Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Objekti za testiranje in eksperimentiranje (TEF): Vprašanja in odgovori

Ta pogosta vprašanja o sektorskih TEF za umetno inteligenco v okviru programa za digitalno Evropo (DIGITAL) so namenjena pojasnitvi koncepta in postopka širši skupnosti.

Vprašanja temeljijo na stikih z zainteresiranimi stranmi, vključno s predstavniki držav članic. Po potrebi bodo posodobljeni. Pogosta vprašanja se ne uporabljajo za AI TEF na robu. Pogosta vprašanja ne nadomeščajo uredbe o digitalni Evropi, delovnega programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2022 ali besedila razpisa za zbiranje predlogov, ki so uradna sklicevanja. Evropska komisija ne more biti odgovorna za nobeno od stališč, izraženih v tem dokumentu.

Koncept preskuševalnih in eksperimentalnih objektov

TEF in njihove povezave z drugimi povezanimi pobudami EU

Financiranje (postopek)

Related content