Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G observatoř

Evropské středisko pro sledování 5G umožňuje EU posoudit pokrok v provádění akčního plánu pro 5G a přijmout opatření k jeho plnému provedení.

    Logo observatoře 5G

Co je Evropská observatoř 5G?

Evropské středisko pro sledování 5G sleduje vývoj trhu a přípravná opatření přijatá zúčastněnými stranami z průmyslu a členskými státy v souvislosti s zaváděním sítí 5G v Evropě i mimo ni.

Vzhledem k tomu, že se 5G dostává blíže k uvedení na trh, poskytuje Evropské středisko pro sledování 5G aktuální informace o veškerém vývoji na trhu, včetně opatření přijatých soukromým a veřejným sektorem v oblasti 5G. Veškerý vývoj bude analyzován s ohledem na jeho strategické dopady na cíle akčního plánu 5G a na další cíle veřejné politiky. Středisko se zaměřuje především na vývoj v Evropě a významný mezinárodní vývoj, který by mohl mít dopad na evropský trh.

Středisko monitoruje následující vývoj:

  • hlavní vývoj na trhu 5G včetně plánování a komerčního uvedení produktů a služeb 5G na trh s významným dopadem;
  • nový vývoj týkající se klíčových produktů a komponent 5G, jakož i technologických rozhodnutí klíčových aktérů, včetně norem a využívání pásem spektra;
  • Předkomerční zkoušky 5G a partnerství mezi aktéry hodnotového řetězce 5G;
  • vnitrostátní strategie a plány členských států EU, dostupné vnitrostátní údaje o zavádění 5G včetně pokrytí a kvality;
  • příprava a provádění přidělování spektra veřejnými orgány, jakož i veřejné financování sítí 5G a R &I.

Nejnovější zprávy

Online platforma je pravidelně aktualizována a poskytuje nejnovější klíčové trendy v zavádění 5G v Evropě i po celém světě. Kromě toho se zveřejňují čtvrtletní zprávy, které poskytují přehled o pokroku 5G, jakož i hodnocení s ohledem na cíle akčního plánu 5G.

Tyto informace jsou rovněž využity k monitorování digitální výkonnosti Evropy a vývoje členských států EU v oblasti digitální konkurenceschopnosti, indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) v oblasti konektivity.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise představuje nové iniciativy pro digitální infrastrukturu zítřka

Komise předložila soubor možných opatření na podporu inovací, bezpečnosti a odolnosti digitálních infrastruktur. Budoucí konkurenceschopnost evropského hospodářství závisí na těchto pokročilých infrastrukturách a službách digitálních sítí, neboť rychlá, bezpečná a rozšířená konektivita má zásadní význam pro zavádění technologií, které nás přivedou do světa zítřka: telemedicína, automatizované řízení, prediktivní údržba budov nebo přesné zemědělství.

Související obsah

Souvislosti

5G

5G je kritická síťová technologie nové generace, která umožní inovace a podpoří digitální transformaci.

Viz také

5G Výzkum a standardy

Evropská komise spolupracuje s průmyslem v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru 5G jako výzkumného a inovačního nástroje pro strukturování a řízení evropského výzkumu 5G.

5G a elektromagnetická pole

Evropský kodex elektronické komunikace hraje klíčovou úlohu při zajišťování konzistentních podmínek zavádění sítí 5G při současné ochraně veřejného zdraví.

Akční plán 5G

Akční plán pro 5G je strategickou iniciativou, která učiní 5G realitou pro všechny občany a podniky v celé EU.

Propojená a automatizovaná mobilita

Propojená a automatizovaná mobilita poskytuje jedinečnou příležitost k tomu, aby naše dopravní systémy byly bezpečnější, čistší, efektivnější a uživatelsky přívětivější.

Přeshraniční koridory 5G

Země EU a průmysl spolupracují na přípravě rozsáhlého zavádění koridorů 5G pro propojenou a automatizovanou mobilitu na evropských dopravních cestách.