Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Serviciile digitale: Comisia stabilește norme privind taxele de supraveghere pentru platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari

În temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, Comisia este împuternicită să impună o taxă furnizorilor aflați sub supravegherea sa, care se preconizează că va fi percepută pentru prima dată în toamna anului 2023.  Astăzi, Comisia a stabilit normele și procedurile detaliate pentru perceperea unor astfel de taxe de supraveghere.

graphic representing a computer network

iStock photo Getty images plus

Regulamentul delegat urmărește să ofere securitate juridică furnizorilor de servicii desemnați ca platforme online foarte mari (VLOP) sau motoare de căutare online foarte mari (VLOSE) în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale. Acesta precizează metodologia și procedurile de calculare și de percepere a taxei de supraveghere, oferă detalii suplimentare cu privire la calcularea costurilor totale estimate care urmează să fie acoperite de taxele percepute și cu privire la stabilirea taxelor individuale. 

Actul legislativ privind serviciile digitale a intrat în vigoare la 16 noiembrie 2022. Obligațiile furnizorilor de servicii desemnați drept VLOP sau VLOSE vor deveni aplicabile la patru luni de la desemnarea lor oficială în conformitate cu ASD.

Regulamentul delegat propus astăzi urmează unei consultări publice cu privire la proiect, care a avut loc între 22 decembrie 2022 și 19 ianuarie 2023.

După adoptarea de astăzi, actul delegat va fi transmis acum Parlamentului European și Consiliului, care au la dispoziție 3 luni pentru a-l examina. La cererea acestora, perioada de examinare poate fi prelungită cu 3 luni.

Mai multe informații