Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Faċilitajiet għall-Ittestjar u l-Esperimentazzjoni (TEFs): Mistoqsijiet u tweġibiet

Dawn il-FAQs dwar it-TEFs settorjali tal-IA taħt il-Programm Ewropa Diġitali (DIGITAL) iservu biex jiċċaraw il-kunċett u l-proċess għall-komunità usa’.

Il-mistoqsijiet huma bbażati fuq interazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati, inklużi r-rappreżentanti tal-Istati Membri. Dawn se jiġu aġġornati kif meħtieġ. Il-FAQs ma japplikawx għat-TEF tal-AI tax-xifer. Il-FAQs ma jissostitwixxux ir-Regolament dwar l-Ewropa Diġitali, il-Programm ta’ Ħidma Ewropa Diġitali 2021–22, jew it-test tas-Sejħa għal Proposti, li huma r-referenzi uffiċjali. Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tinżamm responsabbli għal kwalunkwe waħda mill-fehmiet espressi f’dan id-dokument.

Kunċett tal-Faċilitajiet tal-Ittestjar u l-Esperimentazzjoni

TEFs u r-rabtiet tagħhom ma’ inizjattivi oħra relatati tal-UE

Il-finanzjament (proċess)

Related content