Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Instalații de testare și experimentare (TEF): Întrebări și răspunsuri

Aceste întrebări frecvente privind TEF-urile sectoriale privind IA din cadrul programului Europa digitală (DIGITAL) servesc la clarificarea conceptului și a procesului pentru întreaga comunitate.

Întrebările se bazează pe interacțiunile cu părțile interesate, inclusiv cu reprezentanții statelor membre. Acestea vor fi actualizate în funcție de necesități. Întrebările frecvente nu se aplică TEF-ului AI edge. Întrebările frecvente nu înlocuiesc Regulamentul privind Europa digitală, programul de lucru Europa digitală 2021-22 sau textul cererii de propuneri, care sunt referințele oficiale. Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru niciuna dintre punctele de vedere exprimate în prezentul document.

Conceptul de facilități de testare și experimentare

TEF și legăturile acestora cu alte inițiative conexe ale UE

Finanțarea (procesul)

Related content