Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-aħħar bidliet fl-istandard tal-aċċessibbiltà

Skopri dwar l-aħħar bidliet fl-istandard tal-aċċessibbiltà EN 301 549 u r-raġunament warajhom.

    Persuna għomja li tuża softwer għall-qari tal-iskrin għall-użu tal-ismartphone

© iStock by Getty Images -1267390670 Chansom Pantip

Introduzzjoni

L-istandards jistgħu jieħdu żmien twil biex jiġu żviluppati, peress li jeħtieġu ftehim minn ħafna partijiet differenti. F’dak li għandu x’jaqsam mad-WAD, huwa biss ladarba standard modifikat jiġi armonizzat permezz ta’ referenza fil-Ġurnal Uffiċjali li jkollu sinifikat legali. Għalhekk verżjonijiet ġodda tad-WCAG jew tal-EN 301 549 ma jbiddlux awtomatikament l-obbligi legali tal-Istati Membri fir-rigward tad-WAD.

Sabiex il-bidliet ikollhom effett fuq id-WAD, l-ewwel, l-istandard għandu jiġi aġġornat, u mbagħad jeħtieġ li ssir referenza għalih fil-Ġurnal Uffiċjali.  L-aħħar bidla seħħet f’Awwissu 2021. F’dan il-każ EN 301 549 v2.1.2, li ġie referenzjat fil-Ġurnal Uffiċjali fl-2018, ġie sostitwit b’v3.2.1. Sovrapożizzjoni ta’ diversi xhur sa Frar 2022 kienet prevista fil-leġiżlazzjoni.

Listi ta’ referenza f’din il-paġna:

Bidliet f’v3.2.1

It-tabella li ġejja telenka l-bidliet bejn v2.1.2 u v3.2.1 ta’ EN 301 549. Iż-żewġ verżjonijiet jibnu ħafna fuq WCAG 2.1. Peress WCAG 2.1 ma nbidlitx f’dan il-perjodu, il-bidliet fil-verżjoni l-ġdida huma pjuttost żgħar. Bidla importanti fil-v3.2.1, minħabba sorveljanza editorjali fil-v2.1.2, hija li d-WCAG 2.1 issa japplika għad-dokumenti li jitniżżlu mill-web.

Klawżoli miżjuda f’v3.2.1

Innota li n-numru tar-ringiela fl-ewwel kolonna jirreferi għar-ringiela fit-Tabella A.1 tal-Anness ta’ EN 301 549, v3.2.1.

Ringiela ta’ Ħtieġa ta’ Raġunament
20 6.5.4 Sinkronizzazzjoni bejn awdjo u vidjo Ġiet aġġornata minn rakkomandazzjoni għal rekwiżit fil-verżjoni 3.2.1
21 6.5.5 Indikatur viżiv tal-awdjo bil-vidjo Rekwiżit ġdid fil-verżjoni 3.2.1
22 6.5.6 Identifikazzjoni tal-ispiker b’komunikazzjoni bil-vidjo (lingwa tas-sinjali) Rekwiżit ġdid fil-verżjoni 3.2.1
26 7.1.4 Karatteristiċi tal-ponot Rekwiżit ġdid fil-verżjoni 3.2.1
27 7.1.5 Subtitli mgħarrqa Rekwiżit ġdid fil-verżjoni 3.2.1
81 9.6 Rekwiżiti ta’ konformità WCAG Dan kien fil-verżjoni 2.1.2 (bħala 9.5) iżda b’mod żbaljat tħalliet barra mit-Tabella A.1
82 għal 126 Rekwiżiti ta’ dokumenti li jistgħu jitniżżlu (kollha bbażati fuq WCAG 2.0 Miżjuda mill-ġdid mat-Tabella A.1 fil-verżjoni 3.2.1 għar-raġuni deskritta hawn fuq fi 2.

Ritorn għall-introduzzjoni

Klawżoli mneħħija f’v3.2.1

Innota li n-numru tar-ringiela fl-ewwel kolonna jirreferi għar-ringiela fit-Tabella A.1 tal-Anness ta’ EN 301 549, v2.1.2.

Ringiela ta’ Ħtieġa ta’ Raġunament
4 5.5.1 Mezzi ta’ tħaddim Tiġi ssodisfata awtomatikament jekk jintlaħqu l-SCAs kollha tad-WCAG 2.1
5 5.5.2 Id-dixxernibbiltà tal-partijiet li jistgħu jintużaw Tiġi ssodisfata awtomatikament jekk jintlaħqu l-SCAs kollha tad-WCAG 2.1
6 5.6.1 L-istatus tat-tattiċi jew tas-smigħ Tiġi ssodisfata awtomatikament jekk jintlaħqu l-SCAs kollha tad-WCAG 2.1
7 5.6.2 L-istatus viżiv Tiġi ssodisfata awtomatikament jekk jintlaħqu l-SCAs kollha tad-WCAG 2.1
8 5.7 Ripetizzjoni prinċipali Tiġi ssodisfata awtomatikament jekk jintlaħqu l-SCAs kollha tad-WCAG 2.1
9 5.8 Aċċettazzjoni ewlenija b’żewġ passi Tiġi ssodisfata awtomatikament jekk jintlaħqu l-SCAs kollha tad-WCAG 2.1
10 5.9 Azzjonijiet simultanji għall-utenti Tiġi ssodisfata awtomatikament jekk jintlaħqu l-SCAs kollha tad-WCAG 2.1
30 9.1.2.4 Captions (ħaj) Id-WAD “ma japplikax għal midja bbażata fuq il-ħin live”.

Ritorn għall-introduzzjoni

Ir-rekwiżiti f’EN 301 549 u rilevanti għad-WAD, iżda mhux fid-WCAG 2.1

Dawn it-tabelli jelenkaw ir-rekwiżiti ta’ EN 301 549 li jmorru lil hinn minn WCAG 2.1, abbażi tat-Tabella A.1 (li tkopri siti web) tal-Anness A f’EN 301 549 v3.2.1. 

Għal nota: It-Tabella A.2 (li tkopri l-applikazzjonijiet mobbli) mhijiex koperta mid-WCAG, minkejja li tagħmel użu mir-rekwiżiti tad-WCAG. Dan għaliex id-WCAG fil-fatt ma japplikax għall-applikazzjonijiet mobbli.

Innota li n-numru tar-ringiela fl-ewwel kolonna jirreferi għar-ringiela tat-Tabella A.1 tal-Anness ta’ EN 301 549, v3.2.1.

Ringiela ta’ Klawżola f’v3.2.1 tal-istandard Kundizzjoni ta’
1 5.2 Attivazzjoni tal-karatteristiċi ta’ aċċessibbiltà Fejn il-kontenut tal-web għandu karatteristiċi ta’ aċċessibbiltà dokumentati
2 5.3 Bijometriċi Fejn il-kontenut tal-web juża karatteristiċi bijoloġiċi
3 5.4 Il-preservazzjoni tal-informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà matul il-konverżjoni Fejn il-kontenut tal-web jikkonverti l-informazzjoni jew il-komunikazzjoni
4 6.1 Il-faxxa tal-frekwenza tal-awdjo għad-diskors Fejn il-paġni tal-web jipprovdu komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali
5 6.2.1.1 Komunikazzjoni RTT Fejn il-paġni tal-web jipprovdu komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali
6 6.2.1.2 Il-vuċi u t-test korrenti Fejn il-paġni web jipprovdu mezz għall-komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali u għall-utenti biex jikkomunikaw permezz tal-RTT
7 6.2.2.1 Wiri li jintgħaraf b’mod viżiv Fejn il-paġni tal-web għandhom RTT jibgħat u jirċievi l-kapaċitajiet
8 6.2.2.2 Programmatikament determinabbli jibgħat u jirċievi direzzjoni Fejn il-paġni tal-web għandhom RTT jibgħat u jirċievi l-kapaċitajiet
9 6.2.2.3 Identifikazzjoni tal-ispeaker Fejn il-paġni web għandhom kapaċitajiet RTT, u jipprovdu identifikazzjoni kelliem għall-vuċi
10 6.2.2.4 Indikatur viżiv ta’ Awdjo b’RTT Fejn il-paġni tal-web jipprovdu komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali, u għandhom kapaċitajiet tal-RTT
11 6.2.3 Punt ta’ Interoperabbiltà a) Fejn il-paġni web b’funzjonalità RTT jinteroperaw ma’ ICT oħra b’funzjonalità RTT (kif meħtieġ mill-klawżola 6.2.1.1)
12 6.2.3 Punt ta’ Interoperabbiltà b) Fejn il-paġni web b’funzjonalità RTT jinteroperaw ma’ ICT oħra b’funzjonalità RTT (kif meħtieġ mill-klawżola 6.2.1.1)
13 6.2.3 Punt ta’ Interoperabbiltà c) Fejn il-paġni web b’funzjonalità RTT jinteroperaw ma’ ICT oħra b’funzjonalità RTT (kif meħtieġ mill-klawżola 6.2.1.1)
14 6.2.3 Punt ta’ Interoperabbiltà d) Fejn il-paġni web b’funzjonalità RTT jinteroperaw ma’ ICT oħra b’funzjonalità RTT (kif meħtieġ mill-klawżola 6.2.1.1)
15 6.2.4 Reattività tal-RTT Fejn il-paġni tal-web jużaw l-input tal-RTT
16 6.3 ID ta’ min iċempel Fejn il-paġni web jipprovdu jipprovdu identifikazzjoni ta’ min iċempel jew funzjonijiet simili tat-telekomunikazzjoni
17 6.4 Alternattivi għas-servizzi bbażati fuq il-vuċi Fejn il-paġni tal-web jipprovdu komunikazzjoni bbażata fuq il-vuċi f’ħin reali u jipprovdu wkoll voice mail, awto-attendent, jew faċilitajiet interattivi ta’ rispons bil-vuċi
18 6.5.2 Punt ta’ riżoluzzjoni a) Fejn il-paġni tal-web li jipprovdu komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali jinkludu l-funzjonalità tal-vidjo f’ħin reali
19 6.5.3 Punt tar-rata tal-frejm a) Fejn il-paġni tal-web li jipprovdu komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali jinkludu l-funzjonalità tal-vidjo f’ħin reali
20 6.5.4 Sinkronizzazzjoni bejn awdjo u vidjo Fejn il-paġni tal-web jipprovdu komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali jinkludu l-funzjonalità tal-vidjo f’ħin reali
21 6.5.5 Indikatur viżiv tal-awdjo bil-vidjo Fejn il-paġni tal-web jipprovdu komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali, u jinkludu l-funzjonalità tal-vidjo f’ħin reali
22 6.5.6 Identifikazzjoni tal-ispiker b’komunikazzjoni bil-vidjo (lingwa tas-sinjali) Fejn il-paġni tal-web jipprovdu identifikazzjoni tal-kelliem għall-utenti tal-vuċi
23 7.1.1 Captioning plejbek Fejn il-kontenut tal-web juri vidjo b’awdjo sinkronizzat
24 7.1.2 Sinkronizzazzjoni tal-kapaċità Fejn il-kontenut tal-web juri l-captions
25 7.1.3 Preservazzjoni tal-captioning Fejn il-paġni tal-web jittrażmettu, jikkonvertu jew jirrekordjaw vidjow b’awdjo sinkronizzat
26 7.1.4 Karatteristiċi tal-ponot Fejn il-kontenut tal-web juri l-captions
27 7.1.5 Subtitli mgħarrqa Fejn il-kontenut tal-web juri vidjo b’awdjo sinkronizzat
28 7.2.1 Il-plejbek tad-deskrizzjoni awdjo Fejn il-kontenut tal-web juri vidjo b’awdjo sinkronizzat
29 7.2.2 Sinkronizzazzjoni tad-deskrizzjoni awdjo Fejn il-kontenut tal-web għandu mekkaniżmu biex jilgħab deskrizzjoni awdjo
30 7.2.3 Preservazzjoni tad-deskrizzjoni awdjo Fejn il-paġni tal-web jittrażmettu, jikkonvertu, jew jirrekordjaw vidjow b’awdjo sinkronizzat
31 7.3 Kontrolli tal-utent għal captions u deskrizzjoni awdjo Fejn il-paġni tal-web primarjament juru materjali li jkun fihom vidjow b’kontenut awdjo assoċjat
82 għal 126   Essenzjalment il-partijiet ta’ WCAG li jistgħu jiġu applikati għal dokumenti mniżżla. Innota li WCAG innifsu ma japplikax għal dokumenti mniżżla. Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web
127 11.7 Preferenzi tal-utent Mingħajr kundizzjonijiet
128 11.8.1 Teknoloġija tal-kontenut Fejn il-kontenut tal-web huwa għodda tal-awtur
129 11.8.2 Ħolqien ta’ kontenut aċċessibbli Fejn il-kontenut tal-web huwa għodda tal-awtur
130 11.8.3 Preservazzjoni tal-informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà fit-trasformazzjonijiet Fejn il-kontenut tal-web huwa għodda tal-awtur
131 11.8.4 Assistenza għat-tiswija Fejn il-kontenut tal-web huwa għodda tal-awtur
132 11.8.5 Mudelli Fejn il-kontenut tal-web huwa għodda tal-awtur
133 12.1.1 Karatteristiċi ta’ aċċessibbiltà u kompatibbiltà Mingħajr kundizzjonijiet
134 12.1.2 Dokumentazzjoni aċċessibbli Mingħajr kundizzjonijiet
135 12.2.2 Informazzjoni dwar il-karatteristiċi ta’ aċċessibbiltà u kompatibbiltà Mingħajr kundizzjonijiet
136 12.2.3 Komunikazzjoni effettiva Mingħajr kundizzjonijiet
137 12.2.4 Dokumentazzjoni aċċessibbli Mingħajr kundizzjonijiet

Ritorn għall-introduzzjoni

Rekwiżiti f’EN 301 549 iżda mhux rilevanti għad-WAD

Hawn taħt huma elenkati r-rekwiżiti ta’ EN 301 549 li mhumiex elenkati fit-Tabella A.1 (li tkopri siti web) jew fit-Tabella A.2 (li tkopri applikazzjonijiet mobbli) tal-Anness A f’EN 301 549 v3.2.1.  Għalhekk, dawn jagħmlu parti mill-istandard, iżda ma jagħmlux parti mill-preżunzjoni ta’ konformità mal-WAD. 

Ir-rekwiżiti mhumiex rilevanti minħabba li d-WAD ma japplikax għall-ħardwer:

  • 5.1 Funzjonalità magħluqa
  • 6.5.2 Punt ta’ riżoluzzjoni b)
  • 6.5.3 Punt tar-rata tal-frejm b)
  • 6.6 Alternattivi għas-servizzi bbażati fuq il-vidjo
  • 8 Hardware (fl-intier tagħha)

Ir-rekwiżiti mhumiex rilevanti minħabba li d-WAD ma japplikax għall-midja bbażata fuq il-ħin dirett:

  • 9.1.2.4 Captions (ħaj)
  • 10.1.2.4 Captions (ħaj)
  • 11.1.2.4 Captions (ħaj)

Ritorn għall-introduzzjoni

Sommarju tar-rekwiżiti kollha f’EN 301 549 li japplikaw għad-WAD

L-akronimu POUR stands għal Perceivable, Operabbli, Jifhmu u Robust. Dawn huma kkunsidrati bħala l-erba’ prinċipji ewlenin tar-rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà diġitali. It-tielet kolonna fit-tabella ta’ hawn taħt tindika liema minn dawn il-prinċipji kull klawżola għandha l-għan li tissodisfa. L-aħħar kolonna tindika jekk klawżola hijiex ibbażata fuq WCAG. Dan jipprovdi rabta mad-definizzjoni tal-klawżola, jew f’WCAG jew f’EN 301 549 jekk il-klawżola ma tkunx f’WCAG.

Le. Klawżola f’v3.2.1 tal-istandard FERRA’ Kundizzjoni ta’ Livell ta’ WCAG
1 5.2 Attivazzjoni tal-karatteristiċi ta’ aċċessibbiltà FERRA’ Fejn il-kontenut tal-web għandu karatteristiċi ta’ aċċessibbiltà dokumentati Mhux WCAG
2 5.3 Bijometriċi — O— Fejn il-kontenut tal-web juża karatteristiċi bijoloġiċi Mhux WCAG
3 5.4 Il-preservazzjoni tal-informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà matul il-konverżjoni P-UR Fejn il-kontenut tal-web jikkonverti l-informazzjoni jew il-komunikazzjoni Mhux WCAG
4 6.1 Il-faxxa tal-frekwenza tal-awdjo għad-diskors TA ' L- INJEZZJONI Fejn il-paġni tal-web jipprovdu komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali Mhux WCAG
5 6.2.1.1 Komunikazzjoni RTT PO — Fejn il-paġni tal-web jipprovdu komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali Mhux WCAG
6 6.2.1.2 Il-vuċi u t-test korrenti PO — Fejn il-paġni web jipprovdu mezz għall-komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali u għall-utenti biex jikkomunikaw permezz tal-RTT Mhux WCAG
7 6.2.2.1 Wiri li jintgħaraf b’mod viżiv TA ' L- INJEZZJONI Fejn il-paġni tal-web għandhom RTT jibgħat u jirċievi l-kapaċitajiet Mhux WCAG
8 6.2.2.2 Programmatikament determinabbli jibgħat u jirċievi direzzjoni TA ' L- INJEZZJONI Fejn il-paġni tal-web għandhom RTT jibgħat u jirċievi l-kapaċitajiet Mhux WCAG
9 6.2.2.3 Identifikazzjoni tal-ispeaker TA ' L- INJEZZJONI Fejn il-paġni web għandhom kapaċitajiet RTT, u jipprovdu identifikazzjoni kelliem għall-vuċi Mhux WCAG
10 6.2.2.4 Indikatur viżiv ta’ Awdjo b’RTT TA ' L- INJEZZJONI Fejn il-paġni tal-web jipprovdu komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali, u għandhom kapaċitajiet tal-RTT Mhux WCAG
11 6.2.3 Punt ta’ Interoperabbiltà a) TA ' L- INJEZZJONI Fejn il-paġni web b’funzjonalità RTT jinteroperaw ma’ ICT oħra b’funzjonalità RTT (kif meħtieġ mill-klawżola 6.2.1.1) Mhux WCAG
12 6.2.3 Punt ta’ Interoperabbiltà b) TA ' L- INJEZZJONI Fejn il-paġni web b’funzjonalità RTT jinteroperaw ma’ ICT oħra b’funzjonalità RTT (kif meħtieġ mill-klawżola 6.2.1.1) Mhux WCAG
13 6.2.3 Punt ta’ Interoperabbiltà c) TA ' L- INJEZZJONI Fejn il-paġni web b’funzjonalità RTT jinteroperaw ma’ ICT oħra b’funzjonalità RTT (kif meħtieġ mill-klawżola 6.2.1.1) Mhux WCAG
14 6.2.3 Punt ta’ Interoperabbiltà d) TA ' L- INJEZZJONI Fejn il-paġni web b’funzjonalità RTT jinteroperaw ma’ ICT oħra b’funzjonalità RTT (kif meħtieġ mill-klawżola 6.2.1.1) Mhux WCAG
15 6.2.4 Reattività tal-RTT TA ' L- INJEZZJONI Fejn il-paġni tal-web jużaw l-input tal-RTT Mhux WCAG
16 6.3 ID ta’ min iċempel FERRA’ Fejn il-paġni web jipprovdu jipprovdu identifikazzjoni ta’ min iċempel jew funzjonijiet simili tat-telekomunikazzjoni Mhux WCAG
17 6.4 Alternattivi għas-servizzi bbażati fuq il-vuċi L-UŻU TA’ Fejn il-paġni tal-web jipprovdu komunikazzjoni bbażata fuq il-vuċi f’ħin reali u jipprovdu wkoll voice mail, awto-attendent, jew faċilitajiet interattivi ta’ rispons bil-vuċi Mhux WCAG
18 6.5.2 Punt ta’ riżoluzzjoni a) P-U— Fejn il-paġni tal-web li jipprovdu komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali jinkludu l-funzjonalità tal-vidjo f’ħin reali Mhux WCAG
19 6.5.3 Punt tar-rata tal-frejm a) P-U— Fejn il-paġni tal-web li jipprovdu komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali jinkludu l-funzjonalità tal-vidjo f’ħin reali Mhux WCAG
20 6.5.4 Sinkronizzazzjoni bejn awdjo u vidjo P-U— Fejn il-paġni tal-web jipprovdu komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali jinkludu l-funzjonalità tal-vidjo f’ħin reali Mhux WCAG
21 6.5.5 Indikatur viżiv tal-awdjo bil-vidjo P-U— Fejn il-paġni tal-web jipprovdu komunikazzjoni bil-vuċi bidirezzjonali, u jinkludu l-funzjonalità tal-vidjo f’ħin reali Mhux WCAG
22 6.5.6 Identifikazzjoni tal-ispiker b’komunikazzjoni bil-vidjo (lingwa tas-sinjali) P-U— Fejn il-paġni tal-web jipprovdu identifikazzjoni tal-kelliem għall-utenti tal-vuċi Mhux WCAG
23 7.1.1 Captioning plejbek P-U— Fejn il-kontenut tal-web juri vidjo b’awdjo sinkronizzat Mhux WCAG
24 7.1.2 Sinkronizzazzjoni tal-kapaċità TA ' L- INJEZZJONI Fejn il-kontenut tal-web juri l-captions Mhux WCAG
25 7.1.3 Preservazzjoni tal-captioning P-U— Fejn il-paġni tal-web jittrażmettu, jikkonvertu jew jirrekordjaw vidjow b’awdjo sinkronizzat Mhux WCAG
26 7.1.4 Karatteristiċi tal-ponot TA ' L- INJEZZJONI Fejn il-kontenut tal-web juri l-captions Mhux WCAG
27 7.1.5 Subtitli mgħarrqa P-U— Fejn il-kontenut tal-web juri vidjo b’awdjo sinkronizzat Mhux WCAG
28 7.2.1 Il-plejbek tad-deskrizzjoni awdjo P-U— Fejn il-kontenut tal-web juri vidjo b’awdjo sinkronizzat Mhux WCAG
29 7.2.2 Sinkronizzazzjoni tad-deskrizzjoni awdjo TA ' L- INJEZZJONI Fejn il-kontenut tal-web għandu mekkaniżmu biex jilgħab deskrizzjoni awdjo Mhux WCAG
30 7.2.3 Preservazzjoni tad-deskrizzjoni awdjo P-U— Fejn il-paġni tal-web jittrażmettu, jikkonvertu, jew jirrekordjaw vidjow b’awdjo sinkronizzat Mhux WCAG
31 7.3 Kontrolli tal-utent għal captions u deskrizzjoni awdjo PO — Fejn il-paġni tal-web primarjament juru materjali li jkun fihom vidjow b’kontenut awdjo assoċjat Mhux WCAG
32 9.1.1.1 Kontenut mhux test TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
33 9.1.2.1 Audio-only u video-only (irreġistrat minn qabel) TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
34 9.1.2.2 Captions (irreġistrati minn qabel) TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
35 9.1.2.3 Deskrizzjoni awdjo jew alternattiva tal-midja (irreġistrata minn qabel) TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
36 9.1.2.5 Deskrizzjoni awdjo (irreġistrata minn qabel) TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
37 9.1.3.1 Informazzjoni u relazzjonijiet TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
38 9.1.3.2 Sekwenza medja TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
39 9.1.3.3 Karatteristiċi sensorji TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
40 9.1.3.4 Orjentazzjoni PO — Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
41 9.1.3.5 Identifika l-iskop tal-input PO — Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
42 9.1.4.1 Użu tal-kulur TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
43 9.1.4.2 Kontroll tal-awdjo TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
44 9.1.4.3 Kuntrast (minimu) TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
45 9.1.4.4 Irranġa t-test TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
46 9.1.4.5 Stampi ta’ test TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
47 9.1.4.10 Rifluss TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
48 9.1.4.11 Kuntrast mhux tat-test TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
49 9.1.4.12 Spazjar ta’ testi TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
50 9.1.4.13 Kontenut fuq it-trasferiment jew il-fokus TA ' L- INJEZZJONI Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
51 9.2.1.1 Tastiera — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
52 9.2.1.2 Ebda nassa tat-tastiera — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
53 9.2.1.4 Xortcuts ewlenin tal-karattri — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
54 9.2.2.1 It-tul tal-ħin aġġustabbli — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
55 9.2.2.2 Pause, stop, jaħbu — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
56 9.2.3.1 Tliet leħħiet jew taħt il-limitu — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
57 9.2.4.1 Blokki tal-bypass — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
58 9.2.4.2 Paġna bit-titolu — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
59 9.2.4.3 L-Ordni ta’ Fokus — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
60 9.2.4.4 L-iskop tal-konnessjoni (fil-kuntest) — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
61 9.2.4.5 Modi multipli — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
62 9.2.4.6 Intestaturi u tikketti — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
63 9.2.4.7 Fokus viżibbli — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
64 9.2.5.1 Ġesti tal-punt — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
65 9.2.5.2 It-tħassir tal-indikatur — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
66 9.2.5.3 It-tikketta fl-isem — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
67 9.2.5.4 Attwazzjoni tal-mozzjoni — O— Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
68 9.3.1.1 Lingwa tal-paġna — U — Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
69 9.3.1.2 Lingwa tal-partijiet — U — Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
70 9.3.2.1 Fuq l-enfasi — U — Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
71 9.3.2.2 Fuq l-input — U — Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
72 9.3.2.3 Navigazzjoni konsistenti — U — Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
73 9.3.2.4 Identifikazzjoni konsistenti — U — Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
74 9.3.3.1 Identifikazzjoni tal-iżball — U — Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
75 9.3.3.2 It-tikketti jew l-istruzzjonijiet — U — Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
76 9.3.3.3 suġġeriment ta’ żball — U — Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
77 9.3.3.4 Prevenzjoni tal-iżbalji (legali, finanzjarji, data) — U — Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
78 9.4.1.1 Parsing — R Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
79 9.4.1.2 Isem, rwol, valur — R Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 A
80 9.4.1.3 Messaġġi dwar l-istatus FERRA’ Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 AA
81 9.6 Rekwiżiti ta’ konformità WCAG FERRA’ Fejn l-ICT hija paġna web WCAG 2.1 Relatati
82 10.1.1.1 Kontenut mhux testwali TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
83 10.1.2.1 Audio-only u video-only (irreġistrat minn qabel) TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
84 10.1.2.2 Captions (irreġistrati minn qabel) TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
85 10.1.2.3 Deskrizzjoni awdjo jew alternattiva tal-midja (irreġistrata minn qabel) TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
86 10.1.2.5 Deskrizzjoni awdjo (irreġistrata minn qabel) TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
87 10.1.3.1 Informazzjoni u relazzjonijiet TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
88 10.1.3.2 Sekwenza medja TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
89 10.1.3.3 Karatteristiċi sensorji TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
90 10.1.3.4 Orjentazzjoni PO — Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
91 10.1.3.5 Identifika l-iskop tal-input PO — Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
92 10.1.4.1 Użu tal-kulur TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
93 10.1.4.2 Kontroll tal-awdjo TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
94 10.1.4.3 Kuntrast (minimu) TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
95 10.1.4.4 Resise test TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
96 10.1.4.5 Stampi ta’ test TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
97 10.1.4.10 Rifluss TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
98 10.1.4.11 Kuntest mhux tat-test TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
99 10.1.4.12 Spazjar tat-testi TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
100 10.1.4.13 Kontenut fuq hover jew fokus TA ' L- INJEZZJONI Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
101 10.2.1.1 Tastiera — O— Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
102 10.2.1.2 Ebda nassa tat-tastiera — O— Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
103 10.2.1.4 Xortcuts ewlenin tal-karattri — O— Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
104 10.2.2.1 It-timing aġġustabbli — O— Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
105 10.2.2.2 Pause, stop, jaħbu — O— Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
106 10.2.3.1 Tliet leħħiet jew taħt il-limitu — O— Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
107 10.2.4.2 Dokument bit-titolu — O— Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
108 10.2.4.3 Ordni ta’ Fokus — O— Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
109 10.2.4.4 L-iskop tal-konnessjoni (fil-kuntest) — O— Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
110 10.2.4.6 Intestaturi u tikketti — O— Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
11 10.2.4.7 Fokus viżibbli — O— Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
112 10.2.5.1 Ġesti tal-ponta — O— Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
113 10.2.5.2 It-tħassir tal-indikatur — O— Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
114 10.2.5.3 It-tikketta fl-isem — O— Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
115 10.2.5.4 Attwazzjoni tal-Mozzjoni — O— Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
116 10.3.1.1 Lingwa tad-dokument — U — Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
117 10.3.1.2 Lingwa tal-partijiet — U — Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
118 10.3.2.1 Dwar l-enfasi — U — Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
119 10.3.2.2 Fuq l-input — U — Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
120 10.3.3.1 Identifikazzjoni tal-iżball — U — Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
121 10.3.3.2 It-tikketti jew l-istruzzjonijiet — U — Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
122 10.3.3.3 suġġeriment ta’ żball — U — Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
123 10.3.3.4 Prevenzjoni tal-iżbalji (legali, finanzjarji, data) — U — Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
124 10.4.1.1 Parsing — R Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
125 10.4.1.2 Isem, rwol, valur — R Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 A
126 10.4.1.3 Messaġġi dwar l-istatus FERRA’ Fejn id-dokumenti u l-formoli jistgħu jitniżżlu minn paġna web WCAG 2.1 AA
127 11.7 Preferenzi tal-utent FERRA’ Mingħajr kundizzjonijiet Mhux WCAG
128 11.8.1 Teknoloġija tal-kontenut FERRA’ Fejn il-kontenut tal-web huwa għodda tal-awtur Mhux WCAG
129 11.8.2 Ħolqien ta’ kontenut aċċessibbli FERRA’ Fejn il-kontenut tal-web huwa għodda tal-awtur Mhux WCAG
130 11.8.3 Preservazzjoni tal-informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà fit-trasformazzjonijiet FERRA’ Fejn il-kontenut tal-web huwa għodda tal-awtur Mhux WCAG
131 11.8.4 Assistenza għat-tiswija FERRA’ Fejn il-kontenut tal-web huwa għodda tal-awtur Mhux WCAG
132 11.8.5 Mudelli FERRA’ Fejn il-kontenut tal-web huwa għodda tal-awtur Mhux WCAG
133 12.1.1 Karatteristiċi ta’ aċċessibbiltà u kompatibbiltà FERRA’ Mingħajr kundizzjonijiet Mhux WCAG
134 12.1.2 Dokumentazzjoni aċċessibbli FERRA’ Mingħajr kundizzjonijiet Mhux WCAG
135 12.2.2 Informazzjoni dwar il-karatteristiċi ta’ aċċessibbiltà u kompatibbiltà FERRA’ Mingħajr kundizzjonijiet Mhux WCAG
136 12.2.3 Komunikazzjoni effettiva P-U— Mingħajr kundizzjonijiet Mhux WCAG
137 12.2.4 Dokumentazzjoni aċċessibbli FERRA’ Mingħajr kundizzjonijiet Mhux WCAG

Ritorn għall-introduzzjoni

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Aċċessibbiltà għall-web

X’inhi l-aċċessibbiltà għall-internet? L-aċċessibbiltà għall-internet tippermetti lil kulħadd, inklużi l-persuni b’diżabilità, li jipperċepixxu, jifhmu, jinnavigaw u jinteraġixxu mal-Internet.

Ara Wkoll