Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kiberdrošība programmā “Digitālā Eiropa”

Programma “Digitālā Eiropa” palīdzēs ES sasniegt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību.

    “”

Tā kā arvien vairāk pakalpojumu pārvietojas tiešsaistē, kiberdrošība ir kļuvusi ļoti svarīga digitālajai pasaulei. Spēcīgs vienots kiberdrošības līmenis aizsargā mūs no ļaunprātīgām kiberdarbībām, kas apdraud mūsu ekonomiku un mūsu dzīvesveidu.

Kiberdrošība ir arī ekonomiska iespēja: pasaules produktu un pakalpojumu tirgus katru gadu pieaug par 15–20 %. Un tas ir priekšnoteikums, lai Eiropa sasniegtu digitālo suverenitāti.

Programma “Digitālā Eiropa” piedāvā iespēju uzlabot vienotu kiberdrošības līmeni visā ES, uzsverot ES kiberdrošības stratēģiju.

Programma “Digitālā Eiropa” ir ieguldījumu programma, kas palīdz ES izveidot uz vērtībām balstītu tehnoloģiju satvaru. Tas ietver VDAR, jaunus priekšlikumus par Tīklu un informācijas sistēmu (TID) drošības direktīvu, mākslīgo intelektu un digitālo pakalpojumu un digitālo tirgu tiesību aktiem.

Tā investēs Eiropas kiberdrošības infrastruktūru — “kiberaizsardzības” — izveidē. Un tā veicinās modernas kiberdrošības prakses un aprīkojuma plašu izvēršanu un ieviešanu. Tas ir būtiski, lai veidotu ES digitālo suverenitāti, kuras pamatā ir datu infrastruktūras, tīklu un sakaru integritāte un noturība.

Programmas “Digitālā Eiropa” kiberdrošības sadaļu pārvaldīs topošais Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs, kas tiks izveidots Bukarestē. Šis Kompetenču centrs strādās sadarbībā ar Nacionālo koordinācijas centru tīklu. Kopā tie arī koordinēs ES, dalībvalstu un nozares investīcijas kiberdrošības jomā.

Darbības mērķi

Regulas, ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa”, mērķis ir atbalstīt šādus darbības mērķus:

  • progresīvs kiberdrošības aprīkojums, rīki un datu infrastruktūras kopā ar dalībvalstīm;
  • zināšanas, spējas un prasmes saistībā ar kiberdrošību; labas prakses piemēri;
  • efektīvu, modernu kiberdrošības risinājumu plaša izvēršana, īpašu uzmanību pievēršot publiskajām iestādēm un MVU;
  • spējas dalībvalstīs un privātajā sektorā, lai atbalstītu TID direktīvu;
  • noturība, informētība par risku, vismaz kiberdrošības pamatlīmeni;
  • uzlabot sinerģijas un koordināciju starp kiberdrošības civilajām un aizsardzības jomām, veicinot zināšanu un paraugprakses apmaiņu un vairāk.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Programma “Digitālā Eiropa”

Programma “Digitālā Eiropa” (DIGITAL) ir jauna ES finansēšanas programma, kuras mērķis ir nodrošināt digitālo tehnoloģiju pieejamību uzņēmumiem, iedzīvotājiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Skatīt arī

eArhivēšana

eArchiving — nodrošina galvenās specifikācijas, programmatūru, apmācību un zināšanas, lai palīdzētu cilvēkiem uzglabāt informāciju ilgāk.

Programma “DIGITAL Europe” — darba programmas

Vispārējie mērķi, darbības joma, rezultāti un sasniedzamie rezultāti, kā arī budžeta piešķīrumi katram tematam ir aprakstīti darba programmās. Šajā tīmekļa vietnē ir atrodami attiecīgie darba programmu dokumenti un grozījumi pēc tam, kad tos būs pieņēmusi Eiropas Komisija.

Prasmes programmā DIGITAL Europe

Programma DIGITAL Europe finansēs specializētu programmu un stažēšanās izstrādi un nodrošināšanu nākamajiem ekspertiem tādās svarīgās spēju jomās kā dati un mākslīgais intelekts, kiberdrošība, kvantu un HPC.

Superdatošana programmā DIGITAL Europe

Programmas DIGITAL Europe mērķis ir līdz 2022./2023. gadam izveidot un stiprināt ES superdatošanas un datu apstrādes spējas, palīdzot mums sasniegt eksalīmeņa superdatošanas — datošanas — skaitļošanas jaudu, kuras jauda ir salīdzināma ar visu ES iedzīvotāju mobilo tālruņu...

Eiropas digitālās inovācijas centri

Eiropas digitālās inovācijas centri (EDIH) ir vienas pieturas aģentūras, kas palīdz uzņēmumiem un publiskā sektora organizācijām reaģēt uz digitālajām problēmām un kļūt konkurētspējīgākām.

Citas preces

Kiberdrošības politika

Eiropas Savienība darbojas dažādās jomās, lai veicinātu kibernoturību, aizsargātu mūsu komunikāciju...