Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband - Suomi

Suomen viranomaiset toteuttavat julkisin varoin tuetun kilpailuvetoisen, kuitupohjaisen verkon käyttöönoton alueilla, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen, sekä tarjoavat kunnille laajakaistaverkot käyttöönottoa koskevaa neuvontaa.

    flag of Finland

Yhteenveto laajakaistaverkon kehityksestä Suomessa

Suomi tukee kuituverkkojen rakentamista alueille, joilla ei ole liiketoiminnan kannustimia nopeiden verkkojen rakentamiseen. Digitaalisen infrastruktuurin strategia 2018 tukee Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita vuodelle 2025, määrittelee tavoitteet digitaalisen infrastruktuurin kehittämiselle Suomessa vuoteen 2025 mennessä sekä menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Suomen hallitus on valinnut kilpailuvetoisen, kuitupohjaisten verkon käyttöönoton keskittyen erityisesti alueisiin, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen. Tällaisille alueille tarjotaan lisäksi neuvontaa (julkisin varoin). Viranomaisten kunnille tarjoama neuvonta koskee laajakaistaverkot käyttöönottoon erikoistuneiden yksiköiden perustamista. Nämä yksiköt voidaan toteuttaa esimerkiksi useiden kuntien yhteishankkeina tai yhteistyönä yksityisten toimijoiden kanssa. Rahoituksen odotetaan tulevan valtiolta ja kunnilta. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu digitaalisen infrastruktuurin strategia on julkaistu (lokakuu 2018).

Vastuussa olevat viranomaiset

  • Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa tietoliikenteestä ja laajakaistapolitiikasta, mukaan lukien lainsäädäntö, opastus sekä hallinnon ja sektorin valvonta.
  • Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Se tukee kestävää kehitystä ja huolehtii, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut.
  • Maa- ja metsätalousministeriö toimii Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hallintoviranomaisena ja vastaa maaseudun kehittämisohjelmasta rahoittavista laajakaistahankkeista.
  • Ruokavirasto vastaa maaseutuohjelmasta rahoitettujen laajakaistahankkeiden toimeenpanosta ja valvonnasta.
  • Maakuntaliitot, ELY-keskus ja kunnat ovat myös osallisina yhteiskunnan tukemien laajakaistahankkeiden käyttöönotossa.

Laajakaistan kehityksen päätavoitteet ja toimenpiteitä

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu digitaalisen infrastruktuurin strategia on julkaistu (lokakuu 2018). Strategiassa määritellään tavoitteet Suomen digitaalisen infrastruktuurin kehittämiselle vuodeksi 2025 sekä keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbps yhteyksiä. Yhteyden nopeus on voitava kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa. Valokuituverkkojen kustannustehokasta rakentamista helpotetaan telekaapeleiden sijoitteluun liittyvää sääntelyä ja sujuvoittamalla. Kaapeleiden sijoittamiseen liittyvää lupamenettelyä kehitetään maantielain valmistelun yhteydessä.

Yleispalvelun laajakaistan nopeus asetettiin 5 Mbps:iin lokakuusta 2021 alkaen.

Suomen elvytys- ja selviytymissuunnitelma (RRP) ennakoi 50 miljoonan euron investointeja. Se sisältää investointitukijärjestelmän nopeiden yhteysverkkojen laadun ja saatavuuden parantamiseksi alueilla, joilla markkinamekanismit eivät tarjoa tällaisia yhteyksiä. Laajakaistan tarjoajille maksetaan taloudellista tukea. Tämän järjestelmän tukemien laajakaistayhteyksien kapasiteetti on vähintään 100 Mbit sekunnissa.

Tietoa laajakaistan kehityksestä ja laajakaistateknologioista Suomessa

Tuoreimmat tiedot laajakaistapalveluiden kattavuudesta, laajakaistaliittymistä ja laajakaistan levinneisyydestä sekä eri laajakaistateknologioiden kattavuudesta ja kustannuksista on Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) tulostauluissa ja maakohtaisissa raporteissa.

Taajuuksien myöntäminen langattomien laajakaistaverkkojen käyttöön

Lisätietoja yhdenmukaistetuista taajuuksien jakamisesta on Euroopan 5G-observatoriossa.

Kansalliset julkaisut ja lehdistödokumentit

Englanniksi

Suomeksi

Yhteystiedot

BCO Finland (Suomen kansallinen laajakaistatoimisto): Maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Viestintäviraston ja Maaseutuviraston edustajien yhdistäminen

Osoite: Hallituskatu 3, 00170 Helsinki, Suomi PO Box 30, FI-00023 Government, Suomi
Yhteydenotot  sähköpostitse
Puhelin: +35 82 95 16 22 18
Verkkosivusto

Liikenne-ja viestintäministeriö

Osoite: Eteläesplanadi 16, Helsinki, Suomi
Yhteydenotot  sähköpostitse
Puhelin: +35 82 95 16 001
Verkkosivusto

Viestintävirasto

Osoite: Itämerenkatu 3 A, 00180 Helsinki, Suomi
Yhteydenotot sähköpostitse
Puhelin: +35 82 95 39 01 00
Verkkosivusto

Commission awards outstanding broadband deployment projects and infrastructures across Europe

The Commission has granted awards to innovative broadband deployment projects and successful infrastructures at the European Broadband Awards.

SUCCESS STORY |
Fibre to the Home network roll-out by Tet, Latvia

Tet has built a nationwide Fibre to the Home (FTTH) network covering more than 530,000 (72%) of Latvian households. This gives Latvia a strong impulse towards reaching the connectivity objectives set by the European Commission. The project was selected for the finals of the European Broadband Awards 2022.

Related Content

Big Picture

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.