Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Decembrski sveženj kršitev: Komisija poziva Romunijo, naj spoštuje pravila EU o avtorskih pravicah

Komisija se je odločila, da Romuniji pošlje dodaten uradni opomin, ker so njena nacionalna pravila o upravljanju pravic za glasbena dela v nasprotju s pravili EU o avtorskih pravicah.

photo of a person holding a white sheet of paper with copyright sign on it

iStock Photo Getty Images plus

Komisija je postopek za ugotavljanje kršitev začela z uradnim opominom, ki ga je romunskim organom poslala 8. decembra 2017. V njem je nasprotovala uporabi obveznega kolektivnega upravljanja za priobčitev glasbenih del javnosti. Romunija je januarja 2019 spremenila svojo zakonodajo, tako da omogoča kolektivno licenciranje z razširjenim učinkom. Komisija meni, da ta sprememba ne obravnava v celoti prvotno ugotovljene kršitve zakonodaje EU. Poleg tega nova pravila niso v skladu s členom 12 Direktive (EU) 2019/790, ki usklajuje pogoje, pod katerimi lahko države članice določijo mehanizme kolektivnega licenciranja z razširjenim učinkom. Romunski organi imajo zdaj na voljo dva meseca, da se odzovejo na argumente Komisije, V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Več informacij o pravilih EU o avtorskih pravicah:

  •  Direktiva2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi
  • Direktiva (EU) 2019/790 o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu