Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program Kreativní Evropa MEDIA

Složka MEDIA programu Kreativní Evropa je navržena tak, aby podporovala evropský filmový a další audiovizuální průmysl.

    Banner na 30 let programu MEDIA

Co je program Kreativní Evropa MEDIA?

Program Kreativní Evropa je program EU na podporu kulturních a tvůrčích odvětví. Nová Kreativní Evropa na období 2021–2027 s rozpočtem ve výši 2,44 miliardy EUR bude investovat do opatření, která posilují kulturní rozmanitost a reagují na potřeby a výzvy kulturních a kreativních odvětví. Jeho novinky přispějí k oživení těchto odvětví a posílí jejich úsilí o to, aby se staly digitálnějšími, ekologičtějšími, odolnějšími a inkluzivnějšími.

Program je rozdělen do tří různých oblastí: Média, KULTURA a KROSS-SECTORAL.

V roce 2021 program MEDIA oslavil 30 let podpory evropského audiovizuálního obsahu a zahájil nový program na období 2021–2027, který je rozdělen do čtyř tematických klastrů podle cílů, které sledují:

  1. obsah: podpora spolupráce a inovací při vytváření a výrobě vysoce kvalitních děl.
  2. podnikání: podpora podnikatelských inovací, konkurenceschopnosti, škálovatelnosti a talentů s cílem posílit evropský průmysl ve srovnání s globálními konkurenty.
  3. publikum: posílení dostupnosti a viditelnosti děl pro jejich potenciální publikum prostřednictvím distribučních kanálů a iniciativ pro rozvoj publika.
  4. politika: podpora politických jednání/výměny fór, studií a zpráv. Podpora osvětových činností.

 

Složka MEDIA se zaměřuje na:

  • podpora spolupráce jak v rámci hodnotového řetězce, tak na úrovni EU s cílem rozšířit audiovizuální podniky a evropský obsah na celém světě;
  • pěstovat talenty bez ohledu na to, odkud pocházejí, a rozšířit účast a spolupráci napříč zeměmi;
  • posílení celosvětového oběhu, propagace a distribuce evropských audiovizuálních děl s přihlédnutím k novému digitálnímu prostředí;
  • podpora zapojení a rozvoje publika všech věkových kategorií, zejména mladých diváků, v celé Evropě i mimo ni.

 

Výzvy programu Kreativní Evropa MEDIA

 

Kde se mohu dozvědět více?

Můžete se obrátit na kanceláře programu Kreativní Evropa ve své zemi.

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Audiovizuální a mediální služby

V dnešní době můžeme sledovat naše oblíbené pořady nejen v televizi, ale i online. Tyto pořady podléhají pravidlům jednotného trhu.

Hlubší pohled

Viz také

Mediální konvergence

Transformace audiovizuálního mediálního prostředí nabízí potenciál pro nové zkušenosti a příležitosti. Klade nám také mnoho otázek.

Evropské filmové fórum

Evropské filmové fórum je platformou pro strukturovaný dialog mezi tvůrci politik a zúčastněnými stranami v audiovizuálním odvětví.