Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Zkušební a experimentální zařízení (TEF): Otázky a odpovědi

Tyto často kladené otázky týkající se odvětvových nástrojů TEF v rámci programu Digitální Evropa (DIGITAL) slouží k vyjasnění koncepce a procesu pro širší komunitu.

Otázky vycházejí z interakcí se zúčastněnými stranami, včetně zástupců členských států. Budou aktualizovány podle potřeby. Často kladené otázky se nevztahují na okraj AI TEF. Často kladené otázky nenahrazují nařízení o digitální Evropě, pracovní program Digitální Evropa na období 2021–22 ani znění výzvy k předkládání návrhů, které jsou oficiálními odkazy. Evropská komise nemůže nést odpovědnost za žádný z názorů vyjádřených v tomto dokumentu.

Koncepce testovacích a experimentálních zařízení

Nástroje TEF a jejich vazby na další související iniciativy EU

Financování (proces)

Related content