Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Testēšanas un eksperimentēšanas iekārtas (TEF): Jautājumi un atbildes

Šie bieži uzdotie jautājumi par nozaru MI TEF saskaņā ar programmu “Digitālā Eiropa” (DIGITAL) palīdz precizēt koncepciju un procesu plašākai sabiedrībai.

Jautājumu pamatā ir mijiedarbība ar ieinteresētajām personām, tostarp dalībvalstu pārstāvjiem. Tie tiks atjaunināti pēc vajadzības. Bieži uzdotie jautājumi neattiecas uz malu AI TEF. Bieži uzdotie jautājumi neaizstāj Digitālās Eiropas regulu, Digitālās Eiropas darba programmu 2021.–2022. gadam vai uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus tekstu, kas ir oficiālās atsauces. Eiropas Komisiju nevar saukt pie atbildības par šajā dokumentā pausto viedokli.

Testēšanas un eksperimentēšanas iekārtu jēdziens

TEF un to saikne ar citām saistītām ES iniciatīvām

Finansējums (process)

Related content