Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Cyberbezpieczeństwo w programie „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” pomoże UE osiągnąć wysoki wspólny poziom cyberbezpieczeństwa.

    /– „”

W miarę jak coraz więcej usług porusza się online, cyberbezpieczeństwo stało się kluczowe dla świata cyfrowego. Silny wspólny poziom cyberbezpieczeństwa chroni nas przed szkodliwymi działaniami cybernetycznymi, które zagrażają naszym gospodarkom i naszemu stylowi życia.

Cyberbezpieczeństwo jest również szansą ekonomiczną: globalny rynek produktów i usług rośnie o 15-20 % rocznie. Warunkiem koniecznym dla Europy jest osiągnięcie suwerenności cyfrowej.

Program „Cyfrowa Europa” daje szansę na zwiększenie wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej UE, podkreślając unijną strategię bezpieczeństwa cybernetycznego.

Program „Cyfrowa Europa” jest programem inwestycyjnym, który pomaga UE w osiągnięciu opartych na wartościach ram dla technologii. Obejmuje to RODO, nowe wnioski dotyczące dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, sztucznej inteligencji oraz aktów prawnych dotyczących usług cyfrowych i rynków cyfrowych.

Zainwestuje w budowę europejskiej infrastruktury cyberbezpieczeństwa – „cyber Tarczy”. Będzie również propagować powszechne wdrażanie i upowszechnianie najnowocześniejszych praktyk i sprzętu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Ma to kluczowe znaczenie dla budowania suwerenności cyfrowej UE, która opiera się na integralności i odporności infrastruktury danych, sieci i łączności.

Sekcja cyberbezpieczeństwa programu „Cyfrowa Europa” będzie zarządzana przez przyszłe Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w zakresie Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych, które powstaje w Bukareszcie. To Centrum Kompetencji będzie współpracować z siecią krajowych ośrodków koordynacji. Wspólnie będą również koordynować inwestycje UE, państw członkowskich i przemysłu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Cele operacyjne

Rozporządzenie ustanawiające program „Cyfrowa Europa” ma na celu wspieranie następujących celów operacyjnych:

  • zaawansowany sprzęt, narzędzia i infrastrukturę danych w zakresie cyberbezpieczeństwa wraz z państwami członkowskimi;
  • wiedzy, zdolności i umiejętności związanych z cyberbezpieczeństwem; najlepsze praktyki;
  • szeroko zakrojone wdrażanie skutecznych najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów publicznych i MŚP;
  • zdolności państw członkowskich i sektora prywatnego wspierające dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji;
  • odporność, świadomość ryzyka, co najmniej podstawowe poziomy cyberbezpieczeństwa;
  • zwiększenie synergii i koordynacji między sferą cywilną i obronną w dziedzinie cyberbezpieczeństwa poprzez ułatwianie wymiany wiedzy i najlepszych praktyk i wiele innych.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) jest nowym unijnym programem finansowania ukierunkowanym na wprowadzanie technologii cyfrowych do przedsiębiorstw, obywateli i administracji publicznej.

Zobacz też

eArchiving

eArchiving – zapewnia podstawowe specyfikacje, oprogramowanie, szkolenia i wiedzę, aby pomóc ludziom przechowywać informacje przez dłuższy czas.

Program DIGITAL Europe – programy prac

Ogólne cele, zakres, wyniki i rezultaty, a także przydział środków budżetowych dla każdego tematu są opisane w programach prac. Na tej stronie znajdą Państwo odpowiednie dokumenty i poprawki do programów prac po ich przyjęciu przez Komisję Europejską.

Umiejętności w programie „Cyfrowa Europa”

Program DIGITAL Europe będzie finansował opracowywanie i realizację specjalistycznych programów i staży dla przyszłych ekspertów w kluczowych obszarach zdolności, takich jak dane i sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, kwantowe i HPC.

Superkomputery w programie DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe ma na celu zbudowanie i wzmocnienie zdolności UE w zakresie obliczeń superkomputerowych i przetwarzania danych, co pomoże nam osiągnąć eksaskalowe superkomputery – obliczenia o mocy porównywalnej z agregacją zdolności obliczeniowych telefonów komórkowych...

Europejskie centra innowacji cyfrowych

Europejskie centra innowacji cyfrowych (EDIH) to punkty kompleksowej obsługi wspierające przedsiębiorstwa i organizacje sektora publicznego w celu sprostania wyzwaniom cyfrowym i zwiększenia konkurencyjności.

Inne