Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Koordinovaný plán pro umělou inteligenci

Cílem koordinovaného plánu pro umělou inteligenci je urychlit investice do umělé inteligence, reagovat na strategie a programy v oblasti umělé inteligence a sladit politiku v oblasti umělé inteligence, aby se zabránilo roztříštěnosti v Evropě.

    Robot potřásá lidskou rukou

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

Koordinovaný plán pro umělou inteligenci odráží závazek Evropy vytvořit globální vedoucí postavení v oblasti důvěryhodné umělé inteligence. Poslední aktualizace plánu byla zveřejněna v roce 2021 a je úzce v souladu s digitálními a ekologickými prioritami Komise, jakož i s reakcí Evropy na pandemii COVID-19.

Koordinovaný plán byl původně zveřejněn v roce 2018 jako společný závazek Komise, členských států EU, Norska a Švýcarska maximalizovat potenciál Evropy pro globální konkurenceschopnost. Jako první krok k tomuto závazku stanovil původní plán opatření a nástroje financování pro zavádění a rozvoj umělé inteligence ve všech odvětvích. Současně byly členské státy vybízeny k tomu, aby vypracovaly své vlastní vnitrostátní strategie.

Koordinovaný plán z roku 2021 si klade za cíl přeměnit strategii v činnost tím, že bude:

  • urychlit investice do technologií umělé inteligence s cílem podpořit odolné hospodářské a sociální oživení podporované zaváděním nových digitálních řešení
  • jednat o strategiích a programech v oblasti umělé inteligence prostřednictvím jejich plného a včasného provádění s cílem zajistit, aby EU plně využívala výhod prvního příjemce
  • sladit politiku v oblasti umělé inteligence s cílem odstranit roztříštěnost a řešit globální výzvy

Za tímto účelem stanoví aktualizovaný plán čtyři klíčové soubory politických cílů, které jsou podpořeny konkrétními opatřeními a uvádějí možný mechanismus financování a harmonogram pro:

  1. stanovit základní podmínky pro rozvoj a využívání umělé inteligence v EU
  2. učinit z EU místo, kde se daří excelenci z laboratoře na trh
  3. zajistit, aby technologie umělé inteligence fungovaly pro lidi
  4. budování strategického vedení v odvětvích s velkým dopadem

Modrý kruh s textem depicying the coordination plan for AI (Koordinační plán pro umělou inteligenci)

 

Investice

Komise navrhla, aby EU investovala do umělé inteligence nejméně 1 miliardu EUR ročně z programů Horizont Evropa a Digitální Evropa. Financování umělé inteligence na úrovni EU by mělo přilákat a sdružovat investice s cílem podpořit spolupráci mezi členskými státy a maximalizovat dopad spojením sil.

Facilita na podporu oživení a odolnosti poskytuje bezprecedentní příležitost k modernizaci a investicím do umělé inteligence. EU se tak může stát světovým lídrem ve vývoji a zavádění technologií umělé inteligence zaměřených na člověka, důvěryhodných, bezpečných a udržitelných.

Pozadí

Členské státy a Komise úzce spolupracovaly a pravidelně se scházely, aby pracovaly na hlavních opatřeních navržených v koordinovaném plánu z roku 2018. Pokročily ve všech oblastech plánu, mimo jiné tím, že navrhly strategii v oblasti údajů, podpořily malé a střední podniky a vytvořily podmínky pro excelenci ve výzkumu a vývoji a zavádění umělé inteligence v Evropě.

Celkově první dva roky provádění potvrdily, že společná opatření a strukturovaná spolupráce mezi členskými státy a Komisí jsou klíčové pro globální konkurenceschopnost a vedoucí postavení EU v oblasti rozvoje a využívání umělé inteligence. Většina členských států přijala vnitrostátní strategie v oblasti umělé inteligence a začala je provádět. Investice do umělé inteligence se zvýšily a EU byla schopna mobilizovat kritické zdroje na podporu těchto procesů.

Koordinovaný plán z roku 2021 vyzývá členské státy, aby podle potřeby přezkoumaly a aktualizovaly vnitrostátní strategie v oblasti umělé inteligence. Některé členské státy již své počáteční strategie aktualizovaly.

Níže uvedená tabulka ukazuje, jak 23 zemí EU z 27, jakož i Norsko a Švýcarsko pokročily ve svých vnitrostátních strategiích. Očekává se, že i zbývající vnitrostátní strategie budou brzy zveřejněny.

 

Země

Stav strategie

Datum

Související dokumenty

Rakousko

Zveřejněno

Srpen 2021

Příloha ke strategii

Belgie

V současné době

TBC

Strategická zpráva

Bulharsko

Zveřejněno

Prosinec 2020

Strategie digitální transformace

Chorvatsko

V současné době

TBC

 

Kypr

Zveřejněno

Leden 2020

Zpráva o konkurenceschopnosti

Česká republika

Zveřejněno

Květen 2019

 

Dánsko

Zveřejněno

Březen 2019

Strategie digitálního růstu

Estonsko

Zveřejněno

Červenec 2019

Zpráva pracovní skupiny

Finsko

Zveřejněno

Říjen 2017

Průběžná zpráva

Francie

Zveřejněno

Březen 2018

Aktualizace strategie

Německo

Zveřejněno

Listopad 2018

Aktualizace strategie

Datová strategie

Řecko

V současné době

TBC

Předběžná strategie

Maďarsko

Zveřejněno

Září 2020

 

Irsko

Zveřejněno

Červenec 2021

Strategie otevřených dat

Itálie

Zveřejněno

Září 2020

Aktualizace strategie

Akční plán otevřené vlády

Lotyšsko

Zveřejněno

Únor 2020

 

Litva

Zveřejněno

Březen 2019

 

Lucembursko

Zveřejněno

Květen 2019

 

Malta

Zveřejněno

Říjen 2019

Plán pro rok 2025

Etický rámec

Nizozemsko

Zveřejněno

Říjen 2019

Ained program

Norsko

Zveřejněno

Leden 2020

Náš nový digitální svět

Data jako resourse

Polsko

Zveřejněno

Prosinec 2020

Průvodce otevřenými daty

Portugalsko

Zveřejněno

Červen 2019

Strategie pro pokročilou výpočetní techniku

Rumunsko

V současné době

TBC

Návrh národní strategie

Slovensko

Zveřejněno

Červenec 2019

Akční plán digitální transformace

Státní R & D programy

Slovinsko

Zveřejněno

Květen 2021

 

Španělsko

Zveřejněno

Prosinec 2020

Digitální agenda

Plán digitálních dovedností

Švédsko

Zveřejněno

Květen 2018

 

Švýcarsko

Zveřejněno

Prosinec 2019

Umělá inteligence ve vzdělávání

 

Nejnovější zprávy

NOVINOVÝ ČLÁNEK |
Digitální partnerství mezi Kanadou a Evropskou unií

Digitální partnerství mezi EU a Kanadou odráží společnou vizi pozitivní digitální ekonomiky a společnosti zaměřené na člověka v kontextu urychlení digitální transformace a geopolitické nejistoty.

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise otevírá přístup k superpočítačům EU s cílem urychlit rozvoj umělé inteligence

Komise a evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC) se dnes zavázaly otevřít a rozšířit přístup k superpočítačovým zdrojům EU světové úrovně pro evropské začínající podniky, malé a střední podniky a širší komunitu umělé inteligence v rámci iniciativy EU pro začínající podniky v oblasti umělé inteligence.

Související obsah

Souvislosti

Evropský přístup k umělé inteligenci

Přístup EU k umělé inteligenci se zaměřuje na excelenci a důvěru s cílem posílit výzkum a průmyslovou kapacitu a zároveň zajistit bezpečnost a základní práva.

Hlubší pohled

AI Excellence vzkvétá z laboratoře na trh

Koordinovaný plán pro umělou inteligenci předkládá konkrétní soubor společných opatření pro Evropskou komisi a členské státy s cílem vytvořit celosvětové vedoucí postavení v oblasti důvěryhodné umělé inteligence.

Viz také

Evropská aliance pro umělou inteligenci

Evropská aliance pro umělou inteligenci je iniciativou Evropské komise, jejímž cílem je zahájit otevřený politický dialog o umělé inteligenci. Od svého zahájení v roce 2018 zapojila aliance UI přibližně 6000 zúčastněných stran prostřednictvím pravidelných akcí, veřejných...