Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Osservatorju tal-5G

L-Osservatorju Ewropew tal-5G jippermetti lill-UE tivvaluta l-progress tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G u tieħu azzjoni biex timplimentah bis-sħiħ.

    Logo tal-osservatorju tal-5G

X’inhu l-Osservatorju Ewropew tal-5G?

L-Osservatorju Ewropew tal-5G jimmonitorja l-iżviluppi tas-suq u l-azzjonijiet preparatorji meħuda mill-partijiet ikkonċernati tal-industrija u l-Istati Membri fil-kuntest tal-introduzzjoni tal-5G fl-Ewropa u lil hinn minnha.

Hekk kif il-5G joqrob lejn l-introduzzjoni fis-suq, l-Osservatorju Ewropew tal-5G jipprovdi aġġornamenti dwar l-iżviluppi kollha tas-suq, inklużi l-azzjonijiet meħuda mis-setturi privati u pubbliċi, fil-qasam tal-5G. L-iżviluppi kollha se jiġu analizzati fid-dawl tal-implikazzjonijiet strateġiċi tagħhom fuq l-objettivi tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G u objettivi oħra tal-politika pubblika. L-Osservatorju jiffoka primarjament fuq l-iżviluppi fl-Ewropa, flimkien ma’ żviluppi internazzjonali kbar li jistgħu jħallu impatt fuq is-suq Ewropew.

L-iżviluppi li ġejjin huma mmonitorjati mill-Osservatorju:

  • l-iżviluppi ewlenin tas-suq tal-5G inkluż l-ippjanar u t-tnedija kummerċjali ta’ prodotti u servizzi 5G b’impatt kbir;
  • żviluppi ġodda fir-rigward ta’ prodotti u komponenti ewlenin tal-5G kif ukoll għażliet teknoloġiċi magħmula minn atturi ewlenin inkluż fir-rigward tal-istandards u l-użu tal-baned tal-ispettru;
  • Il-provi prekummerċjali tal-5G u s-sħubijiet bejn l-atturi tal-katina tal-valur tal-5G;
  • strateġiji u pjanijiet nazzjonali mill-Istati Membri tal-UE, data nazzjonali disponibbli dwar l-iskjerament tal-5G inklużi l-kopertura u l-kwalità;
  • it-tħejjija u l-eżekuzzjoni tal-assenjamenti tal-ispettru mill-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll il-finanzjament pubbliku tal-5G għall-introduzzjoni tan-netwerk u r-R&I.

L-aħħar rapportar

Il-pjattaforma online tiġi aġġornata regolarment u tipprovdi l-aħħar xejriet ewlenin fl-introduzzjoni tal-5G fl-Ewropa u madwar id-dinja. Barra minn hekk, jiġu ppubblikati rapporti ta’ kull tliet xhur li jipprovdu stampa tal-progress tal-5G kif ukoll valutazzjoni fid-dawl tal-objettivi tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G.

L-informazzjoni hija inkluża wkoll fil-monitoraġġ tal-prestazzjoni diġitali tal-Ewropa u tal-evoluzzjoni tal-istati membri tal-UE fil-kompetittività diġitali, l- Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) fil-qasam tal-Konnettività.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi ġodda għall-infrastrutturi diġitali ta’ għada

Il-Kummissjoni ppreżentat sett ta’ azzjonijiet possibbli biex trawwem l-innovazzjoni, is-sigurtà u r-reżiljenza tal-infrastrutturi diġitali. Il-kompetittività futura tal-ekonomija tal-Ewropa tiddependi fuq dawn l-infrastrutturi u s-servizzi avvanzati tan-network diġitali, peress li konnettività veloċi, sigura u mifruxa hija essenzjali għall-użu tat-teknoloġiji li se jġibuna fid-dinja ta’ għada: it-telemediċina, is-sewqan awtomatizzat, il-manutenzjoni predittiva tal-bini, jew l-agrikoltura ta’ preċiżjoni.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

5G

Il-5G hija t-teknoloġija kritika tan-network ta’ ġenerazzjoni ġdida li se tippermetti l-innovazzjoni u tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali.

Ara Wkoll

5G Riċerka u standards

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-industrija fis-Sħubija Pubblika Privata tal-5G bħala mezz ta’ riċerka u innovazzjoni biex tistruttura u tidderieġi r-riċerka Ewropea tal-5G.

5G u kampi elettromanjetiċi

Il-kodiċi Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika għandu rwol ewlieni fl-iżgurar ta’ kundizzjonijiet konsistenti tal-varar tal-5G filwaqt li tiġi protetta s-saħħa pubblika.

Pjan ta’ Azzjoni tal-5G

Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G huwa inizjattiva strateġika li se tagħmel il-5G realtà għaċ-ċittadini u n-negozji kollha madwar l-UE.

Mobbiltà konnessa u awtomatizzata

Il-Mobilità Konnessa u Awtomatizzata tipprovdi opportunità unika biex is-sistemi tat-trasport tagħna jsiru aktar sikuri, aktar nodfa, aktar effiċjenti u aktar faċli għall-utent.

Kurituri transkonfinali 5G

Il-pajjiżi u l-industrija tal-UE qed jikkooperaw biex iħejju l-iskjerament fuq skala kbira tal-kurituri 5G għall-Mobbiltà Konnessa u Awtomatizzata fuq rotot Ewropej tat-trasport.