Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og understøtte den digitale omstilling.

© Europa-Kommissionen

5G til Europa: fra faste og mobile til transportkorridorer og campusser

fix-empty

5G giver næsten universel, ultra-høj båndbredde, og lav latens "forbindelse" ikke kun til individuelle brugere, men også til tilsluttede objekter. Det forventes at tjene en bred vifte af applikationer og sektorer, herunder professionelle anvendelser. F.eks. opkoblet automatiseret mobilitet, e-sundhed, energistyring, eventuelt sikkerhedsapplikationer og meget mere.

5G vil også være en vigtig katalysator for systemer med kunstig intelligens, da det vil give dataindsamling og analyse i realtid. Samtidig vil det bringe skyen til en ny dimension ved at muliggøre distribution af databehandling og lagring, såsom edge cloud og mobil edge computing, i hele infrastrukturen.

Europa forme 5G-visionen

Europa-Kommissionen identificerede tidligt 5G-muligheder og etablerede et offentlig-privat partnerskab om 5G (5G-OPP) i 2013 for at fremskynde forskning og innovation inden for 5G-teknologi. Europa-Kommissionen har afsat offentlig finansiering på mere end 700 mio. EUR gennem Horisont 2020-programmet til støtte for denne aktivitet.

Disse aktiviteter ledsages af en international plan for at sikre global konsensus om 5G. EU's investeringer i 5G-forskning og -standarder er nødvendige for at understøtte den forventede trafikmængde senest i 2025. EU's investeringer vil også sætte skub i netværk og internetarkitekturer på nye områder som f.eks. kommunikation mellem maskiner (M2M) og tingenes internet (IoT). 

Kommissionen vedtog i 2016 en 5G-handlingsplan for Europa for at sikre en hurtig udrulning af 5G-infrastruktur i hele Europa. Formålet med handlingsplanen var at påbegynde lanceringen af 5G-tjenester i alle EU's medlemsstater senest ved udgangen af 2020. Derefter foreslår den en hurtig opbygning for at sikre uafbrudt 5G-dækning i byområder og langs de vigtigste transportveje senest i 2025.

Det digitale kompas: Den europæiske vej for det digitale årti, der blev vedtaget i 2021, fastsætter det yderligere mål om at dække alle befolkede områder med 5G senest i 2030.

For at overvåge fremskridtene med 5G-handlingsplanen og strategien for det digitale årti støtter Kommissionen Det Europæiske 5G-observatorium. Observatoriet er et overvågningsredskab, der dækker store markedsudviklinger i Europa i en global sammenhæng. Den rapporterer også om de forberedende foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, f.eks. frekvensauktioner og nationale 5G-strategier.

Udrulningen af 5G-net afhænger i høj grad af adgangen til radiospektrum, som er grundlaget for trådløse teknologier. Efterhånden som antallet af tilsluttede enheder og deres anvendelse øges, skal frekvensressourcerne og deres anvendelse harmoniseres i hele Europa for at muliggøre infrastrukturens interoperabilitet på tværs af grænserne. Dette er grundlaget for en bred vifte af tjenester, der leveres med 5G til forbrugerne, såsom nye smartphone-apps og professionelle tjenester til forskellige industrisektorer.

Ud over 5G, mod 6G

5G-teknologi og -standarder vil udvikle sig hurtigt i løbet af de kommende år, efterhånden som udbredelsen skrider frem. Forsknings- og innovationsinitiativer i forbindelse med 6G-teknologier dukker nu op i hele verden, og de første produkter og infrastrukturer forventes at udvikle sig inden udgangen af dette årti.

6G-systemer vil give mulighed for et skift fra Gigabit til Terabit kapacitet og sub-millisekunder responstider. Dette vil muliggøre nye applikationer som real-time automation eller udvidet reality sensing (Internet of Senses). Den vil også stille data til rådighed for at lette oprettelsen af en digital tvilling af den fysiske verden.

For at støtte denne ændring oprettede Rådets forordning 2021/2085 fællesforetagendet forintelligente net og tjenester (fællesforetagendet for intelligente net og tjenester) som en retlig enhedog finansieringsenhedog fastsatte et ambitiøst EU-budget på 900 mio. EUR mellem 2021-2027, som skal modsvares af industrien. Lanceringsarrangementet "På vej til 6G"fandt sted på Mobile World Congress 2022 i Barcelona i marts 2022.

De to vigtigste missioner, der gennemføres af fællesforetagendet SNS, er at

  1. fremme Europas teknologisuverænitet i 6G ved at gennemføre den relaterede FoI
  2. fremme udbredelsen af 5G i hele Europa ved at udvikle digitale førende markeder og muliggøre den digitale og grønne omstilling af økonomien og samfundet.  

Efter et første sæt 6G-projekter til en værdi af 60 mio. EUR, herunder Hexa-X-flagskibet,vedtog fællesforetagendet SNS sit første arbejdsprogram forforskning og innovation vedrørende intelligente net og tjenester 2021-2022 med en øremærket offentlig finansiering på ca. 250 mio. EUR. Efter den første indkaldelse af forslag begyndte 35 SNS-projekteri januar 2023.

Efterfølgende blev der iværksat endnu en række indkaldelser underarbejdsprogrammet forSNS for forskning og innovation 2023-2024 .  De nyligt udvalgte projekter skal påbegyndes i henholdsvis 2024 og 2025.

Få flere oplysninger om indkaldelsen af forslag og finansieringsmulighederne for intelligente netværk og tjenester

Seneste nyt

PRESS RELEASE |
Kommissionen fremlægger nye initiativer for morgendagens digitale infrastrukturer

Kommissionen har fremlagt en række mulige foranstaltninger til fremme af innovation, sikkerhed og modstandsdygtighed i digitale infrastrukturer. Den europæiske økonomis fremtidige konkurrenceevne afhænger af disse avancerede digitale netinfrastrukturer og -tjenester, da hurtig, sikker og udbredt konnektivitet er afgørende for udbredelsen af de teknologier, der vil bringe os ind i morgendagens verden: telemedicin, automatiseret kørsel, prædiktiv vedligeholdelse af bygninger eller præcisionslandbrug.

Se også

Det store billede

Konnektivitet

EU's mål er, at Europa skal være det mest forbundne kontinent inden 2030.

Grav dybere

5G Forskning & standarder

Europa-Kommissionen arbejder sammen med industrien i 5G Public Private Partnership som et forsknings- og innovationsmiddel til at strukturere og styre europæisk 5G-forskning.

5G og elektromagnetiske felter

Den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation spiller en central rolle med hensyn til at sikre konsekvente 5G-udrulningsbetingelser og samtidig beskytte folkesundheden.

5G-observatoriet

Det Europæiske 5G-observatorium sætter EU i stand til at vurdere fremskridtene med 5G-handlingsplanen og træffe foranstaltninger til at gennemføre den fuldt ud.

5G-handlingsplan

5G-handlingsplanen er et strategisk initiativ, der vil gøre 5G til en realitet for alle borgere og virksomheder i hele EU.

Opkoblet og automatiseret mobilitet

Opkoblet og automatiseret mobilitet giver en enestående mulighed for at gøre vores transportsystemer sikrere, renere, mere effektive og mere brugervenlige.

Grænseoverskridende 5G-korridorer

EU-landene og industrien samarbejder om at forberede en storstilet udrulning af 5G-korridorer til opkoblet og automatiseret mobilitet på europæiske transportruter.

Se også

Åbent internet

EU-reglerne knæsætter princippet om åben internetadgang: internettrafik skal behandles uden forskelsbehandling, blokering, blokering eller prioritering.

IKT og standardisering

IKT-standarder og -specifikationer sikrer, at produkter kan forbinde og interagere med hinanden, fremme innovation og holde IKT-markederne åbne og konkurrencedygtige.

Værktøjskassen til forbindelse

Værktøjskassen til konnektivitet giver vejledning i udrulning af fiber- og 5G-net. Disse netværk vil give betydelige økonomiske muligheder.

Radiospektrum: grundlaget for trådløs kommunikation

Trådløs kommunikation via offentlige eller private net bruger radiospektrum, dvs. en række radiobølger, til at transportere information. En sådan kommunikation kan være mellem mennesker, mennesker og maskiner eller systemer ("ting" mere generelt) eller mellem ting. I den...

112: EU's nødnummer

Har du brug for hjælp? 112 er dit livreddende nummer! 112 er det europæiske alarmnummer, som er gratis tilgængeligt overalt i EU.

Satellitbredbånd

Der er adgang til satellitbaseret bredbånd for at sikre hurtig internetforbindelse i alle EU-lande.

Støtte til udrulning af bredbånd

Europa-Kommissionen støtter EU's virksomheder, projektledere og myndigheder i at øge netværksdækningen for at nå EU's mål for gigabitsamfundet.