Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopojasni pristup u Finskoj

Finska nadležna tijela daju prednost uvođenju svjetlovodne mreže temeljene na tržišnom natjecanju uz pomoć javnih sredstava za slabo pokrivena područja i savjeta lokalnim općinama o uvođenju širokopojasnih mreža.

    zastava Finske

Sažetak razvoja širokopojasnog interneta u Finskoj

Finska podupire izgradnju svjetlovodnih mreža u područjima u kojima nedostaju poslovni poticaji za izgradnju mreža velike brzine.  Strategijom digitalne infrastrukture za 2018. podupiru se ciljevi europskog gigabitnog društva za 2025., utvrđuju se ciljevi za razvoj digitalne infrastrukture u Finskoj do 2025. te metode za postizanje tih ciljeva.

Nacionalna strategija i politika za širokopojasni pristup

Finska vlada odlučila se za uvođenje svjetlovodne mreže koje se temelji na tržišnom natjecanju, s posebnim naglaskom na slabo pokrivenim područjima i pružanjem pomoći tim područjima (putem javnih sredstava). Finska tijela posebno u pogledu potonjeg savjetuju lokalne općine o tome kako osnovati subjekte namijenjene uvođenju širokopojasnog pristupa, npr. zajedničkim pothvatom više općina ili u partnerstvu s privatnim operaterima. Kad je riječ o ulaganjima, očekuje se da će financiranje doći iz države i općina. Strategija digitalne infrastrukture objavljena je u listopadu 2018.

Nadležna tijela

Glavni ciljevi i mjere za razvoj širokopojasnog interneta

Strategijom digitalne infrastrukture, koju je u listopadu 2018. objavilo Ministarstvo prometa i komunikacija, utvrđuju se ciljevi za razvoj digitalne infrastrukture u Finskoj do 2025. te metode za postizanje tog cilja. Do 2025. sva kućanstva trebala bi imati pristup vezama od najmanje 100 Mbps. Trebalo bi biti moguće povećati brzinu veze na 1 Gbps. Troškovno učinkovita izgradnja mreža optičkih vlakana olakšat će se pojednostavnjenjem uredbe o postavljanju telekomunikacijskih kabela. Postupak izdavanja dozvola u vezi s postavljanjem kabela razvit će se u vezi s izradom Zakona o autocestama.

Finska je najavila pripremu nacionalnog digitalnog kompasa, a dionicima je poslan nacrt radi iznošenja primjedbi. Njezino je donošenje planirano za 2022. Svrha je utvrditi nacionalne ciljeve i pokazatelje za tematska područja utvrđena u digitalnom desetljeću EU-a te stvoriti koherentnu viziju dugoročne digitalne transformacije.

Od listopada 2021. brzina širokopojasnog pristupa univerzalnoj usluzi postavljena je na 5 Mbps.

U finskom planu za oporavak i otpornost predviđena su ulaganja u iznosu od 50 milijuna EUR. Uključuje program potpore ulaganjima kako bi se povećala kvaliteta i dostupnost mreže povezivosti velike brzine u područjima u kojima takve veze nisu omogućene tržišnim mehanizmima. Financijska potpora isplatit će se pružateljima širokopojasnih usluga. Širokopojasne veze koje se podupiru u okviru tog programa nudit će kapacitet od najmanje 100 Mbit u sekundi.

Podaci o razvoju širokopojasnog interneta i tehnologijama u Finskoj

Za najnovije podatke o pokrivenosti širokopojasnim pristupom, pretplatama i dostupnosti različitih širokopojasnih tehnologija i troškova provjerite ljestvicu rezultata i izvješćapo državama članicama indeksa digitalnog gospodarstva i društva (DESI).

Dodjela spektra za bežični širokopojasni pristup

Pojedinosti o usklađenim dodjelama spektra potražite u Europskom opservatoriju za 5G.

Nacionalne publikacije i publikacije EU-a te dokumenti za medije

Engleski jezik

Finski

Kontakt informacije

BCO Finska (nacionalni ured za širokopojasne usluge): predstavnici Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ministarstva prometa i komunikacija, Finske agencije za promet i komunikacije i Agencije za ruralna pitanja

Poštanska adresa: Hallituskatu 3, 00170 Helsinki, Finska (PO Box 30, FI-00023 Vlada, Finska) Kontakt putem e-pošte Telefon: + 35 82 95 16 22 18 Web stranica

Ministarstvo prometa i komunikacija (Liikenne-ja viestintäministeriö)

Adresa: Eteläesplanadi 16, Helsinki, Finska Kontakt putem e-pošte Telefon: + 35 82 95 16 001 Web stranica

Finska agencija za promet i komunikacije (Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom)

Poštanska adresa: PO Box 320, FI-00059 Traficom, Finska Telefon: + 358 29 534 5000 stranica

Najnovije vijesti

Godišnji plan rada za razdoblje 2022. – 2023. Sažetak mreže europskih ureda za širokopojasne usluge

Instrument potpore Mreže europskih ureda za širokopojasne usluge (BCO) objavio je svoj sažetak godišnjeg plana rada za razdoblje 2022. – 2023. u kojem se navode ključne aktivnosti i teme za ovogodišnji program razmjene znanja i izgradnje kapaciteta.

EVENT |
Mrežna serija 10: Osposobljavanje za urede za širokopojasne usluge

Deseta sezona internetske razmjene znanja i osposobljavanja za izgradnju kapaciteta koja se nudi mreži europskih ureda za širokopojasne usluge bavit će se nizom tema kao što su: nova pravila EU-a o državnim potporama, satelitska povezivost i napredak u digitalnom desetljeću.

PRESS RELEASE |
Pravila EU-a za pozive unutar EU-a učinkovito štite građane od previsokih cijena

Izvješće Komisije o procjeni i rezultati istraživanja Eurobarometra o učinku pravila kojima se osiguravaju cjenovno pristupačne komunikacije unutar EU-a pokazuju da su se pravila EU-a pokazala učinkovitima: od 2019. Europljani imaju niže maloprodajne cijene za pozive iz jedne države članice koji završavaju u drugim državama članicama.

Povezani sadržaj

Šira slika

Širokopojasni pristup u državama članicama EU-a

Pronađite aktualne informacije o razvoju širokopojasnog interneta u svakoj zemlji, kao i nacionalne strategije i politike za razvoj širokopojasnog interneta.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Širokopojasni pristup u Švedskoj

Švedski nacionalni plan za širokopojasni pristup, donesen 2016., ima viziju potpuno povezane Švedske i ima ciljeve za mobilnu pokrivenost i za širokopojasne veze velike brzine za kućanstva i poduzeća.

Širokopojasni pristup u Rumunjskoj

Rumunjski plan za širokopojasni pristup usmjeren je na izgradnju nacionalne širokopojasne mreže kao prvi korak prema postizanju ciljeva povezivosti EU-a.

Širokopojasni pristup u Portugalu

Cilj je programa Portugal Digital razvoj digitalne infrastrukture koja građanima omogućuje da iskoriste nove mogućnosti koje nude tehnologije.

Širokopojasni pristup u Nizozemskoj

Sva kućanstva u Nizozemskoj trebala bi imati mogućnost pristupa širokopojasnim mrežama od najmanje 100 Mbps, a velika većina trebala bi iskoristiti 1 Gbps do 2023.

Širokopojasni pristup u Luksemburgu

Razvoj komunikacijske infrastrukture s ciljem gigabitnog širokopojasnog pristupa u cijeloj zemlji jedan je od prioriteta luksemburškog vladinog programa.

Širokopojasni pristup u Italiji

Talijanska strategija za ultraširokopojasni pristup gigabitnom društvu ima za cilj osigurati gigabitnu povezivost za sve do 2026. godine.

Širokopojasni pristup u Mađarskoj

Nacrtom nacionalne strategije digitalizacije Mađarske za razdoblje 2021. 2030. želi se postići cilj od 95 % kućanstava pokrivenih gigabitnim mrežama do 2030.

Širokopojasni pristup u Grčkoj

Grčka biblija o digitalnoj transformaciji za razdoblje 2020. 2025. ističe povezanost kao jednu od pet strateških osi i prepoznaje ciljeve gigabitnog društva za 2025.

Širokopojasni pristup u Njemačkoj

Koalicijski sporazum iz 2021., digitalna strategija i gigabitna strategija njemačke savezne vlade za 2022. daju prednost nacionalnoj opskrbi FTTH i 5G mrežama.

Širokopojasni pristup u Francuskoj

Nacionalnim programom širokopojasnog pristupa France Très Haut Débit postavljen je cilj brzog širokopojasnog pristupa za sva kućanstva do 2022. i svjetlovodne mreže za sve do 2025.

Širokopojasni pristup u Estoniji

Estonija je uspostavila osnovnu širokopojasnu pokrivenost diljem zemlje. U estonskoj digitalnoj agendi postavljeni su ambiciozni ciljevi za 2030.

Širokopojasni pristup u Danskoj

Nizom političkih inicijativa usmjerenih na pokrivenost fiksnom i mobilnom širokopojasnom mrežom diljem zemlje podupiru se ciljevi danskog širokopojasnog pristupa. Vlada radi na tome da Danska postane predvodnik u digitalnom sektoru stvaranjem temelja za danska poduzeća za...

Širokopojasni pristup na Cipru

Ciparskim planom za širokopojasni pristup utvrđeni su strateški ciljevi za razdoblje 2021. 2025. te su njime obuhvaćene zakonodavne i regulatorne intervencije te praktična potpora razvoju širokopojasne infrastrukture.

Širokopojasni pristup u Hrvatskoj

Hrvatski nacionalni plan za razvoj širokopojasnog pristupa za razdoblje 2021. 2027. odgovara ciljevima europskog gigabitnog društva za 2025. i djelomično digitalnim ciljevima za 2030.

Širokopojasni pristup u Belgiji

Belgijska strategija širokopojasnog pristupa ugrađena je u širu strategiju politike Digitalna Belgija. Cilj je nacionalnog plana za fiksni i mobilni širokopojasni pristup ukloniti preostala bijela područja u kojima usluge velike brzine nisu dostupne. Smanjenjem troškova i...