdz v3.2.1.. Abas versijas lielā mērā balstās uz WCAG 2.1. Tā kā WCAG 2.1 šajā periodā nav mainījies, izmaiņas jaunajā versijā ir diezgan mazas. Viena no svarīgām izmaiņām v3.2.1, pateicoties redakcionālajai uzraudzībai v2.1.2, ir tā, ka WCAG 2.1 tagad attiecas uz dokumentiem, kas lejupielādēti no tīmekļa.

Klauzulas, kas pievienotas v3.2.1. punktā

Jāņem vērā, ka rindas numurs pirmajā slejā attiecas uz EN 301 549 v3.2.1. pielikuma A.1. tabulas rindu.

Rindiņa rinda Prasības prasības Loģiskais pamatojums
20 6.5.4 Audio un video sinhronizācija Tika modernizēts no ieteikuma uz prasību versijā 3.2.1.
21 6.5.5 Skaņas vizuālais indikators ar video Jauna prasība 3.2.1. versijā
22 6.5.6 Skaļruņu identifikācija ar video (zīmju valodas) komunikāciju Jauna prasība 3.2.1. versijā
26 7.1.4 Paraksti raksturlielumi Jauna prasība 3.2.1. versijā
27 7.1.5 Spoken subtitri Jauna prasība 3.2.1. versijā
81 9.6 WCAG atbilstības prasības Tas bija 2.1.2. versijā (kā 9.5.), bet nepareizi izlaists A.1. tabulā.
82 līdz 126 Lejupielādējamas dokumentu prasības (visas, pamatojoties uz WCAG 2.0 No jauna pievienots A.1. tabulai 3.2.1. versijā iepriekš 2. punktā aprakstītā iemesla dēļ.

Atgriešanās pie ievadīšanas

Punkti, kas svītroti v3.2.1. punktā

Jāņem vērā, ka rindas numurs pirmajā slejā attiecas uz EN 301 549 v2.1.2. pielikuma A.1. tabulas rindu.

Rindiņa rinda Prasības prasības Loģiskais pamatojums
4 5.5.1 Darbības līdzekļi Tiks automātiski izpildīta, ja tiks izpildītas visas WCAG 2.1 SC.
5 5.5.2 Darbības daļas pamanāmība Tiks automātiski izpildīta, ja tiks izpildītas visas WCAG 2.1 SC.
6 5.6.1 Taustes vai dzirdes statuss Tiks automātiski izpildīta, ja tiks izpildītas visas WCAG 2.1 SC.
7 5.6.2 Vizuālais statuss Tiks automātiski izpildīta, ja tiks izpildītas visas WCAG 2.1 SC.
8 5.7 Atkārtot atslēgu Tiks automātiski izpildīta, ja tiks izpildītas visas WCAG 2.1 SC.
9 5.8 Double-strike atslēgu pieņemšana Tiks automātiski izpildīta, ja tiks izpildītas visas WCAG 2.1 SC.
10 5.9 Vienlaicīgas lietotāju darbības Tiks automātiski izpildīta, ja tiks izpildītas visas WCAG 2.1 SC.
30 9.1.2.4 Paraksti (dzīvi) WAD “neattiecas uz tiešraides plašsaziņas līdzekļiem, kas balstīti uz laiku”.

Atgriešanās pie ievadīšanas

EN 301 549 prasības, kas attiecas uz WAD, bet neattiecas uz WCAG 2.1.

Šajās tabulās uzskaitītas EN 301 549 prasības, kas pārsniedz WCAG 2.1, pamatojoties uz A pielikuma A.1. tabulu (ietver tīmekļa vietnes) standartā EN 301 549 v3.2.1. 

Lai atzīmētu: A.2. tabula (attiecībā uz mobilajām lietojumprogrammām) vispār nav iekļauta WCAG, lai gan tajā ir izmantotas WCAG prasības. Tas ir tāpēc, ka WCAG faktiski neattiecas uz mobilajām lietojumprogrammām.

Jāņem vērā, ka rindas numurs pirmajā slejā attiecas uz EN 301 549 v3.2.1. pielikuma A.1. tabulas rindu.

Rindiņa rinda Standarta v3.2.1. punkts Stāvoklis Stāvoklis
1 5.2 Pieejamības funkciju aktivizēšana Kur tīmekļa saturam ir dokumentētas pieejamības funkcijas
2 5.3 Biometrija Kur tīmekļa saturs izmanto bioloģiskās īpašības
3 5.4 Pieejamības informācijas saglabāšana konversijas laikā Kur tīmekļa saturs pārveido informāciju vai komunikāciju
4 6.1 Audio joslas platums runai Kur tīmekļa lapas nodrošina divvirzienu balss saziņu
5 6.2.1.1. RTT komunikācija Kur tīmekļa lapas nodrošina divvirzienu balss saziņu
6 6.2.1.2 Vienlaicīga balss un teksts Kur tīmekļa lapas nodrošina divvirzienu balss sakarus un lietotājus saziņai ar RTT
7 6.2.2.1 Vizuāli atšķirams displejs Kur tīmekļa lapām ir RTT sūtīšanas un saņemšanas iespējas
8 6.2.2.2 Programmātiski nosakāms nosūtīšanas un saņemšanas virziens Kur tīmekļa lapām ir RTT sūtīšanas un saņemšanas iespējas
9 6.2.2.3 Skaļruņu identifikācija Kur tīmekļa lapām ir RTT iespējas un nodrošina runātāja identifikāciju balss vajadzībām
10 6.2.2.4 Audio ar RTT vizuālais indikators Kur tīmekļa lapas nodrošina divvirzienu balss sakarus un kurām ir RTT iespējas
11 6.2.3 Sadarbspējas postenis a) Ja tīmekļa lapas ar RTT funkcionalitāti ir savstarpēji savietojamas ar citām IKT un RTT funkcijām (kā noteikts 6.2.1.1. punktā)
12 6.2.3 Sadarbspējas b) punkts Ja tīmekļa lapas ar RTT funkcionalitāti ir savstarpēji savietojamas ar citām IKT un RTT funkcijām (kā noteikts 6.2.1.1. punktā)
13 6.2.3 Sadarbspējas punkts c) Ja tīmekļa lapas ar RTT funkcionalitāti ir savstarpēji savietojamas ar citām IKT un RTT funkcijām (kā noteikts 6.2.1.1. punktā)
14 6.2.3 Sadarbspējas punkts d) Ja tīmekļa lapas ar RTT funkcionalitāti ir savstarpēji savietojamas ar citām IKT un RTT funkcijām (kā noteikts 6.2.1.1. punktā)
15 6.2.4 RTT reaģētspēja Kur tīmekļa lapas izmanto RTT ievadi
16 6.3 Zvanītāja ID Kur tīmekļa lapas nodrošina zvanītāja identifikāciju vai līdzīgas telekomunikāciju funkcijas
17 6.4 Balss pakalpojumu alternatīvas Kur tīmekļa lapas nodrošina reāllaika balss sakarus, kā arī nodrošina balss pastu, automātisko apmeklētāju vai interaktīvus balss reaģēšanas līdzekļus
18 6.5.2. rezolūcijas punkts a) Kur tīmekļa lapas, kas nodrošina divvirzienu balss komunikāciju ietver reāllaika video funkcionalitāti
19 6.5.3 Rāmja likmes postenis a) Kur tīmekļa lapas, kas nodrošina divvirzienu balss komunikāciju ietver reāllaika video funkcionalitāti
20 6.5.4 Audio un video sinhronizācija Kur tīmekļa lapas nodrošina divvirzienu balss komunikāciju ietver reāllaika video funkcionalitāti
21 6.5.5 Skaņas vizuālais indikators ar video Kur tīmekļa lapas nodrošina divvirzienu balss sakarus un ietver reāllaika video funkcionalitāti
22 6.5.6 Skaļruņu identifikācija ar video (zīmju valodas) komunikāciju Kur tīmekļa lapas nodrošina runātāja identifikāciju balss lietotājiem
23 7.1.1 Parakstīšanas atskaņošana Kur tīmekļa saturs parāda video ar sinhronizētu audio
24 7.1.2 Parakstīšanas sinhronizācija Kur tīmekļa saturs parāda parakstus
25 7.1.3 Parakstu saglabāšana Kur tīmekļa lapas pārraidīt, konvertēt vai ierakstīt video ar sinhronizētu audio
26 7.1.4 Paraksti raksturlielumi Kur tīmekļa saturs parāda parakstus
27 7.1.5 Spoken subtitri Kur tīmekļa saturs parāda video ar sinhronizētu audio
28 7.2.1 Audio apraksta atskaņošana Kur tīmekļa saturs parāda video ar sinhronizētu audio
29 7.2.2 Audio apraksta sinhronizācija Kur tīmekļa saturam ir mehānisms, lai atskaņotu audio aprakstu
30 7.2.3 Audio apraksta saglabāšana Kur tīmekļa lapas pārraidīt, konvertēt, vai ierakstīt video ar sinhronizētu audio
31 7.3 Lietotāja kontrole parakstiem un audio aprakstam Ja tīmekļa lapas galvenokārt parāda materiālus, kas satur video ar saistītu audio saturu
82 līdz 126   Būtībā WCAG daļas, ko var izmantot lejupielādētajiem dokumentiem. Ņemiet vērā, ka pats WCAG neattiecas uz lejupielādētajiem dokumentiem. Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas
127 11.7 Lietotāja preferences Beznosacījumu beznos
128 11.8.1 Satura tehnoloģija Kur tīmekļa saturs ir autorēšanas rīks
129 11.8.2 Pieejama satura izveide Kur tīmekļa saturs ir autorēšanas rīks
130 11.8.3 Pieejamības informācijas saglabāšana transformācijās Kur tīmekļa saturs ir autorēšanas rīks
131 11.8.4 Remonta palīdzība Kur tīmekļa saturs ir autorēšanas rīks
132 11.8.5 Veidnes Kur tīmekļa saturs ir autorēšanas rīks
133 12.1.1 Pieejamības un saderības funkcijas Beznosacījumu beznos
134 12.1.2 Pieejama dokumentācija Beznosacījumu beznos
135 12.2.2 Informācija par pieejamības un saderības funkcijām Beznosacījumu beznos
136 12.2.3 Efektīva komunikācija Beznosacījumu beznos
137 12.2.4 Pieejama dokumentācija Beznosacījumu beznos

Atgriešanās pie ievadīšanas

Standarta EN 301 549 prasības, bet neattiecas uz WAD

Turpmāk uzskaitītas EN 301 549 prasības, kas nav uzskaitītas A pielikuma A.1. tabulā (ietverot tīmekļa vietnes) vai A.2. tabulā (attiecībā uz mobilajām lietojumprogrammām) standartā EN 301 549 v3.2.1.  Tādējādi tie ir daļa no standarta, bet nav daļa no pieņēmuma par atbilstību WAD. 

Prasības nav būtiskas, jo WAD neattiecas uz aparatūru:

  • 5.1 Slēgta funkcionalitāte
  • 6.5.2. rezolūcijas b) punkts
  • 6.5.3. Rāmja likmes b) postenis
  • 6.6 Alternatīvas video pakalpojumiem
  • 8 Aparatūra (visā kopumā)

Prasības nav būtiskas, jo WAD neattiecas uz tiešraidē izmantotiem plašsaziņas līdzekļiem, kas balstīti uz laiku:

  • 9.1.2.4 Paraksti (dzīvi)
  • 10.1.2.4 Paraksti (dzīvi)
  • 11.1.2.4 Paraksti (dzīvi)

Atgriešanās pie ievadīšanas

Kopsavilkums par visām standarta EN 301 549 prasībām, kas attiecas uz WAD

Akronīms POUR apzīmē uztveramu, darbināmu, saprotamu un Robust. Tie tiek uzskatīti par četriem galvenajiem digitālās pieejamības prasību principiem. Tabulas trešajā ailē norādīts, kuru no šiem principiem katrs noteikums ir paredzēts izpildīt. Pēdējā slejā norādīts, vai klauzula ir balstīta uz WCAG. Tas nodrošina saikni ar klauzulas definīciju vai nu WCAG, vai EN 301 549, ja klauzula nav iekļauta WCAG.

Nē. Standarta v3.2.1. punkts IELEJIET Stāvoklis Stāvoklis WCAG līmenis
1 5.2 Pieejamības funkciju aktivizēšana IELEJIET Kur tīmekļa saturam ir dokumentētas pieejamības funkcijas Nav WCAG
2 5.3 Biometrija —O— Kur tīmekļa saturs izmanto bioloģiskās īpašības Nav WCAG
3 5.4 Pieejamības informācijas saglabāšana konversijas laikā P-UR Kur tīmekļa saturs pārveido informāciju vai komunikāciju Nav WCAG
4 6.1 Audio joslas platums runai P— Kur tīmekļa lapas nodrošina divvirzienu balss saziņu Nav WCAG
5 6.2.1.1. RTT komunikācija PRECES NOSAUKUMS: Kur tīmekļa lapas nodrošina divvirzienu balss saziņu Nav WCAG
6 6.2.1.2 Vienlaicīga balss un teksts PRECES NOSAUKUMS: Kur tīmekļa lapas nodrošina divvirzienu balss sakarus un lietotājus saziņai ar RTT Nav WCAG
7 6.2.2.1 Vizuāli atšķirams displejs P— Kur tīmekļa lapām ir RTT sūtīšanas un saņemšanas iespējas Nav WCAG
8 6.2.2.2 Programmātiski nosakāms nosūtīšanas un saņemšanas virziens P— Kur tīmekļa lapām ir RTT sūtīšanas un saņemšanas iespējas Nav WCAG
9 6.2.2.3 Skaļruņu identifikācija P— Kur tīmekļa lapām ir RTT iespējas un nodrošina runātāja identifikāciju balss vajadzībām Nav WCAG
10 6.2.2.4 Audio ar RTT vizuālais indikators P— Kur tīmekļa lapas nodrošina divvirzienu balss sakarus un kurām ir RTT iespējas Nav WCAG
11 6.2.3 Sadarbspējas postenis a) P— Ja tīmekļa lapas ar RTT funkcionalitāti ir savstarpēji savietojamas ar citām IKT un RTT funkcijām (kā noteikts 6.2.1.1. punktā) Nav WCAG
12 6.2.3 Sadarbspējas b) punkts P— Ja tīmekļa lapas ar RTT funkcionalitāti ir savstarpēji savietojamas ar citām IKT un RTT funkcijām (kā noteikts 6.2.1.1. punktā) Nav WCAG
13 6.2.3 Sadarbspējas punkts c) P— Ja tīmekļa lapas ar RTT funkcionalitāti ir savstarpēji savietojamas ar citām IKT un RTT funkcijām (kā noteikts 6.2.1.1. punktā) Nav WCAG
14 6.2.3 Sadarbspējas punkts d) P— Ja tīmekļa lapas ar RTT funkcionalitāti ir savstarpēji savietojamas ar citām IKT un RTT funkcijām (kā noteikts 6.2.1.1. punktā) Nav WCAG
15 6.2.4 RTT reaģētspēja P— Kur tīmekļa lapas izmanto RTT ievadi Nav WCAG
16 6.3 Zvanītāja ID IELEJIET Kur tīmekļa lapas nodrošina zvanītāja identifikāciju vai līdzīgas telekomunikāciju funkcijas Nav WCAG
17 6.4 Balss pakalpojumu alternatīvas POU— Kur tīmekļa lapas nodrošina reāllaika balss sakarus, kā arī nodrošina balss pastu, automātisko apmeklētāju vai interaktīvus balss reaģēšanas līdzekļus Nav WCAG
18 6.5.2. rezolūcijas punkts a) P-U— Kur tīmekļa lapas, kas nodrošina divvirzienu balss komunikāciju ietver reāllaika video funkcionalitāti Nav WCAG
19 6.5.3 Rāmja likmes postenis a) P-U— Kur tīmekļa lapas, kas nodrošina divvirzienu balss komunikāciju ietver reāllaika video funkcionalitāti Nav WCAG
20 6.5.4 Audio un video sinhronizācija P-U— Kur tīmekļa lapas nodrošina divvirzienu balss komunikāciju ietver reāllaika video funkcionalitāti Nav WCAG
21 6.5.5 Skaņas vizuālais indikators ar video P-U— Kur tīmekļa lapas nodrošina divvirzienu balss sakarus un ietver reāllaika video funkcionalitāti Nav WCAG
22 6.5.6 Skaļruņu identifikācija ar video (zīmju valodas) komunikāciju P-U— Kur tīmekļa lapas nodrošina runātāja identifikāciju balss lietotājiem Nav WCAG
23 7.1.1 Parakstīšanas atskaņošana P-U— Kur tīmekļa saturs parāda video ar sinhronizētu audio Nav WCAG
24 7.1.2 Parakstīšanas sinhronizācija P— Kur tīmekļa saturs parāda parakstus Nav WCAG
25 7.1.3 Parakstu saglabāšana P-U— Kur tīmekļa lapas pārraidīt, konvertēt vai ierakstīt video ar sinhronizētu audio Nav WCAG
26 7.1.4 Paraksti raksturlielumi P— Kur tīmekļa saturs parāda parakstus Nav WCAG
27 7.1.5 Spoken subtitri P-U— Kur tīmekļa saturs parāda video ar sinhronizētu audio Nav WCAG
28 7.2.1 Audio apraksta atskaņošana P-U— Kur tīmekļa saturs parāda video ar sinhronizētu audio Nav WCAG
29 7.2.2 Audio apraksta sinhronizācija P— Kur tīmekļa saturam ir mehānisms, lai atskaņotu audio aprakstu Nav WCAG
30 7.2.3 Audio apraksta saglabāšana P-U— Kur tīmekļa lapas pārraidīt, konvertēt, vai ierakstīt video ar sinhronizētu audio Nav WCAG
31 7.3 Lietotāja kontrole parakstiem un audio aprakstam PRECES NOSAUKUMS: Ja tīmekļa lapas galvenokārt parāda materiālus, kas satur video ar saistītu audio saturu Nav WCAG
32 9.1.1.1 Neteksta saturs P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
33 9.1.2.1 Tikai audio un video (iepriekš ierakstīts) P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
34 9.1.2.2. Paraksti (iepriekš ierakstīti) P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
35 9.1.2.3 Audio apraksts vai alternatīva datu nesēja (iepriekš ierakstīta) P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
36 9.1.2.5 Audio apraksts (iepriekš ierakstīts) P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
37 9.1.3.1 Informācija un attiecības P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
38 9.1.3.2 Nozīmīga secība P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
39 9.1.3.3 Sensory raksturlielumi P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
40 9.1.3.4 Orientācija PRECES NOSAUKUMS: Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
41 9.1.3.5 Identificēt ievades nolūku PRECES NOSAUKUMS: Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
42 9.1.4.1 Krāsas izmantošana P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
43 9.1.4.2 Audio vadība P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
44 9.1.4.3 Kontrasts (minimālais) P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
45 9.1.4.4 Mainīt tekstu P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
46 9.1.4.5 Teksta attēli P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
47 9.1.4.10 Atplūde P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
48 9.1.4.11 Neteksta kontrasts P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
49 9.1.4.12 Teksta atstarpe P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
50 9.1.4.13 Saturs uz karāšanās vai fokusa P— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
51 9.2.1.1 Keyboard —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
52 9.2.1.2 Nav tastatūras lamatas —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
53 9.2.1.4 Rakstzīmju atslēgas īsceļi —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
54 9.2.2.1 Regulējams laiks —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
55 9.2.2.2 Pauze, apstāties, slēpt —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
56 9.2.3.1 Trīs zibspuldzes vai zem sliekšņa —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
57 9.2.4.1 Apvedceļa bloki —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
58 9.2.4.2 Lapa nosaukums —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
59 9.2.4.3 Fokusa kārtība —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
60 9.2.4.4 Saiknes mērķis (kontekstā) —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
61 9.2.4.5 Vairāki veidi —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
62 9.2.4.6 Pozīcijas un etiķetes —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
63 9.2.4.7 Redzams fokuss —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
64 9.2.5.1 Rādītāju žesti —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
65 9.2.5.2 Norādes atcelšana —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
66 9.2.5.3 Etiķetes nosaukums —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
67 9.2.5.4 Kustības iedarbināšana —O— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
68 9.3.1.1 Lapas valoda —U— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
69 9.3.1.2 Detaļu valoda —U— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
70 9.3.2.1. Uz fokusa —U— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
71 9.3.2.2. Ieeja —U— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
72 9.3.2.3 Saskaņota navigācija —U— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
73 9.3.2.4 Saskaņota identifikācija —U— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
74 9.3.3.1 Kļūdu identifikācija —U— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
75 9.3.3.2 Etiķetes vai instrukcijas —U— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
76 9.3.3.3 Kļūdas ierosinājums —U— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
77 9.3.3.4 Kļūdu novēršana (juridiskā, finanšu, datu) —U— Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
78 9.4.1.1 Parsēšana —R Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
79 9.4.1.2 Vārds, loma, vērtība —R Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 A
80 9.4.1.3 Statusa ziņojumi IELEJIET Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 AA
81 9.6 WCAG atbilstības prasības IELEJIET Kur IKT ir tīmekļa vietne WCAG 2.1 Saistīts
82 10.1.1.1 Neteksta saturs P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
83 10.1.2.1 Tikai audio un video (iepriekš ierakstīts) P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
84 10.1.2.2 Paraksti (iepriekš ierakstīti) P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
85 10.1.2.3 Audio apraksts vai alternatīva datu nesēja (iepriekš ierakstīta) P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
86 10.1.2.5 Audio apraksts (iepriekš ierakstīts) P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
87 10.1.3.1 Informācija un attiecības P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
88 10.1.3.2 Nozīmīga secība P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
89 10.1.3.3 Sensory raksturlielumi P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
90 10.1.3.4 Orientācija PRECES NOSAUKUMS: Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
91 10.1.3.5 Identificēt ievades nolūku PRECES NOSAUKUMS: Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
92 10.1.4.1 Krāsas izmantošana P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
93 10.1.4.2 Audio vadība P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
94 10.1.4.3 Kontrasts (minimālais) P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
95 10.1.4.4 Mainīt tekstu P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
96 10.1.4.5 Teksta attēli P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
97 10.1.4.10 Atplūde P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
98 10.1.4.11 Neteksta kontrasts P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
99 10.1.4.12 Teksta atstarpe P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
100 10.1.4.13 Saturs uz karāšanās vai fokusa P— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
101 10.2.1.1 Keyboard —O— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
102 10.2.1.2 Nav tastatūras lamatas —O— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
103 10.2.1.4 Rakstzīmju atslēgas īsceļi —O— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
104 10.2.2.1 Regulējams laiks —O— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
105 10.2.2.2 Pauze, apstāties, slēpt —O— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
106 10.2.3.1 Trīs zibspuldzes vai zem sliekšņa —O— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
107 10.2.4.2 Dokuments ar nosaukumu —O— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
108 10.2.4.3 Fokusa kārtība —O— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
109 10.2.4.4 Saiknes mērķis (kontekstā) —O— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
110 10.2.4.6 Pozīcijas un etiķetes —O— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
11 10.2.4.7 Ievērojams fokuss —O— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
112 10.2.5.1 Norādes žesti —O— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
113 10.2.5.2 Norādes atcelšana —O— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
114 10.2.5.3 Etiķetes nosaukums —O— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
115 10.2.5.4 Kustības iedarbināšana —O— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
116 10.3.1.1 Dokumenta valoda —U— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
117 10.3.1.2 Detaļu valoda —U— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
118 10.3.2.1 Uz fokusa —U— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
119 10.3.2.2 Ieeja —U— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
120 10.3.3.1 Kļūdu identifikācija —U— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
121 10.3.3.2 Etiķetes vai instrukcijas —U— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
122 10.3.3.3 Kļūdas ierosinājums —U— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
123 10.3.3.4 Kļūdu novēršana (juridiskā, finanšu, datu) —U— Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
124 10.4.1.1 Parsēšana —R Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
125 10.4.1.2 Vārds, loma, vērtība —R Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 A
126 10.4.1.3 Statusa ziņojumi IELEJIET Ja dokumenti un veidlapas ir lejupielādējamas no tīmekļa lapas WCAG 2.1 AA
127 11.7 Lietotāja preferences IELEJIET Beznosacījumu beznos Nav WCAG
128 11.8.1 Satura tehnoloģija IELEJIET Kur tīmekļa saturs ir autorēšanas rīks Nav WCAG
129 11.8.2 Pieejama satura izveide IELEJIET Kur tīmekļa saturs ir autorēšanas rīks Nav WCAG
130 11.8.3 Pieejamības informācijas saglabāšana transformācijās IELEJIET Kur tīmekļa saturs ir autorēšanas rīks Nav WCAG
131 11.8.4 Remonta palīdzība IELEJIET Kur tīmekļa saturs ir autorēšanas rīks Nav WCAG
132 11.8.5 Veidnes IELEJIET Kur tīmekļa saturs ir autorēšanas rīks Nav WCAG
133 12.1.1 Pieejamības un saderības funkcijas IELEJIET Beznosacījumu beznos Nav WCAG
134 12.1.2 Pieejama dokumentācija IELEJIET Beznosacījumu beznos Nav WCAG
135 12.2.2 Informācija par pieejamības un saderības funkcijām IELEJIET Beznosacījumu beznos Nav WCAG
136 12.2.3 Efektīva komunikācija P-U— Beznosacījumu beznos Nav WCAG
137 12.2.4 Pieejama dokumentācija IELEJIET Beznosacījumu beznos Nav WCAG

Atgriešanās pie ievadīšanas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Tīmekļa pieejamība

Kas ir tīmekļa pieejamība? Tīmekļa pieejamība ļauj ikvienam, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, uztvert, saprast, orientēties un mijiedarboties ar internetu.

Skatīt arī

Tīmekļa pieejamība dalībvalstīs

Dalībvalstīm ir jāveicina tīmekļa pieejamība, izmantojot mācību programmas, izpratnes veicināšanu un pasākumus pieejamības veicināšanai.