Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Zkušební a experimentální zařízení (TEF): Otázky a odpovědi

Tyto časté otázky týkající se odvětvových nástrojů pro TEF v rámci programu Digitální Evropa (DIGITAL) slouží k vyjasnění koncepce a procesu širšímu společenství.

Otázky jsou založeny na interakci se zúčastněnými stranami, včetně zástupců členských států. Budou aktualizovány podle potřeby. Často kladené dotazy se nevztahují na okraj AI TEF. Často kladené otázky nenahrazují nařízení o digitální Evropě, pracovní program Digitální Evropa na období 2021–22 ani znění výzvy k předkládání návrhů, které jsou oficiálními odkazy. Evropská komise nemůže být činěna odpovědnou za žádný z názorů vyjádřených v tomto dokumentu.

Koncepce testovacích a experimentálních zařízení

TEF a jejich vazby na další související iniciativy EU

Financování (proces)

Related content