Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

Digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: A Bizottság szabályokat állapít meg az online óriásplatformok és a nagyon népszerű online keresőprogramok felügyeleti díjaira vonatkozóan

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály értelmében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy díjat vessen ki a felügyelete alá tartozó szolgáltatókra, amelyet várhatóan első alkalommal 2023 őszén vetnek ki.  A Bizottság a mai napon meghatározta az ilyen felügyeleti díjak kivetésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárásokat.

graphic representing a computer network

iStock photo Getty images plus

A felhatalmazáson alapuló rendelet célja, hogy jogbiztonságot nyújtson a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály értelmében nagyon nagy online platformnak (VLOPs) vagy nagyon nagy online keresőmotornak (VLOSE) kijelölt szolgáltatók számára. Meghatározza a felügyeleti díj kiszámításának és kivetésének módszertanát és eljárásait, további részleteket tartalmaz a kivetett díjakkal fedezendő teljes becsült költségek kiszámításáról és az egyes díjak meghatározásáról. 

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 2022. november 16-án lépett hatályba. A VLOPs-ként vagy VLOSE-ként kijelölt szolgáltatók kötelezettségei négy hónappal a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti hivatalos kijelölésüket követően válnak alkalmazandóvá.

A ma előterjesztett felhatalmazáson alapuló rendelet a tervezetről 2022. december 22. és 2023. január 19. között folytatott nyilvános konzultációt követően született meg.

A mai elfogadást követően a felhatalmazáson alapuló jogi aktust továbbítják az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyeknek 3 hónap áll rendelkezésükre annak vizsgálatára. Kérésükre a vizsgálati időszak 3 hónappal meghosszabbítható.

További információk