Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Szélessávú hozzáférés Finnországban

A finn hatóságok előnyben részesítik a versenyalapú, üvegszálas hálózat kiépítését, amelyet állami források támogatnak a rosszul ellátott területeken, és tanácsot adnak a helyi önkormányzatoknak a széles sávú hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

Összefoglaló a finnországi szélessávú fejlesztésekről

Finnország támogatja az üvegszálas hálózatok kiépítését azokon a területeken, ahol nincsenek a nagy sebességű hálózatok kiépítésére irányuló üzleti ösztönzők.  A 2018. évi digitális infrastrukturális stratégia támogatja a gigabitalapú európai társadalom 2025-re kitűzött céljait, meghatározza a finnországi digitális infrastruktúra 2025-ig történő fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseket, valamint az e célkitűzések elérésére szolgáló módszereket. Finnország digitális iránytűje tükrözi az EU digitális iránytűjében meghatározott célokat.

Nemzeti szélessávú stratégia és politika

A finn kormány a versenyalapú, üvegszálas hálózat kiépítését választja, különös tekintettel a rosszul ellátott területekre és azok támogatására (közpénzekből). Különösen ez utóbbi tekintetében a finn hatóságok tanácsot adnak a helyi önkormányzatoknak arra vonatkozóan, hogy miként hozzanak létre a széles sávú hálózatok kiépítésére szakosodott szervezeteket, például több önkormányzat közös vállalkozása révén vagy magánszereplőkkel partnerségben. Ami a beruházásokat illeti, a finanszírozás várhatóan az államtól és az önkormányzatoktól származik. 2018 októberében közzétették a digitális infrastruktúrára vonatkozó stratégiát. Finnország digitális iránytűje követi az uniós digitális iránytűben meghatározott célokat, valamint a nemzeti célokat és témákat.

Felelős hatóságok

A széles sávú hálózatok fejlesztésének fő céljai és intézkedései

A Közlekedési és Hírközlési Minisztérium által 2018 októberében közzétett digitálisinfrastruktúra-stratégia meghatározza a finnországi digitális infrastruktúra 2025-ig történő fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseket, valamint e célkitűzés elérésének módszereit. 2025-re minden háztartásnak legalább 100 Mbps sebességű kapcsolattal kell rendelkeznie. Lehetővé kell tenni a kapcsolat sebességének 1 Gbps-ra történő növelését. Az optikai szálakból álló hálózatok költséghatékony kiépítését a távközlési kábelek elhelyezéséről szóló rendelet egyszerűsítése fogja elősegíteni. A kábelek elhelyezésével kapcsolatos engedélyezési eljárás kidolgozására az autópályákról szóló törvény megszövegezésével összefüggésben kerül sor.

Finnország digitális iránytűje végrehajtja az uniós digitális iránytűben meghatározott célokat, de az uniós iránytűt kiegészítő nemzeti célokat és témákat is tartalmaz. Finnország iránytűje négy sarkalatos pont körül forog: készségek, biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrák, a vállalkozások digitális átalakulása és a közszolgáltatások digitalizálása.

A széles sávú egyetemes szolgáltatás sebességét 2021 októberétől 5 Mbps-ban határozták meg.

A finn helyreállítási és rezilienciaépítési terv 50 millió EUR összegű beruházást irányoz elő. Magában foglal egy beruházástámogatási rendszert, amelynek célja a nagy sebességű konnektivitási hálózat minőségének és rendelkezésre állásának javítása azokon a területeken, ahol a piaci mechanizmusok nem biztosítanak ilyen összeköttetéseket. A széles sávú szolgáltatók pénzügyi támogatásban részesülnek. Az e rendszer keretében támogatott széles sávú kapcsolatok másodpercenként legalább 100 Mbit kapacitást fognak biztosítani.

A finnországi szélessávú fejlesztésekre és technológiákra vonatkozó adatok

A széles sávú lefedettségre, előfizetésekre, valamint a különböző széles sávú technológiák és költségek rendelkezésre állására vonatkozó legfrissebb adatokat az eredménytábla jelentései és a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) országjelentései tartalmazzák.

A vezeték nélküli széles sávú hálózatok frekvenciakiosztása

A harmonizált spektrumkijelöléssel kapcsolatos részletekért látogasson el az Európai 5G Megfigyelőközpont honlapjára.

Nemzeti és uniós kiadványok és sajtódokumentumok

angol

finn

Kapcsolattartási adatok

BCO Finland (Szélessávú Nemzeti Kompetencia Hivatal): a Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium, a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium, a Finn Közlekedési és Hírközlési Ügynökség és a Vidékügyi Ügynökség képviselőinek egyesítésével

Levelezési cím: Hallituskatu 3, 00170 Helsinki, Finnország (PO Box 30, FI-00023 Government, Finnország)
Kapcsolattartás e-mailben
Telefon: +35 82 95 16 22 18
Honlap

Közlekedési és Hírközlési Minisztérium (Liikenne-ja viestintäministeriö)

Cím: Eteläesplanadi 16, Helsinki, Finnország
Kapcsolat e-mailben
Telefon: +35 82 95 16 001
Honlap

Finn Közlekedési és Hírközlési Ügynökség (Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom)

Levelezési cím: PO Box 320, FI-00059 Traficom, Finnország
Telefonszám: +358 29 534 5000
Weboldal

Legfrissebb hírek

Régiók és Városok Európai Hete: A digitális szakadék áthidalása az intelligens és fenntartható régiók digitális infrastruktúrájának támogatásával

Az „Intelligens és fenntartható növekedés a régiók számára” témájában ez a munkaértekezlet a digitális szakadék kritikus kérdésével foglalkozik, megvizsgálva annak az Európai Unió társadalmi kohéziójára és általános növekedésére gyakorolt hatásait.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Szélessávú hozzáférés az uniós országokban

Ismerje meg az egyes országok szélessávú fejlesztésével kapcsolatos aktuális információkat, valamint a szélessávú szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó nemzeti stratégiákat és politikákat.

Lásd még

Szélessávú hozzáférés Svédországban

Svédország 2016-ban elfogadott nemzeti széles sávú terve egy teljes mértékben összekapcsolt Svédország jövőképét vázolja fel, és célokat tűzött ki mind a mobil lefedettség, mind a háztartások és a vállalkozások nagy sebességű széles sávú kapcsolatai tekintetében.

Szélessávú hozzáférés Szlovéniában

Szlovénia a technológiasemlegességet és a piaci dinamikát választja a széles sávú hálózatok fejlesztése során, különös tekintettel az infrastruktúra- és szolgáltatásalapú versenyre.

Szélessávú hozzáférés Portugáliában

Portugália digitális menetrendje és a nagyon nagy kapacitású elektronikus kommunikációs hálózatok összekapcsoltságára vonatkozó, a 2023–2030-as időszakra szóló nemzeti stratégia meghatározza a digitális infrastruktúra fejlesztését Portugáliában.

Szélessávú hozzáférés Hollandiában

Valamennyi holland háztartás számára lehetővé kell tenni a legalább 100 Mbps sebességű széles sávú hálózatokhoz való hozzáférést, és 2023-ra túlnyomó többségüknek ki kell használnia az 1 Gbps-ot.

Szélessávú hozzáférés Luxemburgban

Luxemburg kormányzati programjának egyik prioritása egy olyan kommunikációs infrastruktúra kialakítása, amelynek célja a gigabites széles sávú hozzáférés biztosítása az ország egész területén.

Szélessávú hozzáférés Litvániában

Litvánia 2027-ig 100 Mbps sebességet kíván biztosítani a vidéki területek számára, valamint támogatni kívánja a gigabitalapú társadalomra vonatkozó 2025-ös célokat.

Szélessávú hozzáférés Lettországban

Lettország támogatja a gigabitalapú társadalomra vonatkozó célkitűzéseket, és 100 Mbps, gigabitesre bővíthető sebességre törekszik a városi és vidéki területeken, valamint 5G lefedettségre valamennyi nagy városi területen.

Szélessávú hozzáférés Olaszországban

A gigabitalapú társadalom felé vezető ultraszéles sávú internetre vonatkozó olasz stratégia célja, hogy 2026-ra mindenki számára gigabites konnektivitást biztosítson.

Szélessávú hozzáférés Írországban

Írország nemzeti szélessávú terve azt irányozza elő, hogy 2026-ra minden írországi létesítmény nagy sebességű széles sávú hozzáféréssel fog rendelkezni.

Szélessávú hozzáférés Magyarországon

Magyarország 2021–2030 közötti időszakra szóló nemzeti digitalizációs stratégiájának célja, hogy 2030-ra a háztartások 95%-a rendelkezzen gigabites hálózattal.

Szélessávú hozzáférés Görögországban

A széles sávú hálózatokra vonatkozó, 2021–2027-es nemzeti terv előmozdítja a helyhez kötött, nagyon nagy kapacitású és 5G hálózatok használatát. A 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó görög digitális transzformációs Biblia az összekapcsoltságot az öt stratégiai tengely...

Szélessávú hozzáférés Németországban

A német szövetségi kormány 2021. évi koalíciós megállapodása, digitális stratégiája és 2022. évi gigabites stratégiája prioritásként kezeli az FTTH- és 5G-hálózatok országos ellátását.

Szélessávú hozzáférés Franciaországban

A France Très Haut Débit nemzeti széles sávú program azt a célt tűzi ki, hogy 2022-re valamennyi háztartás gyors széles sávú hozzáféréssel rendelkezzen, 2025-re pedig mindenki számára elérhető legyen az üvegszálas hálózat.

Szélessáv Észtországban

Észtország az ország egész területén bevezette az alapszintű széles sávú lefedettséget. Az észt digitális menetrend ambiciózus célokat tűz ki 2030-ra.

Szélessávú hozzáférés Dániában

Az országos vezetékes és mobil szélessávú lefedettségre irányuló számos politikai kezdeményezés támogatja a dán szélessávú célokat. A kormány azon dolgozik, hogy Dániát digitális éllovassá tegye azáltal, hogy alapot teremt a dán vállalkozások számára a digitális technológiák...

Szélessávú hozzáférés a Cseh Köztársaságban

A nagyon nagy kapacitású hálózatok fejlesztésére vonatkozó, 2021 márciusában jóváhagyott nemzeti terv meghatározza a Cseh Köztársaság stratégiai megközelítését a rendkívül nagy kapacitású hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

Szélessávú hozzáférés Cipruson

Ciprus széles sávú infrastruktúrára vonatkozó terve stratégiai célkitűzéseket határoz meg a 2021–2025-ös időszakra, és jogalkotási és szabályozási beavatkozásokat, valamint gyakorlati támogatást tartalmaz a széles sávú infrastruktúra fejlesztéséhez.

Szélessávú hozzáférés Horvátországban

A széles sávú hálózatok fejlesztésére vonatkozó, 2021–2027-es horvát nemzeti terv a gigabitalapú európai társadalom 2025-re kitűzött céljaira, részben pedig a 2030-ra kitűzött digitális célokra reagál.

Szélessávú hozzáférés Bulgáriában

2020 augusztusában aktualizálták és elfogadták a „Connected Bulgaria” elnevezésű új generációs hozzáférésre vonatkozó nemzeti széles sávú infrastrukturális tervet és az elektronikus hírközlésre vonatkozó politikát.

Szélessávú hozzáférés Belgiumban

Belgium széles sávú stratégiáját beépítik egy szélesebb szakpolitikai stratégiába, a Digital Belgiumba. A vezetékes és mobil széles sávú szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti terv célja, hogy megszüntesse azokat a fennmaradó fehér területeket, ahol a nagy sebességű szolgáltatások...