Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Akt o digitálních službách: Komise stanoví pravidla pro poplatky za dohled nad velmi velkými online platformami a velmi velkými internetovými vyhledávači

Podle aktu o digitálních službách je Komise zmocněna uložit poskytovatelům pod jejím dohledem poplatek, který by měl být poprvé vybírán na podzim 2023.  Komise dnes stanovila podrobná pravidla a postupy pro vybírání těchto poplatků za dohled.

graphic representing a computer network

iStock photo Getty images plus

Cílem nařízení v přenesené pravomoci je poskytnout právní jistotu poskytovatelům služeb označeným podle aktu o digitálních službách jako velmi velké online platformy (VLOP) nebo velmi velké online vyhledávače (VLOSE). Upřesňuje metodiku a postupy pro výpočet a výběr poplatku za dohled, poskytuje další podrobnosti o výpočtu celkových odhadovaných nákladů, které mají být pokryty z vybíraných poplatků, a o stanovení jednotlivých poplatků. 

Akt o digitálních službách vstoupil v platnost dne 16. listopadu 2022. Povinnosti poskytovatelů služeb určených jako VLOP nebo VLOSE se stanou použitelnými čtyři měsíce po jejich formálním určení v souladu s aktem o digitálních službách.

Dnes navržené nařízení v přenesené pravomoci navazuje na veřejnou konzultaci o návrhu, která se konala v období od 22. prosince 2022 do 19. ledna 2023.

Po dnešním přijetí bude nyní akt v přenesené pravomoci předán Evropskému parlamentu a Radě, které mají tři měsíce na to, aby jej přezkoumaly. Na jejich žádost může být lhůta pro přezkum prodloužena o tři měsíce.

Více informací