Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Nejnovější změny standardu přístupnosti

Přečtěte si o nejnovějších změnách v normě přístupnosti EN 301 549 a o důvodech, které za nimi stojí.

    Nevidomý člověk, který používá software pro čtečku obrazovky k používání smartphonu

© iStock by Getty Images -1267390670 Chansom Pantip

Úvod

Vypracování norem může trvat dlouho, protože vyžadují dohodu mnoha různých stran. Pokud jde o směrnici WAD, má tato norma právní význam teprve poté, co je pozměněná norma harmonizována prostřednictvím odkazu v Úředním věstníku. Nové verze WCAG nebo EN 301 549 tedy automaticky nemění právní povinnosti členských států týkající se WAD.

Aby změny měly vliv na WAD, musí být nejprve aktualizována norma a poté musí být uvedena v Úředním věstníku.  Poslední změna nastala v srpnu 2021. V tomto případě byla norma EN 301 549 v2.1.2, která byla v roce 2018 uvedena v Úředním věstníku, nahrazena normou v3.2.1. Právní předpisy stanovily překrývání několika měsíců do února 2022.

Referenční seznamy na této stránce:

Změny v3.2.1

V následující tabulce jsou uvedeny změny mezi v2.1.2 a v3.2.1 normy EN 301 549. Obě verze jsou silně postaveny na WCAG 2.1. Vzhledem k tomu, že WCAG 2.1 se v tomto období nezměnil, jsou změny v nové verzi poměrně malé. Jedna důležitá změna v3.2.1, kvůli redakčnímu dohledu v2.1.2, je, že WCAG 2.1 se nyní vztahuje na dokumenty stažené z webu.

Body doplněné do bodu v3.2.1

Upozorňujeme, že číslo řádku v prvním sloupci odkazuje na řádek v tabulce A.1 přílohy normy EN 301 549, v3.2.1.

Řádek Požadavek Zdůvodnění
20 6.5.4 Synchronizace zvuku a videa Byl aktualizován z doporučení na požadavek ve verzi 3.2.1
21 6.5.5 Vizuální indikátor zvuku s videem Nový požadavek ve verzi 3.2.1
22 6.5.6 Identifikace reproduktoru s videokomunikací (signální jazyk) Nový požadavek ve verzi 3.2.1
26 7.1.4 Charakteristiky popisů Nový požadavek ve verzi 3.2.1
27 7.1.5 Mluvené titulky Nový požadavek ve verzi 3.2.1
81 9.6 Požadavky na shodu WCAG To bylo ve verzi 2.1.2 (jako 9.5), ale nesprávně vynecháno v tabulce A.1
82 až 126 Požadavky na dokumenty ke stažení (všechny na základě WCAG 2.0 Nově doplněna do tabulky A.1 ve verzi 3.2.1 z důvodu popsaného výše v bodě 2.

Zpět k úvodu

Body odstraněny v bodě v3.2.1

Všimněte si, že číslo řádku v prvním sloupci odkazuje na řádek v tabulce A.1 přílohy normy EN 301 549, v2.1.2.

Řádek Požadavek Zdůvodnění
4 5.5.1 Provozní prostředky Bude automaticky splněna, pokud budou splněny všechny WCAG 2.1 SC
5 5.5.2 Ovladatelnost částí Bude automaticky splněna, pokud budou splněny všechny WCAG 2.1 SC
6 5.6.1 Taktický nebo sluchový stav Bude automaticky splněna, pokud budou splněny všechny WCAG 2.1 SC
7 5.6.2 Vizuální stav Bude automaticky splněna, pokud budou splněny všechny WCAG 2.1 SC
8 5.7 Klíčové opakování Bude automaticky splněna, pokud budou splněny všechny WCAG 2.1 SC
9 5.8 Přijetí klávesy Double-Strike Bude automaticky splněna, pokud budou splněny všechny WCAG 2.1 SC
10 5.9 Současné uživatelské akce Bude automaticky splněna, pokud budou splněny všechny WCAG 2.1 SC
30 9.1.2.4 Titulky (živé) WAD „nevztahuje se na živá média založená na čase“.

Zpět k úvodu

Požadavky v normě EN 301 549 a vztahující se k WAD, nikoli však v WCAG 2.1

V těchto tabulkách jsou uvedeny požadavky normy EN 301 549, které přesahují rámec WCAG 2.1, na základě tabulky A.1 (zahrnující internetové stránky) přílohy A v normě EN 301 549 v3.2.1. 

Všimněte si: Tabulka A.2 (zahrnující mobilní aplikace) není součástí WCAG vůbec, i když využívá požadavky WCAG. Je to proto, že WCAG se ve skutečnosti nevztahuje na mobilní aplikace.

Upozorňujeme, že číslo řádku v prvním sloupci odkazuje na řádek tabulky A.1 přílohy normy EN 301 549, v3.2.1.

Řádek Bod v3.2.1 normy Stav
1 5.2 Aktivace prvků přístupnosti Kde má webový obsah zdokumentované prvky přístupnosti
2 5.3 Biometrie Pokud obsah webu využívá biologické vlastnosti
3 5.4 Zachování informací o přístupnosti během konverze Pokud webový obsah převádí informace nebo komunikaci
4 6.1 Šířka zvukového pásma pro řeč Kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci
5 6.2.1.1 Komunikace RTT Kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci
6 6.2.1.2 Současný hlas a text Pokud webové stránky poskytují prostředky pro obousměrnou hlasovou komunikaci a pro uživatele ke komunikaci prostřednictvím RTT
7 6.2.2.1 Vizuálně rozlišitelný displej Kde webové stránky mají schopnost odesílat a přijímat RTT
8 6.2.2.2 Programmaticky určitelný směr odesílat a přijímat Kde webové stránky mají schopnost odesílat a přijímat RTT
9 6.2.2.3 Identifikace reproduktoru Tam, kde webové stránky mají funkce RTT, a poskytují identifikaci reproduktoru pro hlas
10 6.2.2.4 Vizuální indikátor zvuku s RTT Kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci a mají funkce RTT
11 6.2.3 Interoperabilita položka a) Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1)
12 6.2.3 Interoperabilita položka b) Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1)
13 6.2.3 Interoperabilita položka c) Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1)
14 6.2.3 Interoperabilita bod d) Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1)
15 6.2.4 Odpovědnost RTT Kde webové stránky využívají vstup RTT
16 6.3 ID volajícího Tam, kde webové stránky poskytují identifikaci volajícího nebo podobné telekomunikační funkce
17 6.4 Alternativy k hlasovým službám Kde webové stránky poskytují hlasovou komunikaci v reálném čase a poskytují také hlasovou poštu, automatickou účast nebo interaktivní hlasovou odezvu
18 6.5.2 Usnesení bodu a) Kde webové stránky, které poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci, zahrnují funkce videa v reálném čase
19 6.5.3 Položka sazby rámu a) Kde webové stránky, které poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci, zahrnují funkce videa v reálném čase
20 6.5.4 Synchronizace zvuku a videa Tam, kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci, zahrnují funkce videa v reálném čase
21 6.5.5 Vizuální indikátor zvuku s videem Kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci a zahrnují funkci videa v reálném čase
22 6.5.6 Identifikace reproduktoru s videokomunikací (signální jazyk) Kde internetové stránky poskytují identifikaci reproduktorů pro hlasové uživatele
23 7.1.1 Přehrávání titulků Kde webový obsah zobrazuje video se synchronizovaným zvukem
24 7.1.2 synchronizace popisů Kde webový obsah zobrazuje titulky
25 7.1.3 Zachování titulků Kde webové stránky přenášejí, převádějí nebo nahrávají video se synchronizovaným zvukem
26 7.1.4 Charakteristiky popisů Kde webový obsah zobrazuje titulky
27 7.1.5 Mluvené titulky Kde webový obsah zobrazuje video se synchronizovaným zvukem
28 7.2.1 Přehrávání zvukového popisu Kde webový obsah zobrazuje video se synchronizovaným zvukem
29 7.2.2 synchronizace zvukového popisu Kde webový obsah má mechanismus pro přehrávání zvukového popisu
30 7.2.3 Zachování zvukového popisu Kde webové stránky přenášejí, převádějí nebo nahrávají video se synchronizovaným zvukem
31 7.3 Uživatelské ovládání pro popisky a zvukový popis Kde webové stránky zobrazují především materiály obsahující video se souvisejícím zvukovým obsahem
82 až 126   V podstatě části WCAG, které lze použít pro stažené dokumenty. Všimněte si, že WCAG se nevztahuje na stažené dokumenty. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky
127 11.7 Předvolby uživatelů Bezpodmínečné
128 11.8.1 Obsahová technologie Kde je webový obsah autorským nástrojem
129 11.8.2 Vytvoření přístupného obsahu Kde je webový obsah autorským nástrojem
130 11.8.3 Zachování informací o přístupnosti v transformacích Kde je webový obsah autorským nástrojem
131 11.8.4 Pomoc při opravách Kde je webový obsah autorským nástrojem
132 11.8.5 Šablony Kde je webový obsah autorským nástrojem
133 12.1.1 Funkce přístupnosti a kompatibility Bezpodmínečné
134 12.1.2 Přístupná dokumentace Bezpodmínečné
135 12.2.2 Informace o přístupnosti a kompatibilitě Bezpodmínečné
136 12.2.3 Účinná komunikace Bezpodmínečné
137 12.2.4 Dostupná dokumentace Bezpodmínečné

Zpět k úvodu

Požadavky v normě EN 301 549, ale nerelevantní pro WAD

Níže jsou uvedeny požadavky normy EN 301 549, které nejsou uvedeny v tabulce A.1 (zahrnující internetové stránky) nebo v tabulce A.2 (zahrnující mobilní aplikace) přílohy A v normě EN 301 549 v3.2.1.  Jsou tedy součástí normy, ale nejsou součástí předpokladu shody s WAD. 

Požadavky nejsou relevantní, protože WAD se nevztahuje na hardware:

  • 5.1 Uzavřená funkčnost
  • 6.5.2 Rozlišení písm. b)
  • 6.5.3 Položka sazby rámu b)
  • 6.6 Alternativy k videonahrávkám
  • 8 Hardware (v celém rozsahu)

Požadavky nejsou relevantní, protože WAD se nevztahuje na živá média založená na čase:

  • 9.1.2.4 Titulky (živé)
  • 10.1.2.4 Titulky (živé)
  • 11.1.2.4 Titulky (živé)

Zpět k úvodu

Souhrn všech požadavků v normě EN 301 549, které se vztahují na WAD

Zkratka POUR znamená Perceivable, Operable, Understandable and Robust. Ty jsou považovány za čtyři hlavní zásady požadavků na digitální přístupnost. Třetí sloupec v tabulce níže uvádí, které z těchto zásad má každé ustanovení splnit. Poslední sloupec uvádí, zda je klauzule založena na WCAG. Obsahuje odkaz na definici doložky, a to buď v WCAG, nebo v EN 301 549, není-li doložka v WCAG.

Ne, ne, ne. Bod v3.2.1 normy NALÍT Stav Úroveň WCAG
1 5.2 Aktivace prvků přístupnosti NALÍT Kde má webový obsah zdokumentované prvky přístupnosti Ne WCAG
2 5.3 Biometrie Pokud obsah webu využívá biologické vlastnosti Ne WCAG
3 5.4 Zachování informací o přístupnosti během konverze P-UR Pokud webový obsah převádí informace nebo komunikaci Ne WCAG
4 6.1 Šířka zvukového pásma pro řeč P.S. Kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci Ne WCAG
5 6.2.1.1 Komunikace RTT PO... Kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci Ne WCAG
6 6.2.1.2 Současný hlas a text PO... Pokud webové stránky poskytují prostředky pro obousměrnou hlasovou komunikaci a pro uživatele ke komunikaci prostřednictvím RTT Ne WCAG
7 6.2.2.1 Vizuálně rozlišitelný displej P.S. Kde webové stránky mají schopnost odesílat a přijímat RTT Ne WCAG
8 6.2.2.2 Programmaticky určitelný směr odesílat a přijímat P.S. Kde webové stránky mají schopnost odesílat a přijímat RTT Ne WCAG
9 6.2.2.3 Identifikace reproduktoru P.S. Tam, kde webové stránky mají funkce RTT, a poskytují identifikaci reproduktoru pro hlas Ne WCAG
10 6.2.2.4 Vizuální indikátor zvuku s RTT P.S. Kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci a mají funkce RTT Ne WCAG
11 6.2.3 Interoperabilita položka a) P.S. Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1) Ne WCAG
12 6.2.3 Interoperabilita položka b) P.S. Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1) Ne WCAG
13 6.2.3 Interoperabilita položka c) P.S. Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1) Ne WCAG
14 6.2.3 Interoperabilita bod d) P.S. Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1) Ne WCAG
15 6.2.4 Odpovědnost RTT P.S. Kde webové stránky využívají vstup RTT Ne WCAG
16 6.3 ID volajícího NALÍT Tam, kde webové stránky poskytují identifikaci volajícího nebo podobné telekomunikační funkce Ne WCAG
17 6.4 Alternativy k hlasovým službám POU... Kde webové stránky poskytují hlasovou komunikaci v reálném čase a poskytují také hlasovou poštu, automatickou účast nebo interaktivní hlasovou odezvu Ne WCAG
18 6.5.2 Usnesení bodu a) P-U— Kde webové stránky, které poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci, zahrnují funkce videa v reálném čase Ne WCAG
19 6.5.3 Položka sazby rámu a) P-U— Kde webové stránky, které poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci, zahrnují funkce videa v reálném čase Ne WCAG
20 6.5.4 Synchronizace zvuku a videa P-U— Tam, kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci, zahrnují funkce videa v reálném čase Ne WCAG
21 6.5.5 Vizuální indikátor zvuku s videem P-U— Kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci a zahrnují funkci videa v reálném čase Ne WCAG
22 6.5.6 Identifikace reproduktoru s videokomunikací (signální jazyk) P-U— Kde internetové stránky poskytují identifikaci reproduktorů pro hlasové uživatele Ne WCAG
23 7.1.1 Přehrávání titulků P-U— Kde webový obsah zobrazuje video se synchronizovaným zvukem Ne WCAG
24 7.1.2 synchronizace popisů P.S. Kde webový obsah zobrazuje titulky Ne WCAG
25 7.1.3 Zachování titulků P-U— Kde webové stránky přenášejí, převádějí nebo nahrávají video se synchronizovaným zvukem Ne WCAG
26 7.1.4 Charakteristiky popisů P.S. Kde webový obsah zobrazuje titulky Ne WCAG
27 7.1.5 Mluvené titulky P-U— Kde webový obsah zobrazuje video se synchronizovaným zvukem Ne WCAG
28 7.2.1 Přehrávání zvukového popisu P-U— Kde webový obsah zobrazuje video se synchronizovaným zvukem Ne WCAG
29 7.2.2 synchronizace zvukového popisu P.S. Kde webový obsah má mechanismus pro přehrávání zvukového popisu Ne WCAG
30 7.2.3 Zachování zvukového popisu P-U— Kde webové stránky přenášejí, převádějí nebo nahrávají video se synchronizovaným zvukem Ne WCAG
31 7.3 Uživatelské ovládání pro popisky a zvukový popis PO... Kde webové stránky zobrazují především materiály obsahující video se souvisejícím zvukovým obsahem Ne WCAG
32 9.1.1.1 Netextový obsah P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
33 9.1.2.1 Pouze zvuk a pouze video (přednahrané) P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
34 9.1.2.2 Popisky (předběžně zaznamenané) P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
35 9.1.2.3 Audio popis nebo alternativní média (přednahrané) P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
36 9.1.2.5 Audio popis (přednahraný) P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
37 9.1.3.1 Informace a vztahy P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
38 9.1.3.2 Významná sekvence P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
39 9.1.3.3 Senzorické vlastnosti P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
40 9.1.3.4 Orientace PO... Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
41 9.1.3.5 Identifikovat účel vstupu PO... Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
42 9.1.4.1 Použití barvy P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
43 9.1.4.2 Ovládání zvuku P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
44 9.1.4.3 Kontrast (minimální) P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
45 9.1.4.4 Změna velikosti textu P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
46 9.1.4.5 Obrázky textu P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
47 9.1.4.10 Zpětný tok P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
48 9.1.4.11 Netextový kontrast P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
49 9.1.4.12 Rozteč textu P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
50 9.1.4.13 Obsah na vznášedlo nebo zaměření P.S. Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
51 9.2.1.1 Klávesnice Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
52 9.2.1.2 Žádná klávesnice Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
53 9.2.1.4 Znakové klávesové zkratky Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
54 9.2.2.1 Načasování nastavitelné Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
55 9.2.2.2 Pozastavení, zastavení, skrýt Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
56 9.2.3.1 Tři záblesky nebo pod prahovou hodnotou Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
57 9.2.4.1 Bypass bloky Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
58 9.2.4.2 Stránka s názvem Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
59 9.2.4.3 Zaměřovací řád Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
60 9.2.4.4 Účel odkazu (v kontextu) Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
61 9.2.4.5 Více způsobů Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
62 9.2.4.6 Záhlaví a štítky Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
63 9.2.4.7 Zaostření viditelné Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
64 9.2.5.1 Ukazovací gesta Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
65 9.2.5.2 Zrušení ukazatele Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
66 9.2.5.3 Označení v názvu Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
67 9.2.5.4 Pohybové ovládání Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
68 9.3.1.1 Jazyk stránky Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
69 9.3.1.2 Jazyk částí Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
70 9.3.2.1 Na soustředění Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
71 9.3.2.2 Na vstupu Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
72 9.3.2.3 Soudržná navigace Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
73 9.3.2.4 Důsledná identifikace Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
74 9.3.3.1 Identifikace chyb Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
75 9.3.3.2 Nálepky nebo pokyny Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
76 9.3.3.3 Chybové návrhy Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
77 9.3.3.4 Prevence chyb (právní, finanční, data) Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
78 9.4.1.1 Parsing —R Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
79 9.4.1.2 Název, role, hodnota —R Kde ICT je webová stránka WCAG 2,1 A
80 9.4.1.3 Stavové zprávy NALÍT Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 AA
81 9.6 Požadavky na shodu WCAG NALÍT Kde ICT je webová stránka WCAG 2.1 Související
82 10.1.1.1 Netextový obsah P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
83 10.1.2.1 Pouze zvuk a pouze video (přednahrané) P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
84 10.1.2.2 Popisky (předběžně zaznamenané) P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
85 10.1.2.3 Audio popis nebo alternativní média (přednahrané) P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
86 10.1.2.5 Audio popis (přednahraný) P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
87 10.1.3.1 Informace a vztahy P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
88 10.1.3.2 Významná sekvence P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
89 10.1.3.3 Senzorické vlastnosti P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
90 10.1.3.4 Orientace PO... Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
91 10.1.3.5 Identifikovat účel vstupu PO... Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
92 10.1.4.1 Použití barvy P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
93 10.1.4.2 Ovládání zvuku P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
94 10.1.4.3 Kontrast (minimální) P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
95 10.1.4.4 Změna velikosti textu P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
96 10.1.4.5 Obrázky textu P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
97 10.1.4.10 Zpětný tok P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
98 10.1.4.11 Netextový kontrast P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
99 10.1.4.12 Rozteč textu P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
100 10.1.4.13 Obsah na vznášedlo nebo zaměření P.S. Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
101 10.2.1.1 Klávesnice Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
102 10.2.1.2 Žádná klávesnice Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
103 10.2.1.4 Znakové klávesové zkratky Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
104 10.2.2.1 Načasování nastavitelné Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
105 10.2.2.2 Pozastavení, zastavení, skrýt Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
106 10.2.3.1 Tři záblesky nebo pod prahovou hodnotou Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
107 10.2.4.2 Dokument s názvem Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
108 10.2.4.3 Zaměřovací řád Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
109 10.2.4.4 Účel odkazu (v kontextu) Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
110 10.2.4.6 Záhlaví a štítky Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
11 10.2.4.7 Zaostření viditelné Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
112 10.2.5.1 Ukazovací gesta Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
113 10.2.5.2 Zrušení ukazatele Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
114 10.2.5.3 Označení v názvu Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
115 10.2.5.4 Pohybové ovládání Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
116 10.3.1.1 Jazyk dokumentu Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
117 10.3.1.2 Jazyk částí Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
118 10.3.2.1 Na soustředění Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
119 10.3.2.2 Na vstupu Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
120 10.3.3.1 Identifikace chyby Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
121 10.3.3.2 Nálepky nebo pokyny Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
122 10.3.3.3 Chybové návrhy Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
123 10.3.3.4 Prevence chyb (právní, finanční, data) Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
124 10.4.1.1 Parsing —R Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
125 10.4.1.2 Název, role, hodnota —R Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2,1 A
126 10.4.1.3 Stavové zprávy NALÍT Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky WCAG 2.1 AA
127 11.7 Předvolby uživatelů NALÍT Bezpodmínečné Ne WCAG
128 11.8.1 Obsahová technologie NALÍT Kde je webový obsah autorským nástrojem Ne WCAG
129 11.8.2 Vytvoření přístupného obsahu NALÍT Kde je webový obsah autorským nástrojem Ne WCAG
130 11.8.3 Zachování informací o přístupnosti v transformacích NALÍT Kde je webový obsah autorským nástrojem Ne WCAG
131 11.8.4 Pomoc při opravách NALÍT Kde je webový obsah autorským nástrojem Ne WCAG
132 11.8.5 Šablony NALÍT Kde je webový obsah autorským nástrojem Ne WCAG
133 12.1.1 Funkce přístupnosti a kompatibility NALÍT Bezpodmínečné Ne WCAG
134 12.1.2 Přístupná dokumentace NALÍT Bezpodmínečné Ne WCAG
135 12.2.2 Informace o přístupnosti a kompatibilitě NALÍT Bezpodmínečné Ne WCAG
136 12.2.3 Účinná komunikace P-U— Bezpodmínečné Ne WCAG
137 12.2.4 Dostupná dokumentace NALÍT Bezpodmínečné Ne WCAG

Zpět k úvodu

Související obsah

Souvislosti

Přístupnost webu

Co je to přístupnost webu? Přístupnost webu umožňuje každému, včetně osob se zdravotním postižením, vnímat internet, porozumět mu, navigovat a komunikovat s ním.

Viz také