Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Szélessávú hozzáférés Spanyolországban

A digitális konnektivitás és az 5G kiépítése a 2025-ig tartó időszakra szóló spanyol digitális menetrend tíz stratégiai prioritása közé tartozik.

    Spanyolország zászlaja

Összefoglaló a spanyolországi szélessávú fejlesztésekről

2025-ig tartó időszakra szóló spanyol digitális menetrend támogatja az uniós konnektivitási célkitűzéseket. Célja, hogy 2025-re a teljes lakosságra kiterjessze az ultragyors hálózati lefedettséget, és a rádióspektrum 100%-át felkészítse az 5G-re. Ezeket a célkitűzéseket az összeköttetésekre és a digitális infrastruktúrákra vonatkozó terv és az 5G technológia előmozdítására irányuló stratégia határozza meg.

Nemzeti szélessávú stratégia és politika

Felelős hatóságok

  • A Gazdasági, Kereskedelmi és Vállalkozásügyi Minisztérium (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa)felelős a spanyolországi konnektivitás és digitális átalakulás előmozdítását célzó tervek, technológiai programok és intézkedések kidolgozásáért és koordinálásáért.
  • A Nemzeti Piaci és Versenybizottság (ComisiónNacional de los Mercados y la Competencia)feladata a spanyol gazdaság valamennyi piacának és termelő ágazatának szabályozása a szabad verseny és a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.

A széles sávú hálózatok fejlesztésének fő céljai és intézkedései

2025-ig tartó időszakra szóló spanyol digitális menetrend tíz stratégiai prioritást vázol fel az ország digitális átalakulásának előmozdítása érdekében, összhangban a gigabitalapú uniós célkitűzésekkel. Ami a szélessávot illeti, célja, hogy a városi és vidéki területek közötti digitális szakadék megszüntetésével 100 Mbps lefedettséget biztosítson a teljes lakosság számára. Emellett arra törekszik, hogy a teljes rádióspektrum megfelelő előkészítésével előmozdítsa az 5G kiépítését.

A Spanyolország 2025-ig tartó időszakra szóló digitális menetrendjében foglalt széles sávú célkitűzések elérése érdekében a spanyol kormány 2020 decemberében közzétette a digitális infrastruktúrákra és konnektivitásra vonatkozó tervet, valamint az 5G technológia előmozdítására irányuló stratégiát.

A digitális infrastruktúrákra és konnektivitásra vonatkozó terv intézkedéseket vázol fel annak érdekében, hogy 2025-re a lakosság 100 %-a 100 Mbps-nál nagyobb sebességgel rendelkezzen. Azokra a vidéki területekre összpontosít, amelyekre az üzemeltetők saját kiépítési tervei nem terjednek ki. Emellett a terv intézkedéseket tartalmaz az 1 Gbps sebességű internetkapcsolat elérésére az adatintenzív ipari és kutatási területeken.

Az 5G technológia előmozdítására irányuló stratégia kiegészíti a nemzeti konnektivitási tervet annak érdekében, hogy figyelembe vegye az 5G érettségének és transzformációs hatásának eltérő szintjét, például az optikai szálhoz képest. A stratégia intézkedéseket vázol fel a spektrumkijelölés és -gazdálkodás javítására, valamint az 5G kiépítésének és használatának ösztönzésére, többek között aktualizált szabályozási és jogi keret révén.

Nemzeti Távközlési és Információs Társadalom Megfigyelőközpontja (ONTSI) nyilvános tájékoztatást nyújt a digitális átalakulásról, hogy támogassa a Spanyolország 2025-ig tartó időszakra vonatkozó digitális menetrendje keretében kidolgozott intézkedések értékelését és szükség esetén kiigazítását.

A konnektivitási eszköztár végrehajtására vonatkozó ütemterv számos intézkedést tartalmaz a költségek csökkentése érdekében. A fő intézkedések közé tartozik az engedélyezési eljárások egyszerűsítése, az egyablakos információs pont javítása és a fizikai infrastruktúra átláthatóságának növelése.

Nemzeti és regionális széles sávú pénzügyi eszközök

  • A Spanyolországra vonatkozó digitális 2025-ös menetrend 2020 és 2022 közötti végrehajtását mintegy 20 milliárd EUR összegű közpénzből finanszírozzák, amelyből mintegy 15 milliárd EUR a Next Generation EU helyreállítási terv keretében megvalósuló különböző uniós programokból és új finanszírozási eszközökből származik. Ezt várhatóan mintegy 50 milliárd euróval egészíti ki a magánszektor.
  • Az összekapcsoltságra és a digitális infrastruktúrákra vonatkozó terv, valamint az 5G technológia előmozdítására irányuló stratégia 2020 és 2025 között várhatóan 4,3 milliárd EUR összegű közfinanszírozásban részesül. A várakozások szerint ebben az időszakban további 24 milliárd EUR összegű magánberuházást fognak biztosítani.
  • Helyreállítási és rezilienciaépítési terv: Spanyolország helyreállítási és rezilienciaépítési terve jelentős beruházásokat tartalmaz a városi és vidéki területek között a vezetékes és mobil széles sávú hálózatok terén meglévő digitális szakadék megszüntetése érdekében; például az ultragyors (100 Mbps feletti) széles sávú kapcsolat főként a vidéki területeken és a történelmi értéket képviselő területeken történő bővítését, amelyek jelenleg nem rendelkeznek ilyen kapcsolattal, 812 millió EUR összegű finanszírozással fogják támogatni. Számos intézkedés kifejezetten támogatja az 5G konnektivitást, és a terv a költségek csökkentésére és a kiépítés megkönnyítésére irányuló reformokat tartalmaz.
  • A helyreállítási és rezilienciaépítési terv intézkedései közül az UNICO-Banda Ancha program a 2021. évi felhívásban 250 millió EUR-t különített el ultragyors vezetékes széles sávú hálózatok vidéki, távoli és kevésbé lakott területeken történő biztosítására. Ez a program a korábbi PEBA-NGA nemzeti finanszírozási program továbbfejlesztése, amely 2013 és 2020 között támogatta a következő generációs széles sávú hálózatok kiépítését Spanyolországban, és amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozott.
  • Ami a kiépítés ösztönzésére irányuló 5G stratégiát illeti, a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben szereplő főbb releváns pénzügyi intézkedések meghatározásra kerültek. Bevezették többek között a 700 MHz-es engedélyek időtartamának meghosszabbítását (minimum 20 év, ami potenciálisan 20 év prorogue-ot jelent) és néhány adóreformot, például az 5G sávokra kivetett éves spektrumadó ideiglenes csökkentését, valamint a szolgáltatók által a spanyol állami televíziózás finanszírozására kivetett éves adóhoz (TV-adó) való hozzájárulás felülvizsgálatát. 2021. december 15-én az Európai Bizottság 150 millió euró összegű spanyol programot hagyott jóvá a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében a mobilhálózatok passzív infrastruktúrája kiépítésének támogatására

A spanyolországi szélessávú fejlesztésekre és technológiákra vonatkozó adatok

A széles sávú lefedettségre, elterjedésre, előfizetésekre és penetrációkra, a különböző széles sávú technológiák lefedettségére és költségeire vonatkozó legfrissebb adatokért tekintse meg az eredménytábla jelentéseit és a digitális gazdaság ésamp; társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) országjelentéseit.

A vezeték nélküli széles sávú hálózatok frekvenciakiosztása

A harmonizált spektrumkijelöléssel kapcsolatos részletekért látogasson el az Európai 5G Megfigyelőközpont honlapjára.

Nemzeti és uniós kiadványok és sajtódokumentumok

angol

spanyol

*Mindkét dokumentum elérhető a weboldal alján.

Kapcsolattartási adatok

BCO Spanyolország (Broadband Competence Office): Spanyol Gazdasági, Kereskedelmi és Vállalkozásügyi Minisztérium

Cím: Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid, Spanyolország
Kapcsolat e-mailben
Telefon: +34 91 34 62 721
Honlap

távközlési és digitális infrastruktúrákért felelős államtitkár (Secretaría de Estado Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales)

Cím: Paseo de la Castellana 160, 28046 Madrid, Spanyolország
Kapcsolat e-mailben
Telefon: +34 91 349 46 40
Honlap

Nemzeti Piaci és Versenybizottság (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC)

Cím: Alcalá 47, 28014 Madrid, Spanyolország
Kapcsolat e-mailben
Telefon: +34 91 432 9600
Honlap

Legfrissebb hírek

A széles sávú rendszerekkel foglalkozó európai kompetenciaközpontok hálózatának 2023–2024-es tevékenységi jelentése

Ez a brosúra bemutatja a főbb tevékenységeket, a kiemelt területeket és kiemeli az Európai Szélessávú Kompetenciaközpontok Hálózatának (BCO) 2023–2024-es éves programját.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Szélessávú hozzáférés az uniós országokban

Ismerje meg az egyes országok szélessávú fejlesztésével kapcsolatos aktuális információkat, valamint a szélessávú szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó nemzeti stratégiákat és politikákat.

Lásd még

Szélessávú hozzáférés Svédországban

Svédország 2016-ban elfogadott nemzeti széles sávú terve egy teljes mértékben összekapcsolt Svédország jövőképét vázolja fel, és célokat tűzött ki mind a mobil lefedettség, mind a háztartások és a vállalkozások nagy sebességű széles sávú kapcsolatai tekintetében.

Szélessávú hozzáférés Szlovéniában

Szlovénia a technológiasemlegességet és a piaci dinamikát választja a széles sávú hálózatok fejlesztése során, különös tekintettel az infrastruktúra- és szolgáltatásalapú versenyre.

Szélessávú hozzáférés Portugáliában

Portugália digitális menetrendje és a nagyon nagy kapacitású elektronikus kommunikációs hálózatok összekapcsoltságára vonatkozó, a 2023–2030-as időszakra szóló nemzeti stratégia meghatározza a digitális infrastruktúra fejlesztését Portugáliában.

Szélessávú hozzáférés Hollandiában

Valamennyi holland háztartás számára lehetővé kell tenni a legalább 100 Mbps sebességű széles sávú hálózatokhoz való hozzáférést, és 2023-ra túlnyomó többségüknek ki kell használnia az 1 Gbps-ot.

Szélessávú hozzáférés Luxemburgban

Luxemburg kormányzati programjának egyik prioritása egy olyan kommunikációs infrastruktúra kialakítása, amelynek célja a gigabites széles sávú hozzáférés biztosítása az ország egész területén.

Szélessávú hozzáférés Litvániában

Litvánia 2027-ig 100 Mbps sebességet kíván biztosítani a vidéki területek számára, valamint támogatni kívánja a gigabitalapú társadalomra vonatkozó 2025-ös célokat.

Szélessávú hozzáférés Lettországban

Lettország támogatja a gigabitalapú társadalomra vonatkozó célkitűzéseket, és 100 Mbps, gigabitesre bővíthető sebességre törekszik a városi és vidéki területeken, valamint 5G lefedettségre valamennyi nagy városi területen.

Szélessávú hozzáférés Olaszországban

A gigabitalapú társadalom felé vezető ultraszéles sávú internetre vonatkozó olasz stratégia célja, hogy 2026-ra mindenki számára gigabites konnektivitást biztosítson.

Szélessávú hozzáférés Írországban

Írország nemzeti szélessávú terve azt irányozza elő, hogy 2026-ra minden írországi létesítmény nagy sebességű széles sávú hozzáféréssel fog rendelkezni.

Szélessávú hozzáférés Magyarországon

Magyarország 2021–2030 közötti időszakra szóló nemzeti digitalizációs stratégiájának célja, hogy 2030-ra a háztartások 95%-a rendelkezzen gigabites hálózattal.

Szélessávú hozzáférés Görögországban

A széles sávú hálózatokra vonatkozó, 2021–2027-es nemzeti terv előmozdítja a helyhez kötött, nagyon nagy kapacitású és 5G hálózatok használatát. A 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó görög digitális transzformációs Biblia az összekapcsoltságot az öt stratégiai tengely...

Szélessávú hozzáférés Németországban

A német szövetségi kormány 2021. évi koalíciós megállapodása, digitális stratégiája és 2022. évi gigabites stratégiája prioritásként kezeli az FTTH- és 5G-hálózatok országos ellátását.

Szélessávú hozzáférés Franciaországban

A France Très Haut Débit nemzeti széles sávú program azt a célt tűzi ki, hogy 2022-re valamennyi háztartás gyors széles sávú hozzáféréssel rendelkezzen, 2025-re pedig mindenki számára elérhető legyen az üvegszálas hálózat.

Szélessávú hozzáférés Finnországban

A finn hatóságok előnyben részesítik a versenyalapú, üvegszálas hálózat kiépítését, amelyet állami források támogatnak a rosszul ellátott területeken, és tanácsot adnak a helyi önkormányzatoknak a széles sávú hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

Szélessáv Észtországban

Észtország az ország egész területén bevezette az alapszintű széles sávú lefedettséget. Az észt digitális menetrend ambiciózus célokat tűz ki 2030-ra.

Szélessávú hozzáférés Dániában

Az országos vezetékes és mobil szélessávú lefedettségre irányuló számos politikai kezdeményezés támogatja a dán szélessávú célokat. A kormány azon dolgozik, hogy Dániát digitális éllovassá tegye azáltal, hogy alapot teremt a dán vállalkozások számára a digitális technológiák...

Szélessávú hozzáférés a Cseh Köztársaságban

A nagyon nagy kapacitású hálózatok fejlesztésére vonatkozó, 2021 márciusában jóváhagyott nemzeti terv meghatározza a Cseh Köztársaság stratégiai megközelítését a rendkívül nagy kapacitású hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

Szélessávú hozzáférés Cipruson

Ciprus széles sávú infrastruktúrára vonatkozó terve stratégiai célkitűzéseket határoz meg a 2021–2025-ös időszakra, és jogalkotási és szabályozási beavatkozásokat, valamint gyakorlati támogatást tartalmaz a széles sávú infrastruktúra fejlesztéséhez.

Szélessávú hozzáférés Horvátországban

A széles sávú hálózatok fejlesztésére vonatkozó, 2021–2027-es horvát nemzeti terv a gigabitalapú európai társadalom 2025-re kitűzött céljaira, részben pedig a 2030-ra kitűzött digitális célokra reagál.

Szélessávú hozzáférés Bulgáriában

2020 augusztusában aktualizálták és elfogadták a „Connected Bulgaria” elnevezésű új generációs hozzáférésre vonatkozó nemzeti széles sávú infrastrukturális tervet és az elektronikus hírközlésre vonatkozó politikát.

Szélessávú hozzáférés Belgiumban

Belgium széles sávú stratégiáját beépítik egy szélesebb szakpolitikai stratégiába, a Digital Belgiumba. A vezetékes és mobil széles sávú szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti terv célja, hogy megszüntesse azokat a fennmaradó fehér területeket, ahol a nagy sebességű szolgáltatások...