Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Naprave za testiranje in preizkušanje (TEF): Vprašanja in odgovori

Ta pogosta vprašanja o sektorskih TEF za umetno inteligenco v okviru programa za digitalno Evropo (DIGITAL) so namenjena pojasnitvi koncepta in procesa širši skupnosti.

Vprašanja temeljijo na sodelovanju z zainteresiranimi stranmi, vključno s predstavniki držav članic. Po potrebi bodo posodobljeni. Pogosta vprašanja ne veljajo za rob AI TEF. Pogosta vprašanja ne nadomeščajo uredbe o digitalni Evropi, delovnega programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–22 ali besedila razpisa za zbiranje predlogov, ki so uradna sklicevanja. Evropska komisija ne more biti odgovorna za nobeno od stališč, izraženih v tem dokumentu.

Koncept objektov za testiranje in eksperimentiranje

TEF in njihove povezave z drugimi povezanimi pobudami EU

Financiranje (postopek)

Related content