Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Digiteenuste õigusakt: Komisjon kehtestab eeskirjad väga suurte digiplatvormide ja väga suurte internetipõhiste otsingumootorite järelevalvetasude kohta

Digiteenuste õigusakti kohaselt on komisjonil õigus kehtestada tema järelevalve all olevatelt teenuseosutajatelt tasu, mida nõutakse eeldatavasti esimest korda 2023. aasta sügisel.  Täna kehtestas komisjon üksikasjalikud eeskirjad ja menetlused selliste järelevalvetasude sissenõudmiseks.

graphic representing a computer network

iStock photo Getty images plus

Delegeeritud määruse eesmärk on tagada õiguskindlus teenuseosutajatele, kes on digiteenuste õigusakti alusel määratud väga suurteks veebiplatvormideks või väga suurteks internetipõhisteks otsingumootoriteks. Selles täpsustatakse järelevalvetasu arvutamise ja sissenõudmise metoodikat ja menetlusi, esitatakse täiendavaid üksikasju kogutud tasudega kaetavate hinnanguliste üldkulude arvutamise ja individuaalsete tasude kindlaksmääramise kohta. 

Digiteenuste õigusakt jõustus 16. novembril 2022. Selliste teenuseosutajate kohustusi, kes on määratud väga suurteks platvormideks või väga väikesteks ettevõteteks, hakatakse kohaldama neli kuud pärast nende ametlikku määramist vastavalt digiteenuste õigusaktile.

Täna esitatud delegeeritud määruse ettepaneku aluseks oli eelnõu käsitlev avalik konsultatsioon, mis toimus 22. detsembrist 2022 kuni 19. jaanuarini 2023.

Pärast tänast vastuvõtmist edastatakse delegeeritud õigusakt nüüd Euroopa Parlamendile ja nõukogule, kellel on selle kontrollimiseks aega kolm kuud. Taotluse korral võib kontrolliperioodi pikendada kolme kuu võrra.

Rohkem