Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

L-att dwar is-Servizzi Diġitali: Il-Kummissjoni tistabbilixxi regoli dwar it-tariffi superviżorji għal pjattaformi online kbar ħafna u magni tat-tiftix kbar ħafna

Skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA), il-Kummissjoni għandha s-setgħa li timponi tariffa fuq il-fornituri taħt is-superviżjoni tagħha, li hija mistennija li tiġi imposta għall-ewwel darba fil-ħarifa tal-2023.  Illum, il-Kummissjoni stabbiliet ir-regoli u l-proċeduri dettaljati għat-tali tariffi superviżorji li għandhom jiġu imposti.

graphic representing a computer network

iStock photo Getty images plus