Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Överträdelser i december: kommissionen uppmanar Rumänien att följa EU:s upphovsrättsregler

Kommissionen har beslutat att sända en kompletterande formell underrättelse till Rumänien eftersom landets nationella bestämmelser om förvaltning av rättigheter till musikaliska verk strider mot EU:s upphovsrättsliga regler.

photo of a person holding a white sheet of paper with copyright sign on it

iStock Photo Getty Images plus

Kommissionen inledde först överträdelseförfarandet genom att skicka en formell underrättelse till de rumänska myndigheterna den 8 december 2017, där kommissionen bestred användningen av obligatorisk kollektiv förvaltning för överföring av musikaliska verk till allmänheten. Rumänien ändrade sin lagstiftning i januari 2019 för att tillhandahålla utökad kollektiv licensiering. Kommissionen anser att ändringen inte till fullo hanterar den överträdelse av EU-rätten som först identifierades. De nya bestämmelserna överensstämmer inte heller med artikel 12 i direktiv (EU) 2019/790, vilken harmoniserar de villkor som medlemsländerna kan använda sig av för utökade kollektiva förvaltningsmekanismer. Rumänien har två månader på sig att bemöta kommissionens argument. I annat fall kan kommissionen besluta att sända ett motiverat yttrande.

Läs mer om EU:s upphovsrättsregler: