Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

IKT in standardizacija

Standardi in specifikacije IKT zagotavljajo medsebojno povezovanje in medsebojno delovanje izdelkov, spodbujanje inovacij ter ohranjanje odprtih in konkurenčnih trgov IKT.

Standardizacija je postopek, s katerim se določijo specifikacije. 

Specifikacija je dokument, ki opisuje dogovorjene lastnosti za določen izdelek, storitev ali postopek. Na področju IKT se specifikacije uporabljajo predvsem za čim večjo interoperabilnost – sposobnost sistemov za skupno delovanje. To je bistveno za zagotovitev, da trgi ostanejo odprti. Uporabnikom omogoča najširšo izbiro storitev in proizvajalcem koristi ekonomije obsega. 

V okviru evropske politike odigitalizaciji evropske industrije je Komisija sprejela sporočiloiz leta2016 znaslovom „Prednostne naloge napodročju standardizacije IKT za enotni digitalni trg“ (PDF). Sporočilo predstavlja dvosmerni načrt zaprednostno obravnavo in vzpostavitev učinkovitega in trajnostnega sistemaza določanje standardov IKT. Ta standardizacija bo pomagala pri reševanju izzivov, povezanih z igitalno preobrazbo gospodarstva in družbe.

Vstrategiji EU za standardizacijo za leto2022 je opisan pristop EU k standardom, ki obravnavajo izzive, ki jih prinaša digitalizacija gospodarstva. Cilj je okrepiti svetovno konkurenčnost EU ter omogočiti odporno, zeleno in digitalno gospodarstvo. Hkrati preučuje, kakolahko tehnologije, kot so internet, umetna inteligenca in druge,vključujejo temeljne demokratične vrednoteEU, pravila o varstvu podatkov in kibernetsko varnost. Cilj strategije je:

  • okrepiti vodilno vlogo Evrope na področju svetovnih standardov IKT; 
  • krepitev povezave med standardizacijo ter raziskavami in inovacijami v celotnem evropskem raziskovalnem prostoru
  • izobraževanje naslednje generacije evropskih strokovnjakov za standardizacijo.

Zakaj je interoperabilnost tako pomembna na področju IKT?

V sodobnih sistemih IKT je vrednost naprave ali storitve odvisna od sposobnosti komunikacije z drugimi napravami. To je znano kot mrežni učinek. To je pomembno na skoraj vseh področjih IKT. Specifikacije zagotavljajo, da so izdelki, ki jih izdelujejo različni proizvajalci, sposobni interoperabilnosti in da imajo uporabniki možnost izbire in mešanja med različnimi dobavitelji, proizvodi ali storitvami.

Kakšna je vloga EU pri standardizaciji?

EU podpira učinkovit in skladen sistemokviraza standardizacijo, ki zagotavlja pravočasno oblikovanje visokih standardov kakovosti v podporo prednostnim nalogam politike EU. Komisija izdaja zahteve za standardizacijo in finančno podpira delo evropskih organizacij za standardizacijo: Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (ETSI), Evropski odbor za standardizacijo (CEN) in Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (CENELEC). Vendar Komisija ne posega v standardizacijo, ki jo izvajajo industrija ali nacionalne organizacije za standardizacijo.

Raziskovalni in inovacijski projekti, ki jih financira EU, dajejo na voljo svoje rezultate kot prispevek k standardizacijskemu delu več organizacij, ki določajo standarde. Tekoči načrt EU za standardizacijo IKT zagotavlja pregleddejavnostistandardizacije IKT, ki jih je treba izvajati v podporo politikam EU.

V okviru politike standardizacije IKTje bila leta2011 vzpostavljenaevropska platforma več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT. PPNsestavljajo evropski in mednarodni strokovnjaki za standardizacijo ter drugi ključni deležniki v sistemu standardizacije IKT. Ima svetovalno vlogo, ki zagotavlja smernice o politiki standardizacije IKT ter egislacijiinpolitikah EU (vključno z določanjem prednostnih nalog). PPN se ukvarja tudi z opredelitvijo tehničnih specifikacij IKT za javna naročila, ki so jih razvili svetovni forumi in konzorciji IKT, ter spodbuja boljše sodelovanje med akterji standardizacije.

Leta 2013je bilo objavljeno sporočiloo g uidelinesza preprečevanje vezanosti na tehnologijoz uporaboodprtih standardov pri javnem naročanju. 

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Povezljivost

Cilj EU je, da bi Evropa do leta 2030 postala najbolj povezana celina.

Podrobnejše informacije

Tekoči načrt za standardizacijo IKT

Tekoči načrt za standardizacijo IKT opisuje dejavnosti, ki povezujejo politike EU s prizadevanji za standardizacijo na več kot 30 tehnoloških področjih.

Glej tudi

Odpri internet

Pravila EU vključujejo načelo odprtega dostopa do interneta: internetni promet se obravnava brez diskriminacije, blokiranja, zaviranja ali določanja prednostnih nalog.

Zbirka orodij za povezljivost

Nabor orodij za povezljivost ponuja smernice za uvedbo optičnih omrežij in omrežij 5G. Ta omrežja bodo ponudila pomembne gospodarske priložnosti.

Radijski spekter: osnova brezžične komunikacije

Brezžične komunikacije prek javnih ali zasebnih omrežij uporabljajo radiofrekvenčni spekter, tj. vrsto radijskih valov, za prenos informacij. Takšna komunikacija je lahko med ljudmi, ljudmi in stroji ali sistemi („stvari“ splošneje) ali med stvarmi. V tem okviru je...

5G

5G je ključna omrežna tehnologija nove generacije, ki bo omogočila inovacije in podprla digitalno preobrazbo.

112: Številka EU za klic v sili

Potrebujete pomoč? 112 je vaša življenjska številka! 112 je evropska telefonska številka za klic v sili, ki je brezplačno na voljo povsod v EU.

Gostovanje: povezani kjer koli v EU brez doplačila

Med potovanjem po EU lahko telefon kličete, pošiljate sporočila in podatke uporabljate tako kot doma. Zapisniki klicev, sporočila SMS in podatki, ki jih uporabljate v tujini v EU, se zaračunajo enako kot doma.

Izvedite več

5G

5G je ključna omrežna tehnologija nove generacije, ki bo omogočila inovacije in podprla digitalno...

Veliki podatki

Podatki so postali ključna prednost za gospodarstvo in naše družbe, potreba po smiselnosti „velikih...

Kibernetska varnost

EU je predstavila strategijo za kibernetsko varnost, da bi okrepila sposobnost Evrope za boj proti...