Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Pubblikazzjoni

Studju dwar il-kwalità fid-diġitalizzazzjoni 3D tal-wirt kulturali tanġibbli

Dan l-istudju uniku dwar id-diġitalizzazzjoni 3D jipprovdi riżultati eċċezzjonali. Dan juri li l-kumplessità u l-kwalità huma kunsiderazzjonijiet fundamentali fid-determinazzjoni tal-isforz meħtieġ għal proġett ta’ diġitalizzazzjoni 3D biex jinkiseb il-valur meħtieġ tal-output.

L-istudju mmexxi mill-Università tat-Teknoloġija ta’ Ċipru identifika l-elementi rilevanti kollha għad-diġitalizzazzjoni 3D b’suċċess tal-wirt kulturali, li tikklassifikahom skont il-grad ta’ kumplessità u skop jew użu. L-istudju ħares ukoll lejn x’jiddetermina l-kwalità ta’ proġett ta’ diġitalizzazzjoni 3D u għamel inventarju tal-formati, l-istandards, il-linji gwida u l-metodoloġiji eżistenti użati mill-industrija. Dan l-istudju (Sommarju eżekuttiv bil-Franċiż) ġabar ukoll għadd ta’ proġetti u stejjer ta’ suċċess li jservu bħala punti ta’ riferiment għad-diġitalizzazzjoni 3D tal-wirt kulturali tanġibbli.

Dr. Marinos Ioannides tal-Laboratorju tar-Riċerka tal-Wirt Diġitali (DHRLab) fl-Università tat-Teknoloġija ta’ Ċipru u Direttur tal-President tal-UNESCO dwar il-Wirt Kulturali Diġitali (CH) mexxew dan il-proġett kumpless u komprensiv, b’ħidma ma’ disa’ atturi importanti fl-industrija u għadd ta’ esperti esterni li pprovdew ir-riċerka tagħhom li tikkontribwixxi għal dan l-istudju eċċezzjonali.

Ir-reġistrazzjoni diġitali ta’ CH hija pass essenzjali fil-fehim u fil-konservazzjoni tal-valuri tal-memorja tal-passat, billi toħloq rekord diġitali preċiż għall-futur, tipprovdi mezz ta’ edukazzjoni, ħiliet, u komunikazzjoni tal-għarfien u l-valur tal-oġġetti tanġibbli lis-soċjetà.

Il-kumplessità tad-diġitalizzazzjoni 3D ta’ oġġett, kemm jekk ikun bini jew oġġett żgħir, tiddependi minn ħafna fatturi, bħat-tagħmir li jkun qed jintuża, it-tqegħid tal-oġġett jew tal-monument, il-kundizzjonijiet tad-dawl u l-istruttura tal-materjal. Dawn il-fatturi kollha jżidu l-kumplessità tal-proġett ta’ diġitalizzazzjoni 3D inkwistjoni.

Id-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem jagħmlu l-proġetti ta’ diġitalizzazzjoni 3D kritiċi għar-rikostruzzjoni ta’ bini u oġġetti tal-wirt kulturali li ssirilhom ħsara jew jintilfu f’terremoti, nirien, għargħar jew deġenerati mit-tniġġis.

Il-kwalità tar-riżultat ta’ proġett ta’ diġitalizzazzjoni 3D relatat direttament mal-ammont ta’ finanzjament disponibbli. L-Ewropa għandha għadd ta’ SMEs b’ħiliet għolja fil-qasam tad-diġitalizzazzjoni 3D u dawn il-kumpaniji jixtiequ jaraw proċessi ta’ akkwist aktar miftuħa meta l-oġġetti jew il-bini għandhom jiġu diġitalizzati bl-użu ta’ teknoloġiji 3D.

Sħab li jikkontribwixxu għall-istudju

 • Università tat-Teknoloġija ta’ Ċipru
 • Università Aristotli ta’ Tessaloniki
 • ArcTron 3D Vermessungstechnik &Softwareentwicklung
 • Bene Construere Ltd
 • Ambjent Storiku l-Iskozja
 • Il-Kunsill Internazzjonali għall-Monumenti u għas-Siti
 • L-Università Teknika Nazzjonali ta’ Ateni
 • Politecnico di Milano
 • Organizzazzjoni tal-Magna tal-Ħin
 • Zoller & Fröhlich GmbH

Fil-qosor

 • Id-diġitalizzazzjoni 3D tal-wirt kulturali mobbli u immobbli tista’ tkun proċess eċċezzjonalment kumpless.
 • Fatturi bħar-rekwiżiti tal-partijiet ikkonċernati (il-baġit u l-ħin disponibbli, l-użu mistenni, il-kwalità/il-preċiżjoni meħtieġa), il-karatteristiċi tal-oġġett (id-daqs, il-ġeometrija, is-superfiċje, l-istruttura, il-kompożizzjoni tal-materjal, l-istat tal-konservazzjoni, il-post), il-livell ta’ kompetenza tal-persunal involut u t-tip ta’ tagħmir użat, il-kondizzjoni tal-isforz tal-produzzjoni u għandhom impatt dirett fuq il-kwalità tal-output finali.
 • Ma hemmx standards jew linji gwida rikonoxxuti internazzjonalment għall-ippjanar, l-organizzazzjoni, l-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta’ proġett ta’ akkwist ta’ data 3D.
 • Hekk kif it-teknoloġiji tal-akkwist u s-sistemi tas-software qed isiru dejjem aktar aċċessibbli, b’renderings fotorealistiċi issa komuni, huwa saħansitra aktar kruċjali li wieħed jifhem il-fiżika wara l-ħardwer, il-prinċipji fundamentali tal-ġbir tad-data u l-metodoloġiji tal-ipproċessar.
 • Id-definizzjoni tal-kumplessità ta’ proġett ta’ diġitalizzazzjoni 3D jenħtieġ li tkopri kemm il-ġbir tad-data kif ukoll l-ipproċessar tad-data (cloud/immudellar tal-punt), jenħtieġ li jiġu kkalkulati b’mod oġġettiv, jenħtieġ li jiġu stmati qabel il-fażi tal-akkwist tad-data, jenħtieġ li jikkollegaw il-kwalità, it-teknoloġija u l-iskop tal-użu.
 • Fi proġetti tal-wirt kulturali, l-akkwist tad-data bbażat fuq l-immaġni normalment huwa ppreferut minn metodi oħra, bħall-iskennjar bil-laser, minħabba li huwa effiċjenti, mhux intrużiv, faċilment skjerabbli ġewwa u barra u kost baxx.
 • Il-parametri tal-kwalità jirreferu għal stadji differenti tal-proċess ta’ diġitalizzazzjoni 3D u jvarjaw skont it-tip ta’ wirt kulturali tanġibbli u t-tagħmir u l-metodoloġija użati u l-iskopijiet jew l-użi possibbli tal-materjal 3D li jirriżulta.
 • Ma hemm l-ebda standard ġeneralment aċċettat biex jiġu speċifikati r-rekwiżiti tad-dettall u l-preċiżjoni għar-reġistrazzjonijiet ġeometriċi ta’ oġġetti tanġibbli. L-akkuratezza tirreferi għal kemm kejl huwa qrib il-valur veru jew korrett, filwaqt li l-preċiżjoni hija kemm il-kejl ripetut huwa qrib xulxin. Strument ta’ stħarriġ affidabbli huwa konsistenti; wieħed validu huwa preċiż.
 • Ma hemm l-ebda linja gwida dwar il-modi u l-ammonti minimi ta’ data li għandha tinġabar jew il-kwalità li għandha tinkiseb matul l-akkwist tad-data, li tiddependi kompletament fuq ir-rekwiżiti tal-partijiet ikkonċernati.
 • Hemm ħtieġa urġenti u urġenti għal speċifikazzjoni teknika biex jiġu żgurati l-interoperabbiltà u s-sostenibbiltà fit-tul tal-metadata 3D u tal-paradata, li tiddefinixxi fost mezzi armonizzati oħra biex jiġi annotat il-kontenut 3D, biex jiġi kkombinat 3D ma’ kontenut awdjoviżiv, jew biex jiġu inkorporati dimensjonijiet addizzjonali (eż. żmien, materjal u storja).
 • L-avvanzi fis-software 3D għall-akkwist tad-data li jingranaw l-intelliġenza artifiċjali se jagħmlu d-diġitalizzazzjoni 3D aktar faċli, aktar rapida, aktar preċiża, u aktar informattiva. Konnessjonijiet aktar veloċi, wisa’ tal-banda akbar u latenza aktar baxxa, se jtejbu l-użu globali f’ħin reali u d-disponibbiltà u l-preservazzjoni fit-tul, li jippermettu ħidma b’volumi akbar ta’ data u mudelli 3D akbar ta’ riżoluzzjoni ogħla.

Downloads

1) Full study
Iddawnlowdja 
2) Executive summary
Iddawnlowdja 
3) Executive summary (French)
Iddawnlowdja 
4) Annex 1 - Bibliography
Iddawnlowdja 
5) Annex 2 - Exemplifications of complexity
Iddawnlowdja 
6) Annex 3 - Formats, Raster and Vectors
Iddawnlowdja 
7) Annex 4 - Standards, Guidelines, Norms for management, administration and coordination
Iddawnlowdja 
8) Annex 5 - EU funded and Inter Projects
Iddawnlowdja 
9) Annex 6 - part 1 - Success stories cover pages and introduction
Iddawnlowdja 
10) Annex 6 - part 2 - Movable success stories
Iddawnlowdja 
11) Annex 6 - part 3 - Immovable success stories 1 to 13
Iddawnlowdja 
12) Annex 6 - part 4 - Immovable success stories 14 to 25
Iddawnlowdja 
13) Annex 7 - Final Data Sets
Iddawnlowdja 
14) Annex 8 - Figures (zip file)
Iddawnlowdja