Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Grupp taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tal-Partijiet Ikkonċernati

Il-Grupp taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tal-Partijiet Ikkonċernati ġie stabbilit biex jipprovdi pariri dwar kwistjonijiet strateġiċi rigward iċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà.

    Logo tal-Grupp ta’ Kooperazzjoni fil-qasam taċ-Ċibersigurtà tal-Partijiet Ikkonċernati

Dwar il-Grupp

Il-missjoni ġenerali tal-Grupp taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tal-Partijiet Ikkonċernati (SCCG) hija li jappoġġa u jiffaċilita l-kwistjonijiet strateġiċi rigward il-qafas Ewropew taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà. Fuq talba, il-Grupp se jagħti pariri lill-ENISA dwar kwistjonijiet ġenerali u strateġiċi li jikkonċernaw il-kompiti tal-ENISA relatati mas-suq, l-istandardizzazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà.  

Il-Grupp se jassisti wkoll lill-Kummissjoni Ewropea fit-tħejjija tal-programm ta’ ħidma kontinwu tal-Unjoni msemmi fl-Artikolu 47 tal-Att dwar iċ-Ċibersigurtà. Se toħroġ opinjoni dwar il-programm ta’ ħidma kontinwu tal-Unjoni u f’każijiet urġenti, tipprovdi pariri lill-Kummissjoni u lill-Grupp Ewropew taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà (ECCG) dwar il-ħtieġa għal skemi ta’ ċertifikazzjoni addizzjonali mhux inklużi fil-programm ta’ ħidma kontinwu tal-Unjoni.

F’konformità mal-Att dwar iċ-Ċibersigurtà, il-Kummissjoni Ewropea, flimkien mal-ENISA, se tikkopresiedi l-laqgħat tal-Grupp taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tal-Partijiet Ikkonċernati. L-ENISA se tipprovdi wkoll is-segretarjat tal-Grupp. Fil-prinċipju, il-grupp għandu jiltaqa’ tliet darbiet fis-sena. 

Il-Kummissjoni Ewropea qed tagħmel disponibbli l- aġendi u l-minuti tal-laqgħat.

Membri

L-SCCCG huwa magħmul minn mhux aktar minn 50 membru minn diversi organizzazzjonijiet, inklużi, fost l-oħrajn, istituzzjonijiet akkademiċi, organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, organizzazzjonijiet li jiżviluppaw l-istandards, kumpaniji u assoċjazzjonijiet kummerċjali u organizzazzjonijiet oħra ta’ sħubija attivi fl-Ewropa b’interess fiċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà.

Il-Grupp jinkludi membri maħtura mill-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni, bħal CEN-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni, Cenelec- Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika, ETSI- Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni. Involuti wkoll fil-Grupp huma Korpi Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni bħall-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO), il-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali (IEC) u l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (ITU), il-kooperazzjoni Ewropea għall-Akkreditazzjoni (EA) u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB).

Aċċessa l-lista sħiħa tal-organizzazzjonijiet membri (.pdf)

Laqgħat

Dokumenti SCCG

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
EU and the United States hold Cyber Dialogue in Brussels

The 9th EU-U.S. Cyber Dialogue took place in Brussels over the past two days. The EU and the U.S. discussed their shared commitment to a resilient cybersecurity partnership; an open, interoperable, secure, and reliable Internet; and stability in cyberspace.

PRESS RELEASE |
L-UE u l-Istati Uniti jorganizzaw Djalogu Ċibernetiku fi Brussell

Id-9-il Djalogu Ċibernetiku bejn l-UE u l-Istati Uniti sar fi Brussell matul l-aħħar jumejn. L-UE u l-Istati Uniti ddiskutew l-impenn komuni tagħhom għal sħubija reżiljenti għaċ-ċibersigurtà; internet miftuħ, interoperabbli, sigur u affidabbli; u l-istabbiltà fiċ-ċiberspazju.

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tapprova sa EUR 1.2 biljun f’għajnuna mill-Istat minn seba’ Stati Membri għal Proġett Importanti ta’ Interess Ewropew Komuni fit-teknoloġiji tal-cloud u tal-edge computing

Il-Kummissjoni approvat, skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat, Proġett Importanti ta’ Interess Ewropew Komuni (“IPCEI”) biex tappoġġa r-riċerka, l-iżvilupp u l-ewwel użu industrijali ta’ teknoloġiji avvanzati tal-cloud u tal-edge computing fost diversi fornituri fl-Ewropa.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Politiki taċ-Ċibersigurtà

l-Unjoni Ewropea taħdem fuq diversi fronti biex tippromwovi r-reżiljenza ċibernetika, tissalvagwardja l-komunikazzjoni u d-data tagħna u żżomm is-soċjetà u l-ekonomija online siguri.

Ara Wkoll

l-Att dwar is-Solidarjetà Ċibernetika tal-UE

Fit-18 ta’ April 2023, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet l-Att dwar is-Solidarjetà Ċibernetika tal-UE, biex ittejjeb it-tħejjija, id-detezzjoni u r-rispons għall-inċidenti taċ-ċibersigurtà madwar l-UE.

22 proġett taċ-ċibersigurtà magħżula biex jirċievu EUR 10.9 miljun

L-operaturi tas-Servizzi Essenzjali (OES), l-Awtoritajiet Nazzjonali taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà (NCCAs) u l-Awtoritajiet Kompetenti Nazzjonali (NCAs) għaċ-ċibersigurtà huma fost l-applikanti magħżula li se jirċievu EUR 11-il miljun f’finanzjament mis-sejħa taċ...

L-Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà

L-Att dwar iċ-Ċibersigurtà jsaħħaħ l-Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) u jistabbilixxi qafas taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għall-prodotti u s-servizzi.