Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband - Suomi

Suomen viranomaiset toteuttavat julkisin varoin tuetun kilpailuvetoisen, kuitupohjaisen verkon käyttöönoton alueilla, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen, sekä tarjoavat kunnille laajakaistaverkot käyttöönottoa koskevaa neuvontaa.

    Suomen lippu

Yhteenveto laajakaistaverkon kehityksestä Suomessa

Suomi tukee kuituverkkojen rakentamista alueille, joilla ei ole liiketoiminnan kannustimia nopeiden verkkojen rakentamiseen. Digitaalisen infrastruktuurin strategia 2018 tukee Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita vuodelle 2025, määrittelee tavoitteet digitaalisen infrastruktuurin kehittämiselle Suomessa vuoteen 2025 mennessä sekä menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Suomen hallitus on valinnut kilpailuvetoisen, kuitupohjaisten verkon käyttöönoton keskittyen erityisesti alueisiin, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen. Tällaisille alueille tarjotaan lisäksi neuvontaa (julkisin varoin). Viranomaisten kunnille tarjoama neuvonta koskee laajakaistaverkot käyttöönottoon erikoistuneiden yksiköiden perustamista. Nämä yksiköt voidaan toteuttaa esimerkiksi useiden kuntien yhteishankkeina tai yhteistyönä yksityisten toimijoiden kanssa. Rahoituksen odotetaan tulevan valtiolta ja kunnilta. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu digitaalisen infrastruktuurin strategia on julkaistu (lokakuu 2018).

Vastuussa olevat viranomaiset

  • Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa tietoliikenteestä ja laajakaistapolitiikasta, mukaan lukien lainsäädäntö, opastus sekä hallinnon ja sektorin valvonta.
  • Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Se tukee kestävää kehitystä ja huolehtii, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut.
  • Maa- ja metsätalousministeriö toimii Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hallintoviranomaisena ja vastaa maaseudun kehittämisohjelmasta rahoittavista laajakaistahankkeista.
  • Ruokavirasto vastaa maaseutuohjelmasta rahoitettujen laajakaistahankkeiden toimeenpanosta ja valvonnasta.
  • Maakuntaliitot, ELY-keskus ja kunnat ovat myös osallisina yhteiskunnan tukemien laajakaistahankkeiden käyttöönotossa.

Laajakaistan kehityksen päätavoitteet ja toimenpiteitä

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu digitaalisen infrastruktuurin strategia on julkaistu (lokakuu 2018). Strategiassa määritellään tavoitteet Suomen digitaalisen infrastruktuurin kehittämiselle vuodeksi 2025 sekä keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbps yhteyksiä. Yhteyden nopeus on voitava kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa. Valokuituverkkojen kustannustehokasta rakentamista helpotetaan telekaapeleiden sijoitteluun liittyvää sääntelyä ja sujuvoittamalla. Kaapeleiden sijoittamiseen liittyvää lupamenettelyä kehitetään maantielain valmistelun yhteydessä.

Yleispalvelun laajakaistan nopeus asetettiin 5 Mbps:iin lokakuusta 2021 alkaen.

Suomen elvytys- ja selviytymissuunnitelma (RRP) ennakoi 50 miljoonan euron investointeja. Se sisältää investointitukijärjestelmän nopeiden yhteysverkkojen laadun ja saatavuuden parantamiseksi alueilla, joilla markkinamekanismit eivät tarjoa tällaisia yhteyksiä. Laajakaistan tarjoajille maksetaan taloudellista tukea. Tämän järjestelmän tukemien laajakaistayhteyksien kapasiteetti on vähintään 100 Mbit sekunnissa.

Tietoa laajakaistan kehityksestä ja laajakaistateknologioista Suomessa

Tuoreimmat tiedot laajakaistapalveluiden kattavuudesta, laajakaistaliittymistä ja laajakaistan levinneisyydestä sekä eri laajakaistateknologioiden kattavuudesta ja kustannuksista on Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) tulostauluissa ja maakohtaisissa raporteissa.

Taajuuksien myöntäminen langattomien laajakaistaverkkojen käyttöön

Lisätietoja yhdenmukaistetuista taajuuksien jakamisesta on Euroopan 5G-observatoriossa.

Kansalliset julkaisut ja lehdistödokumentit

Englanniksi

Suomeksi

Yhteystiedot

BCO Finland (Suomen kansallinen laajakaistatoimisto): Maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Viestintäviraston ja Maaseutuviraston edustajien yhdistäminen

Osoite: Hallituskatu 3, 00170 Helsinki, Suomi PO Box 30, FI-00023 Government, Suomi
Yhteydenotot  sähköpostitse
Puhelin: +35 82 95 16 22 18
Verkkosivusto

Liikenne-ja viestintäministeriö

Osoite: Eteläesplanadi 16, Helsinki, Suomi
Yhteydenotot  sähköpostitse
Puhelin: +35 82 95 16 001
Verkkosivusto

Viestintävirasto

Osoite: Itämerenkatu 3 A, 00180 Helsinki, Suomi
Yhteydenotot sähköpostitse
Puhelin: +35 82 95 39 01 00
Verkkosivusto

Hyvät käytännöt vuoden 2023 Euroopan laajakaistapalkinnoista

Tässä esitteessä esitellään vuoden 2023 Euroopan laajakaistapalkintojen voittajat ja finalistit 14 hyvän käytännön hanketta.

NEWS ARTICLE |
Vuoden 2023 Euroopan laajakaistapalkintojen voittajat

Vuoden 2023 Euroopan laajakaistapalkintoihin on haettu hankkeita kaikkialta Euroopasta, jotka tarjoavat kansalaisille erittäin suuren kapasiteetin yhteyksiä. Euroopan komissio julkisti viisi voittajaa Brysselissä 21. marraskuuta järjestetyssä seremoniassa.

EVENT |
BCO-verkoston vuosikonferenssi 2023

Euroopan laajakaistaa käsittelevien virastojen verkoston vuotuinen konferenssi tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden perusteellisiin keskusteluihin ja verkostoitumiseen.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyllä Ruotsin kansallisella laajakaistasuunnitelmalla on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja sillä on tavoitteita sekä mobiilikattavuuden että nopeiden laajakaistayhteyksien osalta kotitalouksille ja yrityksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetyhteyden vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romanian laajakaistasuunnitelmassa keskitytään kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen ensimmäisenä askeleena kohti EU:n yhteenliitettävyystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen.

Laajakaista Luxemburgissa

Yksi Luxemburgin hallitusohjelman painopisteistä on sellaisen viestintäinfrastruktuurin kehittäminen, jonka tavoitteena on gigabittilaajakaistayhteys koko maassa.

Laajakaista Liettuassa

Liettua pyrkii tarjoamaan maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä sekä tukemaan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025.

Laajakaista Latviassa

Latvia tukee gigabittiyhteiskunnan tavoitteita, ja sen tavoitteena on 100 Mbit/s, joka voidaan päivittää gigabittiin, kaupunki- ja maaseutualueilla sekä 5G-kattavuus kaikilla suurilla kaupunkialueilla.

Laajakaista Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa pyrkii tarjoamaan gigabittiyhteyksiä kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa todetaan, että vuoteen 2026 mennessä kaikilla Irlannin toimipaikoilla on mahdollisuus käyttää nopeita laajakaistayhteyksiä.

Laajakaista Kreikassa

Kreikan digitaalisen muutoksen Raamattu 2020–2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025: n tavoitteet.

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Ranskan Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuidut kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista Virossa

Viro on ottanut käyttöön peruslaajakaistakattavuuden koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joiden tavoitteena on maanlaajuinen kiinteän ja langattoman laajakaistan kattavuus, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Maaliskuussa 2021 hyväksytyssä kansallisessa suunnitelmassa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa VHCN:n rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja siihen sisältyy lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiselle.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistakehityssuunnitelma 2021–2027 vastaa Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025 ja osittain vuoden 2030 digitaalisia tavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven verkkoon pääsyä koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan toimintapoliittiseen strategiaan Digital Belgium. Kiinteän ja langattoman laajakaistan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeat palvelut eivät ole käytettävissä...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien valtakunnalliseen tarjontaan (kiinteät ja mobiiliyhteydet) vuoteen 2030 mennessä.