Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Szélessávú internet Finnországban

A finn hatóságok előnyben részesítik a versenyvezérelt, üvegszálas hálózat kiépítését, amelyet közpénzekből finanszíroznak az alulszolgált területek számára, és tanácsot adnak a helyi önkormányzatoknak a szélessávú hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

    Finnország zászlaja

Összefoglaló a finnországi szélessávú fejlesztésekről

Finnország támogatja az üvegszálas hálózatok kiépítését azokon a területeken, amelyek nem ösztönzik a nagy sebességű hálózatok kiépítését.  A 2018. évi digitális infrastruktúra-stratégia támogatja az európai gigabitalapú társadalom 2025-re kitűzött céljait, meghatározza a digitális infrastruktúra 2025-ig történő fejlesztését Finnországban, valamint meghatározza az e célok elérésére szolgáló módszereket.

A széles sávú hálózatokra vonatkozó nemzeti stratégia és politika

A finn kormány a versenyvezérelt, üvegszálas hálózat kiépítését választja, különös tekintettel az alulszolgált területekre (közpénzeken keresztül). Különösen ez utóbbi tekintetében a finn hatóságok tanácsot adnak a helyi önkormányzatoknak azzal kapcsolatban, hogy miként hozzanak létre a széles sávú hálózatok kiépítésére szakosodott szervezeteket, például több település közös vállalkozása révén vagy magánszereplőkkel partnerségben. Ami a beruházásokat illeti, a finanszírozás várhatóan az államtól és az önkormányzatoktól származik. A digitális infrastruktúrára vonatkozó stratégiát 2018 októberében tették közzé.

Felelős hatóságok

A széles sávú hálózatok fejlesztésének fő céljai és intézkedései

A Közlekedési és Hírközlési Minisztérium által 2018 októberében közzétett digitális infrastruktúra-stratégia meghatározza a Finnország digitális infrastruktúrájának 2025-ig történő fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseket, valamint e célkitűzés elérésének módszereit. 2025-re minden háztartásnak legalább 100 Mbps-os kapcsolattal kell rendelkeznie. Lehetővé kell tenni a kapcsolat sebességének 1 Gbps-ra történő növelését. Az optikai szálas hálózatok költséghatékony kiépítését a távközlő kábelek elhelyezéséről szóló rendelet egyszerűsítése fogja elősegíteni. A kábelek elhelyezésére vonatkozó engedélyezési eljárást az autópályákról szóló törvény kidolgozásával összefüggésben dolgozzák ki.

Finnország bejelentette a nemzeti digitális iránytű elkészítését, és tervezetet küldtek az érdekelt feleknek észrevételeik céljából. Elfogadását a tervek szerint 2022-ra tervezik. A cél az uniós digitális évtizedben meghatározott tematikus területekre vonatkozó nemzeti célok és mutatók meghatározása, valamint a hosszú távú digitális átalakulás koherens jövőképének kialakítása.

Az egyetemes szolgáltatás szélessávú sebessége 2021 októberétől 5 Mbps volt.

A finn helyreállítási és rezilienciaépítési terv 50 millió EUR összegű beruházást irányoz elő. Olyan beruházástámogatási rendszert foglal magában, amely javítja a nagysebességű konnektivitási hálózat minőségét és elérhetőségét azokon a területeken, ahol a piaci mechanizmusok nem biztosítanak ilyen összeköttetéseket. Pénzügyi támogatást folyósítanak a szélessávú szolgáltatóknak. Az e rendszer keretében támogatott szélessávú kapcsolatok legalább 100 Mbit/s kapacitást biztosítanak majd.

Adatok a széles sávú hálózatok fejlesztéséről és technológiáiról Finnországban

A széles sávú lefedettségre, az előfizetésekre, valamint a különböző széles sávú technológiák és költségek rendelkezésre állására vonatkozó legfrissebb adatokért tekintse meg az eredménytábla jelentéseit és a Digitális Gazdaság és Társadalmi Index (DESI) országjelentéseit.

Frekvenciakijelölések vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokhoz

A harmonizált frekvenciakiosztásokkal kapcsolatos részletekért forduljon az Európai 5G Megfigyelőközponthoz.

Nemzeti és uniós kiadványok és sajtódokumentumok

Angol nyelv

Finn

Kapcsolatfelvételi adatok

BCO Finnország (a széles sávú hálózatok nemzeti illetékességi hivatala): a Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium, a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium, a Finn Közlekedési és Hírközlési Ügynökség és a Vidékügyi Ügynökség képviselőinek egyesítése

Postai cím: Hallituskatu 3, 00170 Helsinki, Finnország (PO Box 30, FI-00023 kormány, Finnország) Kapcsolatfelvétel e-mailben Telefon: + 35 82 95 16 22 18 Weboldal

Közlekedési és Hírközlési Minisztérium (Liikenne-ja viestintäministeriö)

E-mail cím: Eteläesplanadi 16, Helsinki, Finnország Kapcsolatfelvétel e-mailben Telefon: + 35 82 95 16 001 Weboldal

Finn Közlekedési és Hírközlési Ügynökség (Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom)

Postai cím: PO Box 320, FI-00059 Traficom, Finnország Telefon: + 358 29 534 5000 Weboldal

Legfrissebb hírek

Konzultáció a fehér könyvről: „Hogyan kezeljük Európa digitális infrastrukturális igényeit?”

A Bizottság célja, hogy összegyűjtse a fehér könyvben felvázolt forgatókönyvekre vonatkozó véleményeket, és valamennyi érdekelt fél számára biztosítsa a következőket: A tagállamok, a civil társadalom, az ipar és a tudományos szakemberek egyaránt lehetőséget kínálnak arra, hogy hozzájáruljanak a Bizottság e területre vonatkozó jövőbeli javaslataihoz.

PRESS RELEASE |
A Bizottság új kezdeményezéseket terjeszt elő a jövő digitális infrastruktúráira vonatkozóan

A Bizottság egy sor lehetséges intézkedést terjesztett elő a digitális infrastruktúrák innovációjának, biztonságának és rezilienciájának előmozdítása érdekében. Az európai gazdaság jövőbeli versenyképessége e fejlett digitális hálózati infrastruktúráktól és szolgáltatásoktól függ, mivel a gyors, biztonságos és széles körű konnektivitás elengedhetetlen azon technológiák bevezetéséhez, amelyek a jövő világába vezetnek bennünket: távorvoslás, automatizált vezetés, épületek prediktív karbantartása vagy precíziós mezőgazdaság.

POLICY AND LEGISLATION |
Fehér könyv – Hogyan kezelhetők Európa digitális infrastrukturális igényei?

Ezzel a fehér könyvvel a Bizottság széles körű konzultációt indít a tagállamokkal, a civil társadalommal, az iparral és a tudományos szakemberekkel, hogy összegyűjtsék véleményüket a fehér könyvben felvázolt forgatókönyvekről, és lehetőséget biztosítsanak számukra, hogy hozzájáruljanak a Bizottság e területre vonatkozó jövőbeli javaslataihoz.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Szélessávú hozzáférés az uniós országokban

Ismerje meg az egyes országok szélessávú fejlesztésével kapcsolatos aktuális információkat, valamint a szélessávú szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó nemzeti stratégiákat és politikákat.

Lásd még

Széles sávú internet Portugáliában

Az Agenda Portugal Digital célja egy olyan digitális infrastruktúra kifejlesztése, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy kihasználják a technológiák által kínált új lehetőségeket.

Széles sávú internet Hollandiában

Minden holland háztartás számára lehetővé kell tenni, hogy legalább 100 Mbps sebességű széles sávú hálózathoz hozzáférjen, és a túlnyomó többségnek 2023-ig 1 Gbps-t kell kihasználnia.

Szélessávú szolgáltatások Luxemburgban

Luxemburg kormányzati programjának egyik prioritása egy olyan kommunikációs infrastruktúra kialakítása, amelynek célja a gigabites széles sávú hozzáférés az ország egész területén.

Széles sávú internet Litvániában

Litvánia célja, hogy 2027-ig 100 Mbps sebességgel lássa el a vidéki térségeket, valamint támogassa a gigabitalapú társadalom 2025-re kitűzött céljait.

Szélessávú szolgáltatások Lettországban

Lettország támogatja a gigabitalapú társadalom célkitűzéseit, és célja, hogy a városi és vidéki területek számára 100 Mbps, gigabites szintre bővíthető, valamint 5G lefedettséget biztosítson valamennyi nagy városi terület számára.

Szélessávú internet Írországban

Az Írországra vonatkozó nemzeti szélessávú terv előírja, hogy 2026-ra Írország valamennyi létesítménye nagy sebességű széles sávú hálózathoz fog férni.

Szélessávú szolgáltatások Görögországban

A görög digitális transzformációs Biblia 2020–2025 között az összeköttetést az öt stratégiai tengely egyikeként emeli ki, és elismeri a Gigabit Society 2025 célkitűzéseit.

Szélessávú szolgáltatások Németországban

A német szövetségi kormány 2021. évi koalíciós megállapodása, a digitális stratégia és a 2022. évi gigabitstratégia prioritásként kezeli az FTTH és az 5G hálózatok országos ellátását.

Szélessávú szolgáltatások Franciaországban

A France Très Haut Débit nemzeti szélessávú program azt a célt tűzi ki, hogy 2022-ra valamennyi háztartás számára gyors szélessávú hozzáférést, 2025-re pedig az üvegszálas hálózathoz való hozzáférést tűzzék ki célul.

Szélessávú szolgáltatások Dániában

Az országos szintű vezetékes és mobil széles sávú lefedettséget célzó számos politikai kezdeményezés támogatja a dán szélessávú célokat. A kormány arra törekszik, hogy Dánia digitális éllovassá váljon azáltal, hogy alapot teremt a dán vállalkozások számára a digitális...

Szélessávú szolgáltatások a Cseh Köztársaságban

A nagyon nagy kapacitású hálózatok fejlesztésére vonatkozó, 2021 márciusában jóváhagyott nemzeti terv meghatározza a Cseh Köztársaságnak a VHCN kiépítésével kapcsolatos stratégiai megközelítését.

Széles sávú internet Cipruson

Ciprus szélessávú terve stratégiai célkitűzéseket határoz meg a 2021–2025-ös időszakra, és jogalkotási és szabályozási beavatkozásokat, valamint a széles sávú infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott gyakorlati támogatást tartalmaz.

Szélessávú internet Horvátországban

A 2021–2027-es időszakra szóló, széles sávú hálózatok fejlesztésére vonatkozó horvát nemzeti terv megfelel a gigabitalapú európai társadalom 2025-re kitűzött céljainak, részben pedig a 2030-ig teljesítendő digitális célkitűzéseknek.

Szélessávú szolgáltatások Bulgáriában

2020 augusztusában aktualizálták és elfogadták az új generációs hozzáférésre vonatkozó széles sávú infrastruktúrára vonatkozó nemzeti tervet, valamint az elektronikus hírközlésre vonatkozó politikát.

Szélessávú szolgáltatások Belgiumban

Belgium széles sávú stratégiája beépül a Digitális Belgium tágabb szakpolitikai stratégiájába. A vezetékes és mobil széles sávra vonatkozó nemzeti terv célja, hogy felszámolja azokat a fehér területeket, ahol nem állnak rendelkezésre nagy sebességű szolgáltatások. Belgium a...

Széles sávú internet Ausztriában

Ausztria szélessávú stratégiájának középpontjában a (rögzített és mobil) gigabites kapcsolatok 2030-ig történő országos kínálata áll.