Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Audiovizuální a mediální služby

V dnešní době můžeme sledovat naše oblíbené pořady nejen v televizi, ale i online. Tyto pořady podléhají pravidlům jednotného trhu.

  TV s ikonami wifi, internet, pošta, hudba, nastavení, informace, on-line nakupování vycházející z něj

Směrnice EU o audiovizuálních mediálních službách upravuje celounijní koordinaci vnitrostátních právních předpisů týkajících se všech audiovizuálních médií – tradičního televizního vysílání a služeb na vyžádání. 

Poslední přezkum směrnice o audiovizuálních mediálních službách byl proveden v roce 2018. S cílem pomoci členským státům s prováděním nové směrnice o audiovizuálních mediálních službách přijala Komise dva soubory pokynů:

 1. pokyny pro platformy pro sdílení videonahrávek
 2. pokyny pro evropské práce

Cíle koordinace EU

 • Stanovení pravidel pro utváření technologického vývoje
 • Vytvoření rovných podmínek pro vznikající audiovizuální média
 • Zachování kulturní rozmanitosti
 • Ochrana dětí a spotřebitelů
 • Ochrana plurality sdělovacích prostředků
 • Boj proti rasové a náboženské nenávisti
 • Zajištění nezávislosti vnitrostátních regulačních orgánů pro sdělovací prostředky

Oblasti koordinace EU

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách upravuje celounijní koordinaci vnitrostátních právních předpisů v těchto oblastech:

 • obecné zásady
 • podněcování k nenávisti
 • přístupnost pro osoby se zdravotním postižením
 • zásady soudní příslušnosti
 • hlavní události
 • podpora a distribuce evropských děl
 • obchodní sdělení
 • ochrana nezletilých osob

Další čtení

Zprávy o cílených konzultacích

Stáhněte si dokumenty

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Média a digitální kultura

Komise brání evropská média a digitální kulturu prostřednictvím politik, které posilují postavení občanů a podporují mediální pluralitu.

Hlubší pohled

Mediální konvergence

Transformace audiovizuálního mediálního prostředí nabízí potenciál pro nové zkušenosti a příležitosti. Klade nám také mnoho otázek.

Program Kreativní Evropa MEDIA

Složka MEDIA programu Kreativní Evropa je navržena tak, aby podporovala evropský filmový a další audiovizuální průmysl.

Evropské filmové fórum

Evropské filmové fórum je platformou pro strukturovaný dialog mezi tvůrci politik a zúčastněnými stranami v audiovizuálním odvětví.

Viz také

Virtuální světy vhodné pro lidi

Virtuální světy, také označované jako metaverze, poskytnou příležitosti i výzvy. Komise zajistí, aby odrážely hodnoty EU a základní práva a podporovaly inovace pro podniky.

Podpora médií a digitální kultury

Komise podporuje soudržný přístup k mediálním politikám, který zahrnuje právní předpisy týkající se mediálních služeb a zachování evropského kulturního dědictví.

Digitální kulturní dědictví

Cultural heritage is evolving rapidly thanks to digital technologies. The momentum is now to preserve our cultural heritage and bring it to this digital decade.

Autorská práva

Evropská komise přizpůsobuje pravidla EU v oblasti autorského práva novému chování spotřebitelů v Evropě, která si cení její kulturní rozmanitosti.