Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Szélessávú szolgáltatások Spanyolországban

A digitális konnektivitás és az 5G bevezetése a spanyol digitális 2025 menetrend tíz stratégiai prioritása közé tartozik.

    Spanyolország zászlaja

Összefoglaló a szélessávú fejlesztésről Spanyolországban

A Spanyolország digitális 2025-re szóló menetrendje támogatja az uniós konnektivitási célkitűzéseket. Célja, hogy az ultragyors hálózati lefedettséget a teljes lakosságra kiterjessze, és 2025-re az 5G rádióspektrum 100%-át előkészítse. Ezeket a célkitűzéseket az összekapcsoltságra és a digitális infrastruktúrákra vonatkozó terv, valamint az 5G technológia előmozdítására irányuló stratégia határozza meg.

A széles sávú hálózatokra vonatkozó nemzeti stratégia és politika

Felelős hatóságok

  • A gazdasági és digitális átalakulásért felelős minisztérium (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) felelős Spanyolországban a konnektivitás és a digitális átalakulás előmozdítására irányuló tervek, technológiai programok és fellépések kidolgozásáért és koordinálásáért.
  • A piacok és versenyek nemzeti bizottsága (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) felelős a spanyol gazdaság valamennyi piacának és termelő ágazatának szabályozásáért a szabad verseny és a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.

A széles sávú hálózatok fejlesztésének fő céljai és intézkedései

A spanyol digitális 2025-re vonatkozó menetrend tíz stratégiai prioritást határoz meg az ország digitális átalakulásának előmozdítása érdekében, összhangban az uniós gigabit-célkitűzésekkel. Ami a szélessávú szolgáltatásokat illeti, 100 Mbps-os lefedettséget kíván garantálni a teljes lakosság számára a városi és vidéki területek közötti digitális szakadék megszüntetésével. Ezenkívül az 5G kiépítésének előmozdítására törekszik a teljes rádióspektrum megfelelő előkészítésével.

A spanyol digitális 2025 menetrendben foglalt szélessávú célkitűzések elérése érdekében a spanyol kormány 2020 decemberében közzétette a digitális infrastruktúrákra és összeköttetésekre vonatkozó tervet és az 5G technológia előmozdítását célzó stratégiát.

A digitális infrastruktúrákra és összeköttetésekre vonatkozó terv olyan intézkedéseket vázol fel, amelyek 2025-ig a lakosság 100%-át fedik le, több mint 100 Mbps sebességgel. Azokra a vidéki területekre összpontosít, amelyekre az üzemeltetők saját telepítési tervei nem terjednek ki. A terv továbbá olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyek 1 Gbps-os összekapcsolhatóság elérésére irányulnak az adatintenzív ipari és kutatási területeken.

Az 5G technológia előmozdítására irányuló stratégia kiegészíti a nemzeti konnektivitási tervet annak érdekében, hogy figyelembe vegye az 5G érettségének és transzformációs hatásának különböző szintjét, például az üvegszálhoz képest. A stratégia felvázolja a spektrumkiosztás és -gazdálkodás javítását, valamint az 5G kiépítésének és használatának ösztönzését célzó intézkedéseket, többek között egy aktualizált szabályozási és jogi keret révén.

A Nemzeti Távközlési és Információs Társadalom Megfigyelőközpontja (ONTSI) nyilvános tájékoztatást nyújt a digitális átalakulásról a spanyol digitális 2025 menetrend keretében kidolgozott intézkedések értékelésének és szükség esetén kiigazításának támogatása érdekében.

Az összekapcsolási eszköztár végrehajtására vonatkozó ütemterv számos intézkedést tartalmaz a költségek csökkentésére. A fő intézkedések közé tartozik az engedélyezési eljárások egyszerűsítése, az egyablakos információs pont javítása és a fizikai infrastruktúra átláthatóságának növelése.

Nemzeti és regionális széles sávú pénzügyi eszközök

  • A 2020 és 2022 közötti időszakra szóló spanyol digitális menetrend végrehajtását mintegy 20 milliárd EUR közpénzből finanszírozzák, mintegy 15 milliárd EUR-t a különböző uniós programokból és a Next Generation EU helyreállítási terv szerinti új finanszírozási eszközökből. Ezt várhatóan mintegy 50 milliárd euróval fogják kiegészíteni a magánszektorból.
  • Az összekapcsoltságra és a digitális infrastruktúrákra vonatkozó terv és az 5G technológia előmozdítására irányuló stratégia várhatóan 4,3 milliárd EUR közfinanszírozásban részesül 2020 és 2025 között. Ebben az időszakban várhatóan további 24 milliárd EUR összegű magánberuházást fognak biztosítani.
  • Helyreállítási és rezilienciaépítési terv: Spanyolország helyreállítási és rezilienciaépítési programja jelentős beruházásokat foglal magában a városi és vidéki területek között a vezetékes és mobil széles sávú hálózatokban meglévő digitális szakadék megszüntetésére; például az ultragyors (100 Mbps feletti) széles sávú internetkapcsolat főként a vidéki területeken és a történelmi értékű területeken, amelyek jelenleg nem rendelkeznek ilyen összeköttetéssel, 812 millió EUR összegű finanszírozással fognak részesülni. Számos intézkedés kifejezetten támogatja az 5G konnektivitást, és a terv reformokat tartalmaz a költségek csökkentésére és a kiépítés megkönnyítésére.
  • A helyreállítási és rezilienciaépítési terv intézkedései között az UNICO-Banda Ancha program 250 millió EUR-t különített el a 2021. évi felhívásban, hogy ultragyors vezetékes szélessávú hálózatokat biztosítson vidéki, távoli és kevésbé lakott területeken. Ez a program a PEBA-NGA korábbi nemzeti finanszírozási programjának továbbfejlesztése, amely 2013 és 2020 között támogatta a következő generációs széles sávú hálózatok kiépítését Spanyolországban, és amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozott.
  • Ami a bevezetést ösztönző 5G stratégiát illeti, a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben szereplő főbb releváns pénzügyi intézkedések kerültek meghatározásra. Bevezetésre került többek között a 700 MHz-es engedélyek időtartamának meghosszabbítása (legalább 20 év, amely magában foglalhatja a prorogue 20 évét) és néhány adózási reform, például az 5G-sávok éves spektrumadójának ideiglenes csökkentése, valamint az üzemeltetőknek a spanyol állami televíziózás finanszírozására kivetett éves adóhoz (TV-adó) való hozzájárulásának felülvizsgálata. 2021. december 15-én az Európai Bizottság 150 millió EUR összegű spanyol programot hagyott jóvá a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében a mobilhálózatok passzív infrastruktúrájának kiépítésének támogatására

A széles sávú hálózatok fejlesztésére és technológiáira vonatkozó adatok Spanyolországban

A széles sávú lefedettségre, az igénybevételre, az előfizetésekre és a penetrációra, a különböző széles sávú technológiákra és költségekre vonatkozó legfrissebb adatok tekintetében ellenőrizze az eredménytábla jelentéseit és a Digitális Gazdaság és Társadalmi Index (DESI) országjelentéseit.

Frekvenciakijelölések vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokhoz

A harmonizált frekvenciakiosztásokkal kapcsolatos részletekért forduljon az Európai 5G Megfigyelőközponthoz.

Kiadványok és sajtódokumentumok

Angol nyelv

Spanyol

Kapcsolatfelvételi adatok

BCO Spanyolország (Broadband Competence Office): Spanyol Gazdasági és Digitális Átalakítási Minisztérium

E-mail cím: Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid, Spanyolország Kapcsolatfelvétel e-mailben Telefon: + 34 91 34 62 721 Weboldal

Távközlési és digitális infrastruktúrákért felelős államtitkár (Secretaría de Estado Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales)

E-mail cím: Paseo de la Castellana 160, 28046 Madrid, Spanyolország Kapcsolatfelvétel e-mailben Telefon: + 34 91 349 46 40 Weboldal

Nemzeti Piac- és Versenybizottság (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC)

E-mail cím: Alcalá 47, 28014 Madrid, Spanyolország Kapcsolatfelvétel e-mailben Telefon: + 34 91 432 9600 Weboldal

Legfrissebb hírek

Vidéki eszköztár: uniós finanszírozási és támogatási lehetőségek keresése a vidéki térségekben a digitális infrastruktúra számára

A vidéki területek eszköztára segít azonosítani és kihasználni az uniós finanszírozást, és támogatja a vidéki területek digitális infrastruktúrájának fejlesztését előmozdító kezdeményezéseket. Személyre szabja a keresést, hogy megtalálja a megfelelő pénzügyi eszközöket, vissza nem térítendő támogatást vagy technikai segítségnyújtást.

CONSULTATION |
Konzultáció a fehér könyvről: „Hogyan kezeljük Európa digitális infrastrukturális igényeit?”

A Bizottság célja, hogy összegyűjtse a fehér könyvben felvázolt forgatókönyvekre vonatkozó véleményeket, és valamennyi érdekelt fél számára biztosítsa a következőket: A tagállamok, a civil társadalom, az ipar és a tudományos szakemberek egyaránt lehetőséget kínálnak arra, hogy hozzájáruljanak a Bizottság e területre vonatkozó jövőbeli javaslataihoz.

PRESS RELEASE |
A Bizottság új kezdeményezéseket terjeszt elő a jövő digitális infrastruktúráira vonatkozóan

A Bizottság egy sor lehetséges intézkedést terjesztett elő a digitális infrastruktúrák innovációjának, biztonságának és rezilienciájának előmozdítása érdekében. Az európai gazdaság jövőbeli versenyképessége e fejlett digitális hálózati infrastruktúráktól és szolgáltatásoktól függ, mivel a gyors, biztonságos és széles körű konnektivitás elengedhetetlen azon technológiák bevezetéséhez, amelyek a jövő világába vezetnek bennünket: távorvoslás, automatizált vezetés, épületek prediktív karbantartása vagy precíziós mezőgazdaság.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Szélessávú hozzáférés az uniós országokban

Ismerje meg az egyes országok szélessávú fejlesztésével kapcsolatos aktuális információkat, valamint a szélessávú szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó nemzeti stratégiákat és politikákat.

Lásd még

Széles sávú internet Portugáliában

Az Agenda Portugal Digital célja egy olyan digitális infrastruktúra kifejlesztése, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy kihasználják a technológiák által kínált új lehetőségeket.

Széles sávú internet Hollandiában

Minden holland háztartás számára lehetővé kell tenni, hogy legalább 100 Mbps sebességű széles sávú hálózathoz hozzáférjen, és a túlnyomó többségnek 2023-ig 1 Gbps-t kell kihasználnia.

Szélessávú szolgáltatások Luxemburgban

Luxemburg kormányzati programjának egyik prioritása egy olyan kommunikációs infrastruktúra kialakítása, amelynek célja a gigabites széles sávú hozzáférés az ország egész területén.

Széles sávú internet Litvániában

Litvánia célja, hogy 2027-ig 100 Mbps sebességgel lássa el a vidéki térségeket, valamint támogassa a gigabitalapú társadalom 2025-re kitűzött céljait.

Szélessávú szolgáltatások Lettországban

Lettország támogatja a gigabitalapú társadalom célkitűzéseit, és célja, hogy a városi és vidéki területek számára 100 Mbps, gigabites szintre bővíthető, valamint 5G lefedettséget biztosítson valamennyi nagy városi terület számára.

Szélessávú internet Írországban

Az Írországra vonatkozó nemzeti szélessávú terv előírja, hogy 2026-ra Írország valamennyi létesítménye nagy sebességű széles sávú hálózathoz fog férni.

Szélessávú szolgáltatások Görögországban

A görög digitális transzformációs Biblia 2020–2025 között az összeköttetést az öt stratégiai tengely egyikeként emeli ki, és elismeri a Gigabit Society 2025 célkitűzéseit.

Szélessávú szolgáltatások Németországban

A német szövetségi kormány 2021. évi koalíciós megállapodása, a digitális stratégia és a 2022. évi gigabitstratégia prioritásként kezeli az FTTH és az 5G hálózatok országos ellátását.

Szélessávú szolgáltatások Franciaországban

A France Très Haut Débit nemzeti szélessávú program azt a célt tűzi ki, hogy 2022-ra valamennyi háztartás számára gyors szélessávú hozzáférést, 2025-re pedig az üvegszálas hálózathoz való hozzáférést tűzzék ki célul.

Szélessávú internet Finnországban

A finn hatóságok előnyben részesítik a versenyvezérelt, üvegszálas hálózat kiépítését, amelyet közpénzekből finanszíroznak az alulszolgált területek számára, és tanácsot adnak a helyi önkormányzatoknak a szélessávú hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

Szélessávú szolgáltatások Dániában

Az országos szintű vezetékes és mobil széles sávú lefedettséget célzó számos politikai kezdeményezés támogatja a dán szélessávú célokat. A kormány arra törekszik, hogy Dánia digitális éllovassá váljon azáltal, hogy alapot teremt a dán vállalkozások számára a digitális...

Szélessávú szolgáltatások a Cseh Köztársaságban

A nagyon nagy kapacitású hálózatok fejlesztésére vonatkozó, 2021 márciusában jóváhagyott nemzeti terv meghatározza a Cseh Köztársaságnak a VHCN kiépítésével kapcsolatos stratégiai megközelítését.

Széles sávú internet Cipruson

Ciprus szélessávú terve stratégiai célkitűzéseket határoz meg a 2021–2025-ös időszakra, és jogalkotási és szabályozási beavatkozásokat, valamint a széles sávú infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott gyakorlati támogatást tartalmaz.

Szélessávú internet Horvátországban

A 2021–2027-es időszakra szóló, széles sávú hálózatok fejlesztésére vonatkozó horvát nemzeti terv megfelel a gigabitalapú európai társadalom 2025-re kitűzött céljainak, részben pedig a 2030-ig teljesítendő digitális célkitűzéseknek.

Szélessávú szolgáltatások Bulgáriában

2020 augusztusában aktualizálták és elfogadták az új generációs hozzáférésre vonatkozó széles sávú infrastruktúrára vonatkozó nemzeti tervet, valamint az elektronikus hírközlésre vonatkozó politikát.

Szélessávú szolgáltatások Belgiumban

Belgium széles sávú stratégiája beépül a Digitális Belgium tágabb szakpolitikai stratégiájába. A vezetékes és mobil széles sávra vonatkozó nemzeti terv célja, hogy felszámolja azokat a fehér területeket, ahol nem állnak rendelkezésre nagy sebességű szolgáltatások. Belgium a...

Széles sávú internet Ausztriában

Ausztria szélessávú stratégiájának középpontjában a (rögzített és mobil) gigabites kapcsolatok 2030-ig történő országos kínálata áll.