Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Grupp ta’ Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tal-Partijiet Ikkonċerna

Il-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà ġie stabbilit biex jipprovdi pariri dwar kwistjonijiet strateġiċi fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà.

    Logo tal-Grupp ta’ Kooperazzjoni tal-Partijiet Ikkonċernati fil-qasam taċ-Ċibersigurtà

Dwar il-Grupp

Il-missjoni ġenerali tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà (SCCG) hija li jappoġġa u jiffaċilita l-kwistjonijiet strateġiċi rigward il-qafas Ewropew taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà. Fuq talba, il-Grupp se jagħti pariri lill-ENISA dwar kwistjonijiet ġenerali u strateġiċi li jikkonċernaw il-kompiti tal-ENISA relatati mas-suq, l-istandardizzazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà.  

Il-Grupp se jassisti wkoll lill-Kummissjoni Ewropea fit-tħejjija tal-programm ta’ ħidma kontinwu tal-Unjoni msemmi fl-Artikolu 47 tal-Att dwar iċ-Ċibersigurtà. Huwa ser joħroġ opinjoni dwar il-programm kontinwu ta’ ħidma tal-Unjoni u f’każijiet urġenti, jipprovdi pariri lill-Kummissjoni u lill-Grupp Ewropew taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà (ECCG) dwar il-ħtieġa għal skemi ta’ ċertifikazzjoni addizzjonali mhux inklużi fil-programm ta’ ħidma kontinwu tal-Unjoni.

F’konformità mal-Att dwar iċ-Ċibersigurtà, il-Kummissjoni Ewropea, flimkien mal-ENISA, se tikkopresjedi l-laqgħat tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà. l-ENISA se tipprovdi wkoll is-segretarjat tal-Grupp. Fil-prinċipju, il-grupp għandu jiltaqa’ tliet darbiet fis-sena. 

Il-Kummissjoni Ewropea qed tagħmel disponibbli l- aġendi u l-minuti tal-laqgħat.

Membri

Il-SCCG huwa magħmul minn massimu ta’ 50 membru minn diversi organizzazzjonijiet, inklużi, fost l-oħrajn, istituzzjonijiet akkademiċi, organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, organizzazzjonijiet li jiżviluppaw standards, kumpaniji u assoċjazzjonijiet kummerċjali u organizzazzjonijiet ta’ sħubija oħra attivi fl-Ewropa b’interess fiċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà.

Il-Grupp jinkludi membri maħtura mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni, bħas-CEN-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni, is-CENELEC- il-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika, ETSI — l-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni. Involuti wkoll fil-Grupp huma Korpi Internazzjonali tal-Istandardizzazzjoni bħall-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO), il-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali (IEC) u l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (ITU), il-Kooperazzjoni Ewropea għall-Akkreditazzjoni (EA) u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB).

Aċċessa l-lista sħiħa tal-organizzazzjonijiet membri (.pdf)

Laqgħat

Dokumenti SCCG

l-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tippubblika Rakkomandazzjoni dwar il-Kriptografija ta’ Wara l-Kwantum

Illum, il-Kummissjoni ppubblikat Rakkomandazzjoni dwar il-Kriptografija ta’ Wara l-Kwantum biex tħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw u jimplimentaw approċċ armonizzat bħala t-tranżizzjonijiet tal-UE għall-kriptografija ta’ wara l-quantum. Dan se jgħin biex jiġi żgurat li l-infrastrutturi u s-servizzi diġitali tal-UE jkunu siguri fl-era diġitali li jmiss.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Politiki taċ-Ċibersigurtà

l-Unjoni Ewropea taħdem fuq diversi fronti biex tippromwovi r-reżiljenza ċibernetika, tissalvagwardja l-komunikazzjoni u d-data tagħna u żżomm is-soċjetà u l-ekonomija online siguri.

Ara Wkoll

22 proġett taċ-ċibersigurtà magħżula biex jirċievu EUR 10.9 miljun

L-operaturi tas-Servizzi Essenzjali (OES), l-Awtoritajiet Nazzjonali taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà (NCCAs) u l-Awtoritajiet Kompetenti Nazzjonali (NCAs) għaċ-ċibersigurtà huma fost l-applikanti magħżula li se jirċievu EUR 11-il miljun f’finanzjament mis-sejħa taċ...

L-Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà

L-Att dwar iċ-Ċibersigurtà jsaħħaħ l-Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) u jistabbilixxi qafas taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għall-prodotti u s-servizzi.