Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Akt o digitalnih storitvah: Komisija določila pravila o pristojbinah za nadzor za zelo velike spletne platforme in zelo velike spletne iskalnike

V skladu z aktom o digitalnih storitvah je Komisija pooblaščena, da ponudnikom pod njenim nadzorom naloži pristojbino, ki naj bi se prvič zaračunala jeseni 2023.  Komisija je danes določila podrobna pravila in postopke za zaračunavanje takšnih pristojbin za nadzor.

graphic representing a computer network

iStock photo Getty images plus

Namen delegirane uredbe je zagotoviti pravno varnost ponudnikom storitev, ki so v aktu o digitalnih storitvah določeni kot zelo velike spletne platforme ali zelo veliki spletni iskalniki. Določa metodologijo in postopke za izračun in obračunavanje pristojbine za nadzor, zagotavlja dodatne podrobnosti o izračunu skupnih ocenjenih stroškov, ki jih je treba kriti z zaračunanimi pristojbinami, in o določitvi posameznih pristojbin. 

Akt o digitalnih storitvah je začel veljati 16. novembra 2022. Obveznosti za ponudnike storitev, določene kot virtualne spletne platforme ali VLOSE, se bodo začele uporabljati štiri mesece po njihovem uradnem imenovanju v skladu z aktom o digitalnih storitvah.

Danes predlagana delegirana uredba temelji na javnem posvetovanju o osnutku, ki je potekalo med 22. decembrom 2022 in 19. januarjem 2023.

Po današnjem sprejetju bo delegirani akt zdaj poslan Evropskemu parlamentu in Svetu, ki imata za pregled na voljo tri mesece. Na njihovo zahtevo se lahko obdobje pregleda podaljša za tri mesece.

Več informacij