Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kybernetická bezpečnosť v programe DIGITAL Europe

Program Digitálna Európa pomôže EÚ dosiahnuť vysokú spoločnú úroveň kybernetickej bezpečnosti.

    ‚‘

Keďže čoraz viac služieb sa pohybuje online, kybernetická bezpečnosť sa stala kľúčovou pre digitálny svet. Silná spoločná úroveň kybernetickej bezpečnosti nás chráni pred škodlivými kybernetickými činnosťami, ktoré ohrozujú naše hospodárstva a náš spôsob života.

Kybernetická bezpečnosť je tiež hospodárskou príležitosťou: svetový trh s výrobkami a službami rastie ročne o 15 – 20 %. A je predpokladom pre Európu, aby dosiahla digitálnu suverenitu.

Program Digitálna Európa ponúka príležitosť na posilnenie spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ a zdôrazňuje stratégiu EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Program Digitálna Európa je investičný program, ktorý pomáha EÚ dosiahnuť rámec pre technológie založený na hodnotách. Patria sem všeobecné nariadenie o ochrane údajov, nové návrhy smernice o bezpečnosti sietí a informačných systémov (NIS), umelá inteligencia a akty o digitálnych službách a digitálnych trhoch.

Bude investovať do budovania európskych kyberneticko-bezpečnostných infraštruktúr – tzv. kybernetického štítu. A bude podporovať rozsiahle zavádzanie a zavádzanie najmodernejších postupov a vybavenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti. To má zásadný význam pre budovanie digitálnej suverenity EÚ, ktorá závisí od integrity a odolnosti dátovej infraštruktúry, sietí a komunikácií.

Sekcia kybernetickej bezpečnosti programu Digitálna Európa bude riadiť budúce Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré sa zriaďuje v Bukurešti. Toto kompetenčné centrum bude spolupracovať so sieťou národných koordinačných centier. Spoločne budú koordinovať aj investície EÚ, členských štátov a priemyslu do kybernetickej bezpečnosti.

Operačné ciele

Cieľom nariadenia, ktorým sa zriaďuje program Digitálna Európa, je podporiť tieto operačné ciele:

  • pokročilé zariadenia, nástroje a dátové infraštruktúry v oblasti kybernetickej bezpečnosti spolu s členskými štátmi;
  • znalosti, kapacity a zručnosti súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou; najlepšie postupy;
  • rozsiahle zavádzanie účinných najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných riešení s osobitným dôrazom na verejné orgány a MSP;
  • spôsobilosti v rámci členských štátov a súkromného sektora na podporu smernice NIS;
  • odolnosť, informovanosť o rizikách, aspoň základné úrovne kybernetickej bezpečnosti;
  • posilnenie synergií a koordinácie medzi civilnou a obrannou sférou kybernetickej bezpečnosti uľahčením výmeny poznatkov a najlepších postupov a viac.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

The Digital Europe Programme

The Digital Europe Programme (DIGITAL) is an EU funding programme focused on bringing digital technology to businesses, citizens and public administrations.

Pozri aj

eArchiving

eArchiving – poskytuje základné špecifikácie, softvér, školenia a znalosti, ktoré pomáhajú ľuďom ukladať informácie dlhšie.

Program DIGITAL Europe – pracovné programy

Celkové ciele, rozsah, výsledky a výsledky, ako aj pridelené rozpočtové prostriedky sú pre každú tému opísané v pracovných programoch. Na tejto webovej stránke nájdete príslušné dokumenty a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k pracovným programom po ich prijatí Európskou komisiou.

Zručnosti v programe DIGITAL Europe

Z programu DIGITAL Europe sa bude financovať navrhovanie a poskytovanie špecializovaných programov a stáží pre budúcich odborníkov v kľúčových kapacitných oblastiach, ako sú údaje a umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, kvantová a vysokovýkonná výpočtová technika.

Superpočítače v programe DIGITAL Europe

Cieľom programu DIGITAL Europe je vybudovať a posilniť kapacity EÚ v oblasti superpočítačov a spracovania údajov, čo nám pomôže dosiahnuť exaflopový superpočítač – výpočtovú techniku s výkonom porovnateľným s agregáciou výpočtových schopností mobilných telefónov celej populácie...

Európske centrá digitálnych inovácií

Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré podporujú spoločnosti a organizácie verejného sektora, aby reagovali na digitálne výzvy a stali sa konkurencieschopnejšími.

Ostatné