Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Pachetul din decembrie privind cazuri de neîndeplinire a obligațiilor: Comisia invită România să respecte normele UE privind drepturile de autor

Comisia a decis să trimită României o scrisoare suplimentară de punere în întârziere pe motiv că normele sale naționale privind gestionarea drepturilor asupra operelor muzicale contravin normelor UE privind drepturile de autor.

photo of a person holding a white sheet of paper with copyright sign on it

iStock Photo Getty Images plus

Comisia a inițiat prima dată procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere autorităților române la 8 decembrie 2017, când Comisia a contestat utilizarea gestiunii colective obligatorii pentru comunicarea publică a operelor muzicale. România și-a modificat legislația în ianuarie 2019 pentru a prevedea acordarea de licențe colective cu efect extins. Comisia consideră că această modificare nu abordează pe deplin încălcarea dreptului UE identificată inițial. În plus, noile norme nu respectă articolul 12 din Directiva (UE) 2019/790, care armonizează condițiile în care statele membre pot prevedea mecanisme de acordare a licențelor colective cu efect extins. Autoritățile române au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Mai multe informații despre normele UE privind drepturile de autor: