Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Akt o digitálnych službách: Komisia stanovuje pravidlá týkajúce sa poplatkov za dohľad pre veľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače

Podľa aktu o digitálnych službách je Komisia splnomocnená uložiť poskytovateľom pod jej dohľadom poplatok, ktorý by sa mal prvýkrát vyberať na jeseň 2023.  Komisia dnes stanovila podrobné pravidlá a postupy výberu takýchto poplatkov za dohľad.

graphic representing a computer network

iStock photo Getty images plus