Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopojasni pristup internetu u Finskoj

Finska tijela prednost daju uvođenju svjetlovodne mreže temeljene na tržišnom natjecanju uz pomoć javnih sredstava za nedovoljno pokrivena područja i savjetovanju lokalnih općina o tome kako uvesti širokopojasne mreže.

    Zastava Finske

Sažetak razvoja širokopojasnog pristupa u Finskoj

Finska podupire izgradnju svjetlovodnih mreža u područjima u kojima nedostaju poslovni poticaji za izgradnju mreža velike brzine.  Strategijom za digitalnu infrastrukturu 2018. podupiru se ciljevi europskog gigabitnog društva za 2025., utvrđuju ciljevi za razvoj digitalne infrastrukture u Finskoj do 2025. te metode za postizanje tih ciljeva. Digitalni kompas Finske odražava ciljeve utvrđene u Digitalnom kompasu EU-a.

Nacionalna strategija i politika širokopojasnog pristupa

Finska vlada odlučuje se za uvođenje svjetlovodne mreže koja se temelji na tržišnom natjecanju, s posebnim naglaskom na nedovoljno pokrivenim područjima i pomoći tim područjima (putem javnih sredstava). Posebno kad je riječ o potonjem, finska tijela savjetuju lokalne općine o tome kako uspostaviti subjekte namijenjene uvođenju širokopojasnog pristupa, npr. zajedničkim pothvatom više općina ili u partnerstvu s privatnim operaterima. Kad je riječ o ulaganjima, očekuje se da će sredstva osigurati država i općine. Strategija za digitalnu infrastrukturu objavljena je u listopadu 2018. Digitalni kompas Finske u skladu je s ciljevima utvrđenima u Digitalnom kompasu EU-a te nacionalnim ciljevima i temama.

Odgovorna tijela

Glavni ciljevi i mjere za razvoj širokopojasnog pristupa

Strategijom za digitalnu infrastrukturu, koju je u listopadu 2018. objavilo Ministarstvo prometa i komunikacija, utvrđuju se ciljevi razvoja digitalne infrastrukture u Finskoj do 2025., kao i metode za postizanje tog cilja. Do 2025. sva bi kućanstva trebala imati pristup vezama od najmanje 100 Mbps. Trebalo bi biti moguće povećati brzinu veze na 1 Gbps. Pojednostavnjenjem propisa o postavljanju telekomunikacijskih kabela olakšat će se troškovno učinkovita izgradnja svjetlovodnih mreža. Postupak izdavanja dozvola za postavljanje kabela razvit će se u vezi s izradom nacrta Zakona o autocestama.

Finskim digitalnim kompasom provode se ciljevi utvrđeni u Digitalnom kompasu EU-a, ali on uključuje i nacionalne ciljeve i teme kojima se dopunjuje EU-ov kompas. Finski kompas temelji se na četiri glavne točke: vještine, sigurna i održiva digitalna infrastruktura, digitalna transformacija poduzeća i digitalizacija javnih usluga.

Brzina širokopojasnog pristupa univerzalne usluge utvrđena je na 5 Mbps od listopada 2021.

U finskom planu za oporavak i otpornost predviđena su ulaganja u iznosu od 50 milijuna EUR. Uključuje program potpore ulaganjima za povećanje kvalitete i dostupnosti mreže povezivosti velike brzine u područjima u kojima takve veze nisu osigurane tržišnim mehanizmima. Financijska potpora isplatit će se pružateljima usluga širokopojasnog pristupa internetu. Širokopojasne veze koje se podupiru u okviru ovog programa nudit će kapacitet od najmanje 100 Mbit u sekundi.

Podaci o razvoju i tehnologijama širokopojasnog pristupa u Finskoj

Najnovije podatke o širokopojasnoj pokrivenosti, pretplatama i dostupnosti različitih širokopojasnih tehnologija i troškovima potražite u izvješćima o pregledu stanja i izvješćima po zemljama u okviru indeksa gospodarske i društvene digitalizacije (DESI).

Dodjela spektra za bežični širokopojasni pristup

Pojedinosti o usklađenim dodjelama spektra potražite u Europskom opservatoriju za 5G.

Publikacije i dokumenti za medije na nacionalnoj razini i razini EU-a

engleski

finski

Podaci za kontakt

Ured glavnog tajnika Finske (nacionalni ured za širokopojasne usluge): okupljanje predstavnika Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ministarstva prometa i komunikacija, Finske agencije za promet i komunikacije i Agencije za ruralna pitanja

Poštanska adresa: Hallituskatu 3, 00170 Helsinki, Finska (PO Box 30, FI-00023 Vlada, Finska)
Kontakt putem e-pošte
Telefon: +35 82 95 16 22 18
Web-mjesto

Ministarstvo prometa i komunikacija (Liikenne-ja viestintäministeriö)

Adresa: Eteläesplanadi 16, Helsinki, Finska
Kontakt putem e-pošte
Telefon: +35 82 95 16 001
Web-mjesto

Finska agencija za promet i komunikacije (Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom)

Poštanska adresa: PO Box 320, FI-00059 Traficom, Finska
Telefon: +358 29 534 5000
Web-mjesto

Najnovije vijesti

Izvješće o radu Europske mreže ureda za širokopojasne usluge za razdoblje 2023. 2024.

U ovoj su brošuri predstavljene glavne aktivnosti, glavna područja i najvažnije točke godišnjeg programa Europske mreže ureda za širokopojasne usluge (BCO) za razdoblje 2023. 2024.

Povezani sadržaj

Šira slika

Širokopojasni pristup u državama članicama EU-a

Pronađite aktualne informacije o razvoju širokopojasnog interneta u svakoj zemlji, kao i nacionalne strategije i politike za razvoj širokopojasnog interneta.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Širokopojasni pristup internetu u Švedskoj

Švedski nacionalni plan za širokopojasni pristup, donesen 2016., ima viziju potpuno povezane Švedske i ciljeve za mobilnu pokrivenost i za brze širokopojasne veze za kućanstva i poduzeća.

Širokopojasni internet u Sloveniji

Slovenija se odlučuje za tehnološku neutralnost i tržišnu dinamiku u razvoju širokopojasnih mreža, a posebno za tržišno natjecanje koje se temelji na infrastrukturi i uslugama.

Širokopojasni pristup internetu u Portugalu

Digitalni program Portugala i Nacionalna strategija za povezivost u elektroničkim komunikacijskim mrežama vrlo velikog kapaciteta za razdoblje 2023. 2030. oblikuju razvoj digitalne infrastrukture u Portugalu.

Širokopojasni pristup internetu u Nizozemskoj

Sva kućanstva u Nizozemskoj trebala bi imati mogućnost pristupa širokopojasnim mrežama brzine od najmanje 100 Mbps, a velika većina trebala bi do 2023. iskoristiti brzinu od 1 Gbps.

Širokopojasni pristup u Latviji

Latvija podupire ciljeve gigabitnog društva i nastoji postići brzinu od 100 Mbps, koja se može nadograditi na gigabit, za urbana i ruralna područja, kao i pokrivenost 5G mrežom za sva velika urbana područja.

Širokopojasni pristup internetu u Grčkoj

Nacionalnim planom za širokopojasni pristup za razdoblje 2021.–2027. promiče se upotreba fiksnih mreža vrlo velikog kapaciteta i 5G mreža. Grčka Biblija o digitalnoj transformaciji za razdoblje 2020. 2025. ističe povezivost kao jednu od pet strateških osi i prepoznaje ciljeve...

Širokopojasni pristup internetu u Njemačkoj

U koalicijskom sporazumu iz 2021., digitalnoj strategiji i gigabitnoj strategiji njemačke savezne vlade iz 2022. prednost se daje opskrbi FTTH i 5G mrežama na nacionalnoj razini.

Širokopojasni pristup u Francuskoj

Nacionalnim programom širokopojasnog pristupa France Très Haut Débit utvrđen je cilj brzog širokopojasnog pristupa za sva kućanstva do 2022. i svjetlovodne mreže za sve do 2025.

Širokopojasni pristup internetu u Danskoj

Niz političkih inicijativa usmjerenih na pokrivenost fiksnom i mobilnom širokopojasnom mrežom na nacionalnoj razini podupire danske ciljeve širokopojasnog pristupa. Vlada radi na tome da Danska postane predvodnik u digitalnom sektoru stvaranjem temelja za iskorištavanje...

Širokopojasni pristup internetu u Češkoj

U Nacionalnom planu razvoja mreža vrlo velikog kapaciteta, odobrenom u ožujku 2021., definiran je strateški pristup Češke Republike izgradnji mreža vrlo velikog kapaciteta.

Širokopojasni pristup na Cipru

U ciparskom planu za širokopojasni pristup utvrđuju se strateški ciljevi za razdoblje 2021.–2025., a on uključuje zakonodavne i regulatorne intervencije te praktičnu potporu za razvoj širokopojasne infrastrukture.

Širokopojasni pristup u Hrvatskoj

Hrvatski nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa za razdoblje 2021. 2027. odgovor je na ciljeve europskog gigabitnog društva za 2025., a djelomično na digitalne ciljeve za 2030.

Širokopojasni pristup u Bugarskoj

Nacionalni plan za širokopojasnu infrastrukturu za pristup sljedeće generacije „Povezana Bugarska” i politika o elektroničkim komunikacijama ažurirani su i doneseni u kolovozu 2020.

Širokopojasni pristup internetu u Belgiji

Belgijska strategija za širokopojasni pristup uključena je u širu strategiju politike Digital Belgium. Cilj je nacionalnog plana za fiksni i mobilni širokopojasni pristup ukloniti preostala bijela područja u kojima usluge velike brzine nisu dostupne. Snižavanjem troškova i...