Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Pubblikazzjoni

Il-Kummissjoni tippubblika studju għall-ekosistema tal-provvista futura tal-5G fl-Ewropa

Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat studju dwar ix-xejriet tas-suq tal-5G u l-iżviluppi plawżibbli tas-suq tal-provvista tal-5G li jħares lejn l-2030.

Icon of 5G floats above a city

© Getty Images - onlyyouqj

L-istudju jqis erba’ xenarji possibbli, li huma xprunati minn fatturi bħat-teknoloġija li qed tevolvi, it-tħejjija tal-istandards, u l-inizjattivi ta’ diżaggregazzjoni tan-Netwerk ta’ Aċċess bir-Radju (RAN). L-impatti ekonomiċi, teknoloġiċi, ambjentali u soċjetali jiġu analizzati għal kull xenarju, u jkopru t-tħassib ewlieni tal-Kummissjoni Ewropea u tal-partijiet ikkonċernati.

L-importanza tal-infrastruttura tal-5G, l-introduzzjoni rapida tagħha, il-kapaċitajiet teknoloġiċi, u t-tmexxija Ewropea għan-naħa tal-provvista tal-infrastruttura tal-5G ġiet enfasizzata mill-Kummissjoni Ewropea f’diversi inizjattivi. Dawn jinkludu l-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G għall-Komunikazzjonijiet għall-Ewropa u l- “Introduzzjoni sigura tal-5G fl-UE: L-implimentazzjoni tas-sett ta’ għodod tal-UE”. Madankollu, għalkemm l-Ewropa tospita 2 mit-3 fornitur ewlieni tat-tagħmir u mexxejja dinjija fl-investimenti ta’ prova tal-5G, l-investimenti ġenerali fl-infrastruttura kummerċjali għadhom lura meta mqabbla ma’ reġjuni oħra. Barra minn hekk, l-industriji vertikali tal-Ewropa għadhom kif bdew jidentifikaw każijiet ta’ negozju tal-5G ta’ valur. Il-fornituri tat-tagħmir qed jiffaċċjaw sfidi biex isostnu l-kompetittività tagħhom filwaqt li fis-suq qed jitfaċċaw offerti arkitettoniċi ġodda bħan-netwerks ta’ aċċess miftuħ bir-radju (Open radio access networks — RAN Miftuħ).

Għalhekk, l-istudju jipprovdi analiżi tal-iżviluppi plawżibbli tas-suq tal-provvista tat-tagħmir u s-servizzi tal-5G b’ħarsa lejn l-2030. L-istudju jidentifika l-4 xenarji li ġejjin:

  1. Plejers diġà stabbiliti li jsuqu l-5G: F’dan ix-xenarju, il-bejjiegħa tradizzjonali u l-Operaturi tan-Netwerks Mobbli (MNOs) qed isawru l-ekosistema miġbuda billi jżidu d-domanda għal servizzi ġodda li jeħtieġu prestazzjoni għolja. Tagħmir minn fornituri meqjusa bħala “bejjiegħa b’riskju għoli” jintuża f’żoni mhux sensittivi biss. Il-ftuħ ulterjuri tal-interfaċċi jistimula fornituri ġodda ta’ tagħmir, li jirrappreżenta opportunità għall-MNOs.
  2. Il-pass bil-mod ta’ 5G Roll-Out: F’dan ix-xenarju, il-kompetizzjoni tas-suq tibqa’ l-istess jew saħansitra tonqos minħabba l-esklużjoni tal-bejjiegħa minħabba motivazzjonijiet ġeopolitiċi u/jew tħassib dwar is-sigurtà. Minħabba l-adozzjoni baxxa ta’ każijiet ta’ użu minn negozju għal negozju (B2B), id-daqs globali tas-suq tal-5G ma jespandx fl-Ewropa u l-introduzzjoni bil-mod tal-5G ma tipprovdix opportunitajiet għal soluzzjonijiet ġodda tal-bejjiegħa biex jiġu skalati fuq terminu qasir.
  3. Open RAN bħala fattur ta’ bidla radikali: F’dan ix-xenarju, ir-RAN Miftuħ huwa bidla radikali fil-katina tal-provvista tal-5G b’atturi ġodda (prinċipalment mhux Ewropej, anke bil-possibbiltà li l-GAFAMs ilaħħqu ma’ dan is-segment tan-network) li jidħlu fis-suq Ewropew tar-RAN. F’dan ix-xenarju, in-networks tar-RAN Miftuħa deċentralizzati, diżaggregati u virtwalizzati bis-sħiħ jistgħu jservu lill-Ewropa. Il-progress teknoloġiku huwa potenzjalment stimulat fit-terminu medju u fit-tul, prinċipalment minħabba żieda fil-kompetizzjoni tas-suq u fornituri ġodda fil-qasam tar-RAN.
  4. 5G għal Big Tech: F’dan ix-xenarju, il-virtwalizzazzjoni tan-network u d-diżaggregazzjoni tas-software u tal-ħardwer ibiddlu x-xenarju għat-tagħmir tan-network, l-iskjerament u l-forniment tas-servizz fit-tul. Mudelli kummerċjali ġodda bbażati fuq arkitetturi u interfaċċi tar-RAN Miftuħa jiksbu momentum, u jidħlu fis-suq atturi ewlenin ġodda. F’dan ix-xenarju, il-kumpaniji barranin tal-Big Tech iżidu d-dominanza ġenerali tagħhom fis-suq Ewropew kemm fuq in-naħa tad-domanda kif ukoll fuq in-naħa tal-provvista.

L-impatti ekonomiċi, teknoloġiċi, ambjentali u soċjetali jiġu analizzati għal kull xenarju, u jkopru t-tħassib ewlieni tal-Kummissjoni Ewropea u tal-partijiet ikkonċernati, inklużi l-kompetizzjoni tas-suq, il-kostijiet, iċ-ċibersigurtà, l-effiċjenza enerġetika, u r-rekwiżiti tal-istandards.

Abbażi tar-riżultati tal-analiżi tal-impatt tax-xenarju, l-istudju jidentifika għażliet ta’ politika biex tiġi ffaċilitata l-evoluzzjoni ta’ ekosistema vijabbli tal-5G fl-Ewropa. L-istabbiliment ta’ ekosistema vijabbli tal-provvista tal-5G jeħtieġ taħlita ta’ miżuri ta’ politika orjentati lejn is-sistema, li għandhom l-għan li jimmitigaw ir-riskji tax-xenarji minn naħa waħda, filwaqt li min-naħa l-oħra jaħtfu l-opportunitajiet fit-tul tagħhom. Il-miżuri ta’ politika għandhom fl-aħħar mill-aħħar jikkontribwixxu għall-għanijiet ġenerali li ġejjin:

  • l-iżvilupp ta’ ekosistema 5G miftuħa u sigura madwar l-Ewropa fuq medda twila ta’ żmien, inklużi operaturi ta’ networks mobbli (MNOs), bejjiegħa eżistenti u ġodda Ewropej u fornituri ta’ softwer inklużi komunitajiet b’sors miftuħ, u utenti Ewropej minn industriji vertikali;
  • l-awtonomija diġitali Ewropea u s-sovranità teknoloġika f’qasam strateġiku permezz tal-appoġġ ta’ kollaborazzjoni bejn bejjiegħa ġodda u tradizzjonali, u approċċ b’saħħtu lejn speċifikazzjonijiet miftuħa fl-ekosistema tal-5G.

L-istudju serva biex jinkiseb fehim aħjar tal-inizjattivi differenti dwar arkitetturi miftuħa u diżaggregati fl-infrastruttura tan-network u l-impatt tagħhom minn angoli differenti bħala tekniċi jew ġeopolitiċi. Il-Kummissjoni Ewropea tistenna li r-riżultati ta’ dan l-istudju se jgħinu bħala appoġġ ta’ politika għall-futur, u b’hekk il-Kummissjoni tkun tista’ timmira aħjar azzjoni ulterjuri biex trawwem l-ekosistema Ewropea tal-5G.

Ir-rapport jista’ jitniżżel bl-Ingliż u bil-Franċiż hawn taħt.

Links relatati

5G Sħubija Pubblika Privata

Osservatorju tal-5G

Pjan ta’ Azzjoni għall-Ewropa tal-5G

Skeda informattiva tal-5G

Lejn il-5G

Downloads

Executive summary - EN
Iddawnlowdja 
Executive summary - FR
Iddawnlowdja 
Final report - EN
Iddawnlowdja