Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Paketet om digitala tjänster

Rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader syftar till att skapa ett säkrare digitalt utrymme där användarnas grundläggande rättigheter skyddas och att skapa lika villkor för företag.

CC0 - Europa rustat för den digitala tidsåldern: Nya regler för digitala plattformar
fix-empty

Rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om dendigitala marknaden utgör en enda uppsättning regler som gäller i hela EU. De har två huvudmål:

  1. Att skapa ett säkrare digitalt utrymme där de grundläggande rättigheterna för alla användare av digitala tjänster skyddas.
  2. Att skapa lika villkor för att främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft, både på den europeiska inre marknaden och globalt.

Vad är digitala tjänster?

Digitala tjänster omfattar en stor kategori av onlinetjänster, från enkla webbplatser till internetinfrastrukturtjänster och onlineplattformar.

De regler som anges i rättsakten om digitala tjänster gäller främst mellanhänder och plattformar online. Till exempel e-marknadsplatser, sociala nätverk, plattformar för delning av innehåll, appbutiker och onlineplattformar för resor och boende.

Rättsakten om digitala tjänster innehåller särskilda regler för mycket stora onlineplattformar och sökmotorer. Dessa är onlineplattformar och mellanhänder som har mer än 45 miljoner användare per månad i EU. De måste uppfylla de strängaste skyldigheterna i lagen.

Lagen om digitala marknader innehåller regler som styr grindvaktens onlineplattformar. Grindvaktsplattformar är digitala plattformar med en systemisk roll på den inre marknaden som fungerar som flaskhalsar mellan företag och konsumenter för viktiga digitala tjänster. Vissa av dessa tjänster omfattas också av lagen om digitala tjänster, men av olika skäl och med olika typer av bestämmelser.

Varför behövs DSA och DMA?

Digitala tjänster påverkar våra liv på många olika sätt. Vi använder dem för att kommunicera med varandra, handla, beställa mat, hitta information, titta på filmer, lyssna på musik och mycket mer.

Digitala tjänster gör det också lättare för företag att handla över gränserna och få tillgång till nya marknader.  

Även om det här är några exempel på de många fördelarna med den digitala omvandlingen finns det också problem.

Trots en rad riktade, sektorsspecifika insatser på EU-nivå finns det fortfarande betydande luckor och rättsliga bördor att ta itu med i början av det digitala decenniet 2030.

Till exempel kontrollerar vissa stora plattformar viktiga ekosystem i den digitala ekonomin. De har vuxit fram som grindvakter på digitala marknader, med makt att agera som privata härskare. Deras regler leder ibland till orättvisa villkor för företag som använder dessa plattformar och mindre valfrihet för konsumenterna.

Ett annat problem är handel och utbyte av olagliga varor, tjänster och innehåll online. Och onlinetjänster missbrukas av manipulativa algoritmiska system för att förstärka spridningen av desinformation och för andra skadliga ändamål.

Dessa utmaningar och hur plattformarna hanterar dem har en betydande inverkan på de grundläggande rättigheterna online.

Därför antog Europeiska unionen en modern rättslig ram som säkerställer användarnas säkerhet på nätet, inrättar styrning med skyddet av de grundläggande rättigheterna i spetsen och upprätthåller en rättvis och öppen onlineplattformsmiljö.

Konsekvensbedömningar och offentliga samråd

 

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Onlineplattformar och e-handel

EU vill se till att företag och människor kan använda onlineplattformar och e-handelstjänster oavsett var i EU de befinner sig.

Fördjupning

Betrodda anmälare enligt lagen om digitala tjänster (DSA)

Enligt rättsakten om digitala tjänster är betrodda anmälare ansvariga för att upptäcka potentiellt olagligt innehåll och varna onlineplattformar. De är enheter som utsetts av de nationella samordnarna för digitala tjänster.

Samordnare för digitala tjänster

Samordnarna för digitala tjänster hjälper kommissionen att övervaka och verkställa skyldigheterna i rättsakten om digitala tjänster.

Se också

regler för e-handel i EU

Europeiska kommissionen bryter ner online-barriärer så att människor kan få full tillgång till alla varor och tjänster som erbjuds online av företag i EU.

Online-plattformar

Europeiska kommissionen syftar till att främja en miljö där onlineplattformar blomstrar, behandlar användarna rättvist och vidtar åtgärder för att begränsa spridningen av olagligt innehåll.