Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikace

Komise zveřejnila studii o budoucím ekosystému dodávek 5G v Evropě

Evropská komise zveřejnila studii o trendech na trhu 5G a věrohodném vývoji na trhu s dodávkami 5G do roku 2030.

Icon of 5G floats above a city

© Getty Images - onlyyouqj

Studie se zabývá čtyřmi možnými scénáři, které vycházejí z faktorů, jako jsou vyvíjející se technologie, připravenost na normy a iniciativy v oblasti rozčlenění sítě rádiového přístupu (RAN). Pro každý scénář jsou analyzovány hospodářské, technologické, environmentální a společenské dopady, které zahrnují klíčové obavy Evropské komise a zúčastněných stran.

Evropská komise v rámci různých iniciativ zdůraznila význam infrastruktury 5G, její rychlé zavádění, technologické schopnosti a vedoucí postavení Evropy na straně nabídky infrastruktury 5G. Patří mezi ně sdělení „Akční plán 5G pro Evropu“ a „Bezpečné zavádění sítí 5G v EU: Provádění souboru nástrojů EU“. Ačkoli je Evropa domovem dvou ze tří hlavních dodavatelů zařízení a světového lídra v oblasti zkušebních investic do sítí 5G, celkové investice do komerční infrastruktury zaostávají za ostatními regiony. Kromě toho evropská vertikální odvětví teprve začínají zjišťovat cenné obchodní případy 5G. Poskytovatelé zařízení čelí výzvám, aby si udrželi svou konkurenceschopnost, zatímco na trhu se objevují nové architektonické nabídky, jako jsou otevřené rádiové přístupové sítě (Open RAN).

Studie proto poskytuje analýzu věrohodného vývoje na trhu s dodávkami zařízení a služeb 5G do roku 2030. Studie uvádí tyto čtyři scénáře:

  1. Stávající hráči, kteří řídí 5G: V tomto scénáři tradiční prodejci a provozovatelé mobilních sítí utvářejí ekosystém vyvolaný rostoucí poptávkou po nových službách vyžadujících vysokou výkonnost. Zařízení od poskytovatelů považovaných za „vysoce rizikové prodejce“ se používá pouze v necitlivých oblastech. Další otevírání rozhraní podněcuje nové dodavatele zařízení, což představuje příležitost pro operátory mobilních sítí.
  2. Pomalé tempo Roll-Out 5G: V tomto scénáři zůstává hospodářská soutěž na trhu stejná nebo dokonce klesá v důsledku vyloučení prodejců z důvodu geopolitické motivace a/nebo bezpečnostních obav. Vzhledem k nízkému využívání případů využití mezi podniky (B2B) se celková velikost trhu s 5G v Evropě nerozšiřuje a pomalé zavádění sítí 5G neposkytuje příležitosti k tomu, aby byla v krátkodobém horizontu rozšířena nová řešení pro prodejce.
  3. Otevřená síť RAN jako přehrávač: V tomto scénáři je síť Open RAN hlubokou změnou dodavatelského řetězce 5G s novými hráči (zejména mimoevropskými, a to i s možností, že GAFAM budou tento segment sítě zvládnout) vstupujícími na evropský trh sítě RAN. V tomto scénáři mohou Evropě sloužit decentralizované, rozčleněné a plně virtualizované otevřené sítě RAN. Technologický pokrok je potenciálně stimulován ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, zejména v důsledku zvýšené hospodářské soutěže na trhu a nových dodavatelů v oblasti sítě RAN.
  4. 5G pro velké technologie: V tomto scénáři mění virtualizace sítě a členění softwaru a hardwaru v dlouhodobém horizontu prostředí pro síťové vybavení, zavádění a poskytování služeb. Nové obchodní modely založené na otevřených architekturách a rozhraních sítě RAN nabývají na dynamice a na trh vstupují noví významní aktéři. V tomto scénáři zvyšují zahraniční společnosti velkých technologií své celkové dominantní postavení na evropském trhu jak na straně poptávky, tak na straně nabídky.

Pro každý scénář jsou analyzovány hospodářské, technologické, environmentální a společenské dopady, které zahrnují klíčové obavy Evropské komise a zúčastněných stran, včetně hospodářské soutěže na trhu, nákladů, kybernetické bezpečnosti, energetické účinnosti a požadavků na normy.

Na základě výsledků analýzy dopadů scénáře studie určuje možnosti politiky, jak usnadnit vývoj životaschopného ekosystému 5G v Evropě. Vytvoření životaschopného ekosystému dodávek 5G vyžaduje kombinaci systémově orientovaných politických opatření, jejichž cílem je na jedné straně zmírnit rizika scénářů a na straně druhé využít jejich dlouhodobých příležitostí. Politická opatření by v konečném důsledku měla přispět k dosažení těchto zastřešujících cílů:

  • rozvoj otevřeného a bezpečného ekosystému 5G v celé Evropě v dlouhodobém horizontu, včetně operátorů mobilních sítí, zavedených a nových evropských prodejců a poskytovatelů softwaru, včetně komunit s otevřeným zdrojovým kódem, a evropských uživatelů z vertikálních odvětví;
  • Evropská digitální autonomie a technologická suverenita ve strategické oblasti prostřednictvím podpory spolupráce mezi novými a tradičními prodejci a důrazného přístupu k otevřeným specifikacím v ekosystému 5G.

Studie pomohla lépe porozumět různým iniciativám týkajícím se otevřených a rozčleněných struktur síťové infrastruktury a jejich dopadu z různých úhlů pohledu, jako jsou technické nebo geopolitické. Evropská komise očekává, že výsledky této studie pomohou jako politická podpora pro budoucnost a umožní Komisi lépe zacílit další opatření na podporu evropského ekosystému 5G.

Zprávu lze stáhnout v angličtině a francouzštině níže.

Související internetové odkazy

5G Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Středisko pro sledování 5G

Akční plán 5G pro Evropu

Informativní přehled 5G

Směrem k 5G

Ke stažení

Executive summary - EN
Stáhnout 
Executive summary - FR
Stáhnout 
Final report - EN
Stáhnout