Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Testēšanas un eksperimentālās iekārtas (TEF): Jautājumi un atbildes

Šie bieži uzdotie jautājumi par nozaru MI TEF programmā “Digitālā Eiropa” (DIGITAL) palīdz izskaidrot jēdzienu un procesu plašākai sabiedrībai.

Jautājumu pamatā ir mijiedarbība ar ieinteresētajām personām, tostarp dalībvalstu pārstāvjiem. Tie tiks atjaunināti pēc vajadzības. Bieži uzdotie jautājumi neattiecas uz AI TEF. Bieži uzdotie jautājumi neaizstāj Digitālās Eiropas regulu, Digitālās Eiropas darba programmu 2021.–2021–22. gadam vai uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus tekstu, kas ir oficiālās atsauces. Eiropas Komisiju nevar saukt pie atbildības par kādu no šajā dokumentā paustajiem viedokļiem.

Testēšanas un eksperimentālo iekārtu koncepcija

TEF un to saistība ar citām saistītām ES iniciatīvām

Finansējums (process)

Related content