Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

Għad-drittijiet tal-awtur: Il-Kummissjoni tistieden lill-Istati Membri jikkonformaw mar-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali

Il-Kummissjoni talbet lill-Awstrija, lill-Belġju, lill-Bulgarija, lil Ċipru, liċ-Ċekja, lid-Danimarka, lill-Estonja, lill-Greċja, lil Spanja, lill-Finlandja, lil Franza, lill-Kroazja, lill-Irlanda, lill-Italja, lil-Litwanja, lil-Lussemburgu, lil-Latvja, lill-Polonja, lill-Portugall, lir-Rumanija, lill-Iżvezja, lis-Slovenja u lis-Slovakkja biex jikkomunikaw informazzjoni dwar kif ir-regoli inklużi fid-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Awtur fis-Suq Uniku Diġitali (id-Direttiva (UE) 2019/790) qed jiġu promulgati fil-liġi nazzjonali tagħhom.

" "

Il-Kummissjoni Ewropea talbet ukoll lill-Awstrija, lill-Belġju, lill-Bulgarija, lil Ċipru, liċ-Ċekja, lill-Estonja, lill-Greċja, lil Spanja, lill-Finlandja, lil Franza, lill-Kroazja, lill-Irlanda, lill-Italja, lil-Litwanja, lil-Lussemburgu, lil-Latvja, lill-Polonja, lill-Portugall, lir-Rumanija, lis-Slovenja u lis-Slovakkja biex jikkomunikaw informazzjoni dwar kif id-Direttiva (UE) 2019/789 dwar il-programmi tat-televiżjoni u tar-radju online tiġi ppromulgata fil-liġi nazzjonali tagħhom.

Peress li l-Istati Membri msemmija hawn fuq ma kkomunikawx il-miżuri nazzjonali ta’ traspożizzjoni jew għamlu dan parzjalment biss, illum il-Kummissjoni ddeċidiet li tibda proċeduri ta’ ksur billi tibgħat ittri ta’ intimazzjoni.

Iż-żewġ Direttivi għandhom l-għan li jimmodernizzaw ir-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-awtur u jippermettu lill-konsumaturi u lill-kreaturi jisfruttaw id-dinja diġitali. Isaħħu l-pożizzjoni tal-industriji kreattivi, jippermettu aktar użi diġitali fl-oqsma ewlenin tas-soċjetà, u jiffaċilitaw id-distribuzzjoni tal-programmi tar-radju tat-televiżjoni madwar l-UE.

L-iskadenza għat-traspożizzjoni fil-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ dawn id-Direttivi kienet is-7 ta’ Ġunju 2021. Dawn l-Istati Membri issa għandhom xahrejn biex iwieġbu għall-ittri u jieħdu l-miżuri meħtieġa. Jekk jonqsu milli jwieġbu b’mod sodisfaċenti, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tibgħat opinjonijiet motivati.