Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Plačiajuostis ryšys Suomijoje

Suomijos valdžios institucijos teikia pirmenybę konkurencijai grindžiamo šviesolaidžio tinklo diegimui, kuriam skiriamos viešosios lėšos nepakankamai aptarnaujamoms vietovėms ir vietos savivaldybėms, kaip diegti plačiajuosčio ryšio tinklus.

    Suomijos vėliava

Plačiajuosčio ryšio plėtros Suomijoje santrauka

Suomija remia šviesolaidžio tinklų statybą vietovėse, kuriose trūksta verslo paskatų kurti didelės spartos tinklus.  2018 m. skaitmeninės infrastruktūros strategija remiami Europos gigabitinės visuomenės tikslai 2025 m., nustatomi skaitmeninės infrastruktūros plėtros Suomijoje iki 2025 m. tikslai ir šių tikslų įgyvendinimo metodai.

Nacionalinė plačiajuosčio ryšio strategija ir politika

Suomijos vyriausybė pasirenka konkurencinį skaidulinį tinklą, ypatingą dėmesį skiriant nepakankamai aptarnaujamoms vietovėms ir teikiant joms paramą (iš viešųjų lėšų). Suomijos valdžios institucijos pataria vietos savivaldybėms, kaip įsteigti subjektus, skirtus plačiajuosčiam ryšiui diegti, pvz., kelių savivaldybių bendrą įmonę arba bendradarbiaujant su privačiais operatoriais. Kalbant apie investicijas, tikimasi, kad finansavimą skirs valstybės ir savivaldybės. 2018 m. spalio mėn. paskelbta skaitmeninės infrastruktūros strategija.

Atsakingos institucijos

Pagrindiniai plačiajuosčio ryšio plėtros tikslai ir priemonės

Skaitmeninės infrastruktūros strategijoje, kurią 2018 m. spalio mėn. paskelbė Susisiekimo ministerija, nustatyti Suomijos skaitmeninės infrastruktūros plėtros iki 2025 m. tikslai ir šio tikslo įgyvendinimo metodai. Iki 2025 m. visi namų ūkiai turėtų turėti prieigą prie bent 100 Mbps ryšio. Turėtų būti įmanoma padidinti ryšio greitį iki 1 Gbps. Racionalizavus reglamentą dėl telekomunikacijų kabelių išdėstymo, bus sudarytos palankesnės sąlygos ekonomiškai efektyviai tiesti šviesolaidžių tinklus. Leidimų išdavimo procedūra, susijusi su kabelių išdėstymu, bus parengta rengiant greitkelių įstatymą.

Suomija paskelbė apie nacionalinio skaitmeninio kelrodžio parengimą, o projektas buvo nusiųstas suinteresuotiesiems subjektams, kad jie pateiktų pastabų. Jį priimti planuojama 2022 m. Tikslas – nustatyti nacionalinius tikslus ir rodiklius ES skaitmeniniame dešimtmetyje nustatytoms teminėms sritims ir sukurti nuoseklią ilgalaikės skaitmeninės transformacijos viziją.

Nuo 2021 m. spalio mėn. buvo nustatyta, kad universaliųjų paslaugų plačiajuosčio ryšio sparta bus 5 Mbps.

Suomijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatyta 50 mln. EUR investicijų. Ji apima paramos investicijoms schemą, kuria siekiama gerinti sparčiojo ryšio tinklo kokybę ir prieinamumą vietovėse, kuriose tokios jungtys nėra teikiamos rinkos mechanizmais. Finansinė parama bus išmokėta plačiajuosčio ryšio paslaugų teikėjams. Pagal šią schemą remiamų plačiajuosčio ryšio tinklų pajėgumas bus bent 100 Mbit per sekundę.

Duomenys apie plačiajuosčio ryšio plėtrą ir technologijas Suomijoje

Naujausi duomenys apie plačiajuosčio ryšio aprėptį, prenumeratą ir galimybes naudotis įvairiomis plačiajuosčio ryšio technologijomis ir sąnaudas pateikiami rezultatų suvestinėse ir šalių ataskaitose pagal Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą (DESI).

Spektro priskyrimas belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui

Išsamesnės informacijos apie suderintą spektro skyrimą rasite Europos 5G observatorijoje.

Nacionaliniai ir ES leidiniai ir spaudos dokumentai

Anglų kalba

Suomių

Kontaktinė informacija

BCO Finland (nacionalinė plačiajuosčio ryšio kompetencijos tarnyba): žemės ūkio ir miškininkystės ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Suomijos transporto ir ryšių agentūros ir Kaimo reikalų agentūros atstovai

Pašto adresas: Hallituskatu 3, 00170 Helsinkis, Suomija (PO Box 30, FI-00023 Vyriausybė, Suomija) Kontaktai el. paštu + 35 82 95 16 22 18 Svetainė

Susisiekimo ministerija (Liikenne-ja viestintäministeriö)

Adresas: Eteläesplanadi 16, Helsinkis, Suomija Kontaktai elektroniniu paštu Telefonas: + 35 82 95 16 001 Interneto svetainė

Suomijos transporto ir ryšių agentūra (Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom)

Pašto adresas: Pašto dėžutė 320, FI-00059 Traficom, Suomija Telefonas: + 358 29 534 5000 Svetainė

Naujausios naujienos

Konsultacijos dėl baltosios knygos: „Kaip patenkinti Europos skaitmeninės infrastruktūros poreikius?“

Komisija siekia sužinoti nuomones apie baltojoje knygoje išdėstytus scenarijus ir pateikti visoms suinteresuotosioms šalims: Valstybės narės, pilietinė visuomenė, pramonė ir akademinės bendruomenės atstovai – tai galimybė prisidėti prie būsimų Komisijos pasiūlymų šioje srityje.

PRESS RELEASE |
Komisija pristato naujas ateities skaitmeninės infrastruktūros iniciatyvas

Komisija pristatė galimų veiksmų, kuriais būtų skatinamos skaitmeninės infrastruktūros inovacijos, saugumas ir atsparumas, rinkinį. Būsimas Europos ekonomikos konkurencingumas priklauso nuo šių pažangių skaitmeninių tinklų infrastruktūros ir paslaugų, nes spartus, saugus ir platus junglumas yra labai svarbus diegiant technologijas, kurios padės mums patekti į rytojaus pasaulį: nuotolinė medicina, automatizuotas vairavimas, pastatų prognozinė priežiūra arba tikslusis ūkininkavimas.

POLICY AND LEGISLATION |
Baltoji knyga „Kaip patenkinti Europos skaitmeninės infrastruktūros poreikius?“

Šia baltąja knyga Komisija pradeda plataus masto konsultacijas su valstybėmis narėmis, pilietine visuomene, pramonės atstovais ir mokslininkais, kad sužinotų jų nuomonę apie šioje baltojoje knygoje išdėstytus scenarijus ir suteiktų jiems galimybę prisidėti prie būsimų Komisijos pasiūlymų šioje srityje.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Plačiajuostis ryšys ES šalyse

Rasti naujausią informaciją apie plačiajuosčio ryšio plėtrą kiekvienoje šalyje, taip pat nacionalines strategijas ir politiką plačiajuosčio ryšio plėtrai.

Taip pat žr.

Plačiajuostis ryšys Švedijoje

2016 m. priimtame Švedijos nacionaliniame plačiajuosčio ryšio plane pateikta visiškai prijungtos Švedijos vizija ir nustatyti tikslai, susiję tiek su judriojo ryšio aprėptimi, tiek su sparčiuoju plačiajuosčiu ryšiu namų ūkiams ir įmonėms.

Plačiajuostis ryšys Ispanijoje

Skaitmeninis junglumas ir 5G diegimas yra vienas iš dešimties Ispanijos skaitmeninės 2025 darbotvarkės strateginių prioritetų.

Plačiajuostis ryšys Rumunijoje

Rumunijos plačiajuosčio ryšio plane daugiausia dėmesio skiriama nacionalinio plačiajuosčio ryšio tinklo kūrimui, nes tai pirmas žingsnis siekiant ES junglumo tikslų.

Plačiajuostis ryšys Portugalijoje

Darbotvarkės „Portugalija Digital“ tikslas – sukurti skaitmeninę infrastruktūrą, kuri leistų piliečiams pasinaudoti naujomis technologijų teikiamomis galimybėmis.

Plačiajuostis ryšys Nyderlanduose

Visi Nyderlandų namų ūkiai turėtų turėti galimybę naudotis bent 100 Mbps plačiajuosčio ryšio tinklais, o didžioji dauguma iki 2023 m. turėtų pasinaudoti 1 Gbps sparta.

Plačiajuostis ryšys Maltoje

Maltos plačiajuosčio ryšio politika yra neutrali technologijų požiūriu ir skatina konkurencingą rinkos aplinką.

Plačiajuostis ryšys Liuksemburge

Ryšių infrastruktūros, kuria siekiama užtikrinti gigabitinę prieigą prie plačiajuosčio ryšio visoje šalyje, kūrimas yra vienas iš Liuksemburgo vyriausybės programos prioritetų.

Plačiajuostis ryšys Latvijoje

Latvija remia gigabitinės visuomenės tikslus ir siekia 100 Mbps spartos, atnaujinamos iki gigabitinės, miesto ir kaimo vietovėse, taip pat 5G aprėptis visose didelėse miesto vietovėse.

Plačiajuostis ryšys Italijoje

Italijos strategija dėl ultraplačiajuosčio ryšio gigabitinės visuomenės link siekiama iki 2026 m. užtikrinti gigabitinį ryšį su visais.

Plačiajuostis ryšys Airijoje

Airijos nacionaliniame plačiajuosčio ryšio plane numatyta, kad iki 2026 m. visose Airijos patalpose bus galima naudotis sparčiuoju plačiajuosčiu ryšiu.

Plačiajuostis ryšys Vengrijoje

2021–2030 m. Vengrijos nacionalinės skaitmeninimo strategijos projektu siekiama, kad iki 2030 m. 95 proc. namų ūkių naudotųsi gigabitiniais tinklais.

Plačiajuostis ryšys Graikijoje

Graikijos skaitmeninės transformacijos Biblijoje 2020–2025 m. pabrėžiama, kad junglumas yra viena iš penkių strateginių krypčių, ir pripažįstami 2025 m. gigabitinės visuomenės tikslai.

Plačiajuostis ryšys Vokietijoje

Vokietijos federalinės vyriausybės 2021 m. koalicijos susitarime, skaitmeninėje strategijoje ir 2022 m. gigabitinėje strategijoje pirmenybė teikiama FTTH ir 5G tinklų tiekimui visoje šalyje.

Plačiajuostis ryšys Prancūzijoje

Nacionalinėje plačiajuosčio ryšio programoje „France Trčs Haut Débit“ nustatytas tikslas, kad iki 2022 m. visiems namų ūkiams būtų užtikrinta sparti plačiajuosčio ryšio prieiga, o iki 2025 m. – šviesolaidinė prieiga.

Plačiajuostis ryšys Estijoje

Estijoje įdiegta bazinio plačiajuosčio ryšio aprėptis visoje šalyje. Estijos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatyti plataus užmojo 2030 m. tikslai.

Plačiajuostis ryšys Danijoje

Įvairiomis politinėmis iniciatyvomis, kuriomis siekiama visoje šalyje užtikrinti fiksuotojo ir judriojo plačiajuosčio ryšio aprėptį, remiami Danijos plačiajuosčio ryšio tikslai. Vyriausybė siekia, kad Danija taptų skaitmenine lydere, sukurdama pagrindą Danijos įmonėms naudotis...

Plačiajuostis ryšys Čekijoje

2021 m. kovo mėn. patvirtintame Nacionaliniame labai didelio pajėgumo tinklų plėtros plane apibrėžiamas Čekijos strateginis požiūris į VHCN statybą.

Plačiajuostis ryšys Kipre

Kipro plačiajuosčio ryšio plane nustatyti 2021–2025 m. strateginiai tikslai ir numatytos teisėkūros ir reguliavimo priemonės, taip pat praktinė parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrai.

Plačiajuostis ryšys Kroatijoje

Kroatijos nacionaliniu plačiajuosčio ryšio plėtros planu 2021–2027 m. atsižvelgiama į Europos gigabitinės visuomenės tikslus 2025 m. ir iš dalies į 2030 m. skaitmeninius tikslus.

Plačiajuostis ryšys Bulgarijoje

2020 m. rugpjūčio mėn. atnaujintas ir priimtas Nacionalinis naujos kartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros planas „Sujungta Bulgarija“ ir Elektroninių ryšių politika.

Plačiajuostis ryšys Belgijoje

Belgijos plačiajuosčio ryšio strategija įtraukta į platesnę politikos strategiją „Digital Belgium“. Nacionalinio fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio plano tikslas – panaikinti likusias baltas vietoves, kuriose didelės spartos paslaugos neteikiamos. Mažindama išlaidas ir...

Plačiajuostis ryšys Austrijoje

Austrijos plačiajuosčio ryšio strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gigabitinių jungčių (fiksuotojo ir judriojo ryšio) tiekimui visoje šalyje iki 2030 m.