Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

IKT in standardizacija

Specifikacije IKT zagotavljajo, da se lahko izdelki povežejo in medsebojno sodelujejo, kar spodbuja inovacije ter ohranja odprte in konkurenčne trge IKT.

    Ljudje stojijo na modrih koščkih sestavljanke, ki so nameščeni skupaj. Rumena sestavljanka leži na strani in ni povezana z ostalo sestavljanko

Standardizacija je postopek, s katerim se določajo specifikacije. 

Specifikacija je dokument, ki opisuje dogovorjene lastnosti določenega izdelka, storitve ali postopka. Na področju IKT se specifikacije uporabljajo predvsem za čim večjo interoperabilnost – sposobnost sistemov za skupno delovanje. To je bistveno za zagotovitev, da trgi ostanejo odprti. Uporabnikom omogoča najširšo možno izbiro storitev, proizvajalcem pa koristi ekonomije obsega. 

Komisija je sprejela sporočilo o določitvi prednostnih nalog na področju standardizacije IKT (.pdf) kot del svežnja o digitalizaciji evropske industrije.

V sporočilu je predlagan načrt z dvema sklopoma za prednostno obravnavo in zagotovitev učinkovitega in trajnostnega določanja standardov IKT. Ta standardizacija bo obravnavala izzive digitalizacije gospodarstva.

Dva sklopa sta: 

  1. opredeliti seznam prednostnih gradnikov, pri katerih je izboljšanje standardizacije IKT najbolj nujno, predlagati ukrepe s konkretnimi rezultati in časovnico na teh področjih (5G, internet stvari, kibernetska varnost, oblak in velepodatki).
  2. predlagati politični proces na visoki ravni za doseganje in zagotavljanje vodilnega položaja s standardi, s čimer bi spodbudili zavezanost širokega kroga zainteresiranih strani na visoki ravni, vključno s predstavniki industrije, organizacij, ki določajo standarde, in raziskovalne skupnosti, pa tudi institucij EU in nacionalnih uprav.

Strategija EU za standardizacijo bo pomagala tudi pri soočanju z izzivi digitalizacije gospodarstva z opisom pristopa EU k standardom. To bo zagotovilo, da bodo tehnologije, kot so internet, umetna inteligenca in bolj vključevale naše temeljne demokratične vrednote in interese, pravila o varstvu podatkov in kibernetsko varnost.

Zakaj je interoperabilnost v IKT tako pomembna?

V sodobnih IKT storitvena vrednost naprave temelji na zmožnosti komuniciranja z drugimi napravami. To je znano kot mrežni učinek. To je pomembno na skoraj vseh področjih IKT. Specifikacije zagotavljajo, da so izdelki različnih proizvajalcev interoperabilni in da imajo uporabniki možnost izbire in mešanja med različnimi dobavitelji, izdelki ali storitvami.

Kakšna je vloga EU pri standardizaciji?

EU podpira učinkovit in skladen standardizacijski okvir, ki zagotavlja pravočasen razvoj visokokakovostnih standardov. Evropska komisija izdaja zahteve za standardizacijo in finančno podpira delo evropskih organizacij za standardizacijo: Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (ETSI), Evropski odbor za standardizacijo (CEN) in Evropski odbor za elektrotehnično standardizacijo (CENELEC). Vendar pa ne posega v standardizacijo, ki jo izvajajo industrija ali nacionalne organizacije za standardizacijo.

Raziskovalni in inovacijski projekti, ki jih financira EU, dajejo rezultate na voljo standardizacijskemu delu več organizacij, ki določajo standarde. Tekoči načrt EU za standardizacijo IKT vsebuje pregled dejavnosti, ki jih je treba izvajati v podporo politikam EU.

V okviru politike standardizacije IKT je bila leta 2011 ustanovljena evropska platforma več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT.

PPN ima vlogo svetovalca in vodnika v zvezi z zadevami, povezanimi s politiko standardizacije IKT in določanjem prednostnih nalog v podporo zakonodaji in politikam. Poleg tega svetuje pri opredelitvi tehničnih specifikacij IKT za uporabo v javnih naročilih, ki so jih pripravili svetovni forumi in konzorciji IKT, ter spodbuja boljše sodelovanje med akterji.

Leta 2013 je bilo objavljeno sporočilo s smernicami za preprečevanje vezanosti na tehnologijo z uporabo odprtih standardov pri javnih naročilih

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Connectivity

The EU’s goal is for Europe to be the most connected continent by 2030.

Podrobnejše informacije

Opredelitev specifikacij IKT

Evropska komisija je pri opredeljevanju novih tehničnih specifikacij IKT razvila prožen pristop k standardizaciji.

Glej tudi

Odpri internet

Pravila EU vključujejo načelo odprtega dostopa do interneta: internetni promet se obravnava brez diskriminacije, blokiranja, zaviranja ali določanja prednostnih nalog.

Zbirka orodij za povezljivost

Nabor orodij za povezljivost ponuja smernice za uvedbo optičnih omrežij in omrežij 5G. Ta omrežja bodo ponudila pomembne gospodarske priložnosti.

Radijski spekter: osnova brezžične komunikacije

Brezžične komunikacije prek javnih ali zasebnih omrežij uporabljajo radiofrekvenčni spekter, tj. vrsto radijskih valov, za prenos informacij. Takšna komunikacija je lahko med ljudmi, ljudmi in stroji ali sistemi („stvari“ splošneje) ali med stvarmi. V tem okviru je...

5G

5G je ključna omrežna tehnologija nove generacije, ki bo omogočila inovacije in podprla digitalno preobrazbo.

112: Številka EU za klic v sili

Potrebujete pomoč? 112 je vaša življenjska številka! 112 je evropska telefonska številka za klic v sili, ki je brezplačno na voljo povsod v EU.

Gostovanje: povezani kjer koli v EU brez doplačila

Med potovanjem po EU lahko telefon kličete, pošiljate sporočila in podatke uporabljate tako kot doma. Zapisniki klicev, sporočila SMS in podatki, ki jih uporabljate v tujini v EU, se zaračunajo enako kot doma.

Izvedite več

5G

5G je ključna omrežna tehnologija nove generacije, ki bo omogočila inovacije in podprla digitalno...

Veliki podatki

Podatki so postali ključna prednost za gospodarstvo in naše družbe, potreba po smiselnosti „velikih...

Kibernetska varnost

EU je predstavila strategijo za kibernetsko varnost, da bi okrepila sposobnost Evrope za boj proti...