Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kibernetinis saugumas DIGITAL Europe programoje

Skaitmeninės Europos programa padės ES pasiekti aukštą bendrą kibernetinio saugumo lygį.

    „“

Kadangi vis daugiau paslaugų keliauja internetu, kibernetinis saugumas tapo itin svarbus skaitmeniniam pasauliui. Tvirtas bendras kibernetinio saugumo lygis apsaugo mus nuo kenkimo kibernetinės veiklos, kuri kelia grėsmę mūsų ekonomikai ir mūsų gyvenimo būdui.

Kibernetinis saugumas taip pat yra ekonominė galimybė: pasaulinė produktų ir paslaugų rinka kasmet auga 15–20 proc. Ir tai yra būtina sąlyga, kad Europa pasiektų skaitmeninį suverenumą.

Skaitmeninės Europos programa suteikia galimybę padidinti bendrą kibernetinio saugumo lygį visoje ES, pabrėžiant ES kibernetinio saugumo strategiją.

Skaitmeninės Europos programa yra investicijų programa, padedanti ES sukurti vertybėmis grindžiamą technologijų sistemą. Tai apima Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, naujus pasiūlymus dėl Direktyvos dėl tinklų ir informacinių sistemų (TIS) saugumo, dirbtinio intelekto ir skaitmeninių paslaugų bei skaitmeninių rinkų aktų.

Ji investuos į Europos kibernetinio saugumo infrastruktūros (kibernetinio skydo) kūrimą. Be to, ji skatins plačiai diegti ir diegti pažangiausią kibernetinio saugumo praktiką ir įrangą. Tai labai svarbu kuriant ES skaitmeninį suverenumą, kuris priklauso nuo duomenų infrastruktūros, tinklų ir ryšių vientisumo ir atsparumo.

Skaitmeninės Europos programos kibernetinio saugumo skirsnį valdys būsimas Bukarešte įsteigtas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras. Šis kompetencijos centras bendradarbiaus su Nacionalinių koordinavimo centrų tinklu. Jos taip pat koordinuos ES, valstybių narių ir pramonės investicijas į kibernetinį saugumą.

Veiklos tikslai

Reglamentu, kuriuo sukuriama Skaitmeninės Europos programa, siekiama remti šiuos veiklos tikslus:

  • pažangi kibernetinio saugumo įranga, priemonės ir duomenų infrastruktūra kartu su valstybėmis narėmis;
  • su kibernetiniu saugumu susijusios žinios, pajėgumai ir įgūdžiai; geriausios praktikos pavyzdžiai;
  • plataus masto veiksmingų pažangiausių kibernetinio saugumo sprendimų diegimas, ypatingą dėmesį skiriant valdžios institucijoms ir MVĮ;
  • valstybių narių ir privačiojo sektoriaus pajėgumai remiant TIS direktyvą;
  • atsparumas, informuotumas apie riziką, bent baziniai kibernetinio saugumo lygiai;
  • didinti kibernetinio saugumo civilinių ir gynybos sričių sinergiją ir koordinavimą, sudarant palankesnes sąlygas keistis žiniomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais ir kt.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Skaitmeninės Europos programa

Skaitmeninės Europos programa (DIGITAL) yra nauja ES finansavimo programa, skirta skaitmeninių technologijų pritaikymui įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo institucijoms.

Taip pat žr.

eArchiving

eArchiving – suteikia pagrindines specifikacijas, programinę įrangą, mokymą ir žinias, kad padėtų žmonėms saugoti informaciją ilgiau.

DIGITAL Europe programa. Darbo programos

Darbo programose aprašyti bendrieji tikslai, taikymo sritis, rezultatai ir rezultatai, taip pat biudžeto asignavimai kiekvienai temai. Šiame tinklalapyje rasite atitinkamus dokumentus ir darbo programų pakeitimus, kai juos priims Europos Komisija.

Įgūdžiai DIGITAL Europe programoje

Pagal programą „DIGITAL Europe“ bus finansuojamas specializuotų programų ir stažuočių rengimas ir teikimas būsimiems ekspertams tokiose pagrindinėse pajėgumų srityse kaip duomenys ir dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas, kvantinė ir našioji kompiuterija.

Superkompiuteriai DIGITAL Europe programoje

Programos „DIGITAL Europe“ tikslas – iki 2022–2023 m. sukurti ir sustiprinti ES superkompiuterių ir duomenų apdorojimo pajėgumus ir taip padėti mums pasiekti eksalygmens superkompiuteriją, t. y. skaičiavimą, kurio galia būtų panaši į visų ES gyventojų mobiliųjų telefonų...

Europos skaitmeninių inovacijų centrai

Europos skaitmeninių inovacijų centrai (EDIH) yra vieno langelio principu veikiantys centrai, padedantys įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms reaguoti į skaitmeninius iššūkius ir tapti konkurencingesniais.

Kitos