Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Nejnovější změny standardu přístupnosti

Přečtěte si o nejnovějších změnách v normě přístupnosti EN 301 549 a o důvodech, které za nimi stojí.

    Nevidomý člověk, který používá software pro čtečku obrazovky k používání smartphonu

© iStock by Getty Images -1267390670 Chansom Pantip

Úvod

Vypracování norem může trvat dlouho, protože vyžadují dohodu mnoha různých stran. Pokud jde o směrnici WAD, má tato norma právní význam teprve poté, co je pozměněná norma harmonizována prostřednictvím odkazu v Úředním věstníku. Nové verze WCAG nebo EN 301 549 tedy automaticky nemění právní povinnosti členských států týkající se WAD.

Aby změny měly vliv na WAD, musí být nejprve aktualizována norma a poté musí být uvedena v Úředním věstníku.  Poslední změna nastala v srpnu 2021. V tomto případě byla norma EN 301 549 v2.1.2, která byla v roce 2018 uvedena v Úředním věstníku, nahrazena normou v3.2.1. Právní předpisy stanovily překrývání několika měsíců do února 2022.

Referenční seznamy na této stránce:

Změny v3.2.1

V následující tabulce jsou uvedeny změny mezi v2.1.2 a v3.2.1 normy EN 301 549. Obě verze jsou silně postaveny na WCAG 2.1. Vzhledem k tomu, že WCAG 2.1 se v tomto období nezměnil, jsou změny v nové verzi poměrně malé. Jedna důležitá změna v3.2.1, kvůli redakčnímu dohledu v2.1.2, je, že WCAG 2.1 se nyní vztahuje na dokumenty stažené z webu.

Body doplněné do bodu v3.2.1

Upozorňujeme, že číslo řádku v prvním sloupci odkazuje na řádek v tabulce A.1 přílohy normy EN 301 549, v3.2.1.

ŘádekPožadavekZdůvodnění
206.5.4 Synchronizace zvuku a videaByl aktualizován z doporučení na požadavek ve verzi 3.2.1
216.5.5 Vizuální indikátor zvuku s videemNový požadavek ve verzi 3.2.1
226.5.6 Identifikace reproduktoru s videokomunikací (signální jazyk)Nový požadavek ve verzi 3.2.1
267.1.4 Charakteristiky popisůNový požadavek ve verzi 3.2.1
277.1.5 Mluvené titulkyNový požadavek ve verzi 3.2.1
819.6 Požadavky na shodu WCAGTo bylo ve verzi 2.1.2 (jako 9.5), ale nesprávně vynecháno v tabulce A.1
82 až 126Požadavky na dokumenty ke stažení (všechny na základě WCAG 2.0Nově doplněna do tabulky A.1 ve verzi 3.2.1 z důvodu popsaného výše v bodě 2.

Zpět k úvodu

Body odstraněny v bodě v3.2.1

Všimněte si, že číslo řádku v prvním sloupci odkazuje na řádek v tabulce A.1 přílohy normy EN 301 549, v2.1.2.

ŘádekPožadavekZdůvodnění
45.5.1 Provozní prostředkyBude automaticky splněna, pokud budou splněny všechny WCAG 2.1 SC
55.5.2 Ovladatelnost částíBude automaticky splněna, pokud budou splněny všechny WCAG 2.1 SC
65.6.1 Taktický nebo sluchový stavBude automaticky splněna, pokud budou splněny všechny WCAG 2.1 SC
75.6.2 Vizuální stavBude automaticky splněna, pokud budou splněny všechny WCAG 2.1 SC
85.7 Klíčové opakováníBude automaticky splněna, pokud budou splněny všechny WCAG 2.1 SC
95.8 Přijetí klávesy Double-StrikeBude automaticky splněna, pokud budou splněny všechny WCAG 2.1 SC
105.9 Současné uživatelské akceBude automaticky splněna, pokud budou splněny všechny WCAG 2.1 SC
309.1.2.4 Titulky (živé)WAD „nevztahuje se na živá média založená na čase“.

Zpět k úvodu

Požadavky v normě EN 301 549 a vztahující se k WAD, nikoli však v WCAG 2.1

V těchto tabulkách jsou uvedeny požadavky normy EN 301 549, které přesahují rámec WCAG 2.1, na základě tabulky A.1 (zahrnující internetové stránky) přílohy A v normě EN 301 549 v3.2.1. 

Všimněte si: Tabulka A.2 (zahrnující mobilní aplikace) není součástí WCAG vůbec, i když využívá požadavky WCAG. Je to proto, že WCAG se ve skutečnosti nevztahuje na mobilní aplikace.

Upozorňujeme, že číslo řádku v prvním sloupci odkazuje na řádek tabulky A.1 přílohy normy EN 301 549, v3.2.1.

ŘádekBod v3.2.1 normyStav
15.2 Aktivace prvků přístupnostiKde má webový obsah zdokumentované prvky přístupnosti
25.3 BiometriePokud obsah webu využívá biologické vlastnosti
35.4 Zachování informací o přístupnosti během konverzePokud webový obsah převádí informace nebo komunikaci
46.1 Šířka zvukového pásma pro řečKde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci
56.2.1.1 Komunikace RTTKde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci
66.2.1.2 Současný hlas a textPokud webové stránky poskytují prostředky pro obousměrnou hlasovou komunikaci a pro uživatele ke komunikaci prostřednictvím RTT
76.2.2.1 Vizuálně rozlišitelný displejKde webové stránky mají schopnost odesílat a přijímat RTT
86.2.2.2 Programmaticky určitelný směr odesílat a přijímatKde webové stránky mají schopnost odesílat a přijímat RTT
96.2.2.3 Identifikace reproduktoruTam, kde webové stránky mají funkce RTT, a poskytují identifikaci reproduktoru pro hlas
106.2.2.4 Vizuální indikátor zvuku s RTTKde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci a mají funkce RTT
116.2.3 Interoperabilita položka a)Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1)
126.2.3 Interoperabilita položka b)Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1)
136.2.3 Interoperabilita položka c)Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1)
146.2.3 Interoperabilita bod d)Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1)
156.2.4 Odpovědnost RTTKde webové stránky využívají vstup RTT
166.3 ID volajícíhoTam, kde webové stránky poskytují identifikaci volajícího nebo podobné telekomunikační funkce
176.4 Alternativy k hlasovým službámKde webové stránky poskytují hlasovou komunikaci v reálném čase a poskytují také hlasovou poštu, automatickou účast nebo interaktivní hlasovou odezvu
186.5.2 Usnesení bodu a)Kde webové stránky, které poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci, zahrnují funkce videa v reálném čase
196.5.3 Položka sazby rámu a)Kde webové stránky, které poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci, zahrnují funkce videa v reálném čase
206.5.4 Synchronizace zvuku a videaTam, kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci, zahrnují funkce videa v reálném čase
216.5.5 Vizuální indikátor zvuku s videemKde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci a zahrnují funkci videa v reálném čase
226.5.6 Identifikace reproduktoru s videokomunikací (signální jazyk)Kde internetové stránky poskytují identifikaci reproduktorů pro hlasové uživatele
237.1.1 Přehrávání titulkůKde webový obsah zobrazuje video se synchronizovaným zvukem
247.1.2 synchronizace popisůKde webový obsah zobrazuje titulky
257.1.3 Zachování titulkůKde webové stránky přenášejí, převádějí nebo nahrávají video se synchronizovaným zvukem
267.1.4 Charakteristiky popisůKde webový obsah zobrazuje titulky
277.1.5 Mluvené titulkyKde webový obsah zobrazuje video se synchronizovaným zvukem
287.2.1 Přehrávání zvukového popisuKde webový obsah zobrazuje video se synchronizovaným zvukem
297.2.2 synchronizace zvukového popisuKde webový obsah má mechanismus pro přehrávání zvukového popisu
307.2.3 Zachování zvukového popisuKde webové stránky přenášejí, převádějí nebo nahrávají video se synchronizovaným zvukem
317.3 Uživatelské ovládání pro popisky a zvukový popisKde webové stránky zobrazují především materiály obsahující video se souvisejícím zvukovým obsahem
82 až 126  V podstatě části WCAG, které lze použít pro stažené dokumenty. Všimněte si, že WCAG se nevztahuje na stažené dokumenty.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránky
12711.7 Předvolby uživatelůBezpodmínečné
12811.8.1 Obsahová technologieKde je webový obsah autorským nástrojem
12911.8.2 Vytvoření přístupného obsahuKde je webový obsah autorským nástrojem
13011.8.3 Zachování informací o přístupnosti v transformacíchKde je webový obsah autorským nástrojem
13111.8.4 Pomoc při opraváchKde je webový obsah autorským nástrojem
13211.8.5 ŠablonyKde je webový obsah autorským nástrojem
13312.1.1 Funkce přístupnosti a kompatibilityBezpodmínečné
13412.1.2 Přístupná dokumentaceBezpodmínečné
13512.2.2 Informace o přístupnosti a kompatibilitěBezpodmínečné
13612.2.3 Účinná komunikaceBezpodmínečné
13712.2.4 Dostupná dokumentaceBezpodmínečné

Zpět k úvodu

Požadavky v normě EN 301 549, ale nerelevantní pro WAD

Níže jsou uvedeny požadavky normy EN 301 549, které nejsou uvedeny v tabulce A.1 (zahrnující internetové stránky) nebo v tabulce A.2 (zahrnující mobilní aplikace) přílohy A v normě EN 301 549 v3.2.1.  Jsou tedy součástí normy, ale nejsou součástí předpokladu shody s WAD. 

Požadavky nejsou relevantní, protože WAD se nevztahuje na hardware:

  • 5.1 Uzavřená funkčnost
  • 6.5.2 Rozlišení písm. b)
  • 6.5.3 Položka sazby rámu b)
  • 6.6 Alternativy k videonahrávkám
  • 8 Hardware (v celém rozsahu)

Požadavky nejsou relevantní, protože WAD se nevztahuje na živá média založená na čase:

  • 9.1.2.4 Titulky (živé)
  • 10.1.2.4 Titulky (živé)
  • 11.1.2.4 Titulky (živé)

Zpět k úvodu

Souhrn všech požadavků v normě EN 301 549, které se vztahují na WAD

Zkratka POUR znamená Perceivable, Operable, Understandable and Robust. Ty jsou považovány za čtyři hlavní zásady požadavků na digitální přístupnost. Třetí sloupec v tabulce níže uvádí, které z těchto zásad má každé ustanovení splnit. Poslední sloupec uvádí, zda je klauzule založena na WCAG. Obsahuje odkaz na definici doložky, a to buď v WCAG, nebo v EN 301 549, není-li doložka v WCAG.

Ne, ne, ne.Bod v3.2.1 normyNALÍTStavÚroveň WCAG
15.2 Aktivace prvků přístupnostiNALÍTKde má webový obsah zdokumentované prvky přístupnostiNe WCAG
25.3 BiometriePokud obsah webu využívá biologické vlastnostiNe WCAG
35.4 Zachování informací o přístupnosti během konverzeP-URPokud webový obsah převádí informace nebo komunikaciNe WCAG
46.1 Šířka zvukového pásma pro řečP.S.Kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaciNe WCAG
56.2.1.1 Komunikace RTTPO...Kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaciNe WCAG
66.2.1.2 Současný hlas a textPO...Pokud webové stránky poskytují prostředky pro obousměrnou hlasovou komunikaci a pro uživatele ke komunikaci prostřednictvím RTTNe WCAG
76.2.2.1 Vizuálně rozlišitelný displejP.S.Kde webové stránky mají schopnost odesílat a přijímat RTTNe WCAG
86.2.2.2 Programmaticky určitelný směr odesílat a přijímatP.S.Kde webové stránky mají schopnost odesílat a přijímat RTTNe WCAG
96.2.2.3 Identifikace reproduktoruP.S.Tam, kde webové stránky mají funkce RTT, a poskytují identifikaci reproduktoru pro hlasNe WCAG
106.2.2.4 Vizuální indikátor zvuku s RTTP.S.Kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci a mají funkce RTTNe WCAG
116.2.3 Interoperabilita položka a)P.S.Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1)Ne WCAG
126.2.3 Interoperabilita položka b)P.S.Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1)Ne WCAG
136.2.3 Interoperabilita položka c)P.S.Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1)Ne WCAG
146.2.3 Interoperabilita bod d)P.S.Pokud webové stránky s funkcí RTT interoperují s jinými IKT s funkcí RTT (jak vyžaduje bod 6.2.1.1)Ne WCAG
156.2.4 Odpovědnost RTTP.S.Kde webové stránky využívají vstup RTTNe WCAG
166.3 ID volajícíhoNALÍTTam, kde webové stránky poskytují identifikaci volajícího nebo podobné telekomunikační funkceNe WCAG
176.4 Alternativy k hlasovým službámPOU...Kde webové stránky poskytují hlasovou komunikaci v reálném čase a poskytují také hlasovou poštu, automatickou účast nebo interaktivní hlasovou odezvuNe WCAG
186.5.2 Usnesení bodu a)P-U—Kde webové stránky, které poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci, zahrnují funkce videa v reálném časeNe WCAG
196.5.3 Položka sazby rámu a)P-U—Kde webové stránky, které poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci, zahrnují funkce videa v reálném časeNe WCAG
206.5.4 Synchronizace zvuku a videaP-U—Tam, kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci, zahrnují funkce videa v reálném časeNe WCAG
216.5.5 Vizuální indikátor zvuku s videemP-U—Kde webové stránky poskytují obousměrnou hlasovou komunikaci a zahrnují funkci videa v reálném časeNe WCAG
226.5.6 Identifikace reproduktoru s videokomunikací (signální jazyk)P-U—Kde internetové stránky poskytují identifikaci reproduktorů pro hlasové uživateleNe WCAG
237.1.1 Přehrávání titulkůP-U—Kde webový obsah zobrazuje video se synchronizovaným zvukemNe WCAG
247.1.2 synchronizace popisůP.S.Kde webový obsah zobrazuje titulkyNe WCAG
257.1.3 Zachování titulkůP-U—Kde webové stránky přenášejí, převádějí nebo nahrávají video se synchronizovaným zvukemNe WCAG
267.1.4 Charakteristiky popisůP.S.Kde webový obsah zobrazuje titulkyNe WCAG
277.1.5 Mluvené titulkyP-U—Kde webový obsah zobrazuje video se synchronizovaným zvukemNe WCAG
287.2.1 Přehrávání zvukového popisuP-U—Kde webový obsah zobrazuje video se synchronizovaným zvukemNe WCAG
297.2.2 synchronizace zvukového popisuP.S.Kde webový obsah má mechanismus pro přehrávání zvukového popisuNe WCAG
307.2.3 Zachování zvukového popisuP-U—Kde webové stránky přenášejí, převádějí nebo nahrávají video se synchronizovaným zvukemNe WCAG
317.3 Uživatelské ovládání pro popisky a zvukový popisPO...Kde webové stránky zobrazují především materiály obsahující video se souvisejícím zvukovým obsahemNe WCAG
329.1.1.1 Netextový obsahP.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
339.1.2.1 Pouze zvuk a pouze video (přednahrané)P.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
349.1.2.2 Popisky (předběžně zaznamenané)P.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
359.1.2.3 Audio popis nebo alternativní média (přednahrané)P.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
369.1.2.5 Audio popis (přednahraný)P.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
379.1.3.1 Informace a vztahyP.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
389.1.3.2 Významná sekvenceP.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
399.1.3.3 Senzorické vlastnostiP.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
409.1.3.4 OrientacePO...Kde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
419.1.3.5 Identifikovat účel vstupuPO...Kde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
429.1.4.1 Použití barvyP.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
439.1.4.2 Ovládání zvukuP.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
449.1.4.3 Kontrast (minimální)P.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
459.1.4.4 Změna velikosti textuP.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
469.1.4.5 Obrázky textuP.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
479.1.4.10 Zpětný tokP.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
489.1.4.11 Netextový kontrastP.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
499.1.4.12 Rozteč textuP.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
509.1.4.13 Obsah na vznášedlo nebo zaměřeníP.S.Kde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
519.2.1.1 KlávesniceKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
529.2.1.2 Žádná klávesniceKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
539.2.1.4 Znakové klávesové zkratkyKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
549.2.2.1 Načasování nastavitelnéKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
559.2.2.2 Pozastavení, zastavení, skrýtKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
569.2.3.1 Tři záblesky nebo pod prahovou hodnotouKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
579.2.4.1 Bypass blokyKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
589.2.4.2 Stránka s názvemKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
599.2.4.3 Zaměřovací řádKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
609.2.4.4 Účel odkazu (v kontextu)Kde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
619.2.4.5 Více způsobůKde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
629.2.4.6 Záhlaví a štítkyKde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
639.2.4.7 Zaostření viditelnéKde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
649.2.5.1 Ukazovací gestaKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
659.2.5.2 Zrušení ukazateleKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
669.2.5.3 Označení v názvuKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
679.2.5.4 Pohybové ovládáníKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
689.3.1.1 Jazyk stránkyKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
699.3.1.2 Jazyk částíKde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
709.3.2.1 Na soustředěníKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
719.3.2.2 Na vstupuKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
729.3.2.3 Soudržná navigaceKde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
739.3.2.4 Důsledná identifikaceKde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
749.3.3.1 Identifikace chybKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
759.3.3.2 Nálepky nebo pokynyKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
769.3.3.3 Chybové návrhyKde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
779.3.3.4 Prevence chyb (právní, finanční, data)Kde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
789.4.1.1 Parsing—RKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
799.4.1.2 Název, role, hodnota—RKde ICT je webová stránkaWCAG 2,1 A
809.4.1.3 Stavové zprávyNALÍTKde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 AA
819.6 Požadavky na shodu WCAGNALÍTKde ICT je webová stránkaWCAG 2.1 Související
8210.1.1.1 Netextový obsahP.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
8310.1.2.1 Pouze zvuk a pouze video (přednahrané)P.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
8410.1.2.2 Popisky (předběžně zaznamenané)P.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
8510.1.2.3 Audio popis nebo alternativní média (přednahrané)P.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
8610.1.2.5 Audio popis (přednahraný)P.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
8710.1.3.1 Informace a vztahyP.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
8810.1.3.2 Významná sekvenceP.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
8910.1.3.3 Senzorické vlastnostiP.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
9010.1.3.4 OrientacePO...Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
9110.1.3.5 Identifikovat účel vstupuPO...Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
9210.1.4.1 Použití barvyP.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
9310.1.4.2 Ovládání zvukuP.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
9410.1.4.3 Kontrast (minimální)P.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
9510.1.4.4 Změna velikosti textuP.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
9610.1.4.5 Obrázky textuP.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
9710.1.4.10 Zpětný tokP.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
9810.1.4.11 Netextový kontrastP.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
9910.1.4.12 Rozteč textuP.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
10010.1.4.13 Obsah na vznášedlo nebo zaměřeníP.S.Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
10110.2.1.1 KlávesnicePokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
10210.2.1.2 Žádná klávesnicePokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
10310.2.1.4 Znakové klávesové zkratkyPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
10410.2.2.1 Načasování nastavitelnéPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
10510.2.2.2 Pozastavení, zastavení, skrýtPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
10610.2.3.1 Tři záblesky nebo pod prahovou hodnotouPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
10710.2.4.2 Dokument s názvemPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
10810.2.4.3 Zaměřovací řádPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
10910.2.4.4 Účel odkazu (v kontextu)Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
11010.2.4.6 Záhlaví a štítkyPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
1110.2.4.7 Zaostření viditelnéPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
11210.2.5.1 Ukazovací gestaPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
11310.2.5.2 Zrušení ukazatelePokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
11410.2.5.3 Označení v názvuPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
11510.2.5.4 Pohybové ovládáníPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
11610.3.1.1 Jazyk dokumentuPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
11710.3.1.2 Jazyk částíPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
11810.3.2.1 Na soustředěníPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
11910.3.2.2 Na vstupuPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
12010.3.3.1 Identifikace chybyPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
12110.3.3.2 Nálepky nebo pokynyPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
12210.3.3.3 Chybové návrhyPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
12310.3.3.4 Prevence chyb (právní, finanční, data)Pokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
12410.4.1.1 Parsing—RPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
12510.4.1.2 Název, role, hodnota—RPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2,1 A
12610.4.1.3 Stavové zprávyNALÍTPokud jsou dokumenty a formuláře ke stažení z webové stránkyWCAG 2.1 AA
12711.7 Předvolby uživatelůNALÍTBezpodmínečnéNe WCAG
12811.8.1 Obsahová technologieNALÍTKde je webový obsah autorským nástrojemNe WCAG
12911.8.2 Vytvoření přístupného obsahuNALÍTKde je webový obsah autorským nástrojemNe WCAG
13011.8.3 Zachování informací o přístupnosti v transformacíchNALÍTKde je webový obsah autorským nástrojemNe WCAG
13111.8.4 Pomoc při opraváchNALÍTKde je webový obsah autorským nástrojemNe WCAG
13211.8.5 ŠablonyNALÍTKde je webový obsah autorským nástrojemNe WCAG
13312.1.1 Funkce přístupnosti a kompatibilityNALÍTBezpodmínečnéNe WCAG
13412.1.2 Přístupná dokumentaceNALÍTBezpodmínečnéNe WCAG
13512.2.2 Informace o přístupnosti a kompatibilitěNALÍTBezpodmínečnéNe WCAG
13612.2.3 Účinná komunikaceP-U—BezpodmínečnéNe WCAG
13712.2.4 Dostupná dokumentaceNALÍTBezpodmínečnéNe WCAG

Zpět k úvodu

Související obsah

Souvislosti

Přístupnost webu

Co je to přístupnost webu? Přístupnost webu umožňuje každému, včetně osob se zdravotním postižením, vnímat internet, porozumět mu, navigovat a komunikovat s ním.

Viz také