Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Szélessávú hozzáférés Olaszországban

A gigabitalapú társadalom felé vezető ultraszéles sávú internetre vonatkozó olasz stratégia célja, hogy 2026-ra mindenki számára gigabites konnektivitást biztosítson.

  Olaszország zászlaja

Összefoglaló az olaszországi szélessávú fejlesztésekről

A gigabitalapú társadalom felé vezető ultraszéles sávú internetre vonatkozó olasz stratégiát 2021 májusában hagyták jóvá, és számos területen tervez beavatkozást annak érdekében, hogy konnektivitást biztosítson azok számára, akik eddig nem fértek hozzá nagyon nagy kapacitású hálózatokhoz. Az intézkedések végrehajtására az olasz nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv keretében különítettek el forrásokat. 2020 augusztusában aláírták az „iskolatervre” és a „családi utalványtervre” vonatkozó végrehajtási rendeletet, amelynek keretében 600 millió EUR-t kell elkölteni.

A 700 MHz-es, 3,5 GHz-es és 26 GHz-es spektrumra vonatkozó 5G sávos árverésekre 2018-ban került sor, 2037 végéig érvényes engedélyekkel. A Vodafone és a TIM 2019 júniusában indította el az 5G szolgáltatásokat, a Wind Tre 2020 októberében, az Iliad pedig 2020 decemberében.

Nemzeti szélessávú terv és politika

Felelős hatóságok

 • Az olaszországi vállalkozásügyi és Made in Italy (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) minisztériumon belül működő Távközlési Osztály (Comunicazioni)az olasz nemzeti széles sávú terv tervezéséért és végrehajtásáért felelős fő szerv. A minisztérium felelős a távközlési infrastruktúrákért, elfogadja az SNBUL-ban meghatározott intézkedéseket, és koordinálja az összes érintett szereplő tevékenységét, mind a köz-, mind a magánszférában. Irányítja továbbá az infrastruktúrák olasz nemzeti nyilvántartását (SINFI).
 • A Digitális Olaszország Ügynökség (AgID)a közigazgatással, a közhivatalokkal és a különleges közfelhasználókkal való digitális konnektivitással, valamint a konnektivitásnak a fejlett digitális szolgáltatásokkal való integrálásával kapcsolatos területeken nyújt segítséget.
 • A közszférának a teljes olaszországi ultraszélessáv-politika kidolgozásában betöltött szerepét a Miniszterek Tanácsának elnöksége koordinálja a PCM-ből, a MiSE-ből, az Infratel Italia Spa-ból és az AgID-ből álló, a nagy sebességű széles sáv terjedésével foglalkozó bizottságon (COBUL) keresztül.
 • Az AGCOM, az ágazati szabályozó tanácsadói feladatokat lát el, és az NGA-hozzáférés szabályozása, az árfeltételek és a műszaki szabványok területén jár el.

A széles sávú hálózatok fejlesztésének fő céljai és intézkedései

Az ultraszéles sávú hálózatokra vonatkozó, a gigabitalapú társadalom felé irányuló, 2021. májusi olasz stratégia hét beavatkozási területet foglal magában: a) Fehér területek terve, b) Utalvány terv, c) Olaszország terve 1 Giga, d) Olaszország 5G terve, e) Összekapcsolt iskolák terve, g) Összekapcsolt egészségügyi terv, és h) Kis-szigetek terve.

A 3,8 milliárd EUR tervezett allokációval rendelkező Olaszország 1 Giga terv célja, hogy 1 Gbps letöltési és 200 Mbps feltöltési sebességet biztosítson a szürke és a piaci hiányosságokkal küzdő területeken, amelyeket a feltérképezés befejezését követően kell meghatározni. A technológiasemlegesség elvének megfelelően a tervek szerint 2026-ig összesen 8,5 millió háztartást fognak lefedni.

A 2,02 milliárd EUR összegű olasz 5G terv célja, hogy ösztönözze az 5G mobilhálózatok kiépítését a piaci hiányosságokkal küzdő területeken.

Nemzeti és regionális széles sávú pénzügyi eszközök és intézkedések

Az olasz nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv 6,7 milliárd EUR-t különít el az ultraszéles sávú hálózatokra vonatkozó stratégia végrehajtására. A terv a következő öt projektre irányoz elő előirányzatokat:

 • Olaszország 1 Giga,
 • Olaszország 5G,
 • összekapcsolt iskolák, amelyek célja, hogy a legkorszerűbb (legalább 1 Gbps) kapcsolatot biztosítsák a mintegy 9000 iskola számára,
 • összekapcsolt egészségügyi létesítmények, amelyek mintegy 12 000 kórházat és egészségügyi létesítményt kívánnak lefedni (legalább 1 Gbps és legfeljebb 10 Gbps kapcsolat), és
 • Összekapcsolt kisebb szigetek, amelyek célja, hogy tenger alatti optikai kábelek révén megfelelő összeköttetést biztosítsanak 18 kisebb sziget számára.

A konnektivitási eszköztár végrehajtására vonatkozó olasz nemzeti ütemterv számos reformot tartalmaz, különösen az építési munkák engedélyezési eljárásainak egyszerűsítése, az átláthatóság javítása és az egyablakos információs pont képességeinek megerősítése, valamint a meglévő fizikai infrastruktúrához való hozzáférési jog kiterjesztése tekintetében.

Az összesen 610 millió EUR összegű olasz utalványrendszer utalványok formájában nyújt támogatást azoknak a kkv-knak, amelyek legalább 30 megabit/másodperc (Mbps) letöltési sebességet biztosító széles sávú szolgáltatásokra fizetnek elő.

Az olaszországi szélessávú fejlesztésekre és technológiákra vonatkozó adatok

A széles sávú lefedettségre, előfizetésekre és penetrációkra, a különböző széles sávú technológiák lefedettségére és a költségekre vonatkozó legfrissebb adatokat az eredménytábla jelentései és a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) országjelentései tartalmazzák.

A vezeték nélküli széles sávú hálózatok frekvenciakiosztása

A harmonizált spektrumkijelöléssel kapcsolatos részletekért látogasson el az Európai 5G Megfigyelőközpont honlapjára.

Nemzeti és uniós kiadványok és sajtódokumentumok

angol

olasz

Kapcsolattartási adatok

BCO Italy (Szélessávú Nemzeti Kompetencia Hivatal): Gazdaságfejlesztési Minisztérium

Cím: Via Veneto, 33 - 00187 Roma
Elérhetőség e-mailben
Telefon: +39 06 54442599
Honlap

Vállalkozásügyi és Made in Italy Minisztérium (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Cím: Via Molise 2, 00187 Róma, Olaszország
Kapcsolat e-mailben
Telefon: +39 06 47051
Honlap

Digitális Olaszország Ügynökség (Agenzia per l’Italia Digitale, AgID)

Cím: Via Liszt 21, 00144 Róma, Olaszország
Kapcsolat e-mailben
Telefon: +39 06 852 641
Honlap

Kommunikációs Garanciák Hatósága (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM)

Cím: Via Isonzo 21/b, 00198 Róma, Olaszország
Kapcsolat e-mailben
Telefon: +39 06 696 441 11
Honlap

Legfrissebb hírek

A széles sávú rendszerekkel foglalkozó európai kompetenciaközpontok hálózatának 2023–2024-es tevékenységi jelentése

Ez a brosúra bemutatja a főbb tevékenységeket, a kiemelt területeket és kiemeli az Európai Szélessávú Kompetenciaközpontok Hálózatának (BCO) 2023–2024-es éves programját.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Szélessávú hozzáférés az uniós országokban

Ismerje meg az egyes országok szélessávú fejlesztésével kapcsolatos aktuális információkat, valamint a szélessávú szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó nemzeti stratégiákat és politikákat.

Lásd még

Szélessávú hozzáférés Svédországban

Svédország 2016-ban elfogadott nemzeti széles sávú terve egy teljes mértékben összekapcsolt Svédország jövőképét vázolja fel, és célokat tűzött ki mind a mobil lefedettség, mind a háztartások és a vállalkozások nagy sebességű széles sávú kapcsolatai tekintetében.

Szélessávú hozzáférés Szlovéniában

Szlovénia a technológiasemlegességet és a piaci dinamikát választja a széles sávú hálózatok fejlesztése során, különös tekintettel az infrastruktúra- és szolgáltatásalapú versenyre.

Szélessávú hozzáférés Portugáliában

Portugália digitális menetrendje és a nagyon nagy kapacitású elektronikus kommunikációs hálózatok összekapcsoltságára vonatkozó, a 2023–2030-as időszakra szóló nemzeti stratégia meghatározza a digitális infrastruktúra fejlesztését Portugáliában.

Szélessávú hozzáférés Hollandiában

Valamennyi holland háztartás számára lehetővé kell tenni a legalább 100 Mbps sebességű széles sávú hálózatokhoz való hozzáférést, és 2023-ra túlnyomó többségüknek ki kell használnia az 1 Gbps-ot.

Szélessávú hozzáférés Luxemburgban

Luxemburg kormányzati programjának egyik prioritása egy olyan kommunikációs infrastruktúra kialakítása, amelynek célja a gigabites széles sávú hozzáférés biztosítása az ország egész területén.

Szélessávú hozzáférés Litvániában

Litvánia 2027-ig 100 Mbps sebességet kíván biztosítani a vidéki területek számára, valamint támogatni kívánja a gigabitalapú társadalomra vonatkozó 2025-ös célokat.

Szélessávú hozzáférés Lettországban

Lettország támogatja a gigabitalapú társadalomra vonatkozó célkitűzéseket, és 100 Mbps, gigabitesre bővíthető sebességre törekszik a városi és vidéki területeken, valamint 5G lefedettségre valamennyi nagy városi területen.

Szélessávú hozzáférés Írországban

Írország nemzeti szélessávú terve azt irányozza elő, hogy 2026-ra minden írországi létesítmény nagy sebességű széles sávú hozzáféréssel fog rendelkezni.

Szélessávú hozzáférés Magyarországon

Magyarország 2021–2030 közötti időszakra szóló nemzeti digitalizációs stratégiájának célja, hogy 2030-ra a háztartások 95%-a rendelkezzen gigabites hálózattal.

Szélessávú hozzáférés Görögországban

A széles sávú hálózatokra vonatkozó, 2021–2027-es nemzeti terv előmozdítja a helyhez kötött, nagyon nagy kapacitású és 5G hálózatok használatát. A 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó görög digitális transzformációs Biblia az összekapcsoltságot az öt stratégiai tengely...

Szélessávú hozzáférés Németországban

A német szövetségi kormány 2021. évi koalíciós megállapodása, digitális stratégiája és 2022. évi gigabites stratégiája prioritásként kezeli az FTTH- és 5G-hálózatok országos ellátását.

Szélessávú hozzáférés Franciaországban

A France Très Haut Débit nemzeti széles sávú program azt a célt tűzi ki, hogy 2022-re valamennyi háztartás gyors széles sávú hozzáféréssel rendelkezzen, 2025-re pedig mindenki számára elérhető legyen az üvegszálas hálózat.

Szélessávú hozzáférés Finnországban

A finn hatóságok előnyben részesítik a versenyalapú, üvegszálas hálózat kiépítését, amelyet állami források támogatnak a rosszul ellátott területeken, és tanácsot adnak a helyi önkormányzatoknak a széles sávú hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

Szélessáv Észtországban

Észtország az ország egész területén bevezette az alapszintű széles sávú lefedettséget. Az észt digitális menetrend ambiciózus célokat tűz ki 2030-ra.

Szélessávú hozzáférés Dániában

Az országos vezetékes és mobil szélessávú lefedettségre irányuló számos politikai kezdeményezés támogatja a dán szélessávú célokat. A kormány azon dolgozik, hogy Dániát digitális éllovassá tegye azáltal, hogy alapot teremt a dán vállalkozások számára a digitális technológiák...

Szélessávú hozzáférés a Cseh Köztársaságban

A nagyon nagy kapacitású hálózatok fejlesztésére vonatkozó, 2021 márciusában jóváhagyott nemzeti terv meghatározza a Cseh Köztársaság stratégiai megközelítését a rendkívül nagy kapacitású hálózatok kiépítésével kapcsolatban.

Szélessávú hozzáférés Cipruson

Ciprus széles sávú infrastruktúrára vonatkozó terve stratégiai célkitűzéseket határoz meg a 2021–2025-ös időszakra, és jogalkotási és szabályozási beavatkozásokat, valamint gyakorlati támogatást tartalmaz a széles sávú infrastruktúra fejlesztéséhez.

Szélessávú hozzáférés Horvátországban

A széles sávú hálózatok fejlesztésére vonatkozó, 2021–2027-es horvát nemzeti terv a gigabitalapú európai társadalom 2025-re kitűzött céljaira, részben pedig a 2030-ra kitűzött digitális célokra reagál.

Szélessávú hozzáférés Bulgáriában

2020 augusztusában aktualizálták és elfogadták a „Connected Bulgaria” elnevezésű új generációs hozzáférésre vonatkozó nemzeti széles sávú infrastrukturális tervet és az elektronikus hírközlésre vonatkozó politikát.

Szélessávú hozzáférés Belgiumban

Belgium széles sávú stratégiáját beépítik egy szélesebb szakpolitikai stratégiába, a Digital Belgiumba. A vezetékes és mobil széles sávú szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti terv célja, hogy megszüntesse azokat a fennmaradó fehér területeket, ahol a nagy sebességű szolgáltatások...