Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kibernetska varnost v programu DIGITAL Europe

Program za digitalno Evropo bo EU pomagal doseči visoko skupno raven kibernetske varnosti.

    KAJ JE TO?

Ker se vse več storitev širi na spletu, je kibernetska varnost postala ključna za digitalni svet. Močna skupna raven kibernetske varnosti nas ščiti pred zlonamernimi kibernetskimi dejavnostmi, ki ogrožajo naša gospodarstva in način življenja.

Kibernetska varnost je tudi gospodarska priložnost: svetovni trg izdelkov in storitev se vsako leto poveča za 15–20 %. In to je predpogoj za Evropo, da doseže digitalno suverenost.

Program za digitalno Evropo ponuja priložnost za povečanje skupne ravni kibernetske varnosti po vsej EU, pri čemer poudarja strategijo EU za kibernetsko varnost.

Program za digitalno Evropo je naložbeni program, ki pomaga EU doseči okvir za tehnologijo, ki temelji na vrednotah. To vključuje splošno uredbo o varstvu podatkov, nove predloge za direktivo o varnosti omrežij in informacijskih sistemov, umetno inteligenco ter akte o digitalnih storitvah in digitalnih trgih.

Vlagala bo v izgradnjo evropske infrastrukture za kibernetsko varnost – „kibernetskega ščita“. Poleg tega bo spodbujala široko uvajanje in uporabo najsodobnejših praks in opreme na področju kibernetske varnosti. To je ključnega pomena za vzpostavitev digitalne suverenosti EU, ki temelji na celovitosti in odpornosti podatkovne infrastrukture, omrežij in komunikacij.

Oddelek za kibernetsko varnost programa za digitalno Evropo bo upravljal prihodnji Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost, ki bo v Bukarešti. Ta strokovni center bo deloval v sodelovanju z mrežo nacionalnih koordinacijskih centrov. Skupaj bodo usklajevali tudi naložbe EU, držav članic in industrije na področju kibernetske varnosti.

Operativni cilji

Namen uredbe o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo je podpreti naslednje operativne cilje:

  • napredna oprema, orodja in podatkovne infrastrukture za kibernetsko varnost, skupaj z državami članicami;
  • znanje, zmogljivosti in spretnosti, povezane s kibernetsko varnostjo; najboljše prakse;
  • široka uporaba učinkovitih najsodobnejših rešitev za kibernetsko varnost, pri čemer se posebna pozornost nameni javnim organom ter malim in srednjim podjetjem;
  • zmogljivosti v državah članicah in zasebnem sektorju v podporo direktivi o varnosti omrežij in informacij;
  • odpornost, ozaveščanje o tveganjih, vsaj osnovne ravni kibernetske varnosti;
  • krepitev sinergij in usklajevanja med civilnim in obrambnim področjem kibernetske varnosti z olajšanjem izmenjave znanja in najboljših praks ter še več.

Povezane vsebine

Širša slika

Program za digitalno Evropo

Program za digitalno Evropo (DIGITAL) je nov program financiranja EU, ki se osredotoča na uvajanje digitalne tehnologije za podjetja, državljane in javne uprave.

Glej tudi

eArchiving

eArchiving – zagotavlja osnovne specifikacije, programsko opremo, usposabljanje in znanje, ki ljudem pomagajo shranjevati podatke dlje časa.

Program DIGITAL Europe – delovni programi

Splošni cilji, področje uporabe, rezultati in rezultati ter dodeljena proračunska sredstva za vsako temo so opisani v delovnih programih. Na tej spletni strani boste našli ustrezne dokumente in spremembe delovnih programov, ko jih bo sprejela Evropska komisija.

Znanja in spretnosti v programu DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe bo financiral oblikovanje in izvajanje specializiranih programov in pripravništev za prihodnje strokovnjake na ključnih področjih zmogljivosti, kot so podatki in umetna inteligenca, kibernetska varnost, kvantno računalništvo in visokozmogljivostno...

Superračunalništvo v programu DIGITAL Europe

Cilj programa DIGITAL Europe je vzpostaviti in okrepiti zmogljivosti EU za superračunalništvo in obdelavo podatkov ter nam pomagati, da do leta 2022/2023 dosežemo superračunalništvo v merilu eksa – računalništvo, ki je primerljivo z združevanjem računalniških zmogljivosti...

Evropska vozlišča za digitalne inovacije

Evropska vozlišča za digitalne inovacije (EDIH) so točke „vse na enem mestu“, ki podpirajo podjetja in organizacije javnega sektorja, da se odzovejo na digitalne izzive in postanejo konkurenčnejše.

Drugo