Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Digitālo pakalpojumu akts: Komisija paredz noteikumus par uzraudzības maksām ļoti lielām tiešsaistes platformām un ļoti lielām tiešsaistes meklētājprogrammām

Saskaņā ar Digitālo pakalpojumu tiesību aktu (DPA) Komisija ir pilnvarota noteikt maksu tās uzraudzībā esošajiem pakalpojumu sniedzējiem, un paredzams, ka to pirmo reizi iekasēs 2023. gada rudenī.  Šodien Komisija ir noteikusi sīki izstrādātus noteikumus un procedūras šādu uzraudzības maksu iekasēšanai.

graphic representing a computer network

iStock photo Getty images plus

Deleģētās regulas mērķis ir nodrošināt juridisko noteiktību pakalpojumu sniedzējiem, kas saskaņā ar DPA izraudzīti kā ļoti lielas tiešsaistes platformas (VLOP) vai ļoti lieli tiešsaistes meklēšanas dzinēji (VLOSE). Tajā ir precizēta uzraudzības maksas aprēķināšanas un iekasēšanas metodika un procedūras, sniegta sīkāka informācija par kopējo aplēsto izmaksu aprēķināšanu, kas jāsedz ar iekasētajām maksām, un par individuālo maksu noteikšanu. 

DPA stājās spēkā 2022. gada 16. novembrī. Pienākumi pakalpojumu sniedzējiem, kas izraudzīti par VLOP vai VLOSE, kļūs piemērojami četrus mēnešus pēc to oficiālas izraudzīšanas saskaņā ar DPA.

Šodien ierosinātā deleģētā regula tika pieņemta pēc projekta sabiedriskās apspriešanas, kas notika no 2022. gada 22. decembra līdz 2023. gada 19. janvārim.

Pēc šodienas deleģētā akta pieņemšanas tas tagad tiks nosūtīts Eiropas Parlamentam un Padomei, kurām ir 3 mēneši laika, lai to rūpīgi pārbaudītu. Pēc viņu pieprasījuma rūpīgo pārbaužu periodu var pagarināt par 3 mēnešiem.

Vairāk informācijas