Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Koalizzjoni tal-ħiliet u l-impjiegi diġitali

Il-Koalizzjoni għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali tindirizza d-diskrepanza fil-ħiliet diġitali billi tlaqqa’ flimkien l-Istati Membri, il-kumpaniji u l-organizzazzjonijiet.

  żgħażagħ fi klassi tal-IT

© iStock Getty Images Plus - MachineHeadz

Issir attiva

L-organizzazzjonijiet kollha li jieħdu azzjoni biex jagħtu spinta lill-ħiliet diġitali fl-Ewropa jistgħu jsiru membri tal-Koalizzjoni billi jirreġistraw fuq it-telespettatur wegħda u jwiegħdu li jieħdu azzjonijiet biex jindirizzaw id-diskrepanza fil-ħiliet diġitali. L-azzjonijiet jistgħu jvarjaw mit-taħriġ ta’ persuni qiegħda, l-ospitar ta’ korsijiet onlajn miftuħa massivi (MOOCs) għall-għalliema, l-offerta ta’ klassijiet ta’ kodifikazzjoni għat-tfal jew taħriġ mill-aktar avvanzat għall-ispeċjalisti tal-ICT.

Il-Koalizzjoni tikkondividi u tippromwovi inizjattivi ta’ ħiliet diġitali permezz tal- Premjijiet Ewropej għall-Ħiliet Diġitali, li jistgħu jiġu replikati u estiżi madwar l-Ewropa.  

Kull sena l-Kummissjoni Ewropea tenfasizza inizjattivi li jgħinu biex jittejbu l-ħiliet diġitali taċ-ċittadini, il-forza tax-xogħol, il-professjonisti tal-ICT, u n-nisa u l-bniet permezz tal-Premjijiet Ewropej għall-Ħiliet Diġitali.

L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw il-kollaborazzjoni bejn atturi differenti f’pajjiżhom billi jlaqqgħuhom flimkien f’koalizzjonijiet nazzjonali.

Bord ta’ Tmexxija

Il-Bord ta’ Tmexxija tal-Koalizzjoni għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali jipprovdi tmexxija strateġika lill-Koalizzjoni. Il-Bord għandu 12-il membru li jirrappreżentaw lis-sħab tal-Koalizzjoni fil-livell Ewropew, u jaġixxu bħala rabta bejn dawk li jwiegħdu, il-koalizzjonijiet nazzjonali u s-sħab soċjali. Il-Bord ta’ Tmexxija adotta pjan ta’ azzjoni ta’ 9 punti f’Settembru 2018 li jiddeskrivi l-passi li jmiss biex tiġi estiża s-sħubija u biex jiġi żgurat li l-baġit futur tal-UE jinkludi enfasi fuq l-iżvilupp tal-ħiliet diġitali.

Min jew x’inhi l-mira tal-Koalizzjoni?

Il-Koalizzjoni tindirizza l-ħtieġa għal ħiliet diġitali ta’ 4 gruppi wiesgħa:

 1. Ħiliet diġitali għal kulħadd: l-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali biex iċ-ċittadini kollha jkunu jistgħu jkunu attivi fis-soċjetà diġitali tagħna
 2. Ħiliet diġitali għall-forza tax-xogħol: l -iżvilupp ta’ ħiliet diġitali għall-ekonomija diġitali, eż. it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema u ta’ dawk li qed ifittxu impjieg, u azzjonijiet dwar pariri u gwida dwar il-karriera
 3. Ħiliet diġitali għall-professjonisti tal-ICT: l-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali ta’ livell għoli għall-professjonisti tal-ICT fis-setturi kollha tal-industrija
 4. Ħiliet diġitali fl-edukazzjoni: it-trasformazzjoni tat-tagħlim u l-apprendiment tal-ħiliet diġitali f’perspettiva ta’ tagħlim tul il-ħajja, inkluż it-taħriġ tal-għalliema

X’għandha tikseb il-Koalizzjoni?

Il-Koalizzjoni tittama li tilħaq l-għanijiet li ġejjin:

 • taħriġ ta’ miljun żagħżugħ u żagħżugħa qiegħda għal impjiegi diġitali battala permezz ta’ internships, traineeships, apprendistati u programmi ta’ taħriġ għal żmien qasir
 • tappoġġa t-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-forza tax-xogħol u b’mod partikolari tieħu miżuri konkreti biex tappoġġa lill-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) li jiffaċċjaw sfidi speċifiċi biex jattiraw u jżommu t-talent diġitali kif ukoll biex jitħarrġu mill-ġdid il-forza tax-xogħol tagħhom
 • timmodernizza l-edukazzjoni u t-taħriġ biex tipprovdi lill-istudenti u lill-għalliema kollha l-opportunità li jużaw għodod u materjali diġitali fl-attivitajiet ta’ tagħlim u apprendiment tagħhom u li jiżviluppaw u jaġġornaw il-ħiliet diġitali tagħhom.
 • jagħmlu użu mill-finanzjament disponibbli biex jappoġġaw il-ħiliet diġitali u jwettqu sensibilizzazzjoni dwar l-importanza tal-ħiliet diġitali għall-impjegabbiltà, il-kompetittività u l-parteċipazzjoni fis-soċjetà.

Id-distakk fil-ħiliet diġitali fl-Ewropa

Il-fatt li jkun hemm forza tax-xogħol u popolazzjoni b’ħiliet diġitali huwa kruċjali għall-kompetittività Ewropea u soċjetà diġitali inklużiva.

Madankollu, 42 % taċ-ċittadini Ewropej m’għandhomx ħiliet diġitali bażiċi. 37 % tan-nies fil-forza tax-xogħol — il-bdiewa, l-impjegati tal-banek, u l-ħaddiema tal-fabbriki bl-istess mod — ukoll ma għandhomx biżżejjed ħiliet diġitali, minkejja l-ħtieġa dejjem tikber għal ħiliet bħal dawn fl-impjiegi kollha.

L-Ewropa m’ għandhiex ukoll speċjalisti tas-sengħa fl-ICT biex timla l-għadd dejjem jikber ta’ postijiet tax-xogħol battala fis-setturi kollha tal-ekonomija. Kwistjoni kruċjali li tirfed dan hija l-ħtieġa li nimmodernizzaw is-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ tagħna, li bħalissa ma jħejjux biżżejjed liż-żgħażagħ għall-ekonomija u s-soċjetà diġitali, u li jimxu lejn approċċ ta’ tagħlim tul il-ħajja sabiex in-nies ikunu jistgħu jadattaw il-ħiliet tagħhom matul ħajjithom kif meħtieġ.

Biex tgħin fl-indirizzar tad-diskrepanza fil-ħiliet fl-Ewropa, tnediet il- Pjattaforma Ewropea għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali taħt il-Programm tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-pjattaforma għandha l-għan li toffri għadd ta’ riżorsi, inklużi:

Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali

Il-Kummissjoni Ewropea timmonitorja l-progress diġitali tal-Istati Membri u tista’ tirrevedi s-sejbiet tal- Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) għal kull pajjiż fl-oqsma ta’:

 • konnettività
 • kapital uman/ħiliet diġitali
 • l-użu tas-servizzi tal-Internet miċ-ċittadini
 • integrazzjoni tat-teknoloġija diġitali min-negozji
 • servizzi pubbliċi diġitali
 • riċerka u żvilupp ICT

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Inizjattivi għall-ħiliet diġitali

Il-Koalizzjoni għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali u inizjattivi oħra jippromwovu l-eċċellenza fil-ħiliet diġitali f’organizzazzjonijiet, oqsma u pajjiżi differenti.

Ara Wkoll

Wegħdiet għal azzjoni

L-organizzazzjonijiet, in-negozji u l-korpi governattivi kollha huma mħeġġa jieħdu impenn konkret biex iwettqu azzjonijiet biex inaqqsu d-distakk fil-ħiliet diġitali fl-Ewropa.