Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G vaatluskeskus

Euroopa 5G vaatluskeskus võimaldab ELil hinnata 5G tegevuskava edenemist ja võtta meetmeid selle täielikuks rakendamiseks.

    5G observatooriumi logo

Mis on Euroopa 5G vaatluskeskus?

Euroopa 5G vaatluskeskus jälgib turusuundumusi ning tööstuse sidusrühmade ja liikmesriikide ettevalmistavaid meetmeid seoses 5G kasutuselevõtuga Euroopas ja mujal.

Kuna 5G jõuab turule lähemale, annab Euroopa 5G vaatluskeskus ajakohastatud teavet kõigi turusuundumuste kohta, sealhulgas era- ja avaliku sektori võetud meetmete kohta 5G valdkonnas. Kõiki arenguid analüüsitakse, pidades silmas nende strateegilist mõju 5G tegevuskava eesmärkidele ja muudele avaliku poliitika eesmärkidele. Vaatluskeskus keskendub peamiselt arengutele Euroopas ja suurtele rahvusvahelistele arengutele, mis võivad mõjutada Euroopa turgu.

Vaatluskeskus jälgib järgmisi arenguid:

  • peamised 5G turu arengud, sealhulgas suure mõjuga 5G toodete ja teenuste kavandamine ja turuletoomine;
  • uued arengud seoses oluliste 5G toodete ja komponentidega ning peamiste osalejate tehnoloogiavalikud, sealhulgas seoses standardite ja spektriribade kasutamisega;
  • 5G kommertskasutusele eelnevad katsed ja partnerlus 5G väärtusahela osaliste vahel;
  • ELi liikmesriikide riiklikud strateegiad ja kavad, kättesaadavad riiklikud andmed 5G kasutuselevõtu kohta, sealhulgas katvus ja kvaliteet;
  • spektri eraldamise ettevalmistamine ja teostamine riigiasutuste poolt ning 5G avaliku sektori rahastamine võrkude kasutuselevõtuks ning teadusuuringuteks ja innovatsiooniks.

Viimased aruanded

Veebiplatvormi ajakohastatakse korrapäraselt ja selles tutvustatakse viimaseid peamisi suundumusi 5G kasutuselevõtul Euroopas ja kogu maailmas. Lisaks avaldatakse kvartaliaruanded, milles antakse ülevaade 5G edusammudest ja hinnang 5G tegevuskava eesmärkide kohta.

Teavet kasutatakse ka Euroopa digitaalse tulemuslikkuse ja ELi liikmesriikide digitaalse konkurentsivõime arengu jälgimisel, digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksis (DESI) ühenduvuse valdkonnas.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Komisjon tutvustab uusi algatusi homsete digitaristute jaoks

Komisjon on esitanud rea võimalikke meetmeid digitaristute innovatsiooni, turvalisuse ja vastupidavuse edendamiseks. Euroopa majanduse tulevane konkurentsivõime sõltub nendest täiustatud digitaalvõrgutaristutest ja -teenustest, kuna kiire, turvaline ja laiaulatuslik ühendatus on hädavajalik sellise tehnoloogia kasutuselevõtuks, mis toob meid homsesse maailma: telemeditsiin, automatiseeritud juhtimine, hoonete ennetav hooldus või täppispõllumajandus.

Seotud sisu

Üldpilt

5G

5G on kriitilise tähtsusega uue põlvkonna võrgutehnoloogia, mis võimaldab innovatsiooni ja toetab digiüleminekut.

Vaata lisaks

Euroopa 5G strateegia digikümnendil

Komisjon on seadnud digikümnendil uued strateegilised eesmärgid 5G kasutuselevõtuks, mis on aluseks digitaalsele ja keskkonnahoidlikule taastumisele.

5G uuringud ja standardid

Euroopa Komisjon teeb tööstusega koostööd 5G avaliku ja erasektori partnerluse raames, mis on teadusuuringute ja innovatsiooni vahend Euroopa 5G teadusuuringute struktureerimiseks ja juhtimiseks.

5G ja elektromagnetväljad

Euroopa elektroonilise side koodeksil on keskne roll järjepidevate 5G kasutuselevõtu tingimuste tagamisel, kaitstes samal ajal rahvatervist.

5G tegevuskava

5G tegevuskava on strateegiline algatus, mis muudab 5G reaalsuseks kõigi ELi kodanike ja ettevõtjate jaoks.

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus

Ühendatud ja automatiseeritud liikuvus annab ainulaadse võimaluse muuta meie transpordisüsteemid turvalisemaks, puhtamaks, tõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks.

5G piiriülesed koridorid

ELi riigid ja tööstus teevad koostööd, et valmistada ette 5G-koridoride ulatuslik kasutuselevõtt ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse jaoks Euroopa transporditeedel.