Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikācija

Komisija publicē pētījumu par turpmāko 5G piegādes ekosistēmu Eiropā

Eiropas Komisija ir publicējusi pētījumu par 5G tirgus tendencēm un iespējamām norisēm 5G piegādes tirgū līdz 2030. gadam.

Icon of 5G floats above a city

© Getty Images - onlyyouqj

Pētījumā aplūkoti četri iespējamie scenāriji, kuru pamatā ir tādi faktori kā tehnoloģiju attīstība, gatavība standartiem un Radiopiekļuves tīkla (RAN) sadalīšanas iniciatīvas. Katram scenārijam tiek analizēta ekonomiskā, tehnoloģiskā, vidiskā un sociālā ietekme, aptverot galvenās Eiropas Komisijas un ieinteresēto personu bažas.

Eiropas Komisija dažādās iniciatīvās ir uzsvērusi 5G infrastruktūras nozīmi, tās ātru izvēršanu, tehnoloģiskās spējas un Eiropas vadošo lomu 5G infrastruktūras piegādes pusē. To vidū ir paziņojumi “5G rīcības plāns Eiropai” un “Droša 5G ieviešana ES: ES instrumentu kopuma īstenošana”. Tomēr, lai gan Eiropā ir divi no trim lielākajiem aprīkojuma piegādātājiem un pasaules līdere 5G izmēģinājuma ieguldījumu jomā, kopumā ieguldījumi komercinfrastruktūrā atpaliek no citiem reģioniem. Turklāt Eiropas vertikālās nozares tikai sāk apzināt vērtīgus 5G uzņēmējdarbības piemērus. Iekārtu nodrošinātāji saskaras ar grūtībām saglabāt savu konkurētspēju, kamēr tirgū parādās jauni arhitektūras piedāvājumi, piemēram, atvērti radiopiekļuves tīkli (Open RAN).

Tāpēc pētījumā ir analizētas 5G iekārtu un pakalpojumu piegādes tirgus ticamas norises 2030. gadā. Pētījumā noteikti šādi četri scenāriji:

  1. Vēsturiskie tirgus dalībnieki, kas vada 5G: Šajā scenārijā tradicionālie piegādātāji un mobilo tīklu operatori (MTO) veido ekosistēmu, ko virza pieaugošais pieprasījums pēc jauniem pakalpojumiem, kam nepieciešami augsti darbības rādītāji. Iekārtas no piegādātājiem, kas tiek uzskatīti par “augsta riska pārdevējiem”, izmanto tikai mazsensitīvās jomās. Turpmāka saskarņu atvēršana stimulē jaunus iekārtu piegādātājus, kas ir iespēja MTO.
  2. Lēna 5G Roll-Out gaita: Šajā scenārijā konkurence tirgū saglabājas tāda pati vai pat samazinās sakarā ar pārdevēju izslēgšanu ģeopolitisku iemeslu un/vai drošības apsvērumu dēļ. Tā kā uzņēmumu savstarpējo darījumu (B2B) izmantošanas gadījumu skaits ir zems, kopējais 5G tirgus apjoms Eiropā nepalielinās un lēnā 5G ieviešana nesniedz iespējas īstermiņā paplašināt jaunus piegādātāju risinājumus.
  3. Atvērts RAN kā pagrieziena punkts: Šajā scenārijā atvērtais RAN ir būtisks pavērsiens 5G piegādes ķēdē, kurā Eiropas RAN tirgū ienāk jauni dalībnieki (galvenokārt ārpus Eiropas, pat ar iespēju GAFAM pārvarēt šo tīkla segmentu). Šajā scenārijā Eiropai var kalpot decentralizēti, sadalīti un pilnībā virtuāli atvērtie RAN tīkli. Tehnoloģiju attīstība, iespējams, tiek stimulēta vidējā termiņā un ilgtermiņā, galvenokārt tāpēc, ka pieaug konkurence tirgū un jauni piegādātāji RAN jomā.
  4. 5G lielajām tehnoloģijām: Šajā scenārijā tīkla virtualizācija un programmatūras un aparatūras sadalīšana ilgtermiņā maina tīkla aprīkojuma, izvēršanas un pakalpojumu sniegšanas vidi. Sāk darboties jauni uzņēmējdarbības modeļi, kuru pamatā ir atvērta RAN arhitektūra un saskarnes, un tirgū ienāk jauni lielākie tirgus dalībnieki. Šajā scenārijā ārvalstu lielo tehnoloģiju uzņēmumi palielina savu vispārējo dominējošo stāvokli Eiropas tirgū gan pieprasījuma, gan piedāvājuma pusē.

Katram scenārijam tiek analizēta ekonomiskā, tehnoloģiskā, vidiskā un sociālā ietekme, aptverot galvenās Eiropas Komisijas un ieinteresēto personu bažas, tostarp tirgus konkurenci, izmaksas, kiberdrošību, energoefektivitāti un standartu prasības.

Pamatojoties uz scenārija ietekmes analīzes rezultātiem, pētījumā ir apzināti politikas risinājumi, kā veicināt dzīvotspējīgas 5G ekosistēmas attīstību Eiropā. Lai izveidotu dzīvotspējīgu 5G piegādes ekosistēmu, ir jāapvieno uz sistēmu orientēti politikas pasākumi, kuru mērķis ir mazināt scenāriju riskus, no vienas puses, un izmantot to ilgtermiņa iespējas, no otras puses. Politikas pasākumiem galu galā būtu jāpalīdz sasniegt šādus visaptverošus mērķus:

  • atvērtas un drošas 5G ekosistēmas izveide visā Eiropā ilgtermiņā, ietverot mobilo sakaru tīklu operatorus (MTO), vēsturiskos un jaunos Eiropas piegādātājus un programmatūras nodrošinātājus, tostarp atklātā pirmkoda kopienas, un Eiropas lietotājus no vertikālām nozarēm;
  • Eiropas digitālā autonomija un tehnoloģiskā suverenitāte stratēģiskā jomā, atbalstot sadarbību starp jauniem un tradicionāliem pārdevējiem un stingru pieeju attiecībā uz atvērtām specifikācijām 5G ekosistēmā.

Pētījums ir palīdzējis gūt labāku izpratni par dažādajām iniciatīvām attiecībā uz atvērtām un sadalītām arhitektūrām tīkla infrastruktūrā un to ietekmi no dažādiem tehniskiem vai ģeopolitiskiem aspektiem. Eiropas Komisija sagaida, ka šā pētījuma rezultāti palīdzēs kā politikas atbalsts nākotnei, ļaujot Komisijai mērķtiecīgāk virzīt turpmāko rīcību, lai veicinātu Eiropas 5G ekosistēmu.

Ziņojumu var lejupielādēt angļu un franču valodā zemāk.

Saistītas saites

5G Publiskā un privātā sektora partnerība

5G observatorija

5G rīcības plāns Eiropai

Faktu lapa

Ceļā uz 5G

Lejupielādēšanai

Executive summary - EN
Lejupielādēt 
Executive summary - FR
Lejupielādēt 
Final report - EN
Lejupielādēt