Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-ICT u l-istandardizzazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tal-ICT jiżguraw li l-prodotti jistgħu jikkonnettjaw u jinteroperaw ma’ xulxin, jagħtu spinta lill-innovazzjoni, u jżommu s-swieq tal-ICT miftuħa u kompetittivi.

    Nies stand fuq biċċiet puzzle blu li huma mwaħħla flimkien. A biċċa puzzle isfar tinsab mal-ġenb u mhix magħquda mal-bqija tal-puzzle

L-istandardizzazzjoni hija l-proċess li bih jiġu stabbiliti l-ispeċifikazzjonijiet. 

Speċifikazzjoni hija dokument li jiddeskrivi l-proprjetajiet miftiehma għal prodott, servizz, jew proċedura partikolari. Fl-ICT, l-ispeċifikazzjonijiet jintużaw primarjament biex tiġi massimizzata l-interoperabbiltà — il-kapaċità li s-sistemi jaħdmu flimkien. Dan huwa essenzjali biex jiġi żgurat li s-swieq jibqgħu miftuħa. Dan jagħti lill-utenti l-aktar għażla wiesgħa possibbli ta’ servizzi u manifatturi l-benefiċċju ta’ ekonomiji ta’ skala. 

Il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni li tistabbilixxi l-prijoritajiet tal-istandardizzazzjoni tal-ICT (.pdf) bħala parti mill-pakkett dwar “Id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea”.

Il-Komunikazzjoni tipproponi pjan b’żewġ fergħat biex tipprijoritizza u twassal għal twaqqif ta’ standards tal-ICT effiċjenti u sostenibbli. Din l-istandardizzazzjoni se tindirizza l-isfidi tad-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija.

Iż-żewġ fergħat huma: 

  1. biex tidentifika lista ta’ elementi kostitwenti ta’ prijorità fejn l-istandardizzazzjoni mtejba tal-ICT hija l-aktar urġenti, tipproponi azzjonijiet b’riżultati konkreti u skeda ta’ żmien f’dawk l-oqsma (5G, Internet tal-Oġġetti, Ċibersigurtà, Cloud u Big Data).
  2. tipproponi proċess politiku ta’ livell għoli, biex twassal u tiżgura tmexxija permezz ta’ standards, filwaqt li trawwem impenn ta’ livell għoli minn bażi wiesgħa ta’ partijiet interessati, inkluż mill-industrija, l-organizzazzjonijiet li jistabbilixxu l-istandards, u l-komunità tar-riċerka, kif ukoll mill-istituzzjonijiet tal-UE u l-amministrazzjonijiet nazzjonali.

L- istrateġija ta’ standardizzazzjoni tal-UE se tgħin ukoll biex jintlaħqu l-isfidi tad-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija billi tiddeskrivi approċċ tal-UE għall-istandards. Dan se jiżgura li t-teknoloġiji bħall-internet, l-intelliġenza artifiċjali u aktar jinkorporaw il-valuri u l-interessi demokratiċi ewlenin tagħna, ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data, u ċ-ċibersigurtà.

Għaliex l-interoperabbiltà hija daqshekk importanti fl-ICT?

Fl-ICT moderna, il-valur tas-servizz ta’ apparat jiddependi fuq il-kapaċità li jikkomunika ma’ apparati oħra. Dan huwa magħruf bħala l-effett tan-netwerk. Huwa importanti kważi fl-oqsma kollha tal-ICT. L-ispeċifikazzjonijiet jiżguraw li l-prodotti magħmula minn manifatturi differenti jkunu jistgħu jinteroperaw, u li l-utenti jiġu offruti l-opportunità li jagħżlu u jitħalltu bejn fornituri, prodotti jew servizzi differenti.

X’inhu r-rwol tal-UE fl-istandardizzazzjoni?

L-UE tappoġġa qafas ta’ standardizzazzjoni effettiv u koerenti, li jiżgura li standards ta’ kwalità għolja jiġu żviluppati fil-ħin. Il-Kummissjoni Ewropea toħroġ talbiet ta’ standardizzazzjoni u tappoġġa finanzjarjament il-ħidma tal-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni: L-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni (ETSI), il-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) u l-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika (CENELEC). Iżda, dan ma jinterferixxix mal-iffissar tal-istandardizzazzjoni mwettaq mill-industrija jew mill-Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-Istandardizzazzjoni.

Proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni ffinanzjati mill-UE jagħmlu r-riżultati tagħhom disponibbli għax-xogħol ta’ standardizzazzjoni ta’ diversi organizzazzjonijiet li jistabbilixxu l-istandards. Il-Pjan Kontinwu tal-UE għall-Istandardizzazzjoni tal-ICT jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet li għandhom jitwettqu b’appoġġ għall-politiki tal-UE.

Bħala parti mill-politika ta’ standardizzazzjoni tal-ICT, fl-2011 ġiet stabbilita Pjattaforma Ewropea b’Diversi Partijiet Interessati (MSP) dwar l-istandardizzazzjoni tal-ICT.

L-MSP għandha r-rwol ta’ konsulent u gwidi dwar kwistjonijiet relatati mal-politika tal-istandardizzazzjoni tal-ICT u mal-iffissar tal-prijoritajiet b’appoġġ għal-leġiżlazzjoni u l-politiki. Barra minn hekk, huwa jagħti pariri dwar l-identifikazzjoni ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi tal-ICT għall-użu fl-akkwist pubbliku elaborati minn Global ICT Fora and Consortia, u jistimula kooperazzjoni aħjar bejn l-atturi.

Komunikazzjoni mal-Linji Gwida biex jiġi evitat intrappolament teknoloġiku bl-użu ta’ standards miftuħa fl-akkwist pubbliku ġiet ippubblikata fl-2013. 

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Konnettività

L-għan tal-UE huwa li l-Ewropa tkun l-aktar kontinent konness sal-2030.

Ħarsa aktar fil-fond

Pjan kontinwu għall-istandardizzazzjoni tal-ICT

Il-pjan kontinwu tal-UE jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet preliminari u komplementari ta’ standardizzazzjoni tal-ICT imwettqa b’appoġġ għall-attivitajiet ta’ politika tal-UE.

Ara Wkoll

Internet miftuħ

Ir-regoli tal-UE jistabbilixxu l-prinċipju tal-aċċess miftuħ għall-Internet: it-traffiku tal-internet għandu jiġi ttrattat mingħajr diskriminazzjoni, imblukkar, trażżin jew prijoritizzazzjoni.

Is-Sett ta’ Għodod tal-Konnettività

Is-sett ta’ għodod tal-konnettività joffri gwida għall-użu tan-netwerks tal-fibra u tal-5G. Dawn in-netwerks se joffru opportunitajiet ekonomiċi sinifikanti.

Spektrum tar-radju: il-bażi tal-komunikazzjoni mingħajr fili

Il-komunikazzjonijiet mingħajr fili, permezz ta’ netwerks pubbliċi jew privati, jużaw l-ispettru tar-radju, jiġifieri firxa ta’ mewġ tar-radju, biex iġorru l-informazzjoni. Komunikazzjoni bħal din tista’ tkun bejn in-nies, in-nies u l-magni jew is-sistemi (“affarijiet” aktar...

5G

Il-5G hija t-teknoloġija kritika tan-network ta’ ġenerazzjoni ġdida li se tippermetti l-innovazzjoni u tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali.

112: Numru ta’ Emerġenza tal-UE

Għandek bżonn l-għajnuna? 112 huwa n-numru tiegħek li jsalva l-ħajja! Il-112 huwa n-numru tat-telefon ta’ emerġenza Ewropew, disponibbli kullimkien fl-UE, mingħajr ħlas.

Roaming: konnessi kullimkien fl-UE mingħajr ħlas żejjed

Hekk kif tivvjaġġa madwar l-UE, tista’ tuża t-telefown tiegħek biex iċċempel, tibgħat messaġġ u tuża data bħalma tagħmel f’pajjiżek. Il-minuti ta’ telefonati, SMS u data li tuża barra minn pajjiżek fl-UE jiġu ċċarġjati l-istess bħal f’pajjiżek.

Broadband bis-satellita

Il-broadband bis-satellita huwa disponibbli biex jipprovdi konnettività veloċi tal-internet f’kull pajjiż tal-UE.

Appoġġ għat-tifrix tal-Broadband

Il-Kummissjoni Ewropea qed tappoġġa n-negozji, il-maniġers tal-proġetti u l-awtoritajiet tal-UE biex tiżdied il-kopertura tan-netwerk biex jintlaħqu l-għanijiet tal-UE tas-Soċjetà tal-Gigabits.

Sir af aktar

Il-cloud computing

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tipprovdi lin-negozji u lill-awtoritajiet pubbliċi Ewropej...

5G

Il-5G hija t-teknoloġija kritika tan-network ta’ ġenerazzjoni ġdida li se tippermetti l-innovazzjoni...

Big data

Id-data saret assi ewlieni għall-ekonomija u s-soċjetajiet tagħna u l-ħtieġa li wieħed jagħmel sens...

Ċibersigurtà

L-UE fasslet strateġija taċ-ċibersigurtà biex tagħti spinta lill-kapaċità tal-Ewropa biex tiġġieled...