Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní v Lotyšsku

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav vykonávania geografického blokovania v Lotyšsku a miestne kontaktné miesta.

    vlajka Lotyšska

Orgán presadzovania práva 

Patērētāju tiesību aizsardzības Centrs (Centrum na ochranu práv spotrebiteľov)

e-mail: 
ptac@ptac.lv

Pomoc spotrebiteľským orgánom

Patērētāju tiesību aizsardzības Centrs (Centrum na ochranu práv spotrebiteľov)

e-mail: 
ptac@ptac.lv

Opatrenia uplatniteľné na porušenia právnych predpisov

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geografické blokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj